Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Делаем правильную презентацию - Евгений Шевченко

2,827 views

Published on

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

Делаем правильную презентацию - Евгений Шевченко

 1. 1. Делаем правильную презентацию Шевченко Евгений Ua Master «Интернет-маркетинг в Украине»
 2. 2. План <ul><li>Определяем цель доклада </li></ul><ul><li>Определяемся «о чем», «кому» </li></ul><ul><li>Зачем? </li></ul><ul><li>Как? </li></ul><ul><li>Готовимся </li></ul>
 3. 3. КАК? Полезно Интересно Теория Кейсы
 4. 4. Зачем? <ul><li>Формулировка проблемы </li></ul><ul><li>Решение проблемы </li></ul><ul><li>Выводы </li></ul>
 5. 5. Техника <ul><li>Подготовка презентации </li></ul><ul><li>Подготовка текста </li></ul><ul><li>Тренировка </li></ul><ul><li>Тайминг </li></ul><ul><li>Сохранись: PPT , версия, копия… </li></ul>
 6. 6. Оформление текстов У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:   банерна реклама – інтернет реклама, яка розміщується у вигляді статичних або динамічних картинок (банерів) на сайтах;   інтернет реклама – реклама в мережі Інтернет;   контекстова реклама - інтернет реклама, яка розміщується у вигляді картинок (банерів) на сайтах і пошук якої здійснюється за допомогою каталогів або ключових слів;   недобросовісна реклама – інтернет реклама, яка вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження;   особа - фізична особа, в тому числі суб'єкт підприємницької діяльності, юридична особа будь-якої форми власності, представництво нерезидента в Україні;   політична інтернет реклама – інформація спрямована на сприйняття споживачами інтернет реклами політичних партій чи інших політичних об’єднань, їх членів та учасників, програм або така що спонукає виборців підтримати те чи інше рішення під час реалізації форм прямої демократії; порівняльна інтернет реклама - інтернет реклама, яка містить порівняння з іншими особами та/або товарами іншої особи;   прихована реклама - інформація про особу чи товар, яка розміщена на банері, якщо така інформація слугує рекламним цілям і може вводити в оману осіб щодо дійсної мети такого розміщення;   реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;   рекламодавець - особа, яка є замовником інтернет реклами для її виробництва та/або розповсюдження;   розповсюджувач інтернет реклами - особа, яка здійснює розповсюдження реклами в мережі Інтернет;   Стаття 2. Сфера застосування Закону   1. Цей Закон регулює відносини, пов'язані з виробництвом, розповсюдженням та споживанням реклами в мережі Інтернет на території України.   2. Дія цього Закону не поширюється на відносини, пов'язані з розповсюдженням інформації, обов'язковість розміщення та оприлюднення якої визначено іншими законами України.   Стаття 3. Законодавство про інтернет рекламу   1. Законодавство України про інтернет рекламу складається з цього Закону та інших нормативних актів, які регулюють відносини у сфері реклами.   2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про інтернет рекламу, застосовуються правила міжнародного договору.
 7. 7. Оформление текстов 30 40 50 60 70
 8. 8. Визуализация <ul><li>Веб-сайт (корпоративн ый, промо, … ) </li></ul><ul><li>Медийная (баннерная) реклама </li></ul><ul><li>Контекстная реклама </li></ul><ul><li>Поисковая оптимизация </li></ul><ul><li>Размещение новостей и статей </li></ul><ul><li>Рассылка писем </li></ul><ul><li>Подпись в письмах </li></ul><ul><li>Игры </li></ul><ul><li>Открытки </li></ul><ul><li>Размещение прайсов/информации </li></ul><ul><li>Доски объявлений </li></ul><ul><li>Блоги, форумы </li></ul><ul><li>и пр. </li></ul>25+
 9. 9. Наглядность Данные TNS Ukraine , май 2007 г. Офисн ые работники
 10. 10. Настрой аудитории Не говорите аудитории перед началом: «я плохо подготовился», «не знаю, будет ли вам это полезно» Это контрпрограммирование!
 11. 11. Кто из присутствующих сегодня в этом зале ведет собственный блог?
 12. 12. Настрой докладчика 1. Тренируйтесь 2. Не волнуйтесь ;) 3. Пообщайтесь со слушателями перед докладом
 13. 13. Хорошая презентация 1. Удовлетворяет потребности аудитории 2. Не имеет технических проблем, укладывается в тайминг 3. Не нудная
 14. 14. Хорошая презентация Требует хорошей подготовки: От нескольких часов до нескольких месяцев
 15. 15. Ваш Дом, Одесса, 2005 Спасибо за внимание Ваши вопросы Шевченко Евгений Моб. +38 050 386-25-29 http://uamaster.com [email_address] http://ace.kiev.ua http://acekievua.livejournal.com http://imu.org.ua
 16. 16. Ваш Дом, Одесса, 2005 Спасибо за внимание Ваши вопросы Шевченко Евгений Ua Master Тел. (+ 380 44) 22-737-66 Моб. (+380 50) 3862529 http://uamaster.com [email_address]

×