Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Turkish Language Books - Turkish Fairy Tales 3

130 views

Published on

Learn Turkish language with Turkish easy reading books. Turkish Fairy Tales 3 - Silver Coin.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Turkish Language Books - Turkish Fairy Tales 3

 1. 1. PRE-INTERMEDIATE TURKISH EASY READERS Türk Masalları Gümüş Para DEM TURKISH CENTER
 2. 2. Dem Publishing & Training Services Turkish Language Books For Pre-intermediate Learners TÜRK MASALLARI Gümüş Para TURKISH FAIRY TALES Silver Coin © Ali Akpınar Bu kitabın her hakkı saklıdır. All rights reserved. Yayıncı : Dem Yayıncılık & Eğitim Hizmetleri, I-stanbul, Türkiye Web : www.demturkishcenter.com e-posta : info@demturkishcenter.com ii
 3. 3. Thank you for downloading Turkish Fairy Tales - Silver Coin for pre-intermediate Turkish language learners! Turkish Fairy Tales - Silver Coin, a simpli4ied, typical Turkish fairy tale about Keloğlan, a fairy tale character who saves a cat, dog and snake, is ideal for pre-intermediate Turkish learners who completed basic grammar points and wish to read easy Turkish texts and improve their reading skill as well as learn new vocabulary while reading. Silver Coin includes 12 chapters with;  Vocabulary exercises before the text to learn the new words and expressions in the text  Comprehensive exercise after the text to understand the text better before reading one more time. Silver Coin can be used for;  Self-study  Study with a Turkish teacher  Part of a beginner Turkish course as a supplementary material Visit our web site at www.demturkishcenter.com for more downloadable Turkish language materials and courses. iii
 4. 4. iv
 5. 5. Bölümler Chapters Summary . . . . 7 1. Keloğlan Ormanda Keloğlan In The Forest . . . . 11 2. Kedi İle Köpek The Cat & Dog . . . . 17 3. Cinler Padişahı The Sultan Of Genies . . . . 23 4. Gümüş Para Silver Coin . . . . 29 5. Keloğlan‘ın Rüyası Keloğlan‘s Dream . . . . 35 6. Keloğlan‘ın Annesi Sarayda Keloğlan‘s Mother In The Palace . . . . 41 7. Padişah‘ın Yeni Sarayı The Sultan‘s New Palace . . . . 47 8. Saray The Palace . . . . 53 9. Son Bir Şart A Final Condition . . . . 59 10.Düğün Hazırlıkları Wedding Preparations . . . . 65 11.Kötü Kalpli Vezir Wicked Vizier . . . . 71 12.Mutlu Son Happy Ending . . . . 77 Sözlük Dictionary . . . . 83 v
 6. 6. vi
 7. 7. ÖZETLER Read the chapter outlines before studying Silver Coin. 1. Bölüm Bir zamanlar Keloğlan adlı bir genç vardı. Annesi ile birlikte yaşayan Keloğlan çok fakir bir genç adamdı. Bir gün komşusu “Neden ormana gidip odun kesmiyorsun?” diye tavsiye verdi. Keloğlan ormana gidip odun kestikten sonra bir tüccar ondan odunları satın aldı ve ona beş altın verdi. Keloğlan çok mutlu bir şekilde beş altınla birlikte eve döndü. 2. Bölüm Keloğlan annesine iki altın verdi ve onun saraya gidip padişahla konuşmasını istedi. Keloğlan, bir kediyi öldürmek isteyen bir adam gördü. Keloğlan ona bir altın verip kediyi kurtardı. Sonra bir köpeği öldürmek isteyen başka bir adam gördü. Keloğlan ona da bir altın verdi ve bu sefer köpeği kurtardı. Kedi ve köpek Keloğlan’ı takip etti. 3. Bölüm Keloğlan, bir yılanı öldürmek isteyen yaşlı bir kadın gördü. Keloğlan ona da bir altın verip, bu sefer yılanı kurtardı. Onlar yoldayken yılan Keloğlan”a “Ben prensim,” dedi. Sonra “Benim babam cinler padişahı. Seni babama götüreceğim. Ona her şeyi anlatacağım,” dedi. Sonra babam sana bir ödül verecek. ÖZETLER 7
 8. 8. Ama sana bir soru soracak…” dedi. 4. Bölüm Yılan bir at oldu. Keloğlan ve at saraya gittiler. Onlar saraya geldiği zaman at yakışıklı bir genç oldu. Genç padişaha her şeyi anlattı. Padişah Keloğlan’a “Ne istiyorsun?” diye sordu. Keloğlan “Dilinizin altındaki gümüş parayı istiyorum,” dedi. Padişah ona gümüş parayı verdi ve Keloğlan saraydan ayrıldı. Keloğlan günlerce ve aylarca yürüdü kten sonra bir kayanın altında uyudu. Uyuduğu zaman bir rüya gördü. 5. Bölüm Keloğlan rüyasında prensi gördü. Prens ona “Gümüş parayı yala!” dedi. Keloğlan hemen uyandı ve gümüş parayı yaladı. O anda bir cin ortaya çıktı ve ona “Dile benden, ne dilersen, Efendi!” dedi. Keloğlan önce yemek istedi, sonra eve gitmek istedi. Cin de önce ona yemek getirdi, sonra da onu eve götürdü. 6. Bölüm Keloğlan ve annesi harika bir yemek yediler. Sonra Keloğlan annesine “Saraya gidip padişah ile konuş,” dedi. Yaşlı kadın saraya gitti, ama saraydaki nöbetçiler onu bir dilenci sandılar ve onu içeri almadılar. Sonra kadın eve döndü. Keloğlan çok kızdı ve ona “Tekrar saraya git ve padişah ile konuş,” dedi. 8 ÖZETLER
 9. 9. 7. Bölüm Yaşlı kadın tekrar saraya gitti ve bu sefer padişah ile görüştü. Yaşlı kadın ona “Ben oğlum için senin kızını istiyorum,” dedi. Padişah ciddi olmadığı için ona bir şaka yapmak istedi. Ona “Ben yeni bir saray istiyorum. Saray kırk gün içinde bitecek. O zaman kızımı vereceğim,” dedi. Yaşlı kadın hem sevinçle, hem de üzüntüyle eve döndü. 8. Bölüm Keloğlan tekrar cini çağırdı. Ondan bir saray yapmasını istedi. Cin hemen muhteşem bir saray yaptı. Padişah ve diğer insanlar sarayı gördüğü zaman çok şaşırdı. Bu arada Keloğlan saraya gitti ve padişah ile konuştu. 9. Bölüm Keloğlan saraya gidip padişah ile konuştu. Ona “I-şte, sarayı yaptım. Şimdi kızınız ile evlenmek istiyorum,” dedi. Padişah Keloğlan’dan bir şey daha istedi: Muhteşem bir gelinlik. Keloğlan tekrar cini çağırdı ve ondan muhteşem bir gelinlik yapmasını istedi. Cin muhteşem bir gelinlik yaptı. Ama bu sefer padişah Keloğlan’dan bir köprü istedi. 10. Bölüm Keloğlan tekrar cini çağırdı ve ondan bir köprü yapmasını istedi. Cin hemen muhteşem bir köprü yaptı. Sonunda padişah kızını Keloğlan’a verdi. Hizmetçiler düğün için hazırlık yapmaya başladılar. Kız, yani prenses Keloğlan ile ÖZETLER 9
 10. 10. 10 ÖZETLER konuştu. Ona “Senin bir sırrın var? Senin sırrın ne?” diye sordu. Keloğlan ona her şeyi anlattı. Hatta gümüş parayı ona verdi. 11. Bölüm Padişahın bir veziri vardı. Bu vezir kıskanç bir adamdı. Adam onları duydu ve her şeyi anladı. Sonra adam gümüş parayı çaldı ve cini çağırdı. Ona “Keloğlan’ı yakala ve onu bir zindana at,” dedi. Cin öyle yaptı. Vezir de prenses ile evlenmek istedi. Padişah bunu kabul etti, çünkü Keloğlan kaybolmuştu. Kedi ve köpek Keloğlan’a yardım etmek istediler. 12. Bölüm Kedi ve köpek Keloğlan’ı kurtardılar ve saraya gittiler. Vezir’den gümüş parayı aldılar ve cini çağırdılar. Cin kıskanç adamı yakaladı, uzaklara götürdü ve bir zindana attı. Keloğlan ve prenses evlendi ve sarayda mutlu bir şekilde yaşadılar…
 11. 11. KELOĞLAN ORMANDA 11 Keloğlan Ormanda 1. Bölüm 1.1 Learn the new words before reading. 1. Aç ______Poor 2. Altın ______Hungry 3. Balta ______Daytime 4. Fakir ______Neighbor 5. Gece ______Gold, golden 6. Genç ______Rope 7. Gündüz ______Young 8. İp ______Axe 9. Komşu ______Night 1.2 Learn the new words before reading. 1. Odun ______Time 2. Orman ______Poor 3. Padişah ______Full,nothungry 4. Pazarlık ______Tradesman 5. Sadece ______Only 6. Tüccar ______Bargain 7. Tok ______Sultan
 12. 12. 12 KELOĞLAN ORMANDA 8. Yoksul ______Forest 9. Zaman ______Wood,log 1.3 Fill in the blanks with the words above 1. Keloğlan annesi ile birlikte bir gün aç, bir gün_____________yaşıyordu. 2. Bir gün komşu “Bu ip ile baltayo al, _____________ - a git, _____________ kes,!” dedi. 3. Birodun_____________ -ı ondanodunları almak istedi. 4. Keloğlan “Beş_____________ ver,odunlar al!” dedi. 5. Keloğlan “Anne biz artık_____________ değiliz. Al, iki altın,” dedi. 6. Keloğlan’ın iyi _____________ bir komşusu vardı. 7. Komşusu ona “Belki zengin olabilirsin. _____________ padişahın kızıyla bile evlenebilirsin,” dedi. 8. Adamhiç _____________ yapmadan ondan bütün odunları aldı.
 13. 13. KELOĞLAN ORMANDA 13 1.4 Read this chapter and do the comprehension exercises. 1Bir zamanlar Keloğlan adlı bir genç vardı. Keloğlan gece gündü z çalışmasına rağmen hala çok fakirdi. O kadar fakirdi ki, her gün sadece bir ekmek alabiliyordu. Keloğlan yaşlı annesiyle birlikte bir gü n aç, bir gün tok yaşayıp gidiyordu. Keloğlan’ın iyi kalpli bir komşusu vardı. Bir gü n komşusu Keloğlan’a “Keloğlan, neden bu iple baltayı alıp, ormana gidip odun kesmiyorsun? Böylece para kazanabilirsin. Belki zengin bile olabilirsin. Hatta padişahın kızıyla bile evlenebilirsin,” dedi. Keloğlan bunu duyduğu zaman biraz heyecanlandı ve “Padişahın kızı, ha!” diye düşündü. Hemen iple baltayı alıp ormana gitti. Ormanda gece gü ndü z çalıştı, onlarca ağaç kesip odun topladı. Keloğlan’ıgören bir odun tüccarı “Bu odunlar çok iyi. görünüyor. Odunlar için kaç para istiyorsun?” diye sordu. Keloğlan “Beş altın ver, bütü n odunları al!” dedi. Adam hiç pazarlık yapmadan Keloğlan’a beş altın verip bütün odunları aldı. Keloğlan mutlu bir şekilde şarkılar
 14. 14. söyleyerek eve döndü ve annesine “Anne, ben odun kestim ve beş altın kazandım. Artık biz yoksul değiliz. Al, iki altın,“ dedi . . . 1.5 True or false? 1. Keloğlan ve annesi çok fakirdi. ______ 2. Keloğlan’ın bir komşusu vardı. ______ 3. Keloğlan padişaha gitti. ______ 4.Keloğlan onlarca ağaç kesti. ______ 5.Keloğlan odunları sattı. ______ 1.6 Answer the ques8ons. 1. Kim Keloğlan ile konuştu? 4. Tüccar ona kaç para verdi? 2. Keloğlan nereye gitti? 5. Keloğlan eve gelince ne yaptı? 3. Keloğlan ormanda ne yaptı? 1.7 Who says these? Keloğlan (K), komşu (KO) or tüccar (T)? 1. “Ormana git ve odun kes!” ______ 2. “Kaç para istiyorsun?” ______ 3. “Artık biz yoksul değiliz.” ______ 1.8 Put the sentences in order. ______ Komşusu Keloğlan ile konuştu. ______ Tüccar odunları satın aldı. ______ Keloğlan eve gitti. ______ Keloğlan odun kesti. 14 KELOĞLAN ORMANDA
 15. 15. KELOĞLAN ORMANDA 15 ______ Keloğlan ormana gitti. ______ Keloğlan annesine iki altın verdi. 1.9 Read and fill in the blanks with the missing (gramma8cal) words. Bir zamanlar Keloğlan (1) _______________ bir genç vardı. Keloğlan gece gündüz çalışmasına (2) _______________ hala çok fakirdi. O kadar fakirdi (3) _______________, her gün sadece bir ekmek alabiliyordu. Keloğlan yaşlı annesiyle birlikte bir gün aç, bir gün tok yaşayıp gidiyordu. Keloğlan’ın iyi kalpli bir komşusu vardı. Bir gün komşusu Keloğlan’a “Keloğlan, neden bu iple baltayı alıp, ormana gidip odun kesmiyorsun? (4) _______________ para kazanabilirsin. Belki zengin bile olabilirsin. (5) _______________ padişahın kızıyla bile evlenebilirsin,” dedi. Keloğlan bunu duyduğu (6) _______________ biraz heyecanlandı ve “Padişahın kızı, ha!” diye düşündü. Hemen iple baltayı alıp ormana gitti. Ormanda gece gündüz çalıştı, (7) _______________ ağaç kesip odun topladı. Keloğlan’ıgören bir odun tüccarı “Bu odunlar çok iyi görünüyor. Odunlar için kaç para istiyorsun?” (8) _______________ sordu. Keloğlan “Beş altın ver, (9) _______________ odunları al!” dedi. Adam hiç pazarlık yapmadan Keloğlan’a beş altın verip bütün odunları aldı. Keloğlan mutlu bir (10) _______________ şarkılar söyleyerek eve döndü ve annesine “Anne, ben odun kestim ve beş altın kazandım. (11) _______________ biz yoksul değiliz. Al, iki altın, “ dedi . . .
 16. 16. 1.10 Read the text again and rewrite with your own words. 16 KELOĞLAN ORMANDA

×