Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verot Suomeen - Aggressiivinen verosuunnittelu laittomaksi

2,857 views

Published on

SDP:n kansainvälisen veronkierron vastainen ohjelma

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Verot Suomeen - Aggressiivinen verosuunnittelu laittomaksi

 1. 1. Verot Suomeen: Aggressiivinen verosuunnittelu laittomaksi – varojen piilottelu mahdottomaksi SDP:n kansainvälisen veronkierron vastaisen ohjelman julkaisutilaisuus Eduskunnan Pikkuparlamentti, 13.9.2017 SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE
 2. 2. Punchline SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE Aggressiivinen verosuunnittelu laittomaksi - Varojen piilottelu mahdottomaksi - Verojen kiertäminen kannattamattomaksi
 3. 3. Ongelmat ja ohjelman ratkaisut SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE 1. Monikansallisten yritysten aggressiivinen verosuunnittelu (yleensä laillista)  Veropohjan tiivistäminen – muutetaan laittomaksi 2. Varakkaiden yksityishenkilöiden kansainväliseen sijoitustoimintaan liittyvä verovilppi (rikollista)  Läpinäkyvyyden lisääminen – saatetaan viranomaisten tietoon / julkiseksi
 4. 4. Missä aukot ovat? SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE Lähde: IMF
 5. 5. Mihin puututaan? SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE 1. Suorat veromenetykset (mittaluokka: Suomi satoja miljoonia, maailma satoja miljardeja) 2. Rajoittaa veropolitiikan pelivaraa – estää tehokkaan ja neutraalin verotuksen 3. Lisää eriarvoisuutta 4. Haittaa markkinoita ja talouskasvua (pienet yritykset ja muut verovelvolliset maksavat enemmän veroa, turhia kustannuksia ja riskejä)
 6. 6. Eriarvoisuutta lisäävät mekanismit (esim. IMF) SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE 1. Estää verotulojen keräämistä julkisiin palveluihin, joista hyötyvät erityisesti köyhimmät. 2. Rajoittaa tulonsiirtoja, sillä estää erityisesti omistamisen verottamista (yritysverotus, pääomatuloverotus, perintöverotus)
 7. 7. Race to the bottom SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE Lähde: VATT
 8. 8. Tuloeroilla vastakkainen trendi SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE Lähde: OECD
 9. 9. Tuloeroilla vastakkainen trendi SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE Lähde: Tilastokeskus
 10. 10. Veronkierto ja hyvinvoinnin kehitys SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE 1. Matala veroaste (= verojen ja BKT:n suhde) hyvinvoinnin ja kehityksen este – korkea veroaste ei haitallinen (IMF 2016) 2. Tuloerot hidastavat talouskasvua (IMF, OECD jne.) 3. Kehitysmaiden veronkantokyvyn kasvattaminen keskeinen edellyttys kehitykselle (esim. OECD:n maasuositukset) 4. Huomioitu UM:n toimintaohjelmassa (Verotus ja kehitys, 2016): käytännön toimet olemattomia, sillä koordinaatio VM:n kanssa puuttuu ja UM:n talousosaaminen rajallista
 11. 11. Käänne 2010-luvulla SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE OECD, EU, YK yksimielisiä ongelmasta – yksittäiset maat jarruttaneet. Edistysaskeleita: 2010 USA FATCA-tietojenvaihto (käynnistyi 2015) 2012-> OECD/G20 BEPS-hanke 2014 Suomen korkovähennysrajoitus 2014 OECD:n CRS-tietojenvaihto ja direktiivi (alkaa 2017) 2016 Veronkiertodirektiivi (ATAD) 2018 Veronkiertodirektiivin toimeenpano jäsenmaissa 20XX EU:n CCTB & CCCTB Kuitenkin edelleen aukkoja, joita ohjelma paikkaa.
 12. 12. Ohjelman sisältö SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE • 23 konkreettista ehdotusta: 1. Aggressiivinen verosuunnittelu laittomaksi: kansalliset säädökset yritysveropohjan tilkitsemiseksi, mm. veronkiertodirektiivin toimeenpano (10 kpl) 2. Läpinäkyvyyden lisääminen ja verokeidasvilpin torjunta (6 kpl) 3. EU-veropolitiikan ja kv-verosopimusneuvottelujen tavoitteet (7 kpl) • Koottu kansainvälisten järjestöjen ehdotuksista, muiden maiden lainsäädännöstä, lakilausunnoista ym.
 13. 13. Kansalliset säädökset yritysveropohjan tilkitsemiseksi SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE 1. Veronkiertosäännöksen täsmentäminen* 2. Verosopimusetuuksien hyödyntämistä ja lähdeverotuksen välttelyä rajoittava säännös* 3. Siirtohinnoitteluoikaisun (VML 31 §) täsmentäminen 4. Kiinteiden toimipaikkojen tulon kohdentamisen täsmentäminen 5. Korkovähennysrajoituksen tiukentaminen* 6. Yritysjärjestelyillä luotujen korkojen vähentämisen rajoittaminen* 7. Väliyhteisölain tiukentaminen* 8. Säännös hyvitysmenetelmästä vapautusmenetelmään siirtymiseksi 9. Ulkomaisten yhteisöjen yleisen verovelvollisuuden määrittäminen 10. Verokeitaisiin maksetuille koroille lähdevero *Voidaan toteuttaa veronkiertodirektiivin käsittelyn yhteydessä 2018
 14. 14. Läpinäkyvyyden lisääminen ja verokeidasvilpin torjunta SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE 1. Todellisen edunsaajan määrittäminen 2. Maastapoistumisveron laajentaminen 3. Pörssiyhtiöiden osakkaiden ja osingonsaajien tunnistamisvelvollisuus 4. Tiedot vähintään 10 prosentin tosiasiallisista edunsaajista julkiseen rekisteriin 5. Suomen tulee sitoutua kattavaan maakohtaiseen julkiseen veroraportointiin 6. Veropalveluyrityksille raportointivelvollisuus
 15. 15. EU-veropolitiikan ja verosopimusneuvottelujen tavoitteet SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE 1. Suomen tulee osallistua aktiivisesti EU:ssa yhteisen yritysveropohjan (CCTB) ja yhteisen yhdistetyn veropohjan (CCCTB) valmisteluun 2. Suomen tulee edistää EU:n yhteistä minimiyritysverokantaa 3. Automaattisen tietojenvaihdon aukkojen poistaminen 4. Haitallisen verokilpailun tunnistaminen ja torjunta 5. Haitallisten verosopimusmääräysten poistaminen 6. Verosopimuskeinottelua rajoittavat säännökset 7. Kehitysmaiden verohallintojen vahvistaminen
 16. 16. Kiitos mielenkiinnosta! SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE

×