Online Basics - '10 handvaten voor onderweg'

815 views

Published on

Een internet strategie wat is dat? Welke wegen moet je nemen en hoe werkt het eigenlijk? In deze presentatie vind je 10 handvaten voor onderweg.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Online Basics - '10 handvaten voor onderweg'

 1. 1. Online Basics’10 handvaten voor onderweg’
 2. 2. InhoudOnline strategieCross platform strategie‘Content = King = Data’ principePush & Pull mechanisme‘Relevantie = Consistentie = Discipline’ principeConversatie driehoekVrienden makenBusiness Intelligence‘W-E-I-G-K-E-U’ principeReal Time - 24/7/365
 3. 3. OnlineStrategie
 4. 4. Online Strategietotale online wereld Eigen Eigen sociale domein netwerken Derden domein + sociale netwerken
 5. 5. Cross-platform Strategie
 6. 6. Cross Platform Strategie Website Website
 7. 7. Cross Platform Strategie Social Media Eigen domein Derden domein Derden domein Social Media
 8. 8. ContentCategorieen
 9. 9. Content Categorieen
 10. 10. Push & PullMechanisme
 11. 11. Push & Pull Mechanismetotale online Social Video Social Audio wereld Eigen Online Wereld Social Network Social Foto
 12. 12. R-C-DPrincipe
 13. 13. ‘Relevantie = Consistentie = Discipline’ principe Relevantie Consistentie Discipline- Nieuws - Nieuws (wekelijks) - Nieuws (52x)- Fotos - Fotos (maandelijks) - Fotos (12x)- Downloads - Downloads (wekelijks) - Downloads (52x)- Podcasts - Podcasts (half maandelijks) - Podcasts (26x)- Vodcasts - Vodcasts (half maandelijks) - Vodcasts (26x)- Streaming - Streaming (wekelijks) - Streaming (52x) jaar
 14. 14. ‘Relevantie = Consistentie = Discipline’ principe10075 Awareness50 Activatie25 Activatie 0 jaar
 15. 15. Conversatie Driehoek
 16. 16. Conversatie Driehoek User publishing / following / talking listening ConversationModerator Data analyzing / informing
 17. 17. Vriendenmaken ...
 18. 18. Vrienden maken om vrienden te krijgen ...
 19. 19. BusinessIntelligence
 20. 20. Business Intelligence
 21. 21. Business Intelligence
 22. 22. Business Intelligence Infograph Twitter Followers Chart of Top DJ’s 4th of April 2011 (-90 days) Armin van Buuren, Tiesto, David Guetta, Ferry Corsten, Dj Chuckie(c) 2011 - DDMCA - All Rights Reserved - contact: denis.doeland@ddmca.com
 23. 23. Business Intelligence less High Influencial Database Socialless most 
 most less Medium Influencial Web Less Influencial = influencer less
 24. 24. W-E-I-G-K-E-U Principe
 25. 25. ‘W-E-I-G-K-E-U’ principe Web Social InformatieAanbiedingen Fan/Klant/Bezoeker/ Kiezer ... Relatie Locatie Producten Conversatie Apparaat Ona.ankelijk Input Activiteit Sales Sentiment Bereik
 26. 26. Real Time
 27. 27. Real Time
 28. 28. Samengevat
 29. 29. SamengevatOnline strategie omvat gehele online domeinContent bestaat uit 4 categorieen‘Content = King = Data’ principePush & Pull techniek en content‘Relevantie = Consistentie = Discipline’ principeConversatie driehoekVrienden maken om vrienden te krijgenBusiness Intelligence is heilig‘W-E-I-G-K-E-U’ principeReal Time - 24/7/365
 30. 30. Verandering
 31. 31. Veranderingen in ...OrganisatieWerkwijzeDenkwijze
 32. 32. Hoe werkt DDMCA? E.P.I.C.EVALUATIE: IN DEZE FASE ZAL ER DOOR DDMCA WORDEN GESPROKEN MET ALLE BETROKKENEN DIE IETS BINNEN DE ORGANISATIE METONLINE TE MAKEN HEBBEN OVER - ZOALS MAAR NIET BEPERKT TOT - DE AANWEZIGE TOOLS, PLATFORMEN, PARTNERS, HUMAN RESOURCESE.D. OM EEN BETER BEELD TE KRIJGEN HOE DE ORGANISATIE ER OP EEN BEPAALD MOMENT VOOR STAAT.PLAN VAN AANPAK: ‘COLLABORATIVE LEARNING’ IS DE GEBRUIKTE METHODE DOOR DDMCA. ER DIENT EEN WERKGROEP ‘ONLINE’SAMENGESTELD TE WORDEN DIE VOORNOEMDE PROBLEMATIEK ONDER DE LOEP ZAL NEMEN TIJDENS EEN AANTAL WERKGROEP-SESSIES.DE LEDEN VAN DE WERKGROEP ZIJN ALLEN BETROKKEN BIJ DE ONLINE-ACTIVITEITEN BINNEN DE ORGANISATIE. DE WERKGROEP ZAL ZICHBUIGEN OVER DE BACK-END EN FRONT-END VAN ALLE ONLINE ACTIVITEITEN, ZOALS PUBLICATIE VAN INFORMATIE O.A. VIA DE DIVERSE SITESEN SOCIALE NETWERKEN BINNEN DE ORGANISATIE. EEN AANTAL UITKOMSTEN ZULLEN ALS AANBEVELING IN HET PLAN VAN AANPAKWORDEN OPGENOMEN. HET PLAN VAN AANPAK ZAL DOOR DDMCA NAMENS DE WERKGROEP WORDEN GESCHREVEN, WAARBIJ STEEDSEEN LID VAN DE WERKGROEP EEN PARAGRAAF AANLEVERT NA DE GEHOUDEN SESSIE. HET PLAN VAN AANPAK ZAL TOEGESPITST WORDENOP DE DOELSTELLINGEN VAN DE ORGANISATIE, DE INRICHTING VAN DE ORGANISATIE, HET TIJDSPAD VAN DE IMPLEMENTATIE BINNEN DEORGANISATIE EN DE BENODIGDE FINANCIELE MIDDELEN VOOR DE REALISATIE VAN DE DOELSTELLINGEN.IMPLEMENTATIE: WANNEER HET MANAGEMENT HET PLAN VAN AANPAK HEEFT GOEDGEKEURD ZAL VANUIT DE ORGANISATIE DEIMPLEMENTATIE DIENEN TE WORDEN BEGELEID DOOR EEN ZOGENAAMDE IMPLEMENTATIE-GROEP. DEZE IS SAMENGESTELD UIT LEDEN VANDE ONLINE-AFDELING EVENTUEEL AANGEVULD MET VERSCHILLENDE DISCIPLINES ALS BRAND/MARKETING/PR, CREATIE, (WEB-)DESIGN,PROJECT EN CONTENT MANAGEMENT. BINNEN DE IMPLEMENTATIE-GROEP ZULLEN ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN WORDENTOEGEKEND. DDMCA ZAL DE BEGELEIDING VAN DE IMPLEMENTATIE-GROEP VOOR HAAR REKENING NEMEN.CUSTOMIZE: NA DE EERSTE IMPLEMENTATIE ZAL DDMCA MET DE WERKGROEP ‘ONLINE’ SESSIES HOUDEN OM TEZAMEN MET HAAR DE TEVOLGEN ONLINE-STRATEGIE TE REALISEREN EN ZONODIG AAN TE PASSEN NAAR DE OP DAT MOMENT GELDENDE BEHOEFTE.
 33. 33. Contact Denis DoelandManagement, Consultancy & Advies P: +31 20 4272880 M: +31 6 13520250 E: denis.doeland@ddmca.com L: linkedin.com/in/denisdoeland T: @denisdoeland W: denisdoeland.com

×