Woonbron: Brochure klachtenregeling

1,984 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,984
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Woonbron: Brochure klachtenregeling

  1. 1. Klachtenregeling Niet tevreden? Laat het ons weten!
  2. 2. Als klant van Woonbron heeft u recht op een goede woning, een snelle en vakkundige uitvoering van reparaties en optimale service en informatie. Daar richten we onze dienstverlening op in en werken onze medewerkers elke dag hard aan. Hoe goed we het ook willen doen, het kan altijd voorkomen dat u teleurgesteld bent in onze dienstverlening. Fouten zijn er om te herstellen en niet in de laatste plaats om van te leren. Laat het ons dus direct weten als u niet tevreden bent, want alleen dan kunnen we er iets aan doen.
  3. 3. Niet tevreden? Laat het ons weten! wat is een klacht? Meestal is dat bij ons, soms moeten wij u hoe werkt de U bent ontevreden over dienstverlening verwijzen. geschillencommissie? door Woonbron of ontevreden over de Het kan zijn dat u er met ons niet verleende service van een bedrijf, dat wij hoe dient u bij ons een klacht in? uitkomt. U heeft dan een ‘geschil’ met voor u hebben ingeschakeld. Misschien U kunt uw klacht bij ons per brief, e-mail Woonbron en kunt, als u wilt, andere bent u ontevreden over de woning, het of telefoon indienen. U mag natuurlijk stappen ondernemen. U kunt met woonklimaat in uw buurt, de wijze waarop ook langs-komen in de woonwinkel. Zorgt uw klacht bijvoorbeeld terecht bij de een reparatie is uitgevoerd of de manier u er alstublieft voor dat uw (schriftelijke) Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland waarop u door een van onze medewerkers klacht altijd de volgende informatie Zuid of naar de rechter stappen. In een bent behandeld. Laat het ons meteen bevat: als onderwerp vermeldt u ‘klacht’. aantal gevallen verwijzen wij u naar een weten. Vaak is de oplossing eenvoudig Vergeet niet uw naam en adres. In het kort andere commissie. of is er sprake van een misverstand. beschrijft u vervolgens de omstandigheid of gebeurtenis waarover uw klacht gaat. Woonbron is aangesloten bij de Geschillen- Woonbron heeft een klachtenregeling Tot slot vermeldt u de telefoon-nummers commissie Zuid-Holland Zuid. Dit is een opgesteld. Door deze regeling bent u waarop u overdag en ’s avonds bereikbaar onafhankelijke commissie, waarvan de ervan verzekerd dat Woonbron uw klacht bent en uw eventuele e-mailadres. Een leden niet zijn verbonden aan Woonbron. zorgvuldig behandelt. Komen we er brief ondertekent u persoonlijk. De commissie spreekt haar oordeel ondanks alle inspanningen samen niet uit over meningsverschillen tussen uit, dan kunt voor een onafhankelijk wat gebeurt er met uw klacht? woningcorporaties en huurders. Ze hoort oordeel terecht bij de Geschillencommissie Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, zowel de huurder als de corporatie (“hoor Wonen Zuid-Holland Zuid. krijgt u binnen drie werkdagen een en wederhoor”). U hebt de vrijheid u te ontvangst-bevestiging. Hierin staat ook laten bijstaan of vertegen-woordigen Voor alle duidelijkheid: de de termijn waar-binnen u een reactie door een adviseur, advocaat, vriend of klachtenregeling is niet bedoeld voor een van ons tegemoet kunt zien. In de regel familielid. Eventuele kosten die daaraan nieuw reparatieverzoek of overlastklacht. is dit binnen veertien dagen. Soms is een verbonden zijn, zijn voor uw rekening. Pas wanneer u niet tevreden bent over de zaak ingewikkelder of heeft de klacht De Geschillencommissie neemt uw klacht manier waarop de reparatie is uitgevoerd betrekking op personen of bedrijven kosteloos in behandeling. Binnen twee of de overlast door ons wordt behandeld, die in opdracht van ons werken. In dat weken na de hoorzitting ontvangt u de kunt u een klacht indienen en treedt de geval is de termijn vier weken. Wij doen definitieve uitspraak van de commissie. klachtenregeling in werking. Deze folder ons best uw klacht naar tevredenheid geeft een overzicht van de verschillende op te lossen. Lukt dit niet, dan kunt u de De corporatie mag een advies van de soorten klachten en vertelt bij wie u Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Geschillencommissie afwijzen, maar mag met welke klacht terecht kunt. Zuid inschakelen. dit alleen met een zeer goede motivering.
  4. 4. Woonbron stuurt aan u en de commissie klachten over onze Voor klanten uit Delft: zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen medewerker(s)? Vastgoed service veertien dagen na het advies van de Als u vindt dat een medewerker van Telefoon: (015) 251 67 00 commissie, haar schriftelijke beslissing. Woonbron u niet correct heeft behandeld, kunt u dit recht-streeks (schriftelijk) melden Voor klanten uit Dordrecht, Rotterdam Hoe de Geschillencommissie precies werkt bij de verantwoorde-lijke manager. Die en Spijkenisse: en welke zaken zij in behandeling neemt, neemt de klacht vervolgens persoonlijk in Woonbron Service en Onderhoud kunt u lezen in haar brochure. De brochure behandeling. Telefoon: 0900 0252 (lokaal tarief) bevat ook een formulier dat u verplicht moet invullen als u een klacht instuurt. U reparatieverzoeken overlastklachten kunt een exemplaar ophalen of telefonisch Wanneer er iets in of aan uw huis kapot is, Net als een reparatieverzoek, beschouwen opvragen bij uw vestiging. De informatie en beschouwen wij dit niet als een klacht. we een overlastklacht niet gelijk als een het formulier U kunt uw reparatieverzoek gewoon klacht voor onze klachtenregeling. Probeert kunt u ook downloaden op doorgeven aan onze onderhoudsdienst u eerst zelf tot een oplossing te komen www.geschillencommissie-wonen-zhz.nl. of via onze website www.woonbron.nl. als u bijvoor-beeld overlast van uw buren ervaart. Bespreek uw probleem met hen. Geschillencommissie Wonen Uitgebreide informatie over reparatie- Komt u er samen niet uit, schakel dan Zuid–Holland Zuid verzoeken vindt u in onze folder ‘Onderhoud Woonbron in. U kunt bellen, schrijven t.a.v. de secretaris en reparaties’. Voor spoedeisende reparaties of langskomen in onze woonwinkel. U Postbus 610 zijn wij uiteraard 24 uur per dag bereikbaar. krijgt dan uitleg over de procedure en een 3300 AP Dordrecht Wanneer u niet tevreden bent over hoe uw overlastregistratieformulier. reparatieverzoek behandeld is, dan nodigen wij u uit gebruik te maken van onze woningtoewijzing onjuist? klachtenregeling. Om ervoor te zorgen dat de woningen eerlijk worden verdeeld, zijn er regionaal telefoonnummers afspraken gemaakt waaraan corporaties Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u zich moeten houden. Als u vindt dat wij tijdens kantooruren contact opnemen met ons niet aan deze regels houden, kunt u onze onderhoudsdienst. Voor spoedeisende een schriftelijke klacht indienen bij de reparatieverzoeken zijn wij 24 uur per dag Klachtencommissie Woon-ruimteverdeling bereikbaar. van uw regio. Deze klachten-commissie brengt een advies uit. De corporatie moet binnen twee maanden aan de commissie
  5. 5. melden wat ze met het advies heeft niet aan deze regels heeft gehouden of u niet eens met hoogte gedaan. Hieronder vindt u de adressen per vindt de huurver-hoging onterecht, dan servicekosten? regio. kunt u bezwaar maken. In de aankondiging Bent u het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging staat altijd vermeld hoe afrekening van de servicekosten of met de Voor klanten uit Delft: en waar u bezwaar kunt maken. Bij een hoogte van het voorschot? Laat het ons Klachtencommissie Woonruimteverdeling bezwaar zal Woonbron eerst samen met u weten. U kunt bellen, schrijven of even Postbus 111 naar een oplossing zoeken. Als dit niet lukt, langskomen in onze woonwinkel. Wij 2600 AC Delft is Woonbron verplicht het bezwaarschrift kunnen u een toelichting op door te sturen naar de Huurcommissie. de afrekening geven. Bent u ontevreden Voor klanten uit Rotterdam: Die stelt een onderzoek in en zal uitspraak over de uitleg, dan kunt u de Regionale Geschillencommissie doen. De Huurcommissie kan ook een Huurcommissie om een uitspraak vragen. Woonruimteverdeling Rijnmond uitspraak doen over de hoogte van de huur. Postbus 490 huurcommissie 3000 AL Rotterdam ontevreden over ernstig De huurcommissie achterstallig onderhoud? Postbus 16495 Voor klanten uit Dordrecht: Als u vindt dat uw woning ernstig 2500 BL Den Haag Klachtencommissie Woonruimteverdeling achterstallig onderhoud vertoont en u krijgt Drechtsteden geen gehoor bij Woonbron, dan kunt u dit Telefoon (0800) 488 72 43 Postbus 619 melden bij de Huurcommissie. Misschien (gratis, van 8.30 uur tot 17:30 uur) 3300 AP Dordrecht komt u in aanmerking voor een tijdelijke huurverlaging. De procedure hiervoor is als www.huurcommissie.nl Voor klanten uit Spijkenisse: volgt: u maakt eerst schriftelijk melding van www.vrom.nl Geschillencommissie Woonruimteverdeling uw onderhoudsklacht bij Woonbron. Wij klik op ‘huren’ en daarna ‘huurcommissie’. Spijkenisse hebben zes weken de tijd om de klacht te Aan iedere procedure zijn leges verbonden. Postbus 25 verhelpen. Als wij dit nalaten, kunt u bij de Dit bedrag wordt, afhankelijk van de 2200 AA Spijkenisse Huurcommissie een schriftelijk verzoek om uitspraak, (gedeeltelijk) terugbetaald. tijdelijke huurverlaging indienen. klachten over de hoogte van de De commissie doet vervolgens een huur/huurverhoging uitspraak. Meer informatie over Woningcorporaties mogen jaarlijks de deze regeling kunt u inwinnen bij de huur verhogen. De overheid stelt de regels Huurcommissie. De adresgegevens vindt u vast waaraan deze huurverhoging moet in het kader op deze pagina. voldoen. Als u vindt dat Woonbron zich
  6. 6. woonbron Postbus 2346 3000 CH Rotterdam Woonbron Delfshaven Aelbrechtskade 82 3023 JA Rotterdam telefoon (010) 244 16 66 Woonbron Delft Aart van der Leeuwlaan 8 2624 LD Delft telefoon (015) 888 05 00 Woonbron Dordrecht Van Baerleplantsoen 26 3314 BH Dordrecht telefoon (078) 633 68 88 Woonbron Hoogvliet Kinheim 15 3191 EG Hoogvliet telefoon (010) 231 13 11 Woonbron Prins Alexander Zevenkampsering 342 3068 HG Rotterdam telefoon (010) 286 88 66 Woonbron Spijkenisse Oberonweg 1 3208 PE Spijkenisse telefoon (0181) 67 06 70 Woonbron IJsselmonde Adriaan de Jongstraat 32 3078 GA Rotterdam telefoon (010) 292 41 40 www.woonbron.nl 01-03-2010

×