Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
tutkTulevaisuuden
peruskoulu: hyvästä
paremmaksi
Jussi-Pekka Rode
14.3.2014 SDP
Oppilaiden oppimistulokset laskevat
• Laadukkaan perusopetuksen asema on turvattava
• Laadukas koulutus mahdollistaa sivis...
Osaamistason laskun selittäviä tekijöitä
• Yhteiskunnalliset muutokset:
– Muutokset yhteiskunnallisissa rakenteissa ja arv...
Kehitetään tulevaisuuden peruskoulu
• On käynnistetty tulevaisuuden peruskoulu -ideointi- ja
kehittämistyö opetus- ja kult...
Kehittämistyö sisältää:
• Tuotetaan parhaaseen asiantuntemukseen perustuva kuvaus
perusopetuksen nykytilasta, siihen liitt...
Ohjausryhmä koordinoi ja työryhmät
työskentelevät
• Työtä koordinoi, ohjeistaa ja kommentoi laaja ohjausryhmä,
jonka puhee...
Aikataulu
Maaliskuu 2014
• Tarvittavan tutkimustoiminnan suunnittelu
ja käynnistäminen
• Ryhmien työn käynnistäminen
(avau...
Kiitos.
10
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tulevaisuuden peruskoulu sdp

SDP:n näkemyksiä tulevaisuuden peruskoulusta

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tulevaisuuden peruskoulu sdp

  1. 1. tutkTulevaisuuden peruskoulu: hyvästä paremmaksi Jussi-Pekka Rode 14.3.2014 SDP
  2. 2. Oppilaiden oppimistulokset laskevat • Laadukkaan perusopetuksen asema on turvattava • Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. • Koko ikäluokan koulutuksen merkitys on kansallisesti suuri, sillä osaaminen on Suomen tärkein pääoma globaalissa toimintaympäristössä. • Vaikka suomalainen koulutus on osoittautunut kansainvälisesti korkeatasoiseksi, ovat kansalliset ja kansainväliset oppimistulosten arvioinnit osoittaneet, että perusopintojaan päättävien oppilaiden tulokset ovat laskeneet merkittävästi. SDP viestintä 2
  3. 3. Osaamistason laskun selittäviä tekijöitä • Yhteiskunnalliset muutokset: – Muutokset yhteiskunnallisissa rakenteissa ja arvoissa. Koulun merkitys on vähentynyt nuorten elämässä. Koulu ei ole enää samanlainen itsensä toteuttamisen foorumi, sosiaalisen nousun mahdollistaja tai hyvän tulevaisuuden takaaja, kuten ennen. • Koulun käytänteistä johtuvat muutokset: – Oppimisen mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä on kyseenalaistettu. Oppimisen tulee olla tulevaisuuden kannalta merkityksellistä, motivoivaa ja oppilaalle mielekästä, mutta samalla oppiminen vaatii itsensä ylittämistä ja epämukavuusalueella toimimista. SDP viestintä 3
  4. 4. Kehitetään tulevaisuuden peruskoulu • On käynnistetty tulevaisuuden peruskoulu -ideointi- ja kehittämistyö opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. • Tavoitellaan pitkäaikaista kehittämistyötä myös seuraavalle hallituskaudelle, mikäli se katsotaan tarkoituksen mukaiseksi. • Tavoitteena on päivittää erilaisin toimenpitein tasa- arvoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen pohjautuvaa perusopetusta yhtä aikaan, kun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet otetaan käyttöön syksyllä 2016. SDP viestintä 4
  5. 5. Kehittämistyö sisältää: • Tuotetaan parhaaseen asiantuntemukseen perustuva kuvaus perusopetuksen nykytilasta, siihen liittyvistä ilmiöistä, oppimistulosten heikkenemisen syistä sekä perusopetuksen kehittämistarpeista. • Osallistetaan koulumaailman toimijoita oppilaista, heidän vanhemmistaan, opettajista ja koulujen muusta henkilökunnasta aina tutkijoihin ja koulutuspolitiikan vaikuttajiin. • Päivitetään erilaisin toimenpitein tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen pohjautuvaa perusopetusta yhtä aikaan, kun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet otetaan käyttöön syksyllä 2016. • Luodaan mahdollisuuksia työskentelyn jatkamiseksi seuraavien hallitusneuvotteluiden jälkeen, mikäli uusi hallitus katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. SDP viestintä 5
  6. 6. Ohjausryhmä koordinoi ja työryhmät työskentelevät • Työtä koordinoi, ohjeistaa ja kommentoi laaja ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii opetusministeri Krista Kiuru • Ohjausryhmässä ovat edustettuina eduskuntapuolueet, tutkimuksen ja opetuksen asiantuntijat, opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen virkamiesjohto sekä oppimista ja sivistystä tukevan yhteiskuntapolitiikan näkökulmasta oleellisia sidosryhmiä. • Ohjausryhmän alla työskentelee kaksi työryhmää, joista ensimmäinen tarkastelee osaamisen ja oppimisen merkitystä osana yhteiskunnallista kehitystä ja toinen oppimismotivaatioita, kouluviihtyvyyttä ja opetusjärjestelyitä sekä opetusmenetelmiä . SDP viestintä 6
  7. 7. Aikataulu Maaliskuu 2014 • Tarvittavan tutkimustoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen • Ryhmien työn käynnistäminen (avausseminaari) Maalis-toukokuu 2014 • Ryhmien työskentely ja mielipiteiden keruu alueilta/verkossa • Opetussuunnitelmatyöhön vaikuttavien esitysten valmistuminen kesäkuuhun 2014 mennessä Kesäkuu 2014 • Ensimmäiset väliraportit siihenastisista keskusteluista pohjaksi kansainvälistä työpajaa/seminaaria varten (Pori, heinäkuu 2014) • Opetussuunnitelmatyöhön liittyvien esitysten käsittely ohjausryhmässä Heinäkuu 2014 • Suomi Areenan kansainvälinen tapahtuma – ideoiden testaus ja kehittäminen kansainvälisten esimerkkien ja keskustelijoiden kautta Syys-joulu 2014 • Ryhmien työskentely siten, että mahdolliset hallitusohjelmakirjausesitykset valmistuvat jouluun mennessä Tammi-huhtikuu 2015 • Olemassa olevien esitysten palaute- ja kommentointikierros alueellisissa tilaisuuksissa sekä yleisen koulutuspoliittisen keskustelun tukeminen Huhtikuu 2015- • Hallitusohjelman hyväksyminen Kesäkuu 2015 • Jatkotyöstä päättäminen saadun kokemuksen perusteella
  8. 8. Kiitos. 10

×