Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Veliki Preslav

4,825 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
 • Be the first to comment

Veliki Preslav

 1. 1. ВЕЛИКИЯТ ГРАД
 2. 2. Велики Преслав е град с хилядолетна история, а днес е административен център в област Шумен североизточна България, с територия от 277,6 кв.м с население 10,064 души.
 3. 3. ОСНОВИТЕ НА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ СА ПОЛОЖЕНИ ОТ КРУМОВИЯ НАСЛЕДНИК ХАН ОМУРТАГ.
 4. 4. ГРАДЪТ Е ИЗБРАН ЗА II СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КНЯЗ БОРИС I . Град Велики Преслав е разположен в полите на Преславска планина. В началото на IХ в. тук е изграден като добре укрепено средище. В първия век от своето съществуване града Е заграден с яка крепостна стена, водоснабден и благоустроен. След налагането на Християнството като официална религия от княз Борис (864г.), тук са построени множество храмове .
 5. 5. НА ПРЕСЛАВСКИЯ СЪБОР ПРЕЗ 893 ГОДИНА СВИКАН ОТ КНЯЗ БОРИС I СЕ ВЗЕМАТ СЪДБОНОСНИ ЗА БЪЛГАРИЯ РЕШЕНИЯ
 6. 6. Проведеният Преславски събор утвърждава християнството и старобългарския като официални религия и език на младата българска държава. Съборът отделя българската църква от подчинеността й спрямо византийската, дава мощен тласък на просветните движения, издига за княз на българите Симеон I и премества столицата от Плиска в Преслав.
 7. 7. Велики Преслав е златния век на Българската държава. Градът преживява изключителен разцвет, като се превръща в център не само на политиката и дипломацията, но и на редица художествени занаяти, забележителни архитектурни достижения, активна книжовна и просветна дейност.
 8. 8. Велики Преслав е с богата история - административен, културен и религиозен център на държавата от 893 до 971 година. Градът е достойна европейска столица през Средновековието.
 9. 9. ДНЕС ИСТОРИЧЕСКИЯТ МУЗЕЙ ПАЗИ КЪСЧЕТАТА ИСТОРИЯ ОТКРИТИ ПРИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ
 10. 10. НАСЛЕДСТВОТО НА ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ
 11. 11. От славните времена се е запазило Преславското златно съкровище, великолепната керамична икона на св. Теодор Стратилат, рисуваната керамика и оловните печати на преславските владетели.
 12. 12. Останките на уникалната Кръгла (Златна) църква от Х век.
 13. 13. В Преслав е живял и творил Черноризец Храбър , описал борбата срещу опитите на византийците да отрекат правото на българите на собствена писменост в творбата си „За буквите” . ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Е ЛЮЛКАТА НА БЪЛГАРСКАТА КНИЖНИНА, ЧИИТО ТВОРБИ И ДНЕС СЛЕД ВЕКОВЕ, БУДЯТ ВЪЗХИЩЕНИЕ.
 14. 14. Сред творбите, създадени във Велики Преслав с особена значимост е „ШЕСТОДНЕВ” на Йоан Екзарх - философ, преводач и граматик. В Преслав е сътворено и „УЧИТЕЛНОТО ЕВЯНГЕЛИЕ”. на Константин Преславски. Световно признание е получила и знаменитата „ АЗБУЧНА МОЛИТВА”, първото стихотворение в целия славянски свят възторжен химн за буквите и писмеността.
 15. 15. Във Велики Преслав са живели и работили плеяда книжовници и творци за да остане Преславската книжовна школа и култура като Златния век на България. Храм-паметник “ Св. Св. Кирил и Методий”
 16. 16. Велики Преслав днес.
 17. 17. Природни и туристически забележителности на великия град днес.
 18. 18. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО
 19. 20. СПЕЦИАЛНОСТ “ ТЕХНИК В ЛОЗАРО-ВИНАРСТВОТО” В своята професионална подготовка бъдещите лозаро-винари придобиват знания и компетенции в областта на лозарството и винопроизводството, придобиват умения за използване на най-новите съоръжения и екологични технологии в производството.
 20. 21. ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОФЕСИЯ ТЕХНИК –ЛЕСОВЪД ПОДГОТВЯ ШИРОКОПРОФИЛНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО ПОДГОТОВКАТА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО СЕ ИЗГРАЖДА ВЪРХУ СОЛИДНА ОТРАСЛОВА, ОБЩОБИОЛОГИЧНА И ТЕХНИЧЕСКА СИСТЕМА ОТ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА СТОПАНИСВАНЕТО НА ГОРИТЕ, ТЯХНАТА ЗАЩИТА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ЕКОСИСТЕМИ. СПЕЦИАЛНОСТ ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО
 21. 22. ПРОФЕСИЯ “ ИКОНОМИСТ - МЕНИДЖЪР ” ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОФЕСИЯ ИКОНОМИСТ- МЕНИДЖЪР ПОДГОТВЯ ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА, КОИТО УМЕЯТ ДА ИЗПОЛЗВАТ КОНКРЕТНИ СТОПАНСКИ ОПЕРАЦИИ И ИЗПЪЛНЯВАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ФУНКЦИИ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
 22. 23. ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ПЪТУВАНИЯ, ТУРИЗЪМ И СВОБОДНО ВРЕМЕ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОФЕСИЯ - ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ ПОДГОТВЯ ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА ВЪВ ФИРМИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ - ТУРОПЕРАТОРСКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ И ИНФОРМАЦИОННО – ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ.
 23. 24. СПЕЦИАЛНОСТ “ РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОХИМИЯ ” <ul><ul><li>Завършилите придобиват трета степен на професионална квалификация и възможност да работят като специалисти по растителна защита и агрохимия, в агроаптеки; </li></ul></ul><ul><ul><li>Във фирми за производство и преработка на екологични биопродукти; </li></ul></ul><ul><ul><li>Във фирми за търговия с агрохимикали. </li></ul></ul>
 24. 25. ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ УЧАСТИЯ В КОНКУРСИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ
 25. 26. <ul><li>НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ФЕРМЕРСТВО </li></ul><ul><li>ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ </li></ul><ul><li>ГРАД СТАРА ЗАГОРА </li></ul>
 26. 27. ТЕМА: ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ФЕРМЕРСТВО НАПРАВЛЕНИЕ “Животновъдство” ИЗРАБОТИЛ: Петина Кирилова – 12 а клас Специалност “ икономист - мениджър в земеделското стопанство”
 27. 28. НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ФЕРМЕРСТВО НАПРАВЛЕНИЕ “РАСТЕНИЕВЪДСТВО” ТЕМА: БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНЕНИ ЛОЗЯ Изработил : Даниел Жечев 12в клас Специалност ”Лозаровинарство”
 28. 29. Участници на училището в НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ФЕРМЕРСТВО Стара Загора Тракийски университет
 29. 30. НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ГОРСКИ КОНКУРС МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ГРАД СОФИЯ
 30. 31. Национален ученически конкурс по горско стопанство Министерство на земеделието и храните град София ТЕМА: “ РЕЗЕРВАТ ДЕРВИША – ЗАЩИТЕНА ТЕРИТОРИЯ” ЖУЛИЕН ЯНКОВ – ХІІ б Специалност “ Горско и ловно стопанство” ИЗГОТВИЛ ПРОЕКТА:
 31. 32. Значение на старите дървета и мъртвата дървесина за биоразнообразието “ Да защитим мъртвата дървесина” Изработил: Красимир Христов – 10б клас Специалност ”Горско и ловно стопанство” ІІІ МЯСТО В НАЦИОНАЛЕН ГОРСКИ КОНКУРС МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ
 32. 33. Победителите в националния конкурс по горско и ловно стопанство в София под патронажа на заместник-министъра на земеделието и храните
 33. 34. Д-р Светла Бъчварова – заместник-министър на земеделието и продоволствието награждава победителите в конкурса.
 34. 35. С П О Р Т С П О Р Т В УЧИЛИЩЕ
 35. 36. І МЯСТО НА ОБЛАСТЕН КРЪГ 2007/2008 УЧЕБНА ГОДИНА
 36. 37. МЛАДАТА СМЯНА – ДЕВЕТОКЛАСНИЦИТЕ 2008/2009 ГОДИНА
 37. 38. НА ТЕРЕНА
 38. 39. СЛЕД СРЕЩАТА
 39. 40. БАСКЕТБОЛ ДЕВОЙКИ
 40. 41. ОБЩИНСКИ ПЪРВЕНЕЦ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА 2008/2009 УЧЕБНА ГОДИНА

×