Д.Энхтөр 85

684 views

Published on

 • Be the first to comment

Д.Энхтөр 85

 1. 1. Хөл бөмбөг <ul>85-р сургууль </ul><ul>Биеийн тамирын багш Д.Энхтөр </ul>
 2. 2. <ul>- Сэдэв - <li>Хөл бөмбөгийн техник
 3. 3. Хөлийн өлмийгөөр өшиглөх
 4. 4. Хөлийн дотор талаар өшиглөх
 5. 5. Бөмбөг тогтоох техник </li></ul>
 6. 6. Зорилго <ul><li>Хөл бөмбөгийн техникт сургах
 7. 7. Хөл бөмбөгт дур сонирхолтой болгох
 8. 8. Техникийг зөв эзэмшүүлэх
 9. 9. Бие бялдарыг өв тэгш хөгжүүлэх </li></ul>
 10. 10. Хөлийн дотор талаар өшиглөх <ul><li>Бөмбөгийг хөлийн дотроор өшиглөхдөө өсгий болон эрхий хурууны хоорондох хэсгээр урагш өшиглөнө,хойшоо 1-2 алхамтаас урагшаа хөлийг савж өшиглөнө, </li></ul>
 11. 11. Хөлийн өлмийгөөр өшиглөх
 12. 12. <ul>Хөлийн урд хурууны дээд хэсгээр бөмбөгийг 1-2 алхамын зайнаас хөлийг араас савж өлгөж өшиглөнө, </ul>
 13. 13. Бөмбөг тогтоох техник
 14. 14. <ul><li>Бөмбөгийг хөлийн өлмий хэсэг болон хөлийн дотор талаар тогтооно, </li></ul>
 15. 15. Видео
 16. 16. Даалгавар Аль улсын баг вэ нэрлэнэ үү

×