Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο

Dimitra Mylonaki
Dimitra Mylonakiteacher at Ms
Κεφάλαιο 4
Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο
Το 1914 ξέσπασε στην Ευρώπη ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος. Η Ελλάδα,
αφού οδηγήθηκε σε διχασμό λόγω της σύγκρουσης του πρωθυπουργού
Βενιζέλου με τον βασιλιά Κωνσταντίνο, μπήκε τελικά στον πόλεμο στα
μέσα το 1917.Το τέλος του βρήκε τη χώρα στην πλευρά των νικητών.
Η Ελλάδα με τους Βαλκανικούς
Πολέμους το 1913 διπλασίασε
σχεδόν τα εδάφη της αλλά και τον
πληθυσμό της. Όμως απέκτησε νέα
προβλήματα:
lΤα καινούρια μεγαλύτερα σύνορα
της χώρας ήταν δύσκολο να
φυλαχθούν αποτελεσματικά
lΤο οδικό δίκτυο ήταν περιορισμένο
και δυσκόλευε τη μετακίνηση των
στρατιωτών στη Μακεδονία
lΟι αποθήκες πολεμικού υλικού δεν
επαρκούσαν
lΤα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
δεν είχαν ακόμη κατοχυρωθεί στην
Ελλάδα .
https://www.protothema.gr/
Κύριος αντίπαλος της χώρας μας λογιζόταν η ηττημένη Βουλγαρία, γι' αυτό
στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα ο στρατός άρχισε να κατασκευάζει οχυρά.
Ο πόλεμος των
χαρακωμάτων
υ π ή ρ ξ ε τ ο
χαρακτηριστικό
γνώρισμα των
συγκρούσεων
κ α τ ά τ ο ν Α '
Π α γ κ ό σ μ ι ο
Πόλεμο
Στις αρχές του 20ού αιώνα αυξήθηκε ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις Μεγάλες
Δυνάμεις. Τα οικονομικά συμφέροντα της Γερμανίας την έφεραν αντιμέτωπη
με άλλες χώρες, όπως η
Αγγλία και η Γαλλία. Ο
έλεγχος του διεθνούς
εμπορίου και η κυριαρ-
χία στα Βαλκάνια ήταν
δύο από τις αιτίες που οδή-
γησαν στον Α' Παγκόσμιο
Πόλεμο, που ξεκίνησε
το καλοκαίρι του 1914 και
ολοκληρώθηκε τέσσερα
χρόνια μετά.
Δημιουργήθηκαν δύο συμμαχίες:
lΟι Κεντρικές Δυνάμεις στις οποίες συμμετείχαν η Γερμανία, η
Αυστροουγγαρία και αρχικά η Ιταλία. Από τα βαλκανικά κράτη εντάχτηκαν η
Τουρκία και η Βουλγαρία.
lΟι Συμμαχικές
Δυνάμεις τηςΑντάντ
(Εγκάρδια Συνεννόηση)
όπου συμμετείχαν η
Αγγλία, η Γαλλία,
η Ρωσία, κατόπιν η
Ιταλία και από το 1917 οι
ΗΠΑ. Από τα βαλκανικά
κράτη εντάχτηκαν η
Σερβία, το Μαυροβούνιο
και η Ρουμανία.
Η Ευρώπη τις παραμονές
του Α' Παγκοσμίου Πολέμου
https://el.wikipedia.org/
Πιστεύετε ότι εντάχτηκε
και η Ελλάδα στον
πόλεμο;
Στην Ελλάδα το κουβέντιαζαν το θέμα και διαμορφώθηκαν δύο απόψεις:
lΗ άποψη του πρωθυπουργού της χώρας Ελευθερίου Βενιζέλου, που
πίστευε στην τελική νίκη των Συμμάχων και υποστήριζε τη συμμετοχή της
Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ.
lΗ άποψη του βασιλιά της χώρας Κωνσταντίνου που θεωρούσε ότι η Ελλάδα
έπρεπε να κρατήσει ουδετερότητα, η οποία όμως ευνοούσε περισσότερο τις
ΚεντρικέςΔυνάμεις.
Τίνος η άποψη
επικράτησε;
Το 2015 ο Βενιζέλος έκρινε ότι η Ελλάδα πλέον θα έπρεπε να πάρει μέρος στον
πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Ο Κωνσταντίνος αρνήθηκε και η κυβέρνηση
των Φιλελευθέρων παραιτήθηκε. Η χώρα διχάστηκε. Ήταν η εποχή που
ονομάστηκε «ΕθνικόςΔιχασμός».
Το φθινόπωρο του 1915
συμμαχικές δυνάμεις αποβιβά-
στηκαν στη Θεσσαλονίκη.
Επίσης, το Μάιο του 1916 οι
Γερμανοί και οι σύμμαχοι τους
Βούλγαροι εισέβαλαν στην
Ανατολική Μακεδονία.
Τι έκανε ο βασιλιάς Κων-
σταντίνος;
Α. Είπε «φτάνει πια» και μπήκε
στον πόλεμο.
Β. Είπε «εγώ δεν ανακατεύ-
ομαι» και έμεινε ουδέτερος.
https://el.wikipedia.org/
Βούλγαροι στρατιώτες του
κατοχικού στρατού.
Οι ελληνικές δυνάμεις δεν αντέ-
δρασαν, καθώς εφάρμοζαν τις
εντολές του Κωνσταντίνου περί
«ουδετερότητας». Τότε πολιτικοί
του κόμματος των Φιλελευθέρων
καθώς και αρκετοί απογοητευμένοι
αξιωματικοί και στρατιώτες επανα-
στάτησαν και στη Θεσσαλονίκη
ανέλαβε την εξουσία η βενιζελική
«Επιτροπή Εθνικής Άμυνας». Οι
αγγλικές και οι γαλλικές πιέσεις
προς την κυβέρνηση των Αθηνών
να εγκαταλείψει την ουδετερότητα
εντάθηκαν.
Βρετανική γελοιογραφία, που ειρωνεύεται
τον βασιλιά Κωνσταντίνο για την αδράνειά
του κατά τη βουλγαρική εισβολή στη
Μακεδονία. Ο Βούλγαρος βασιλιάς
Φερδινάνδος μπαίνει από το παράθυρο
ρωτώντας Ενοχλώ; και ο Κωνσταντίνος του
απαντά Όχι. Νιώσε σαν στο σπίτι σου.
https://el.wikipedia.org/
Τον Νοέμβριο του 1916 η Αντάντ κατέλαβε τον Πειραιά και αξίωσε την
απομάκρυνση του Κωνσταντίνου, ο οποίος εκθρονίστηκε και εγκατέλειε τη
χώρα. Ο Βενιζέλος ήρθε στην Αθήνα, σχημάτισε νέα κυβέρνηση και κήρυξε τον
πόλεμο στις Κεντρικές
Δυνάμεις. Έτσι η Ελλάδα
μπήκε επίσημα στον
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
το 2017.
https://www.onalert.gr/
Ακολούθησαν σκληρές μάχες εναντίον των Γερμανών και των Βουλγάρων,
στις οποίες συμμετείχαν και Έλληνες στρατιώτες.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης επιθεωρούν ελληνικέ
στρατιωτικές μονάδες το καλοκαίρι του 1918,Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
Οι ΚεντρικέςΔυνάμεις ηττήθηκαν και συνθηκολόγησαν το 1918.
https://www.oanagnostis.gr/
Στα τέλη του Α’ Παγκόσμιου πολέμου εκπρόσωποι των νικητών
συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι (συνέδριο της Ειρήνης ή συνέδριο του Παρισιού,
για να συζητή-
σουν τους
όρους των
συνθηκών
ειρήνης.
Η Γερμανία υποχρεώθηκε να πληρώσει αποζημιώσεις, ενώ έχασε και πολλά
εδάφη. Ωστόσο ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος παρόλο που κράτησε μόνο
τέσσερα χρόνια ήταν πάρα πολύ φονικός.
Σκοτώθηκαν περίπου 8,6 εκατομμύρια στρατιώτες και από τις δύο πλευρές
ενώ έχασαν τη ζωή τους περίπου 56,5 εκατομμύρια πολίτες.
Σύνολο ανθρώπων που σκοτώθηκαν στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο: περίπου 66
εκατομμύρια. Η Ελλάδα είχε μικρότερες στρατιωτικές απώλειες, αφού μπήκε
αργά στον πόλεμο. Σκοτώθηκαν 6.000 Έλληνες στρατιώτες και
τραυματίστηκαν 27.000. Πάντως εκτός από τους θανάτους, οι οικονομίες των
χωρών καταστράφηκαν και οι πολίτες πληγώθηκαν ανεπανόρθωτα .
Μ ε τά τ η λ ή ξ η το υ
πολέμου σύμφωνα με
τ η Σ υ ν θ ή κ η τ ω ν
Σεβρών (10 Αυγούστου
1920) η Ελλάδα είχε
σημαντικά οφέλη:
lΚατοχύρωσε τα νησιά
τουΑιγαίου
lΚέρδισε τη Δυτική και
την Ανατολική Θράκη
( ε κ τ ό ς α π ό τ η ν
Κωνσταντινούπολη) και
lΗΑντάντ ανέθετε στην
Ελλάδα τη διοίκηση της
περιοχής της Σμύρνης
για πέντε χρόνια.
Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο
Χάρτης της Ελλάδας μετά τη Συνθήκη των Σεβρών
https://el.wikipedia.org/
Ματιά στο παρελθόν
Η Οκτωβριανή Επανάσταση
Στη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου
Πολέμου εκδηλώθηκε και η
Ρωσική ή αλλιώς Οκτωβριανή
Επανάσταση, που επέβαλε
στη χώρα κομμουνιστικό
καθεστώς, υπό την ηγεσία του
Βλαντιμίρ Λένιν. Τη νύχτα της
25ης Οκτωβρίου 1917 Ρώσοι
επαναστάτες, οι Μπολσεβίκοι,
κα τ έ λα β α ν τα χ ε ι μ ε ρ ι ν ά
α ν ά κ τ ο ρ α σ τ η ν Α γ ί α
Πετρούπολη. Ήταν το τέλος της
αυτοκρατορικής εποχής και η
αφετηρία της δημιουργίας της
Σοβιετικής Ένωσης των
ΣοσιαλιστικώνΔημοκρατιών.
https://pacomonia.com/
Ερώτημα
lΠοια οφέλη αποκόμισε η Ελλάδα από τη συμμετοχή της στον Α' Παγκόσμιο
Πόλεμο; Ποιες από τις περιοχές που απελευθερώθηκαν τότε ανήκουν σήμερα
στην Ελλάδα;
Απάντηση
lΠοια οφέλη αποκόμισε η Ελλάδα από τη συμμετοχή της στον Α' Παγκόσμιο
Πόλεμο; Ποιες από τις περιοχές που απελευθερώθηκαν τότε ανήκουν σήμερα
στην Ελλάδα;
Η Ελλάδα είχε σημαντικά οφέλη: Κατοχύρωσε τα νησιά του Αιγαίου, κέρδισε τη
Δυτική και την Ανατολική Θράκη (εκτός από την Κωνσταντινούπολη) και
ανέλαβε τη διοίκηση της Σμύρνης για πέντε χρόνια.
Σήμερα δεν ανήκει στην Ελλάδα ηΑνατολική Θράκη και η Σμύρνη.
Ερώτημα
lΜε βάση τα κείμενα των πηγών και το εικονογραφικό υλικό, εναντίον ποιων
και σε ποια γεωγραφική περιοχή κυρίως πολέμησε ο ελληνικός στρατός κατά
τονΑ' Παγκόσμιο Πόλεμο;
Απάντηση
lΜε βάση τα κείμενα των πηγών και το εικονογραφικό υλικό, εναντίον ποιων
και σε ποια γεωγραφική περιοχή κυρίως πολέμησε ο ελληνικός στρατός κατά
τονΑ' Παγκόσμιο Πόλεμο;
Ο ελληνικός στρατός πολέμησε εναντίον των Γερμανών και Βουλγάρων στην
περιοχή της Μακεδονίας την οποία ήθελαν διακαώς οι Βούλγαροι.
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1 ΠΟΝΤΟΣ
Βουλγαρία Ελλάδα
Τουρκία Ρουμανία
Αυστροουγγαρία Σερβία
Γερμανία Μαυροβούνιο
ΗΠΑ
Βρετανία
Γαλλία
Ρωσία
1 ΠΟΝΤΟΣ
Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο
1 ΠΟΝΤΟΣ
ουδετερότητα
Γερμανοί
Σύμμαχοι
Φιλελεύθεροι
Επιτροπή Εθνικής Άμυνας
Η έννοια της εθνικής ομοψυχίας αναφέρεται στην ενότητα, την αλληλεγγύη και
την συμπαράσταση μεταξύ των μελών μιας κοινότητας ή ενός έθνους. Η έλλειψή
της έχει τις εξής αρνητικές συνέπειες:
Αστάθεια και Αναταραχή: Οι εσωτερικές διχόνοιες υπονομεύσουν την
οικονομία, την πολιτική σταθερότητα και την κοινωνική ευημερία.
Πολιτική Συνοχή: Είναι πλέον δύσκολο να επιτευχθούν στόχοι, νομοθεσία,
διακυβέρνηση.
Ανάπτυξη και Οικονομική Ευημερία: Επηρεάζονται αρνητικά η οικονομική
ανάπτυξη και οι επενδύσεις.
Κοινωνικό Κλίμα: Ο λαός χωρίζεται στη μέση και δημιουργούνται αναταραχές
και ανισότητες.
Απώλεια Κοινής Ταυτότητας: Εάν δεν υπάρχει ενότητα και αλληλεγγύη
ανάμεσα στον λαό, υπάρχει κίνδυνος να χαθούν οι κοινές τους αξίες, ο
πολιτισμός τους και εντέλει η κοινή τους ταυτότητα.
Παρουσίαση: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
1 of 30

Recommended

Ιστορία Στ' Τάξη Η Ελλάδα στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο by
Ιστορία Στ' Τάξη Η Ελλάδα στον Α’ Παγκόσμιο ΠόλεμοΙστορία Στ' Τάξη Η Ελλάδα στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Ιστορία Στ' Τάξη Η Ελλάδα στον Α’ Παγκόσμιο ΠόλεμοChristina Politaki
2.4K views2 slides
A' Παγκόσμιος Πόλεμος by
A' Παγκόσμιος ΠόλεμοςA' Παγκόσμιος Πόλεμος
A' Παγκόσμιος Πόλεμος2lykeio
676 views20 slides
Ε4. Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. by
Ε4. Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.Ε4. Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ε4. Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.saniktheteacher
58 views19 slides
Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι by
Οι Βαλκανικοί ΠόλεμοιΟι Βαλκανικοί Πόλεμοι
Οι Βαλκανικοί ΠόλεμοιDimitra Mylonaki
7 views34 slides
Στ Ιστορία - Ε4. η ελλάδα στον α' παγκόσμιο πόλεμο by
Στ Ιστορία - Ε4. η ελλάδα στον α' παγκόσμιο πόλεμοΣτ Ιστορία - Ε4. η ελλάδα στον α' παγκόσμιο πόλεμο
Στ Ιστορία - Ε4. η ελλάδα στον α' παγκόσμιο πόλεμοGeorge Giotis
13.5K views26 slides
Η μικρασιατική εκστρατεία (1919-1922) by
Η μικρασιατική εκστρατεία (1919-1922)Η μικρασιατική εκστρατεία (1919-1922)
Η μικρασιατική εκστρατεία (1919-1922)dromeas
536 views10 slides

More Related Content

Similar to Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο

En. 5 H Ellada ston 1o pagosmio polemo by
En. 5 H Ellada ston 1o pagosmio polemoEn. 5 H Ellada ston 1o pagosmio polemo
En. 5 H Ellada ston 1o pagosmio polemoΓιάννης Ούρδας
135 views34 slides
32. ελλάδα στον α΄ππ εθνικός διχασμός by
32. ελλάδα στον α΄ππ εθνικός διχασμός32. ελλάδα στον α΄ππ εθνικός διχασμός
32. ελλάδα στον α΄ππ εθνικός διχασμόςDionysia Nima
1.3K views16 slides
Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος by
Ο Πρώτος Παγκόσμιος ΠόλεμοςΟ Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος
Ο Πρώτος Παγκόσμιος ΠόλεμοςPeter Tzagarakis
569 views164 slides
31. τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του α΄ παγκόσμιου πολέμου by
31. τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του α΄ παγκόσμιου πολέμου31. τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του α΄ παγκόσμιου πολέμου
31. τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του α΄ παγκόσμιου πολέμουprasino
6.7K views30 slides
ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Α. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 191... by
ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Α. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 191...ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Α. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 191...
ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Α. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 191...Στέλλα Ναλμπάντη
1.7K views24 slides
Κεφ.1 Οι βαλκανικοί πόλεμοι by
Κεφ.1 Οι βαλκανικοί πόλεμοιΚεφ.1 Οι βαλκανικοί πόλεμοι
Κεφ.1 Οι βαλκανικοί πόλεμοιLampros Nikolaras
603 views8 slides

Similar to Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο(20)

32. ελλάδα στον α΄ππ εθνικός διχασμός by Dionysia Nima
32. ελλάδα στον α΄ππ εθνικός διχασμός32. ελλάδα στον α΄ππ εθνικός διχασμός
32. ελλάδα στον α΄ππ εθνικός διχασμός
Dionysia Nima1.3K views
Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος by Peter Tzagarakis
Ο Πρώτος Παγκόσμιος ΠόλεμοςΟ Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος
Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος
Peter Tzagarakis569 views
31. τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του α΄ παγκόσμιου πολέμου by prasino
31. τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του α΄ παγκόσμιου πολέμου31. τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του α΄ παγκόσμιου πολέμου
31. τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του α΄ παγκόσμιου πολέμου
prasino6.7K views
ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Α. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 191... by Στέλλα Ναλμπάντη
ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Α. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 191...ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Α. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 191...
ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Α. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 191...
Κεφ.1 Οι βαλκανικοί πόλεμοι by Lampros Nikolaras
Κεφ.1 Οι βαλκανικοί πόλεμοιΚεφ.1 Οι βαλκανικοί πόλεμοι
Κεφ.1 Οι βαλκανικοί πόλεμοι
Lampros Nikolaras603 views
κεφαλαιο 7ο ιστορία γ΄ γυμνασίου by Louta65
κεφαλαιο  7ο ιστορία γ΄ γυμνασίουκεφαλαιο  7ο ιστορία γ΄ γυμνασίου
κεφαλαιο 7ο ιστορία γ΄ γυμνασίου
Louta65678 views
Η διεξαγωγή και η έκβαση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου by Iliana Kouvatsou
Η διεξαγωγή και η έκβαση του Α΄ Παγκοσμίου ΠολέμουΗ διεξαγωγή και η έκβαση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Η διεξαγωγή και η έκβαση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Iliana Kouvatsou270 views
29. οι βαλκανικοί πόλεμοι (1912 1913) by prasino
29. οι βαλκανικοί πόλεμοι (1912 1913)29. οι βαλκανικοί πόλεμοι (1912 1913)
29. οι βαλκανικοί πόλεμοι (1912 1913)
prasino12.4K views
Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-1918) by Akis Ampelas
Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-1918)Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-1918)
Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-1918)
Akis Ampelas1.3K views
Ο Εθνικός Διχασμός by 2lykeio
Ο Εθνικός ΔιχασμόςΟ Εθνικός Διχασμός
Ο Εθνικός Διχασμός
2lykeio810 views
η ελλάδα στον α΄ παγκόσμιο πόλεμο by madscientst
η ελλάδα στον α΄ παγκόσμιο πόλεμοη ελλάδα στον α΄ παγκόσμιο πόλεμο
η ελλάδα στον α΄ παγκόσμιο πόλεμο
madscientst754 views
Η ελλάδα στον Α παγκόσμιο πόλεμο - Ο εθνικός διχασμός by dromeas
Η ελλάδα στον Α παγκόσμιο πόλεμο - Ο εθνικός διχασμόςΗ ελλάδα στον Α παγκόσμιο πόλεμο - Ο εθνικός διχασμός
Η ελλάδα στον Α παγκόσμιο πόλεμο - Ο εθνικός διχασμός
dromeas756 views

More from Dimitra Mylonaki

Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό by
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόDimitra Mylonaki
12 views27 slides
Μια εκδρομή στην εξοχή by
Μια εκδρομή στην εξοχήΜια εκδρομή στην εξοχή
Μια εκδρομή στην εξοχήDimitra Mylonaki
4 views17 slides
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο by
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοDimitra Mylonaki
11 views27 slides
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες by
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςDimitra Mylonaki
16 views22 slides
Η Ασπρούδα by
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η ΑσπρούδαDimitra Mylonaki
10 views19 slides
Το σκιάχτρο by
Το σκιάχτροΤο σκιάχτρο
Το σκιάχτροDimitra Mylonaki
12 views14 slides

More from Dimitra Mylonaki(20)

Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό by Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki12 views
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο by Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki11 views
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες by Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Dimitra Mylonaki16 views
Τα δικά τους λάπμπουκ by Dimitra Mylonaki
Τα δικά τους λάπμπουκΤα δικά τους λάπμπουκ
Τα δικά τους λάπμπουκ
Dimitra Mylonaki65 views
Συννεφόλεξα πολιτισμού by Dimitra Mylonaki
Συννεφόλεξα πολιτισμούΣυννεφόλεξα πολιτισμού
Συννεφόλεξα πολιτισμού
Dimitra Mylonaki38 views
Χαρακτηριστικά της ζωής by Dimitra Mylonaki
Χαρακτηριστικά της ζωήςΧαρακτηριστικά της ζωής
Χαρακτηριστικά της ζωής
Dimitra Mylonaki49 views
Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ελλάδας by Dimitra Mylonaki
Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΕλλάδαςΜνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ελλάδας
Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ελλάδας
Dimitra Mylonaki41 views
Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς by Dimitra Mylonaki
Προστασία της Πολιτιστικής ΚληρονομιάςΠροστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Dimitra Mylonaki34 views
Τι είναι πολιτιστική κληρονομιά; by Dimitra Mylonaki
Τι είναι πολιτιστική κληρονομιά;Τι είναι πολιτιστική κληρονομιά;
Τι είναι πολιτιστική κληρονομιά;
Dimitra Mylonaki44 views
Η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα by Dimitra Mylonaki
Η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματαΗ θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα
Η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα
Dimitra Mylonaki63 views
Ανασκόπηση εργαστηρίου Επαγγέλματα STEM by Dimitra Mylonaki
Ανασκόπηση εργαστηρίου Επαγγέλματα STEMΑνασκόπηση εργαστηρίου Επαγγέλματα STEM
Ανασκόπηση εργαστηρίου Επαγγέλματα STEM
Dimitra Mylonaki83 views

Recently uploaded

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf by
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfTheresa Giakoumatou
22 views65 slides
KEΦΑΛΑΙΟ 38 by
KEΦΑΛΑΙΟ 38KEΦΑΛΑΙΟ 38
KEΦΑΛΑΙΟ 38ssuser43d27b
16 views22 slides
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf by
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdfssuser9e6212
392 views15 slides
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx by
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxssuser86b52c
5 views20 slides
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx by
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΔήμητρα Τζίνου
56 views33 slides
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf by
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdfXwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf56ο Γυμνάσιο Αθήνας
8 views2 slides

Recently uploaded(20)

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf by Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212392 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c5 views
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx by Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx by 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist13 views
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf by 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo93 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx by 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist17 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx by ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c5 views
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf by Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou20 views
Γ.2.1.pptx by sidiropo
Γ.2.1.pptxΓ.2.1.pptx
Γ.2.1.pptx
sidiropo5 views
Έγκυρη ενημέρωση by ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b16 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212516 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx by 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas12 views

Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο

 • 1. Κεφάλαιο 4 Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο Το 1914 ξέσπασε στην Ευρώπη ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος. Η Ελλάδα, αφού οδηγήθηκε σε διχασμό λόγω της σύγκρουσης του πρωθυπουργού Βενιζέλου με τον βασιλιά Κωνσταντίνο, μπήκε τελικά στον πόλεμο στα μέσα το 1917.Το τέλος του βρήκε τη χώρα στην πλευρά των νικητών.
 • 2. Η Ελλάδα με τους Βαλκανικούς Πολέμους το 1913 διπλασίασε σχεδόν τα εδάφη της αλλά και τον πληθυσμό της. Όμως απέκτησε νέα προβλήματα: lΤα καινούρια μεγαλύτερα σύνορα της χώρας ήταν δύσκολο να φυλαχθούν αποτελεσματικά lΤο οδικό δίκτυο ήταν περιορισμένο και δυσκόλευε τη μετακίνηση των στρατιωτών στη Μακεδονία lΟι αποθήκες πολεμικού υλικού δεν επαρκούσαν lΤα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δεν είχαν ακόμη κατοχυρωθεί στην Ελλάδα . https://www.protothema.gr/
 • 3. Κύριος αντίπαλος της χώρας μας λογιζόταν η ηττημένη Βουλγαρία, γι' αυτό στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα ο στρατός άρχισε να κατασκευάζει οχυρά. Ο πόλεμος των χαρακωμάτων υ π ή ρ ξ ε τ ο χαρακτηριστικό γνώρισμα των συγκρούσεων κ α τ ά τ ο ν Α ' Π α γ κ ό σ μ ι ο Πόλεμο
 • 4. Στις αρχές του 20ού αιώνα αυξήθηκε ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις Μεγάλες Δυνάμεις. Τα οικονομικά συμφέροντα της Γερμανίας την έφεραν αντιμέτωπη με άλλες χώρες, όπως η Αγγλία και η Γαλλία. Ο έλεγχος του διεθνούς εμπορίου και η κυριαρ- χία στα Βαλκάνια ήταν δύο από τις αιτίες που οδή- γησαν στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1914 και ολοκληρώθηκε τέσσερα χρόνια μετά.
 • 5. Δημιουργήθηκαν δύο συμμαχίες: lΟι Κεντρικές Δυνάμεις στις οποίες συμμετείχαν η Γερμανία, η Αυστροουγγαρία και αρχικά η Ιταλία. Από τα βαλκανικά κράτη εντάχτηκαν η Τουρκία και η Βουλγαρία. lΟι Συμμαχικές Δυνάμεις τηςΑντάντ (Εγκάρδια Συνεννόηση) όπου συμμετείχαν η Αγγλία, η Γαλλία, η Ρωσία, κατόπιν η Ιταλία και από το 1917 οι ΗΠΑ. Από τα βαλκανικά κράτη εντάχτηκαν η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η Ρουμανία. Η Ευρώπη τις παραμονές του Α' Παγκοσμίου Πολέμου https://el.wikipedia.org/ Πιστεύετε ότι εντάχτηκε και η Ελλάδα στον πόλεμο;
 • 6. Στην Ελλάδα το κουβέντιαζαν το θέμα και διαμορφώθηκαν δύο απόψεις: lΗ άποψη του πρωθυπουργού της χώρας Ελευθερίου Βενιζέλου, που πίστευε στην τελική νίκη των Συμμάχων και υποστήριζε τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. lΗ άποψη του βασιλιά της χώρας Κωνσταντίνου που θεωρούσε ότι η Ελλάδα έπρεπε να κρατήσει ουδετερότητα, η οποία όμως ευνοούσε περισσότερο τις ΚεντρικέςΔυνάμεις. Τίνος η άποψη επικράτησε;
 • 7. Το 2015 ο Βενιζέλος έκρινε ότι η Ελλάδα πλέον θα έπρεπε να πάρει μέρος στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Ο Κωνσταντίνος αρνήθηκε και η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων παραιτήθηκε. Η χώρα διχάστηκε. Ήταν η εποχή που ονομάστηκε «ΕθνικόςΔιχασμός».
 • 8. Το φθινόπωρο του 1915 συμμαχικές δυνάμεις αποβιβά- στηκαν στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, το Μάιο του 1916 οι Γερμανοί και οι σύμμαχοι τους Βούλγαροι εισέβαλαν στην Ανατολική Μακεδονία. Τι έκανε ο βασιλιάς Κων- σταντίνος; Α. Είπε «φτάνει πια» και μπήκε στον πόλεμο. Β. Είπε «εγώ δεν ανακατεύ- ομαι» και έμεινε ουδέτερος. https://el.wikipedia.org/ Βούλγαροι στρατιώτες του κατοχικού στρατού.
 • 9. Οι ελληνικές δυνάμεις δεν αντέ- δρασαν, καθώς εφάρμοζαν τις εντολές του Κωνσταντίνου περί «ουδετερότητας». Τότε πολιτικοί του κόμματος των Φιλελευθέρων καθώς και αρκετοί απογοητευμένοι αξιωματικοί και στρατιώτες επανα- στάτησαν και στη Θεσσαλονίκη ανέλαβε την εξουσία η βενιζελική «Επιτροπή Εθνικής Άμυνας». Οι αγγλικές και οι γαλλικές πιέσεις προς την κυβέρνηση των Αθηνών να εγκαταλείψει την ουδετερότητα εντάθηκαν. Βρετανική γελοιογραφία, που ειρωνεύεται τον βασιλιά Κωνσταντίνο για την αδράνειά του κατά τη βουλγαρική εισβολή στη Μακεδονία. Ο Βούλγαρος βασιλιάς Φερδινάνδος μπαίνει από το παράθυρο ρωτώντας Ενοχλώ; και ο Κωνσταντίνος του απαντά Όχι. Νιώσε σαν στο σπίτι σου. https://el.wikipedia.org/
 • 10. Τον Νοέμβριο του 1916 η Αντάντ κατέλαβε τον Πειραιά και αξίωσε την απομάκρυνση του Κωνσταντίνου, ο οποίος εκθρονίστηκε και εγκατέλειε τη χώρα. Ο Βενιζέλος ήρθε στην Αθήνα, σχημάτισε νέα κυβέρνηση και κήρυξε τον πόλεμο στις Κεντρικές Δυνάμεις. Έτσι η Ελλάδα μπήκε επίσημα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το 2017. https://www.onalert.gr/
 • 11. Ακολούθησαν σκληρές μάχες εναντίον των Γερμανών και των Βουλγάρων, στις οποίες συμμετείχαν και Έλληνες στρατιώτες. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης επιθεωρούν ελληνικέ στρατιωτικές μονάδες το καλοκαίρι του 1918,Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
 • 12. Οι ΚεντρικέςΔυνάμεις ηττήθηκαν και συνθηκολόγησαν το 1918. https://www.oanagnostis.gr/
 • 13. Στα τέλη του Α’ Παγκόσμιου πολέμου εκπρόσωποι των νικητών συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι (συνέδριο της Ειρήνης ή συνέδριο του Παρισιού, για να συζητή- σουν τους όρους των συνθηκών ειρήνης.
 • 14. Η Γερμανία υποχρεώθηκε να πληρώσει αποζημιώσεις, ενώ έχασε και πολλά εδάφη. Ωστόσο ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος παρόλο που κράτησε μόνο τέσσερα χρόνια ήταν πάρα πολύ φονικός. Σκοτώθηκαν περίπου 8,6 εκατομμύρια στρατιώτες και από τις δύο πλευρές ενώ έχασαν τη ζωή τους περίπου 56,5 εκατομμύρια πολίτες. Σύνολο ανθρώπων που σκοτώθηκαν στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο: περίπου 66 εκατομμύρια. Η Ελλάδα είχε μικρότερες στρατιωτικές απώλειες, αφού μπήκε αργά στον πόλεμο. Σκοτώθηκαν 6.000 Έλληνες στρατιώτες και τραυματίστηκαν 27.000. Πάντως εκτός από τους θανάτους, οι οικονομίες των χωρών καταστράφηκαν και οι πολίτες πληγώθηκαν ανεπανόρθωτα .
 • 15. Μ ε τά τ η λ ή ξ η το υ πολέμου σύμφωνα με τ η Σ υ ν θ ή κ η τ ω ν Σεβρών (10 Αυγούστου 1920) η Ελλάδα είχε σημαντικά οφέλη: lΚατοχύρωσε τα νησιά τουΑιγαίου lΚέρδισε τη Δυτική και την Ανατολική Θράκη ( ε κ τ ό ς α π ό τ η ν Κωνσταντινούπολη) και lΗΑντάντ ανέθετε στην Ελλάδα τη διοίκηση της περιοχής της Σμύρνης για πέντε χρόνια.
 • 17. Χάρτης της Ελλάδας μετά τη Συνθήκη των Σεβρών https://el.wikipedia.org/
 • 18. Ματιά στο παρελθόν Η Οκτωβριανή Επανάσταση Στη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου εκδηλώθηκε και η Ρωσική ή αλλιώς Οκτωβριανή Επανάσταση, που επέβαλε στη χώρα κομμουνιστικό καθεστώς, υπό την ηγεσία του Βλαντιμίρ Λένιν. Τη νύχτα της 25ης Οκτωβρίου 1917 Ρώσοι επαναστάτες, οι Μπολσεβίκοι, κα τ έ λα β α ν τα χ ε ι μ ε ρ ι ν ά α ν ά κ τ ο ρ α σ τ η ν Α γ ί α Πετρούπολη. Ήταν το τέλος της αυτοκρατορικής εποχής και η αφετηρία της δημιουργίας της Σοβιετικής Ένωσης των ΣοσιαλιστικώνΔημοκρατιών. https://pacomonia.com/
 • 19. Ερώτημα lΠοια οφέλη αποκόμισε η Ελλάδα από τη συμμετοχή της στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο; Ποιες από τις περιοχές που απελευθερώθηκαν τότε ανήκουν σήμερα στην Ελλάδα;
 • 20. Απάντηση lΠοια οφέλη αποκόμισε η Ελλάδα από τη συμμετοχή της στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο; Ποιες από τις περιοχές που απελευθερώθηκαν τότε ανήκουν σήμερα στην Ελλάδα; Η Ελλάδα είχε σημαντικά οφέλη: Κατοχύρωσε τα νησιά του Αιγαίου, κέρδισε τη Δυτική και την Ανατολική Θράκη (εκτός από την Κωνσταντινούπολη) και ανέλαβε τη διοίκηση της Σμύρνης για πέντε χρόνια. Σήμερα δεν ανήκει στην Ελλάδα ηΑνατολική Θράκη και η Σμύρνη.
 • 21. Ερώτημα lΜε βάση τα κείμενα των πηγών και το εικονογραφικό υλικό, εναντίον ποιων και σε ποια γεωγραφική περιοχή κυρίως πολέμησε ο ελληνικός στρατός κατά τονΑ' Παγκόσμιο Πόλεμο;
 • 22. Απάντηση lΜε βάση τα κείμενα των πηγών και το εικονογραφικό υλικό, εναντίον ποιων και σε ποια γεωγραφική περιοχή κυρίως πολέμησε ο ελληνικός στρατός κατά τονΑ' Παγκόσμιο Πόλεμο; Ο ελληνικός στρατός πολέμησε εναντίον των Γερμανών και Βουλγάρων στην περιοχή της Μακεδονίας την οποία ήθελαν διακαώς οι Βούλγαροι.
 • 24. Βουλγαρία Ελλάδα Τουρκία Ρουμανία Αυστροουγγαρία Σερβία Γερμανία Μαυροβούνιο ΗΠΑ Βρετανία Γαλλία Ρωσία
 • 29. Η έννοια της εθνικής ομοψυχίας αναφέρεται στην ενότητα, την αλληλεγγύη και την συμπαράσταση μεταξύ των μελών μιας κοινότητας ή ενός έθνους. Η έλλειψή της έχει τις εξής αρνητικές συνέπειες: Αστάθεια και Αναταραχή: Οι εσωτερικές διχόνοιες υπονομεύσουν την οικονομία, την πολιτική σταθερότητα και την κοινωνική ευημερία. Πολιτική Συνοχή: Είναι πλέον δύσκολο να επιτευχθούν στόχοι, νομοθεσία, διακυβέρνηση. Ανάπτυξη και Οικονομική Ευημερία: Επηρεάζονται αρνητικά η οικονομική ανάπτυξη και οι επενδύσεις. Κοινωνικό Κλίμα: Ο λαός χωρίζεται στη μέση και δημιουργούνται αναταραχές και ανισότητες. Απώλεια Κοινής Ταυτότητας: Εάν δεν υπάρχει ενότητα και αλληλεγγύη ανάμεσα στον λαό, υπάρχει κίνδυνος να χαθούν οι κοινές τους αξίες, ο πολιτισμός τους και εντέλει η κοινή τους ταυτότητα.