Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία

Dimitra Mylonaki
Dimitra Mylonakiteacher at Ms
Κεφάλαιο 9
Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία
(1941 -1949)
Η κατοχή της Ελλάδας κράτησε ως τον Οκτώβριο του 1944 και προκάλεσε
πολλά δεινά στον ελληνικό λαό. Οι Έλληνες όμως αντιστάθηκαν στους
κατακτητές.Λίγο μετά τηνΑπελευθέρωση, η χώρα οδηγήθηκε σε Εμφύλιο
Πόλεμο.
Από τη στιγμή που οι
Γερμανοί νίκησαν, η Ελ-
λάδα πέρασε σε τριπλή
κατοχή:
Γερμανοί: Αθήνα, Κε-
ντρική Μακεδονία, Κρή-
τη, μερικά νησιά, την
όχθη του Έβρου και
σιδηροδρομικό δίκτυο
Βούλγαροι: τμήματα της
Μακεδονίας και Θράκης
Ιταλοί: υπόλοιπη χώρα
Η περίοδος της τριπλής Κατοχής ήταν η αφετηρία μεγάλης δοκιμασίας για τον
ελληνικό λαό. Ιδιαίτερα τον πρώτο χειμώνα του 1941-1942 η πείνα μάστιζε
τους κατοίκους στις μεγάλες πόλεις. Τα θύματα υπήρξαν χιλιάδες, ιδιαίτερα
μάλιστα υπέφεραν τα μικρά παιδιά. Στην Αθήνα και στον Πειραιά, υπολογίζεται
ότι οι νεκροί από τον λιμό έφτασαν τους 63.734, ενώ τα συνολικά θύματα σε όλη
την Ελλάδα τους
100.000.
Αθηναίοι ψάχνουν για τρόφιμα στα σκουπίδια, 1942. Προσωπική συλλογή Ιάσονα Χανδρινού
https://www.occupation-memories.org/
Πεινασμένο παιδί στους δρόμους τηςΑθήνας. Προσωπική συλλογή Γεώργιου Χανδρινού
https://www.occupation-memories.org/
Συσσίτιο για τα πεινασμένα παιδιά τηςΑθήνας το 1943,Αθήνα, φωτ. Ι. Ευαγγελίδη, ΕΛΙΑ
Ταυτόχρονα με την Κατοχή ξεκίνησε και η αντίσταση των κατακτημένων
Ελλήνων. Στις 30 Μαίου του 1941 δύο φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο
Απόστολος Σάντας, κατέβασαν τη γερμανική σημαία από την Ακρόπολη,
τραυματίζοντας με την πράξη τους αυτή το γόητρο των κατακτητών.
https://www.mynews.gr/
Λίγους μήνες αργότερα, με την
ηθική και υλική υποστήριξη της
Βρετανίας, δημιουργήθηκαν τρεις
αντιστασιακές οργανώσεις:
l τ ο Ε . Α . Μ . ( Ε θ ν ι κ ό
Απελευθερωτικό Μέτωπο) με το
ένοπλο κομμάτι του τον Ε.Λ.Α.Σ.
( Ε λ λ η ν ι κ ό ς Λ α ϊ κ ό ς
Απελευθερωτικός Στρατός), που
έδρασαν σε όλη σχεδόν τη χώρα,
l ο Ε . Δ . Ε . Σ . ( Ε θ ν ι κ ό ς
Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό ς Ε λ λ η ν ι κ ό ς
Σύνδεσμος), που έδρασε κυρίως
στην Ήπειρο και
lη Ε.Κ.Κ.Α. (Εθνική και Κοινωνική
Απελευθέρωσις)
Διαδήλωση στην Αθήνα εναντίον των δυνάμεων Κατοχής στις 25 Μαρτίου 1942, φωτ. Κ.
Μεγαλοκονόμου
Κορυφαίο κατόρθωμα της κοινής ελληνικής αντιστασιακής δράσης ήταν η
ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου (25 Νοεμβρίου 1942). Με την
καταστροφή της καθυστέρησε ο ανεφοδιασμός των στρατευμάτων του Άξονα,
που πολεμούσαν στηνΑφρική.
https://www.pemptousia.gr/
Η κηδεία του Κωστή Παλαμά, στις 28 Φεβρουαρίου 1943, εξελίχθηκε σε
κορυφαία αντιστασιακή πράξη εναντίον των κατακτητών. Τρίτος από αριστερά
διακρίνεται ο ποιητήςΆγγελος Σικελιανός, φωτ. Κ. Μεγαλοκονόμου
Η αντίσταση ενάντια
στους κατακτητές
την περίοδο της τριπλής Κατοχής
εμφανίζεται ως συνέχεια
της Επανάστασης του 1821.
Σκίτσο που δημοσιεύτηκε
στην εφημερίδα Ριζοσπάστη
στις 25 Μαρτίου 1945
Οι πράξεις αντίστασης προκάλεσαν όμως τα αντίποινα των κατακτητών. Η
τρομοκρατία, το κάψιμο ολόκληρων χωριών όπως τα Καλάβρυτα, το Δίστομο,
το Μεσόβουνο, οι Πύργοι και η Κάνδανος καθώς και οι μαζικές εκτελέσεις
υπήρξαν το βαρύ τίμημα της ελευθερίας.
Συνολικά εκτελέστηκαν 677 άμαχοι,
από τους οποίους οι 499 στα
Καλάβρυτα, και πυρπολήθηκαν
περίπου 1.000 σπίτια σε πάνω από
50 χωριά. Μάλιστα, τα ναζιστικά
στρατεύματα άρπαξαν και υλικά
αγαθά, τρόφιμα αλλά και ζώα, ώστε
να στερήσουν από τους κατοίκους
των χωριών τις προϋποθέσεις
διαβίωσης. Η σφαγή των
Καλαβρύτων αποτελεί την πιο βαριά
περίπτωση εγκλήματος πολέμου
στην Ελλάδα, κατά την κατοχική
περίοδο. Κανένας από τους
υπευθύνους των εγκλημάτων αυτών
δεν λογοδότησε στη δικαιοσύνη ενώ
μέχρι και σήμερα ακόμα δεν έχει
καταβληθεί καμιά απολύτως
αποζημίωση από τη Γερμανία.
https://el.wikipedia.org/
Γερμανοί στρατιώτες στο κατεστραμμένοΔίστομο, συλλογή Σπ. Μελετζή
Οι νεκροί του Δίστομου έφτασαν τους 228, εκ των οποίων οι 117 γυναίκες και οι
111 άντρες, ανάμεσά τους 53 παιδιά κάτω των 16 χρόνων.
Οι πηγές αφηγούνται...
3. Μαρτυρία Γερμανού αξιωματικού για την καταστροφή του χωριού Χορτιάτης
Θεσσαλονίκης από τους Γερμανούς
«...Ολόκληρο το χωριό μυρίζει πυρκαγιά και θάνατο. Κάποιες τέφρες βγάζουν
ακόμα καπνούς. Είναι αδύνατο να γίνει ακριβής εκτίμηση του αριθμού των
νεκρών. Εμείς τους υπολογίζουμε γύρω στους 200-300, ενώ οι χωρικοί μιλούν
για 500-600».
Στράτος Ν.Δορδανάς (ιστορικός),
Το αίμα των αθώων:Αντίποινα
των γερμανικών αρχών Κατοχής
στη Μακεδονία, 1941-1944,
Αθήνα 2007, σ. 540.
https://www.imerodromos.gr/
Στα τέλη του 1944 η τετραετής σχεδόν
Κατοχή έφτασε στο τέλος της. Οι Γερμανοί και
οι σύμμαχοι τους, νικημένοι στα πεδία των
μαχών, αποσύρθηκαν από την Ελλάδα. Τον
Ο κ τ ώ β ρ ι ο τ ο υ 1 9 4 4 η ε λ λ η ν ι κ ή
Κυβέρνηση, που είχε καταφύγει στη Μέση
Ανατολή, επέστρεψε στην Αθήνα. Ήταν η
στιγμή της Απελευθέρωσης.
Οκτώβριος 1944. Η στιγμή της Απελευθέρωσης. Ο
πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου υψώνει την
ελληνική σημαία στον ιερό βράχο της Ακρόπολης,
Αθήνα, ΕΛΙΑ
Οι πηγές αφηγούνται...
2. Απόσπασμα από τον λόγο της Απελευθέρωσης που εκφώνησε ο
πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου στο Σύνταγμα, στις 18 Οκτωβρίου
1944
«Ασπαζόμεθα την ιεράν γην της ελευθέρας πατρίδος! Οι βάρβαροι, αφού
εβεβήλωσαν, επυρπόλησαν και εδήωσαν (ρήμαξαν), επί τρία και ήμισυ έτη,
πιεζόμενοι πλέον από την γενικήν συμμαχικήν νίκην και την εθνικήν μας
αντίστασιν, τρέπονται εις φυγήν. Και η κυανόλευκος κυματίζει μόνη εις την
Ακρόπολιν.Από τα βάθη της ιστορίας
οι Ελληνικοί αιώνες πανηγυρίζουν την
επάνοδον της Ελευθερίας εις την αρχαίαν
Πατρίδαν της. Και στεφανώνουν την
Γενεάν μας.Διότι ολόκληρος ο λαός μας
υπήρξεν αγωνιστής της Ελευθερίας.
Δεν ευρίσκεται ασφαλώς εις την κατε-
χόμενην Ευρώπην άλλο παράδειγμα τό-
σον καθολικής αντιστάσεως και τόσον
ακλονήτου αισιοδοξίας διά την τελικήν
Νίκην».
Ήταν 4 Οκτωβρίου 1944 όταν οι καμπάνες χτύπησαν χαρμόσυνα στην Πάτρα
και ο κόσμος βγήκε στους δρόμους.
PATRAS PHOTOS ΟLD SPECIAL Facebook.
Έξω από
τα
δικαστήρια
Το 1947 με τη
σ υ ν θ ή κ η
ε ι ρ ή ν η ς
α ν ά μ ε σ α
σ τ ο υ ς
συμμάχους και
τ η ν Ι τ α λ ί α ,
απελευθερώθ
η κ α ν τ α
Δωδεκάνησα,
το οποία μέχρι
τότε ανήκαν
στους Ιταλούς,
και ενώθηκαν
με την Ελλάδα.
Η απελευθέρωση τωνΔωδεκανήσων. Τμήμα της Βασιλικής Φρουράς παρελαύνει στη Ρόδο, φωτ.
Κ. Μεγαλοκονόμου
Και κάπως έτσι ήρθε η ειρήνη και τελείωσαν τα προβλήματα της Ελλάδας...
Ή μήπως όχι;
Ωστόσο, νέα δεινά περίμεναν τον ελληνικό λαό. Οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις
παρέμεναν διχασμένες: από τη μια ο βασιλιάς (Γεώργιος Β΄) και η
αναγνωρισμένη από τους Συμμάχους ελληνική Κυβέρνηση και από την άλλη το
Ε.Α.Μ., που από τον Μάρτιο του 1944 είχε σχηματίσει δική του κυβέρνηση στην
ορεινή Ελλάδα.Λάθη
και παραλείψεις των
δύο πλευρών καθώς
και παρεμβάσεις των
ξένωνΔυνάμεων οδή-
γησαν τελικά σε
Εμφύλιο Πόλεμο.
Ο Εμφύλιος ξέσπασε
το 1946 και «μάτωσε»
την Ελλάδα για τρία
ολόκληρα χρόνια.
https://media.caranddriver.gr/
Ο αδελφοκτόνος πόλεμος τερματίστηκε στα τέλη του 29 Αυγούστου 1949, με
την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού, πολλές χιλιάδες θύματα και
ανυπολόγιστες καταστροφές. Μπορεί οι ένοπλες συγκρούσεις να τελείωσαν,
αλλά τα τραύματα στις ψυχές των Ελλήνων παρέμειναν ανοιχτά για πολλές
ακόμη δεκαετίες.
Ματιά στο παρελθόν
Ο Εμφύλιος Πόλεμος
Ο Εμφύλιος Πόλεμος υπήρξε μία από τις πιο τραγικές σελίδες της ελληνικής
Ιστορίας. Χιλιάδες Έλληνες αλληλοσκοτώθηκαν, πολλοί περισσότεροι
πήραν το δρόμο της προσφυγιάς, ενώ οι πληγές του αδελφοκτόνου πολέμου
βασάνιζαν για πολλές δεκαετίες την ελληνική κοινωνία. Αυτόν τον βαθύ πόνο
του ελληνικού λαού αποτυπώνει και το τραγούδι «του νεκρού αδελφού», που
έγραψε και μελοποίησε ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης:
Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία
Ερώτημα
lΠοιες ήταν οι συνθήκες ζωής των Ελλήνων στη διάρκεια της Κατοχής;
Απάντηση
lΠοιες ήταν οι συνθήκες ζωής των Ελλήνων στη διάρκεια της Κατοχής;
Στην περίοδο της κατοχής οι Έλληνες ήρθαν αντιμέτωποι με φριχτή πείνα. Στις
πόλεις δεν υπήρχαν τρόφιμα, αφού οι άνθωποι δεν μπορούσαν να
καλλιεργήσουν και στα χωριά τις καλλιέργειες τις άρπαζαν οι κατοχικές
δυνάμεις. Η πείνα έφερε λιμό και θάνατο. Εκτός του ότι ζούσαν μέσα στη φρίκη
εξαιτίας των μαζικών εκτελέσεων και των βασανισμών.
Ερώτημα
lΠοια έκταση έλαβε η Εθνική Αντίσταση κατά των κατακτητών στη διάρκεια
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου;
Απάντηση
lΠοια έκταση έλαβε η Εθνική Αντίσταση κατά των κατακτητών στη διάρκεια
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου;
Μεγάλη έκταση έλαβε η Εθνική Αντίσταση, κατά την οποία σχηματίστηκαν τρεις
αντιστασιακές οργανώσεις, με σημαντικότερη τον ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, που
υποστηρίζονταν από τη Βρετανία.
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
lΟι Έλληνες πολέμησαν για την ελευθερία τους εναντίον ξένων κατακτητών
lΤο 1821 πολεμούσαν με κλεφτοπόλεμο και στην κατοχή με ανταρτοπόλεμο.
lΚαι στις δύο περιπτώσεις οι εχθροί υπερτερούσαν και σε στρατιώτες και σε
εξοπλισμό.
lΚαι στις δύο περιπτώσεις οι εχθροί φέρθηκαν βάναυσα και απάνθρωπα
στους κατακτημένους.
lΟι Έλληνες, παρόλο που νικήθηκαν, δεν παραδόθηκαν, αλλά συνέχισαν
τον αγώνα για ελευθερία με αυτοθυσία και γενναιότητα.
Παρουσίαση: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
1 of 31

Recommended

28η Οκτωβρίου 1940 by
28η Οκτωβρίου 194028η Οκτωβρίου 1940
28η Οκτωβρίου 1940ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΡ
91 views64 slides
ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ by
ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΝτίνα Στουμποβίκου
6.9K views38 slides
Το έπος του '40 by
Το έπος του '40Το έπος του '40
Το έπος του '40Lakis Varthalitis
485 views8 slides
παρουσιαση 28η οκτωβρίου 1940 by
παρουσιαση 28η οκτωβρίου 1940παρουσιαση 28η οκτωβρίου 1940
παρουσιαση 28η οκτωβρίου 1940dimalida
14.7K views21 slides
Giorgos alwsh by
Giorgos alwshGiorgos alwsh
Giorgos alwsheleni giannaki
13 views14 slides

More Related Content

Similar to Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία

Η καθημερινή ζωή των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της κατοχής by
Η καθημερινή ζωή των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της κατοχήςΗ καθημερινή ζωή των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της κατοχής
Η καθημερινή ζωή των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της κατοχήςpanklou
5.7K views20 slides
28 - 10 by
28 - 10 28 - 10
28 - 10 evangelosst
247 views61 slides
28η Οκτωβρίου 1940 - 2009 by
28η Οκτωβρίου 1940 - 200928η Οκτωβρίου 1940 - 2009
28η Οκτωβρίου 1940 - 2009Efthimiou Nikos
8.5K views17 slides
η αθηνα στον β'παγκοσμιο πολεμο (1) by
η αθηνα στον β'παγκοσμιο πολεμο (1)η αθηνα στον β'παγκοσμιο πολεμο (1)
η αθηνα στον β'παγκοσμιο πολεμο (1)1ο Γυμνάσιο Βύρωνα
364 views14 slides

Similar to Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία(20)

Η καθημερινή ζωή των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της κατοχής by panklou
Η καθημερινή ζωή των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της κατοχήςΗ καθημερινή ζωή των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της κατοχής
Η καθημερινή ζωή των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της κατοχής
panklou5.7K views
28η Οκτωβρίου 1940 - 2009 by Efthimiou Nikos
28η Οκτωβρίου 1940 - 200928η Οκτωβρίου 1940 - 2009
28η Οκτωβρίου 1940 - 2009
Efthimiou Nikos8.5K views
28η Οκτωβρίου by gkalimer
28η Οκτωβρίου 28η Οκτωβρίου
28η Οκτωβρίου
gkalimer177 views
28η οκτωβρίου by kdidaskalia
28η οκτωβρίου28η οκτωβρίου
28η οκτωβρίου
kdidaskalia490 views
ΠΕΙΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ by Sebasti Natsa
ΠΕΙΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗΠΕΙΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
ΠΕΙΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
Sebasti Natsa675 views
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (1821-1827) by Evangelia Patera
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (1821-1827)Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (1821-1827)
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (1821-1827)
Evangelia Patera972 views
Η γερμανική επίθεση και ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος by Dimitra Mylonaki
Η γερμανική επίθεση και ο Β' Παγκόσμιος ΠόλεμοςΗ γερμανική επίθεση και ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος
Η γερμανική επίθεση και ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος
Dimitra Mylonaki66 views
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 by xristoi
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 194028 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
xristoi3.3K views

More from Dimitra Mylonaki

Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό by
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόDimitra Mylonaki
3 views41 slides
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ by
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚDimitra Mylonaki
17 views39 slides
Βρίσκοντας τα μνημεία by
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημείαDimitra Mylonaki
13 views8 slides
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες by
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςDimitra Mylonaki
81 views23 slides
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό by
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόDimitra Mylonaki
16 views27 slides
Μια εκδρομή στην εξοχή by
Μια εκδρομή στην εξοχήΜια εκδρομή στην εξοχή
Μια εκδρομή στην εξοχήDimitra Mylonaki
8 views17 slides

More from Dimitra Mylonaki(20)

Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό by Dimitra Mylonaki
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ by Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki17 views
Βρίσκοντας τα μνημεία by Dimitra Mylonaki
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημεία
Dimitra Mylonaki13 views
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες by Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki81 views
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό by Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki16 views
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο by Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki19 views
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες by Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Dimitra Mylonaki32 views
Τα δικά τους λάπμπουκ by Dimitra Mylonaki
Τα δικά τους λάπμπουκΤα δικά τους λάπμπουκ
Τα δικά τους λάπμπουκ
Dimitra Mylonaki74 views
Συννεφόλεξα πολιτισμού by Dimitra Mylonaki
Συννεφόλεξα πολιτισμούΣυννεφόλεξα πολιτισμού
Συννεφόλεξα πολιτισμού
Dimitra Mylonaki50 views
Χαρακτηριστικά της ζωής by Dimitra Mylonaki
Χαρακτηριστικά της ζωήςΧαρακτηριστικά της ζωής
Χαρακτηριστικά της ζωής
Dimitra Mylonaki52 views
Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ελλάδας by Dimitra Mylonaki
Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΕλλάδαςΜνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ελλάδας
Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ελλάδας
Dimitra Mylonaki55 views
Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς by Dimitra Mylonaki
Προστασία της Πολιτιστικής ΚληρονομιάςΠροστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Dimitra Mylonaki48 views
Τι είναι πολιτιστική κληρονομιά; by Dimitra Mylonaki
Τι είναι πολιτιστική κληρονομιά;Τι είναι πολιτιστική κληρονομιά;
Τι είναι πολιτιστική κληρονομιά;
Dimitra Mylonaki58 views

Recently uploaded

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx by
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx7gymnasiokavalas
20 views13 slides
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 by
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023gymkeram
63 views80 slides
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf by
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfTheresa Giakoumatou
62 views65 slides
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ by
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣssuser43d27b
36 views22 slides
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... by
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...gymkeram
14 views30 slides
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... by
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...gymkeram
12 views16 slides

Recently uploaded(20)

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx by 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas20 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram63 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf by Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ by ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b36 views
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... by gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 views
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... by gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf by 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo944 views
Politexneio_2023.pptx by 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist37 views
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. by ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b10 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx by 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist85 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram12 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212550 views
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212416 views
ATT00004.pdf by 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd109 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf by ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3517 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 by EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu19 views
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf by 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.1K views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c12 views

Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία

 • 1. Κεφάλαιο 9 Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία (1941 -1949) Η κατοχή της Ελλάδας κράτησε ως τον Οκτώβριο του 1944 και προκάλεσε πολλά δεινά στον ελληνικό λαό. Οι Έλληνες όμως αντιστάθηκαν στους κατακτητές.Λίγο μετά τηνΑπελευθέρωση, η χώρα οδηγήθηκε σε Εμφύλιο Πόλεμο.
 • 2. Από τη στιγμή που οι Γερμανοί νίκησαν, η Ελ- λάδα πέρασε σε τριπλή κατοχή: Γερμανοί: Αθήνα, Κε- ντρική Μακεδονία, Κρή- τη, μερικά νησιά, την όχθη του Έβρου και σιδηροδρομικό δίκτυο Βούλγαροι: τμήματα της Μακεδονίας και Θράκης Ιταλοί: υπόλοιπη χώρα
 • 3. Η περίοδος της τριπλής Κατοχής ήταν η αφετηρία μεγάλης δοκιμασίας για τον ελληνικό λαό. Ιδιαίτερα τον πρώτο χειμώνα του 1941-1942 η πείνα μάστιζε τους κατοίκους στις μεγάλες πόλεις. Τα θύματα υπήρξαν χιλιάδες, ιδιαίτερα μάλιστα υπέφεραν τα μικρά παιδιά. Στην Αθήνα και στον Πειραιά, υπολογίζεται ότι οι νεκροί από τον λιμό έφτασαν τους 63.734, ενώ τα συνολικά θύματα σε όλη την Ελλάδα τους 100.000.
 • 4. Αθηναίοι ψάχνουν για τρόφιμα στα σκουπίδια, 1942. Προσωπική συλλογή Ιάσονα Χανδρινού https://www.occupation-memories.org/
 • 5. Πεινασμένο παιδί στους δρόμους τηςΑθήνας. Προσωπική συλλογή Γεώργιου Χανδρινού https://www.occupation-memories.org/
 • 6. Συσσίτιο για τα πεινασμένα παιδιά τηςΑθήνας το 1943,Αθήνα, φωτ. Ι. Ευαγγελίδη, ΕΛΙΑ
 • 7. Ταυτόχρονα με την Κατοχή ξεκίνησε και η αντίσταση των κατακτημένων Ελλήνων. Στις 30 Μαίου του 1941 δύο φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, κατέβασαν τη γερμανική σημαία από την Ακρόπολη, τραυματίζοντας με την πράξη τους αυτή το γόητρο των κατακτητών. https://www.mynews.gr/
 • 8. Λίγους μήνες αργότερα, με την ηθική και υλική υποστήριξη της Βρετανίας, δημιουργήθηκαν τρεις αντιστασιακές οργανώσεις: l τ ο Ε . Α . Μ . ( Ε θ ν ι κ ό Απελευθερωτικό Μέτωπο) με το ένοπλο κομμάτι του τον Ε.Λ.Α.Σ. ( Ε λ λ η ν ι κ ό ς Λ α ϊ κ ό ς Απελευθερωτικός Στρατός), που έδρασαν σε όλη σχεδόν τη χώρα, l ο Ε . Δ . Ε . Σ . ( Ε θ ν ι κ ό ς Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό ς Ε λ λ η ν ι κ ό ς Σύνδεσμος), που έδρασε κυρίως στην Ήπειρο και lη Ε.Κ.Κ.Α. (Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωσις)
 • 9. Διαδήλωση στην Αθήνα εναντίον των δυνάμεων Κατοχής στις 25 Μαρτίου 1942, φωτ. Κ. Μεγαλοκονόμου
 • 10. Κορυφαίο κατόρθωμα της κοινής ελληνικής αντιστασιακής δράσης ήταν η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου (25 Νοεμβρίου 1942). Με την καταστροφή της καθυστέρησε ο ανεφοδιασμός των στρατευμάτων του Άξονα, που πολεμούσαν στηνΑφρική. https://www.pemptousia.gr/
 • 11. Η κηδεία του Κωστή Παλαμά, στις 28 Φεβρουαρίου 1943, εξελίχθηκε σε κορυφαία αντιστασιακή πράξη εναντίον των κατακτητών. Τρίτος από αριστερά διακρίνεται ο ποιητήςΆγγελος Σικελιανός, φωτ. Κ. Μεγαλοκονόμου
 • 12. Η αντίσταση ενάντια στους κατακτητές την περίοδο της τριπλής Κατοχής εμφανίζεται ως συνέχεια της Επανάστασης του 1821. Σκίτσο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ριζοσπάστη στις 25 Μαρτίου 1945
 • 13. Οι πράξεις αντίστασης προκάλεσαν όμως τα αντίποινα των κατακτητών. Η τρομοκρατία, το κάψιμο ολόκληρων χωριών όπως τα Καλάβρυτα, το Δίστομο, το Μεσόβουνο, οι Πύργοι και η Κάνδανος καθώς και οι μαζικές εκτελέσεις υπήρξαν το βαρύ τίμημα της ελευθερίας. Συνολικά εκτελέστηκαν 677 άμαχοι, από τους οποίους οι 499 στα Καλάβρυτα, και πυρπολήθηκαν περίπου 1.000 σπίτια σε πάνω από 50 χωριά. Μάλιστα, τα ναζιστικά στρατεύματα άρπαξαν και υλικά αγαθά, τρόφιμα αλλά και ζώα, ώστε να στερήσουν από τους κατοίκους των χωριών τις προϋποθέσεις διαβίωσης. Η σφαγή των Καλαβρύτων αποτελεί την πιο βαριά περίπτωση εγκλήματος πολέμου στην Ελλάδα, κατά την κατοχική περίοδο. Κανένας από τους υπευθύνους των εγκλημάτων αυτών δεν λογοδότησε στη δικαιοσύνη ενώ μέχρι και σήμερα ακόμα δεν έχει καταβληθεί καμιά απολύτως αποζημίωση από τη Γερμανία. https://el.wikipedia.org/
 • 14. Γερμανοί στρατιώτες στο κατεστραμμένοΔίστομο, συλλογή Σπ. Μελετζή Οι νεκροί του Δίστομου έφτασαν τους 228, εκ των οποίων οι 117 γυναίκες και οι 111 άντρες, ανάμεσά τους 53 παιδιά κάτω των 16 χρόνων.
 • 15. Οι πηγές αφηγούνται... 3. Μαρτυρία Γερμανού αξιωματικού για την καταστροφή του χωριού Χορτιάτης Θεσσαλονίκης από τους Γερμανούς «...Ολόκληρο το χωριό μυρίζει πυρκαγιά και θάνατο. Κάποιες τέφρες βγάζουν ακόμα καπνούς. Είναι αδύνατο να γίνει ακριβής εκτίμηση του αριθμού των νεκρών. Εμείς τους υπολογίζουμε γύρω στους 200-300, ενώ οι χωρικοί μιλούν για 500-600». Στράτος Ν.Δορδανάς (ιστορικός), Το αίμα των αθώων:Αντίποινα των γερμανικών αρχών Κατοχής στη Μακεδονία, 1941-1944, Αθήνα 2007, σ. 540. https://www.imerodromos.gr/
 • 16. Στα τέλη του 1944 η τετραετής σχεδόν Κατοχή έφτασε στο τέλος της. Οι Γερμανοί και οι σύμμαχοι τους, νικημένοι στα πεδία των μαχών, αποσύρθηκαν από την Ελλάδα. Τον Ο κ τ ώ β ρ ι ο τ ο υ 1 9 4 4 η ε λ λ η ν ι κ ή Κυβέρνηση, που είχε καταφύγει στη Μέση Ανατολή, επέστρεψε στην Αθήνα. Ήταν η στιγμή της Απελευθέρωσης. Οκτώβριος 1944. Η στιγμή της Απελευθέρωσης. Ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου υψώνει την ελληνική σημαία στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, Αθήνα, ΕΛΙΑ
 • 17. Οι πηγές αφηγούνται... 2. Απόσπασμα από τον λόγο της Απελευθέρωσης που εκφώνησε ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου στο Σύνταγμα, στις 18 Οκτωβρίου 1944 «Ασπαζόμεθα την ιεράν γην της ελευθέρας πατρίδος! Οι βάρβαροι, αφού εβεβήλωσαν, επυρπόλησαν και εδήωσαν (ρήμαξαν), επί τρία και ήμισυ έτη, πιεζόμενοι πλέον από την γενικήν συμμαχικήν νίκην και την εθνικήν μας αντίστασιν, τρέπονται εις φυγήν. Και η κυανόλευκος κυματίζει μόνη εις την Ακρόπολιν.Από τα βάθη της ιστορίας οι Ελληνικοί αιώνες πανηγυρίζουν την επάνοδον της Ελευθερίας εις την αρχαίαν Πατρίδαν της. Και στεφανώνουν την Γενεάν μας.Διότι ολόκληρος ο λαός μας υπήρξεν αγωνιστής της Ελευθερίας. Δεν ευρίσκεται ασφαλώς εις την κατε- χόμενην Ευρώπην άλλο παράδειγμα τό- σον καθολικής αντιστάσεως και τόσον ακλονήτου αισιοδοξίας διά την τελικήν Νίκην».
 • 18. Ήταν 4 Οκτωβρίου 1944 όταν οι καμπάνες χτύπησαν χαρμόσυνα στην Πάτρα και ο κόσμος βγήκε στους δρόμους. PATRAS PHOTOS ΟLD SPECIAL Facebook. Έξω από τα δικαστήρια
 • 19. Το 1947 με τη σ υ ν θ ή κ η ε ι ρ ή ν η ς α ν ά μ ε σ α σ τ ο υ ς συμμάχους και τ η ν Ι τ α λ ί α , απελευθερώθ η κ α ν τ α Δωδεκάνησα, το οποία μέχρι τότε ανήκαν στους Ιταλούς, και ενώθηκαν με την Ελλάδα.
 • 20. Η απελευθέρωση τωνΔωδεκανήσων. Τμήμα της Βασιλικής Φρουράς παρελαύνει στη Ρόδο, φωτ. Κ. Μεγαλοκονόμου Και κάπως έτσι ήρθε η ειρήνη και τελείωσαν τα προβλήματα της Ελλάδας... Ή μήπως όχι;
 • 21. Ωστόσο, νέα δεινά περίμεναν τον ελληνικό λαό. Οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις παρέμεναν διχασμένες: από τη μια ο βασιλιάς (Γεώργιος Β΄) και η αναγνωρισμένη από τους Συμμάχους ελληνική Κυβέρνηση και από την άλλη το Ε.Α.Μ., που από τον Μάρτιο του 1944 είχε σχηματίσει δική του κυβέρνηση στην ορεινή Ελλάδα.Λάθη και παραλείψεις των δύο πλευρών καθώς και παρεμβάσεις των ξένωνΔυνάμεων οδή- γησαν τελικά σε Εμφύλιο Πόλεμο. Ο Εμφύλιος ξέσπασε το 1946 και «μάτωσε» την Ελλάδα για τρία ολόκληρα χρόνια. https://media.caranddriver.gr/
 • 22. Ο αδελφοκτόνος πόλεμος τερματίστηκε στα τέλη του 29 Αυγούστου 1949, με την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού, πολλές χιλιάδες θύματα και ανυπολόγιστες καταστροφές. Μπορεί οι ένοπλες συγκρούσεις να τελείωσαν, αλλά τα τραύματα στις ψυχές των Ελλήνων παρέμειναν ανοιχτά για πολλές ακόμη δεκαετίες.
 • 23. Ματιά στο παρελθόν Ο Εμφύλιος Πόλεμος Ο Εμφύλιος Πόλεμος υπήρξε μία από τις πιο τραγικές σελίδες της ελληνικής Ιστορίας. Χιλιάδες Έλληνες αλληλοσκοτώθηκαν, πολλοί περισσότεροι πήραν το δρόμο της προσφυγιάς, ενώ οι πληγές του αδελφοκτόνου πολέμου βασάνιζαν για πολλές δεκαετίες την ελληνική κοινωνία. Αυτόν τον βαθύ πόνο του ελληνικού λαού αποτυπώνει και το τραγούδι «του νεκρού αδελφού», που έγραψε και μελοποίησε ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης:
 • 25. Ερώτημα lΠοιες ήταν οι συνθήκες ζωής των Ελλήνων στη διάρκεια της Κατοχής;
 • 26. Απάντηση lΠοιες ήταν οι συνθήκες ζωής των Ελλήνων στη διάρκεια της Κατοχής; Στην περίοδο της κατοχής οι Έλληνες ήρθαν αντιμέτωποι με φριχτή πείνα. Στις πόλεις δεν υπήρχαν τρόφιμα, αφού οι άνθωποι δεν μπορούσαν να καλλιεργήσουν και στα χωριά τις καλλιέργειες τις άρπαζαν οι κατοχικές δυνάμεις. Η πείνα έφερε λιμό και θάνατο. Εκτός του ότι ζούσαν μέσα στη φρίκη εξαιτίας των μαζικών εκτελέσεων και των βασανισμών.
 • 27. Ερώτημα lΠοια έκταση έλαβε η Εθνική Αντίσταση κατά των κατακτητών στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου;
 • 28. Απάντηση lΠοια έκταση έλαβε η Εθνική Αντίσταση κατά των κατακτητών στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου; Μεγάλη έκταση έλαβε η Εθνική Αντίσταση, κατά την οποία σχηματίστηκαν τρεις αντιστασιακές οργανώσεις, με σημαντικότερη τον ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, που υποστηρίζονταν από τη Βρετανία.
 • 30. lΟι Έλληνες πολέμησαν για την ελευθερία τους εναντίον ξένων κατακτητών lΤο 1821 πολεμούσαν με κλεφτοπόλεμο και στην κατοχή με ανταρτοπόλεμο. lΚαι στις δύο περιπτώσεις οι εχθροί υπερτερούσαν και σε στρατιώτες και σε εξοπλισμό. lΚαι στις δύο περιπτώσεις οι εχθροί φέρθηκαν βάναυσα και απάνθρωπα στους κατακτημένους. lΟι Έλληνες, παρόλο που νικήθηκαν, δεν παραδόθηκαν, αλλά συνέχισαν τον αγώνα για ελευθερία με αυτοθυσία και γενναιότητα.