Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Program DS 'Za bolji život'

2,232 views

Published on

"Za bolji život" — Izborni program Demokratske stranke (2007)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Program DS 'Za bolji život'

 1. 1. Наш изборни програм повезује основне вредности наше Странке са интересима наших грађана и са интересима Србије. Наше вредости су: • Слобода • Правичност • Политичка и правна једнакост • Солидарност и социјална правда • Одговорност • Сигурност • Образованост • Креативност • Толеранција
 2. 2. Изборни програм Демократске странке 2007. Садржај Уводна реч Бориса Тадића .............................................................. 7 Основна начела ................................................................................... 8 ПОГЛАВЉЕ 1 Да буде више и за данас и за сутра – за бољи живот ........... 17 Економија и одрживи развој.............................................................. 18 Подстицај домаћој привреди............................................................. 20 Инвестиције............................................................................................ 20 Приватизација....................................................................................... 20 Реструктурисање јавних предузећа................................................ 21 Финансијска политика......................................................................... 21 Порески систем..................................................................................... 22 Монетарна политика........................................................................... 23 Трговинска политика........................................................................... 24 Рационализација државе и смањење јавне потрошње.............. 24 Економске институције...................................................................... 24 Предузетништво – пуна подршка малим и средњим предузећима............................................................................................ 25 Наука као фактор економског развоја........................................... 26 Пољопривреда........................................................................................ 26 Саобраћај................................................................................................ 28 Енергетика.............................................................................................. 28 Информационо друштво и телекомуникације.............................. 29 Заштита потрошача.......................................................................... 30 Политика равномерног развоја Србије............................................ 31
 3. 3. Изборни програм Демократске странке 2007. ПОГЛАВЉЕ 2 Добар посао за свакога – једнаке могућности за запошљавање................................................................................. 33 Запосленост као приоритет............................................................. 35 Отварање перспективе младима..................................................... 36 Јачање партиципације жена ............................................................ 36 Старија генерација има право на избор......................................... 37 Промоција једнакости на послу, радно законодавство и синдикат.............................................................................................. 37 Стручно оспособљавање радника.................................................... 38 ПОГЛАВЉЕ 3 Друштвена солидарност и социјална правда......................... 41 Социјална заштита............................................................................. 44 Подршка породици и деци................................................................... 44 Достојанствен живот старих......................................................... 46 Деца жртве насиља и заштита деце без родитељског старања.................................................................. 47 Особе са инвалидитетом................................................................... 48 Избеглице и расељена лица................................................................. 49 Социјално становање.......................................................................... 50 ПОГЛАВЉЕ 4 Србија - друштво знања................................................................... 53 Повећање буџетских издвајања........................................................ 55 Образовање мора бити доступно.................................................... 56 Савремени наставни програми......................................................... 57 Образовање наставника..................................................................... 57 Приватне школе..................................................................................... 58 Сарадња образовног и економског сектора.................................. 58 Нове институције................................................................................. 58 Управљање школама............................................................................ 58 Образовање националних мањина.................................................... 59 Посебни образовни програми............................................................. 59 Наука........................................................................................................ 59 ПОГЛАВЉЕ 5 Здравство доступно свима 63 Главне тачке наше здравствене политике.................................... 64 Реформа система.................................................................................. 65 Превентивна заштита........................................................................ 66
 4. 4. Породица, жена и репродуктивно здравље................................... 67 Посебно осетљиве групе..................................................................... 68 ПОГЛАВЉЕ 6 Бољи квалитет живота - успешнија нација.............................. 71 Уметност и култура............................................................................ 74 Урбана култура...................................................................................... 76 Библиотеке у информатичкој ери.................................................... 76 Интернет приступачан свима.......................................................... 77 Спорт и здрав живот.......................................................................... 77 Култура свакодневног живота......................................................... 78 Очувана животна средина................................................................. 79 ПОГЛАВЉЕ 7 Демократија, политичка култура, људска права и слободе... 81 Парламент.............................................................................................. 82 Влада......................................................................................................... 83 Аутономна Покрајина Војводина...................................................... 84 Децентрализација................................................................................. 87 Локална самоуправа............................................................................. 88 Мањине..................................................................................................... 89 Медији....................................................................................................... 91 Активно цивилно друштво................................................................. 93 Поглавље 8 Правна држава, сигурност и већа безбедност грађана...... 97 Ефикасније законодавство................................................................. 99 Борба против корупције и организованог криминала............... 100 Реформа правосуђа............................................................................. 102 Државна управа.................................................................................. 104 Независна тела.................................................................................... 105 Правна сигурност грађана............................................................... 105 Безбедност грађана............................................................................ 106 Суочавање са прошлошћу................................................................. 107 ПОГЛАВЉЕ 9 Оснажена позиција Србије у свету............................................ 109 Изградња партнерства и сарадње насупрот изолацији и неповерењу.......................................................................................... 110 Поглавље 10 Заједно за европску Србију!........................................................ 115
 5. 5. 6
 6. 6. Изборни програм Демократске странке 2007. Уводна реч Бориса Тадића Од дана свог настанка, Демократска странка се развијала поштујући принципе које су поставили Давидовић и Грол на почетку, а касније Драгољуб Мићуновић и Зоран Ђинђић. Своју политику смо прилагођавали духу времена, модернизовали се, али никада нисмо одустали од својих вредносних принципа, од којих је најбитнији брига о грађанима и држави. Демократска странка никада није бежала од одговорности, нити од решавања тешких проблема. Нас не занимају дневно-политички поени, већ суштински бољитак и просперитет земље. Зато вам нудимо овај програм који ћемо у времену које долази бескомпромисно спроводити. Остваривање програма који је пред вама учиниће Србију економски снажном и просперитетном земљом, чланицом Европске уније, у којој сваки грађанин има шансу за остварење породичне и личне среће. Сигуран сам да за Србију долазе боље године и да ћемо, заједно са вама, грађанима, успешно урадити посао који нам предстоји. Ваш, 7
 7. 7. 8
 8. 8. Изборни програм Демократске странке 2007. Основна начела Полазећи од: • прилика у Србији какве јесу • природних и људских ресурса којима располажемо • проблема који се морају хитно решавати • међународног положаја у коме се налазимо Демократска странка нуди реалан и оптимистичан програм за бржи напредак Србије и њено укључење у друштво демократских и развијених земаља. Наш изборни програм повезује основне вредности наше Странке са интересима наших грађана и са интересима Србије. Наше вредности су: • Слобода • Правичност • Политичка и правна једнакост • Солидарност и социјална правда • Одговорност • Сигурност • Образованост • Креативност • Толеранција и путоказ су за наше активности и објашњење за циљеве којима тежимо. 9
 9. 9. Изборни програм Демократске странке 2007. Наш изборни програм је одговор на потребу грађана Србије да живе боље, просперитетније и квалитетније. Наше је уверење да у свету који се великом брзином мења, влада мора да обезбеди што веће могућности и сигурност за своје грађане. Желимо да уклонимо препреке које онемогућавају људе да развију своје таленте и користе своје потенцијале. Препреке, као што су: сиромаштво, незапосленост, ниска образованост, неодговорност, насиље, криминал, корупција, монополи, привилегије, неравноправност полова, бесперспективност омладине и неефикасност администрације морају бити отклоњене. За савладавање ових препрека Демократска странка има људе, стручне кадрове, посебне програме и практичне политике. Желимо да, у свету који нас окружује, градимо јаку и сигурну заједницу. Да поново не бисмо залутали неопходно је да пратимо куда иде развијени свет, како проблеме решавају други и шта можемо од њих да научимо. Демократска странка учи и на свом и на туђем искуству. Ми, демократе, видимо Србију као развијену демократску државу 21. века. 10
 10. 10. Основна начела Желимо да уклонимо препреке које онемогућавају људе да развију своје таленте и користе своје потенцијале. За тај задатак Демократска странка има људе, стручне кадрове, посебне програме и практичне политике. 11
 11. 11. Изборни програм Демократске странке 2007. Државни и национални интерес Србије јесте да: • грађани и грађанке живе у миру • имају демократски уређену државу • имају одговорну власт која служи остваривању интереса сваког појединца • буду повезани са светом • имају једнаке могућности да раде и добро живе од свог рада • могу да рачунају на солидарност и помоћ кад нису у могућности да раде • имају инструменте за заштиту својих људских и грађанских права • деле добробити цивилизацијских вредности • негујући свој национални и културни идентитет, живе у додиру са другим културама Национални интерес је економски развој и укључивање у економске интеграције, социјална сигурност и достојанствен живот. Национални интерес је да млади, образовани и талентовани остану у земљи, да овде имају прилику да се такмиче са светом и да својим знањем и умећем у свету побеђују. Пратећи кретања у свету, економску и социјалну глобализацију, на трагу социјалдемократских решења која се дискутују у свету, Демократска странка предлаже доношење једног новог „социјалног уговора“ у складу са прокламованим вредностима и нашом друштвеном стварношћу. Свесна глобалне социјалне неправде и увећавања јаза између богатих и сиромашних земаља, 12
 12. 12. Основна начела Демократска странка ће настојати да спречи да се тај јаз не преслика на домаћи план. Ми нисмо странка за један одређени друштвени слој, класу или нацију, већ смо странка левог центра која је пријатељ свима онима који желе модерну, развијену, социјално одговорну и напредну Србију. Демократска странка намерава да развија тржишну привреду, али истовремено и социјално одговорну државу. Социјално одговорна држава подразумева складан развој, инвестирање у индиректни развој кроз улагање у образовање, науку, културу и здравство. Демократска странка настоји да отвореној и конкурентној тржишној привреди обезбеди правно сигуран амбијент. Предности тржишне привреде не смеју бити поништене монополским понашањем било домаћих, било страних фирми. Демократска странка ће се залагати за брзо доношење строгих антимонополских закона и контролу њиховог спровођења. „Дивљи“ капитализам угрожава позитивне ефекте тржишта и зато Демократска странка води борбу против свих злоупотреба тржишта. У складу са основном политичком стратегијом, интеграцијом у евроатлантске институције, Демократска странка ће инсистирати на поштовању свих међународних уговора и преузетих обавеза. Демократска странка ће се и даље залагати за толерантни дијалог на политичкој сцени, за стрпљиво изналажење 13
 13. 13. Изборни програм Демократске странке 2007. компромисних, оптималних решења, у споровима међу друштвеним групама и политичким партијама у интересу грађанског мира и стабилности. Демократска странка ће водити одлучну борбу против криминала и корупције на свим нивоима, а један од приоритета биће убрзана реформа правосуђа. У времену убрзања процеса одлучивања о коначном статусу Косова и Метохије, бранићемо кључне интересе Србије, а најприоритетнији су: • борба за заштиту људских и грађанских права Срба и других неалбанских заједница пред међународним институцијама • потенцирање одговорности политичких актера у Србији у реалном сагледавању, одговорном усаглашавању и јединственом заступању интереса државе и Срба са КиМ • заједнички напор политичких чинилаца и носилаца државних функција у сачињавању реалне стратегије за решавање проблема Косова • интензивирање усаглашене дипломатске акције за дефинисање позиције Србије, њених легитимних интереса и могућих решења • заштита културне баштине • заустављање и онемогућавање сваке злоупотребе косовског проблема у дневно-политичке сврхе којима се освајају страначки поени на трајну штету српских државних и националних интереса 14
 14. 14. Основна начела 15
 15. 15. Изборни програм Демократске странке 2007. Поглавље 1 Да буде више и за данас и за сутра – за бољи живот
 16. 16. Изборни програм Демократске странке 2007. Влада мора да подстакне људе на успех, да им помогне да вештије раде свој посао и да се лакше прилагођавају променама у окружењу. Србију видимо као друштво могућности! 18
 17. 17. Да буде више и за данас и за сутра – за бољи живот g Економија и одрживи развој Циљ Демократске странке је економски систем који је истовремено ефикасан и правичан. Само здрав економски развој може донети више радних места и веће дохотке грађанима. Додељивање социјалних и других права без финансијског покрића празна је демагогија. Истовремено, друштво засновано на огромним социјалним разликама је неправедно и нестабилно. Брзи привредни раст, јаки буџети и сређене финансије једини су прави основ економског успеха. Реалну прилику за бржи развој имају само оне привреде које су отворене, конкурентне, флексибилне и у којима се предузећима добро управља, а својина и уговори поштују. У тржишној привреди, влада не ствара додату вредност, али подржава оне који га стварају. Истовремено, обавеза владе јесте да распореди терет транзиције на правичан начин и да заштити најугроженије. Економија се све више заснива на знању, иновацији и креативности. Зато влада мора да подстакне људе на успех, да им помогне да вештије раде свој посао и да се лакше прилагођавају променама у окружењу. Србију видимо као друштво могућности! Демократска странка се залаже за одржив развој који води рачуна о дугорочном, трајном и стабилном економском и социјалном просперитету, уз очување природних ресурса за генерације које долазе. Желимо да Србија препозна, 19
 18. 18. Изборни програм Демократске странке 2007. обнавља и користи своје потенцијале: људске ресурсе, своје културно и природно наслеђе. g Подстицај домаћој привреди У следећем периоду потребна је промена модела раста: он мора бити ослоњен на извоз јер само знатно повећање извоза може подстаћи привредни раст. Инвестиције у производњу предуслов су за повећање извоза. Индустријска политика треба да обезбеди развој оних грана које су радно интензивне како би се смањивала незапосленост, уз уважавање наше образовне структуре. Основни троугао биће: спољна трговина, стране директне инвестиције и раст. Ова стратегија подразумева прилагођавање домаћег економског амбијента − отвореност према свету, унутрашња регулација, фискална и монетарна политика, заштита својине и уговора. g Инвестиције Привлачење домаћих и страних инвестиција неопходно је за покретање економског развоја. Желимо да створимо одговарајући правни и економски амбијент како бисмо привукли домаћи и страни приватни капитал и новим инвестицијама покренули привредни циклус. g Приватизација Завршићемо процес приватизације и тиме створити средства за оживљавање привреде. Код презадужених предузећа потребно је омогућити примену правно ваљане, несметане, брзе и ефикасне стечајне процедуре као јединог могућег начина за поновно оживљавање оног дела привреде који је данас у стратешкој 20
 19. 19. Да буде више и за данас и за сутра – за бољи живот кризи. Ово ће подједнако подстаћи отварање нових радних места и допринети укупној институционалној изградњи тржишне привреде. g Реструктурисање јавних предузећа Дефинисаћемо јасну стратегију реструктурисања и приватизације јавних предузећа. Посебна пажња мора бити поклоњена комуналним предузећима и алтернативним варијантама унапређења њихових пословних и финансијских перформанси. Неопходно је створити услове за значајно унапређење управљања и пословођења у јавним предузећима. То значи да у управним одборима нема партијски заслужних кадрова без потребног знања и квалификација. Приватизација НИС-а и ЈАТ-а јесте неопходност – она мора имати позитивне исходе за друштво у целини. Код приватизације јавних сервиса, влада ће водити рачуна о заштити и остваривању економских и социјалних права грађана који користе јавне сервисе, а која су гарантована међународним стандардима. g Финансијска политика Водићемо строгу и одговорну буџетску политику смањивањем буџетских расхода. Развијаћемо тржишни финансијски систем без монопола уз смањење финансијских ризика и ниже трошкове посредовања: даља изградња тржишног финансијског система је нужна ради битног повећања финансијске интермедијације која треба да доведе до смањења каматних стопа и поспешивања инвестиција. 21
 20. 20. Изборни програм Демократске странке 2007. Подстаћи ћемо динарску штедњу. Потребно је да се што више улагања финансира кроз упис акција, а мање из банкарских кредита. Појачаћемо надзор над финансијским системом. g Порески систем Вратићемо политику јавних финансија на одрживи курс. На приходној страни, уређени порески систем који је увела прва демократска влада дестабилизован је разним дискреционим правима која су уведена током последње три године. Та права омогућавају да влада прикупља и троши државни новац без контроле парламента и јавности. Недопустиво је, на пример, да сам министар финансија може одлучивати о врсти акцизе за поједине производе. Порез се мора вратити у законске оквире. Одржаћемо политику ниских пореских стопа и дати дугорочне подстицаје за активности које доносе велику додату вредност држави, али и појединим регионима којима је потребан додатни подстицај за развој. Успостављање пореске правде један је од наших циљева. У креирању пореске политике залагаћемо се за принцип да онај ко има мање, буде мање оптерећен. Превише имућних људи избегава плаћање пореза. Богатији могу и морају више платити – потребно је оштрије опорезовати поједине показатеље јаке куповне моћи (скупа кола, некретнине и сл.). 22
 21. 21. Да буде више и за данас и за сутра – за бољи живот Спустићемо стопу пореза на додату вредност за информатичку опрему и софтвер, а обезбедићемо веома повољне пореске третмане за неразвијена подручја, као и за све инвеститоре који су спремни да улажу у Србији и да запошљавају нове раднике. Порески подстицаји биће предвиђени и за област заштите животне средине. Децентрализацију јавних финансија спровешћемо обазриво како не би довела до повећања пореског оптерећења. Неопходно је, такође, интензивирати наплату дажбина. g Монетарна политика Демократска странка намерава да води реалну монетарну политику са циљем да се одржава унутрашња стабилност (ниска инфлација) и спољна стабилност (курс динара). Залажемо се за монетарну политику која омогућава стабилност цена, предвидивост курса и конкурентност привреде. Стабилан курс је неопходан предуслов, али он не може бити резултат само изузетно рестриктивне монетарне политике. Парадокс је да, са једне стране, имамо велике девизне резерве, а са друге, неактивну привреду и мали извоз. Обавезна резерва тренутно спутава активни део привреде не дозвољавајући јој да буде конкурентна ни у Европи ни у региону. Наша основна стратегија биће одржање разумног курса динара који обезбеђује стабилност цена и одржање конкурентности српске економије на иностраним 23
 22. 22. Изборни програм Демократске странке 2007. тржиштима, а тиме и спољне равнотеже (платни биланс), као и извозном моделу раста привреде Србије. Уместо досадашње популистичке употребе курса и његове заштите диригованом рестрикцијом понуде и високим каматним стопама, требало би се ослонити на кредибилан тржишни курс. g Трговинска политика Србији је неопходна модерна, маркетиншки усмерена трговина која ће да представља праву локомотиву привреде у повезивању са привредама Европске уније. Таква трговина треба да има пресудну улогу у изградњи отвореног и висококонкурентног тржишта. Без конкуренције нема, нити објективно може бити правог тржишта и тржишно активне трговине, али ни доминантно извозно оријентисане привреде. g Рационализација државе и смањење јавне потрошње Смањићемо јавне расходе са истовременим повећањем јавних инвестиција. Јефтинија држава ће довести до мањих инфлаторних притисака. g Економске институције Без јаких институција нема ни стабилног и неризичног тржишног амбијента. Ово је главни услов за значајнији прилив иностраних инвестиција и, самим тим, за отварање нових радних места. Ефикасне економске институције ће допринети да степен заштите појединца, потрошача и корисника услуга, буде на значајно вишем нивоу. 24
 23. 23. Да буде више и за данас и за сутра – за бољи живот Елиминисаћемо дискрециона одлучивања владе и владиних чиновника и обезбедити конкурентно деловање на тржишту. Изградићемо и реформисаћемо постојеће економске институције (регулаторне и пратеће агенције за стечај, телекомуникације, финансијске фондове и осигурање); унапредићемо рад берзе и либерализоваћемо финансијска тржишта. g Предузетништво – пуна подршка малим и средњим предузећима Стварање културе предузетништва и менаџмента је важан задатак нове владе. Без креативности и иновација, без спремности на предузетнички ризик и без жеље за успехом нема успешног предузетништва. Предузетничка култура се развија кроз школство, медије, специјализоване институције за предузетништво и кроз спремност читавог друштва да подржи напор сваког појединца да, створивши нову вредност, омогући запослење нових радника. Посебан акценат ћемо ставити на предузетништво жена. Ојачаћемо улогу Агенције за мала и средња предузећа. Мора се ограничити укупно пореско оптерећење малих и средњих предузећа, као и ванпореска давања, као што су, на пример, таксе на фирму. Приход од пореза на добит малих и средњих предузећа доделиће се локалним самоуправама – како би се локалне 25
 24. 24. Изборни програм Демократске странке 2007. власти заинтересовале за предузетнике, препознале у њима савезнике и даље помагале њихов развој. Створићемо оквир за уједињени наступ предузетника на иностраном тржишту. Увешћемо праксу националног такмичења бизнис планова ради обезбеђења финансирања најбољих програма, посебно за младе предузетнике. Обука младих предузетника је наш важан задатак. Образовање за предузетништво је посебно важно и зато планирамо увођење нових садржаја у наставне планове како би се подстицао предузетнички дух и иновативност. Подржаћемо пројекте формирања пословно-технолошких инкубатора, како за домаће предузетнике, тако и за стране инвеститоре. g Наука као фактор економског развоја Наша влада ће радити на стварању „савеза” између науке и бизниса како би се обезбедила примена научних достигнућа у привреди. Неопходно је обновити људски потенцијал кључних научних и технолошких центара при факултетима и институтима. g Пољопривреда Влада Демократске странке ће подржати свако сеоско домаћинство, без обзира на величину поседа, уколико покаже спремност да се бави интензивном пољопривредном производњом. 26
 25. 25. Да буде више и за данас и за сутра – за бољи живот Пољопривреди су потребни повољни зајмови да, што пре, обнови стару и набави нову механизацију неопходну за примену савремене агротехнике. Уједињеном енергијом и средствима наши пољопривредници треба да постану делови великих пословних система, конкурентни такмичари са фармерима развијених земаља. Потребно је формирати и докапитализовати Српску аграрну банку из Фонда за развој. Таква државна интервенција ће омогућити да наши пољопривредни произвођачи раде под приближно истим условима као наши суседи. Активно задругарство је услов за повећање пољопривредне производње и треба га унапредити новим законским решењима. Бројни су закони које треба донети у области пољопривреде, нарочито сточарства, ветерине, заштите биљака и здравствене исправности хране, што све треба да омогући лакши извоз на светско тржиште. Унапредићемо систем информисања пољопривредника о новим технологијама пољопривредне производње и увести нове програме обуке у областима агротехнике, зоотехнике, заштите биља, ветеринарства и агробизниса. Влада ће посебну пажњу посветити и младима који желе да се баве пољопривредом кроз програме за перманентну стручну едукацију, бесповратна средства за почетак пољопривредне производње и пореске олакшице у првим годинама рада. 27
 26. 26. Изборни програм Демократске странке 2007. Влада ће посебну пажњу посветити програмима за стварање нових српских робних марки ради заштите домаћих производа и ефикаснијег наступа на иностраном тржишту. Неопходно је ојачати квалитет пољопривредних производа путем увођења јасних мерила исправности производа. Однос према земљишту, шумама и води мора да се промени и усклади са потребом и намером да се развија производња здраве хране. Олакшицама и подстицајима из аграрног буџета земљиште треба чувати од деградације и загађивања, а плодност земљишта повећавати. Потребно је континуирано радити на систему наводњавања уз спровођење програма чишћења мреже канала. g Саобраћај Модерна саобраћајна инфраструктура услов је за равномернији економски развој, привлачење страних инвестиција, јачање домаће привреде и повезивање Србије са земљама у окружењу. Спровешћемо реконструкцију главних саобраћајних мрежа и повезати домаћу мрежу путева са европским транспортним мрежама. Саобраћајна инфраструктура мора бити у функцији развоја домаће индустрије, трговине и туризма. У развоју инфраструктуре водићемо рачуна о смањењу утицаја саобраћаја на загађење животне средине. g Енергетика Србију видимо као кључни центар за енергетске транспортне системе југоисточне Европе. 28
 27. 27. Да буде више и за данас и за сутра – за бољи живот Зато намеравамо да унапредимо стратегију развоја енергетике у Србији. Намеравамо да покренемо циклус интензивног улагања у развој свих сектора енергетске привреде Србије како бисмо обезбедили сигурност и континуитет снабдевања енергијом и енергентима. Постављање цена енергената на тржишни ниво мора бити постепено и у тачно дефинисаном временском периоду. Интензивираћемо пројекте гасификације Србије кроз изградњу нових транспортних капацитета у централној Србији, и изградњу подземног складишта гаса. Уместо земље крајњег корисника гаса, Србија треба да постане транзитна земља. Предузећемо све потребне мере за стварање услова за изградњу нафтовода кроз Србију који ће повезати Црно и Јадранско море. Истовремено, подстицаћемо коришћење обновљивих извора енергије. g Информационо друштво и телекомуникације Србија мора да изграђује своје капацитете за информационо друштво. Приоритет је прецизна и свеобухватна национална стратегија за развој информационог друштва. Потребно је стварање институција за развој телекомуникационе и интернет инфраструктуре, увођење и промоција информатичких препорука и стандарда, унапређење законске регулативе, ублажавање дигиталне поделе унутар друштва, изградња поверења и заштита приватности и подизање нивоа сигурности. 29
 28. 28. Изборни програм Демократске странке 2007. Намеравамо да придобијемо широку друштвену подршку за развој информатичког друштва. Успоставићемо институције за несметани развој тржишта инфо-комуникација и створити регулаторни оквир. Неопходно је у разумном року укинути монополе и либерализовати тржиште телекомуникација. Телеком Србије треба да буде ојачан како би конкурентно пословао у окружењу. g Заштита потрошача Обележје модерног демократског друштва мора бити заштита економски слабије стране на тржишту. Зато ћемо подстицати развој институција које имају за циљ обавештавање потрошача и њихову делотворну заштиту. Регулисањем заштите потрошача штитимо грађане од могућих злоупотреба када због својих личних и породичних потреба излазе на тржиште производа и услуга. Применићемо стандарде садржане у Европској повељи о информисању и заштити потрошача са програмом потрошачких права. Она се састоје од: права на заштиту економских интереса, права на правну заштиту и подршку државе, права на заштиту од опасности за живот, здравље и имовину приликом куповине производа и услуга на тржишту, права на информисање и образовање потрошача и права на удруживање са сврхом заштите њихових интереса, као и права на представљање у телима која решавају питања од интереса за потрошаче. 30
 29. 29. Да буде више и за данас и за сутра – за бољи живот Демократска странка ће створити механизме за спречавање злоупотреба које настају лажним рекламирањем и обманама потрошача. g Политика равномерног развоја Србије Демократска странка ће водити регионалну политику која ће избећи продубљивање већ видљиве поделе Србије између Војводине и Београда с једне стране, и сиромашног југа, с друге стране. Залажемо се за солидарност, уз поштовање принципа децентрализације. Региони морају имати своје специфичне развојне програме. Уравнотежени регионални развој треба стимулисати пореском политиком. Погранична, неразвијена, као и подручја са израженим миграцијама становништва имаће стимулативан порески третман. 31
 30. 30. Изборни програм Демократске странке 2007. Поглавље 2 Добар посао за свакога – једнаке могућности за запошљавање
 31. 31. Изборни програм Демократске странке 2007. Примарни задатак у борби за пуну запосленост је повећање инвестиција и привлачење капитала који на дужи рок обезбеђују стабилна и добро плаћена нова радна места. 34
 32. 32. Добар посао за свакога – једнаке могућности за запошљавање g Запосленост као приоритет Повећање запослености је централна тачка наше економске политике. Наш циљ јесте да створимо једнаке могућности за запошљавање. Сви људи имају право да, радећи свој посао, живе од свог рада. Примарни задатак у борби за пуну запосленост је повећање инвестиција и привлачење капитала који на дужи рок обезбеђују стабилна и добро плаћена нова радна места. Јачање активних мера запошљавања ће бити приоритет наше владе. Борба за квалитетнија радна места и борба за повећање плата биће наш приоритетни циљ у наредном периоду. Развијаћемо партнерство између државе, образовног система и приватног сектора у области преквалификације радне снаге јер је неопходно формирање нових образовних профила који више одговарају потребама тржишта рада. Убрзаћемо процес трансформације Националне службе за запошљавање и створити активан сервис за незапослене и послодавце. Подстицаћемо формирање приватних агенција за запошљавање које ће бесплатно или уз малу надокнаду помагати незапосленима, а с друге стране остваривати приходе из сарадње с послодавцима. 35
 33. 33. Изборни програм Демократске странке 2007. Подржаћемо пројекте оних који су ван тржишта рада уз масовније кредитирање незапослених, нарочито кад постоји могућност за запошљавање нових радника на пројекту. Унапредићемо систем јавних радова, посебно у циљу запошљавања на обнови наше инфаструктуре. g Отварање перспективе младима Отварање перспективе младој генерацији значи стварање друштвене атмосфере која је пријатељска према младима, као и спремност друштва да се залаже за младе тако што омогућава развој личних потенцијала, добро и доступно образовање, упознавање других земаља и култура, те усклађеност њиховог образовања са потребама тржишта рада. Активне мере укључују промоцију и ширење програма доквалификације за нова занимања, подршку за пројекте младих у области предузетништва, непрофитних услуга и стицања радне праксе у предузећима и установама. Интерес младих за информациону технологију треба укључити у изградњу тзв. нове економије. Млади су пријемчиви за нове технологије што је посебан ресурс који влада треба да подржи, као што и бизнис сектор треба да га оснажи кроз запошљавање младих. g Јачање партиципације жена Већа запосленост жена и њихова конкурентност на тржишту рада позитивно утичу на смањење родне неравноправности и смањење сиромаштва. Посебну пажњу влада ће посветити једнаким могућностима за запошљавање жена уз увођење оштрих 36
 34. 34. Добар посао за свакога – једнаке могућности за запошљавање мера против послодаваца који запошљавање жена условљавају нерађањем деце. Биће предвиђене посебне мере за усклађивање обавеза на послу са обавезама у породици, посебно за младе мајке. g Старија генерација има право на избор Понудићемо прихватљиву перспективу припадницима генерације која се приближава крају радног века, а стрепи за будућност свог радног места. Кроз специфичне програме обуке и пореске подстицаје, треба ојачати њихову конкурентност на тржишту рада. Пензионерима треба омогућити да, искључиво ако то желе, наставе да раде и после пензионисања − држава мора да уважи и подржи старије суграђане у њиховом праву на избор. Скраћено радно време и повремени послови нека су од решења која могу допринети да живот у старијем добу буде сигурнији и достојанственији, а да истовремено послодавац и друштво у целини користе деценијама стицано искуство старије генерације. g Промоција једнакости на послу, радно законодавство и синдикат Са синдикатима, удружењима послодаваца и инвеститорима радићемо на унапређењу радног законодавства. Нарочито ћемо настојати да се примењују антидискриминационе одредбе Закона о раду приликом запошљавања, у току процеса рада, као и у одређивању плата. Демократска странка се активно бори против сваке дискриминације у радном односу која би се заснивала на 37
 35. 35. Изборни програм Демократске странке 2007. полној разлици, расној, националној и конфесионалној припадности, као и на старосној основи. Влада ће подстицати конкретне програме за запошљавање особа са инвалидитетом. Заштиту на раду је, у условима застареле опреме, приватизације и непостојања адекватног правног оквира, неопходно промовисати као право радника, али и као обавезу послодаваца. Потребно је стандардизовати критеријуме и потребна средства заштите и спроводити контролу примене мера заштите. Не смемо дозволити да радници буду жртве неодговорних послодаваца и непостојања законом утврђених мера заштите на раду. Синдикати су важан сегмент цивилног друштва. Равноправно учешће државе, послодаваца и синдиката у социјалном дијалогу је услов успешнијег решавања нагомиланих проблема у свету рада и запослености. Демократска странка води активан дијалог са синдикатима и залаже се за њихово јачање и развијеност у свим гранама привреде. g Стручно оспособљавање радника Перманентно образовање и стално стручно усавршавање захтев је модерне економије и тржишта рада. Влада ће подржати и подстаћи програме стручног усавршавања, уз сарадњу са синдикатима, послодавцима и невладиним организацијама. 38
 36. 36. Добар посао за свакога – једнаке могућности за запошљавање 39
 37. 37. Изборни програм Демократске странке 2007. Поглавље 3 Друштвена солидарност и социјална правда
 38. 38. Изборни програм Демократске странке 2007. Солидарност је спремност људи и група да се активно и добровољно залажу једни за друге. Реч је о заузимању за слабије, али је реч и о спремности свих нас да се залажемо за нашу целокупну заједницу. 42
 39. 39. Друштвена солидарност и социјална правда Економски развој је најважнији предуслов за смањење сиромаштва и већа социјална давања, али економски развој није решење за све. Зато економска динамика и социјална правда морају ићи руку подруку. Солидарност је спремност људи и група да се активно и добровољно залажу једни за друге. Реч је о заузимању за слабије, али је реч и о спремности свих нас да се залажемо за нашу целокупну заједницу. Социјална одговорност претпоставља изградњу мрежа социјалне сигурности за све ризике савременог друштва. Она подразумева висок степен солидарности са слабијима која није само пука редистрибуција добара у корист сиромашнијих и искључених, већ и инвестирање у јачање њихових способности и улоге у друштву. Сиромаштво води у социјалну искљученост грађана, губљење везе између појединца и друштва и њихову све већу немогућност да прате промене које се у друштву одвијају. Најугроженији су незапослени, стари, рурално становништво, избеглице и расељена лица, особе са инвалидитетом, деца без родитељског старања, деца жртве злостављања и занемаривања и Роми. Борба против сиромаштва захтева међусекторски приступ владе обухватајући мере у области образовања, запошљавања, здравства, социјалне заштите и у локалној самоуправи. Политика образовања је кључна у борби за смањење сиромаштва јер је дубина и оштрина сиромаштва изразита код оних са нижим нивоима образовања. 43
 40. 40. Изборни програм Демократске странке 2007. g Социјална заштита Реформе у систему социјалне заштите морају се у наредном периоду усмерити, пре свега, на даље унапређење система идентификовања угрожених породица, између осталог и кроз активнију улогу центара за социјални рад, на дефинисање улоге приватног и невладиног сектора у домену пружања услуга, као и на даљу трансформацију институција и развој алтернативног система заштите. Значајне помаке треба остварити и у домену дефинисања стандарда рада у установама социјалне заштите, едукацији и побољшању услова рада запослених, као и у успостављању и развоју контролних механизама на централном нивоу. g Подршка породици и деци У Србији се рађа све мање деце. Зато морамо зауставити неповољан демографски развој. Морамо постати друштво које је посвећено деци. Ниједно дете у Србији не сме бити запостављено, ниједна девојка и ниједан младић не смеју бити без шансе за будућност. Деца морају имати могућности за добру бригу током одрастања. Свесна проблема пада наталитета у Србији, наша влада ће подстицати рађање и наставити са програмом родитељских додатака за друго, треће и четврто дете у породици. Истовремено, Демократска странка ће се оштро противити свим настојањима да се женама ускрати право на планирање породице и рађање. Наша влада ће 44
 41. 41. Друштвена солидарност и социјална правда дефинисати посебне мере подршке потребне за самохране родитеље. Влада треба да олакша женама и мушкарцима да се о деци брину партнерски, а да не угрозе своје пословне жеље и жеље за личним развојем. Зато ће наша влада у сарадњи са локалном самоуправом радити на увођењу усклађеног радног времена родитеља и школа ради обезбеђења квалитетног породичног живота. Увођење програма дневног боравка деце у школама важан је услов за сигуран и безбедан развој деце с једне стране, а уз несметано остваривање права родитеља на рад и обезбеђивање финансијске самосталности породице, с друге стране. Ово је посебно важно за мајке које не могу да ускладе своје радно време са школским распоредом деце. Слично усклађивање радног времена мора се применити и на оне који брину о деци са посебним потребама или о старима. Борба против насиља у породици захтева континуиран мултидисциплинарни приступ. Влада ће унапредити програм рада мултидисциплинарних тимова и проширити их на већи број општина, а подржаће мрежу „сигурних кућа“ за жене и „склоништа за децу“. Посебно је важна подршка породицама у ризичним групама – и држава и друштво морају помоћи породицама са тешкоћама у породичним односима, особама са инвалидитетом и деци са поремећајима у развоју. Унапређење рада центара за социјални рад од суштинске је важности у овој области. Инсистираћемо на побољшању примене закона у области плаћања алиментације након развода родитеља, као и 45
 42. 42. Изборни програм Демократске странке 2007. на остваривање права родитеља да проводи време са дететом у складу са одлуком суда, а ради остваривања права детета. g Достојанствен живот старих Социјално учешће старијих генерација у свим областима живота мора бити загарантовано. Сиромаштво старих и њихова социјална искљученост захтевају бригу владе и друштва у целини. Редовне исплате пензија и враћање дугова из деведесетих година су приоритет за нашу владу. Зависно од буџетских прихода, зауставићемо промене у индексацији пензија. Истовремено ћемо заоштрити контролу плаћања доприноса и борбу против сиве економије и оних који доприносе не плаћају. Тиме ћемо спречити наношење штете и пензијском фонду, односно садашњим пензионерима и радницима на сивом тржишту рада који у старости неће остварити право на пензију. Развићемо модеран информативни систем у пензијском фонду који ће омогућити свим запосленима да прате уплату доприноса и остваривање права на пензију. Старе особе које не могу да се брину о себи захтевају нашу посебну бригу, поготово у случајевима кад не постоји адекватна брига породице и млађе генерације о старима. Потребно је јачати мрежу отворених облика заштите старих људи. 46
 43. 43. Друштвена солидарност и социјална правда Развој кућне неге, медицинска помоћ, клубови, установе за дневни боравак пензионера, алтернативни облици заштите и помоћ кроз посебне програме локалних самоуправа и невладиних организација програми су које ће влада Демократске странке промовисати и подржавати. Подржаћемо заштитне одредбе против дискриминације по основу старости. Пратићемо примену антидискриминационих одредби Закона о раду, а промовисаћемо различите облике рада и након пензионисања за оне који желе да наставе да раде. Влада ће подржати програме који имају за циљ стварање међугенерацијске солидарности имајући у виду све већи број старијих људи којима је потребна нега и пажња. Неопходно је стандардизовати квалитет смештаја и услуга у домовима за старе и проширити постојећу мрежу. g Деца жртве насиља и заштита деце без родитељског старања Деца су невине жртве сиромаштва које се генерацијски трансферише. Потребна је промена концепта њихове заштите. Живот у породици нема алтернативу. Одрастање деце у институцијама оставља несагледиве последице на психосоцијални развој деце и њихово касније укључивање у економски и друштвени живот. Уместо заштите кроз смештај у домовима, подржаћемо и унапредити концепт јачања алтернативних облика подршке кроз живот у породици и породичном окружењу (хранитељство и усвајање). Посебно ћемо се залагати за хитно измештање најмлађе деце из институција. 47
 44. 44. Изборни програм Демократске странке 2007. Иницираћемо посебне програме за помоћ у образовању и касније запошљавање деце без родитељског старања (посебно стипендирање и подршка). Да би се омогућила заштита деце од злостављања и занемаривања, поред изградње склоништа за жртве насиља, неопходно је изградити систем који ће омогућити идентификовање, извештавање и адекватно реаговање у случају насиља над децом. Поред овога, неопходно је и подизање свести и сензибилисање јавности о овој теми, едукација професионалаца како да реагују у случају насиља, као и даље унапређивање законског оквира у овој сфери. g Особе са инвалидитетом Побољшање економског положаја особа са инвалидитетом је, пре свега, омогућавање њиховог самосталног живота. Политика једнаких могућности је кључни концепт који укључује очување достојанства, друштвену и економску партиципацију, спречавање дискриминације, уклањање физичких баријера уз прилагођавање простора и радног места, као и доступност економских, социјалних, здравствених и културних права. Уз преиспитивање материјалних и здравствених права и подстицање запошљавања и за особе са инвалидитетом, важан је развој алтернативних социјалних услуга као што су дневни боравци за особе са инвалидитетом, специјализирано хранитељство, кућна нега и помоћ, персонални асистенти и сл. Поред тога, неопходно је и успостављање различитих форми подршке особама са инвалидитетом за оснаживање властитих капацитета. 48
 45. 45. Друштвена солидарност и социјална правда Посебно ћемо инсистирати на измештању деце са сметњама у развоју из институција, на инклузивном образовању за децу са инвалидитетом и на њиховом адекватном укључивању у здравствени систем. Неопходан је даљи развој предшколског образовања са већим обухватом угрожених група. И у овој области важан предуслов да се изгради одговарајући систем јесте партиципација особа са инвалидитетом и њихових удружења у свим фазама одлучивања и у напорима које држава треба да учини на свим нивоима. Ратни војни инвалиди морају бити препознати и уважени као група која треба посебно да буде заштићена. Унапређење законске регулативе, подршка запошљавању кроз програме удружења ратних и војних инвалида, подршка решавању стамбених проблема кроз програме социјалног становања, обезбеђење веће доступности здравствених услуга и квалитетнијих ортопедских помагала, део су обавеза која наредна влада мора да преузме. ДС ће се посебно залагати за враћање легата ратним војним инвалидима и ветеранима рата. g Избеглице и расељена лица Више стотина хиљада наших суграђана већ десет година немају одређен статус и перспективу. Потребно је усмерити већу пажњу на њихове потребе и применити специфичне стамбене и економске мере које ће им омогућити интеграцију у друштво. Посебна пажња ће се усмерити и на проблеме које ова популација има у прибављању личних докумената и боравишних дозвола, уз даље разрешавање питања 49
 46. 46. Изборни програм Демократске странке 2007. колективног смештаја и имовинских проблема у месту порекла. ДС ће се придржавати стратешких опредељења изнетих у Националној стратегији за решавање проблема избеглих и интерно расељених лица и у Стратегији за смањење сиромаштва. g Социјално становање Сиромаштво се испољава не само кроз мале приходе, већ и кроз услове у којима појединци и породице живе. У свим земљама ово питање решава се уз помоћ државе – немогуће је решавање стамбеног питања препустити једино тржишту. Најугроженији су најсиромашнији и млади који у том животном добу треба да поставе темеље за своју професионалну оријентацију, да нађу посао, да заснују породицу, и да реше стамбено питање. Држава у томе мора да им помогне уколико жели да обезбеди нормалан живот и будућност овог друштва. Демократска странка је, тамо где учествује у локалној власти, пре свега у Београду, спроводила акције за додељивање станова младим научницима, запосленима у државној управи или другим облицима расподеле станова солидарности. Међутим, неопходно је ову материју регулисати законом и подржати његову примену на нивоу државе. g Развој сеоских подручја Развој сеоских подручја нужан је услов за смањивање разлика између града и села и повећање квалитета живота и рада становника на селу. Приступачнији јавни сервиси (домови здравља, центри за социјални рад, поште), побољшање путне мреже, водоснабдевање, комунални сервиси и образовни програми за пољопривреднике само су неке од мера које влада намерава да спроведе. Овај 50
 47. 47. Друштвена солидарност и социјална правда вид развоја има за циљ да смањи социјалну искљученост становника у селима, нарочито самачких сеоских домаћинстава. Демократска странка се увек залагала за активну борбу за смањење сиромаштва – Национална стратегија за смањење сиромаштва донета је 2003. године за време наше владе! 51
 48. 48. Изборни програм Демократске странке 2007. Поглавље 4 Србија - друштво знања
 49. 49. Изборни програм Демократске странке 2007. Да ли ће деца, девојке и младићи, добити једнаку шансу за учешће у образовању, и самим тим за јачање својих личних потенцијала, не сме зависити од њиховог социјалног или етничког порекла или од њиховог пола. 54
 50. 50. Србија - друштво знања Образовање заузима централно место у нашем програму за бољи живот у Србији. Сваки грађанин и свака грађанка Србије, без обзира на пол, расу, верску, националну и језичку припадност, узраст, психичку и физичку конституцију, социјално и културно порекло, имовно стање, политичко опредељење, има право на квалитетно образовање. Ми препознајемо важност знања као најважнијег покретача развоја. У знање се мора систематски улагати јер је богатство друштва директно повезано са просечним нивоом образовања. Образовање је кључни елемент конкурентности земље. Главни напор у наредном периоду треба да буде усмерен на стварање људских ресурса какви ће бити потребни Србији у наредној деценији, дакле, европској, демократској и економски конкурентној Србији. Потребна нам је реформа система образовања која ће младе на ваљан начин припремити за тржиште рада, континуирано учење и даље школовање. Србија мора да удвостручи број факултетски образованих грађана и да усклади своје методе и програме са развојем науке и потребама предузећа 21. века. Употреба нових технологија омогућава лак и брз приступ знању широким слојевима становништва. Дигиталне технологије, интернет, локалне мреже, отварају нове ризнице знања. g Повећање буџетских издвајања Услов модернизације образовања у Србији је реално повећање просветног буџета уз корекцију односа између 55
 51. 51. Изборни програм Демократске странке 2007. плата и развојног буџета у корист развојних програма. Циљ је да се 30 одсто просветног буџета усмери у развој. Иако су буџетска издвајања за просвету, у периоду од 2001. до 2003. године расла најбрже од осталих сектора, њен удео у БДП-у је и даље скроман и налази се далеко иза других земаља. Потребно је да се у унутрашној расподели средстава предвиди много већи удео за опрему, развојне програме и обуку, уместо садашње апсолутне доминације плата и материјалних трошкова. g Образовање мора бити доступно Да ли ће деца, девојке и младићи, добити једнаке шансе за учешће у образовању, и самим тим за јачање својих личних потенцијала, не сме зависити од њиховог социјалног или етничког порекла или од њиховог пола. Приступ студирању мора бити широко отворен свим надареним људима из различитих друштвених слојева. Кроз процес стипендирања пружићемо подршку деци из социјално угрожених група. Сва деца у Србији морају бити обухваћена основним и средњим образовањем. Мора се што пре значајно повећати број младих обухваћених универзитетским образовањем. Посебну пажњу Демократска странка посвећује повећању студентског стандарда и оснаживању услова студирања: олакшавање уписа у школе и на факултете, стимулисање стипендија и кредита, гаранција социјалних права и погодности. 56
 52. 52. Србија - друштво знања Образовање деце из угрожених група и деце са посебним потребама мора задовољити посебне критеријуме доступности како би се ова деца укључила у живот са својим вршњацима. g Савремени наставни програми Наставићемо прекинуто осавремењивање наставних планова, програма и уџбеника. Србија мора да прати тенденције модерног образовања уколико жели да изађе из заосталости. Образовни систем Србије треба да буде потпуно компатибилан са образовним системима у Европској унији. Увођење државних матура и укидање пријемних испита, као и изградња стандарда знања и критеријума оцењивања на свим нивоима је изузетно важно. Подстицаћемо развој школа на локалном нивоу. Помоћи ћемо локалној самоуправи у стварању локалних школских програма (курсеви, семинари) и развој регионалних образовних центара. Морамо убрзати опремање школских објеката савременим наставним средствима и модерном наставном технологијом. g Образовање наставника Побољшање образовања наставника и успостављање система њиховог континуираног професионалног развоја је наш дугорочни приоритет. Важно је омогућити и подстицати покретљивост наставника. 57
 53. 53. Изборни програм Демократске странке 2007. g Приватне школе Неопходно је утврђивање стандарда за отварање приватних школа и факултета, као и за обавезну евалуацију. g Сарадња образовног и економског сектора Намеравамо да уведемо координацију између образовног и економског сектора, тако да образовни систем буде у стању да изађе у сусрет економским и друштвеним потребама, посебно када је реч о стручном образовању, високом образовању и образовању одраслих. g Нове институције Формирање нових институција, савета и независних тела који ће бити у служби образовног система је неопходно у даљем току реформе. g Управљање школама Управљање школама треба да буде децентрализовано, при чему намеравамо да јачамо улогу општина у управљању школама. Потребно је унапредити школски менаџмент. Веће укључивање родитеља у процес доношења одлука у школама и стварање креативне школске атмосфере је важан корак у демократизацији управљања школама. Коначно, развој образовног система није могућ без активног учешћа и сарадње просветних институција и родитеља. Држава треба да помогне родитељима у њиховом праву да изаберу квалитетно образовање за своју децу. Ако су родитељи и деца оснажени информацијама и знањем, резултати ће бити већи, а стабилност породице и деце извеснија. 58

×