Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SDP:n vaihtoehtobudjetti 2016

135,040 views

Published on

Silta yli synkän virran - Suomi työlinjalle

Published in: News & Politics
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

SDP:n vaihtoehtobudjetti 2016

 1. 1. SUOMI TYÖLINJALLE SDP:n vaihtoehtobudjetti 2016 Silta yli synkän virran
 2. 2. TÄSSÄ OLLAAN NYT
 3. 3. 1. Kasvu takertelee, Euroopan elpyminen hidasta 2. Hallitus pakastaa Suomen talouden vuodelle 2016 3. Luottamus ja tulevaisuudenusko koetuksella. Suomi on menossa kohti suurempia ristiriitoja ja tuloeroja.
 4. 4. SUOMEN KASVU JÄÄ JÄLKEEN MUUSTA EUROOPASTA Komission kasvuennuste (syksy 2015), 2015-2017 0 0,6 1,1 1,7 2,2 2015 2016 2017 Suomi EU
 5. 5. KULUTTAJIEN LUOTTAMUS ON HEIKENTYNYT NOPEASTI TÄMÄN VUODEN AIKANA Kuluttajien luottamusindikaattori 2005-2015 (Tilastokeskus)
 6. 6. TEOLLISUUDEN LUOTTAMUS EDELLEEN VAHVASTI PAKKASELLA, PARANEMISTA EI NÄY Lähde: EK:n luottamusindikaattorit, lokakuu 2015
 7. 7. MITÄ ON TEHTÄVÄ?
 8. 8. 1. Kasvu ja työpaikat ratkaisevat 2. Oikeudenmukaisuutta vahvistettava 3. Tasapaino saavutetaan tuloja lisäämällä ja menoja vähentämällä 4. Veropohjaa laajennetaan, finanssisektori mukaan - kohti eurooppalaista verorakennetta
 9. 9. VEROTUKSEN RAKENNE: SUOMI VS. EU Suomi Työn verotus Kulutus Omistaminen EU 14,3 32,4 53,2 20,8 28,5 51 Eurostatin (“Taxation Trends in European Union”, 2014) jaottelun mukaan omistamisen ve- roihin lasketaan yritysverot (Suomessa yhteisövero), pääomatulovero, kiinteistövero, varallisuusvero, varainsiirtovero, perintö- ja lahjavero sekä yrittäjien tuloistaan maksamat verot ja pakolliset maksut. Siis sekä itse pääomaan että sen tuottoon kohdistuvia veroja. Jos Suomen verorakenne olisi sama kuin EU:ssa keskimäärin, omistamisen verotuksen osuus olisi noin 5,5 miljadia euroa suurempi kuin nyt. Tiedot vuodelta 2012. (Olli Savela/ Tilastokeskus, 4.5. 2015)
 10. 10. PÄÄOMAAN KOHDISTUVAT VEROT* 
 EU-KESKIARVON ALAPUOLELLA *yritysverot (Suomessa yhteisövero), pääomatulovero, kiinteistövero, varallisuusvero, varainsiirtovero, perintö- ja lahjavero sekä yrittäjien tuloistaan maksamat verot ja pakolliset maksut. Siis sekä itse pääomaan että sen tuottoon kohdistuvia veroja. Olli Savela/ Tilastokeskus 4.5. 2015 via ”Taxation Trends in European Union” (Eurostat, 2014)
 11. 11. 0 Pääomatulojen verotus Yritysten voittojen verotus Pankki- ja sijoitustoiminnan verotus Polttoaineverotus Autoverotus Perintöverotus Kiinteistöverotus Arvonlisäverotus Palkka- ja eläketulojen verotus Energiaverotus (mm. sähkövero) Ei mikään edellisistä Ei osaa sanoa 10 20 30 40 50 60 TNS Gallupin tutkimus 6.-10.11.2015 KANSALAISET TUKEVAT VEROPOHJAN LAAJENTAMISTA TNS Gallup selvitti marraskuun alussa kansalaisten näkemyksiä veropohjan laajentamisesta.
 12. 12. 12 SDP:N AVAUKSET
 13. 13. - Työstä ja eläkkeistä enemmän käteen - Rinteen malli: uusia työpaikkoja tässä ja nyt - Yrittäjyyden ja viennin täsmätoimet - Koulutuksen leikkaukset perutaan - Rahoitusvero (Financial Activities Tax, FAT) - Vähemmän velkaa. VAIHTOEHTOBUDJETTI LYHYESTI
 14. 14. MENOT
 15. 15. MENOT MENOJEN LISÄYKSET JA MENOJEN VÄHENNYKSET •  Työ ja kasvu ~ 600 – Työllisyysrahat – Infrahankkeet – Homekoulut, päiväkodit ja kirjastot • Reilu peli ~ 300 – Kehitysyhteistyö – Indeksileikkausten peruminen – Harmaan talouden torjunta • Osaamisen ja osallisuuden Suomi ~ 200 – Perusopetuksen ryhmäkokojen pienentäminen – Yliopistojen toiminnan rahoittaminen – Ammattikorkeakoulujen toiminnan rahoittaminen MENOJEN LISÄYKSET JA VÄHENNYKSET YHTEENSÄ -1068
 16. 16. LAVEA TULOPOHJA 1/2 1. Finanssisektori 395 • Rahoitusvero 230 • Sijoitusvakuutusten vero 115 • Kiinteistöyhtiöiden korkovähennyksen rajaus 60 2. Solidaarisuusverot 190 • Pääomavero 120 • Solidaarisuusvero ansiotuloille 60 • Miljoonaperinnöt 10 3. Osinkoverouudistus 115 • Osinkojen verotus uudistetaan 115
 17. 17. LAVEA TULOPOHJA 2/2 4. Harmaa talous 200 • Harmaan talouden torjunta 200 5. Taseet töihin 410 • Sitran taseen tuloutus 350 • Suomen pankin voiton tuloutus 60 6. Veronalennukset -300 • Työeläkemaksu -130 • Eläketulovähennys -100 • 1. työntekijän vähennys -20 • Väylämaksun alennus -20 7. Rinteen työllistämismalli & kuntatyöllistämismalli 40 Listaus ei täydellinen Tulojen lisäykset ja veronalennukset yhteensä 1400
 18. 18. VEROMUUTOSTEN VAIKUTUKSET PERHEILLE Lähde: eduskunnan tietopalvelu
 19. 19. TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET TÄSSÄ JA NYT • Työttömyys maksaa yhteiskunnalle vuosittain yli 6 miljardia euroa. Vain noin 10 prosenttia rahoista käytetään työtä vailla olevien ihmisten työllistämiseen ja kouluttautumiseen. • Tätä suhdetta on muutettava merkittävästi. • Työttömyysturvan tärkeimmäksi tavoitteeksi nopea työllistyminen • Rinteen malli työllistäisi 15 000 henkilöä tässä ja nyt. Se tasapainottaisi julkista taloutta 140–250 miljoonalla eurolla (Lähde: Eduskunnan tietopalvelu) • Yhteensä kaikki vaihtoehtobudjetin toimet lisäävät työllisyyttä 
 35 000 henkilöllä, mikä kasvattaa työllisyysastetta noin 1,3 prosenttiyksikköä. Tämä parantaisi julkisen talouden tasapainoa noin miljardilla eurolla.
 20. 20. 35 000 UUTTA TYÖPAIKKAA
 21. 21. VAIKUTUS VEROASTEESEEN • Valtionverotus + 750 • Kuntaverotus ja työeläkemaksut -750
 
 Vaikutus veroasteeseen 0,0 %
 22. 22. TEL • TEL-maksun väliaikaisen alennuksen ansiosta työnantajat säästäisivät työvoimakuluissa satoja miljoonia euroja vuodessa ja suurempi nettopalkka • Maksuja alennetaan yhteensä 0,8 prosenttia (jakautuu puoliksi työnantajan ja palkansaajan välillä) väliaikaisesti vuosina 2016– 2018. • Lisää työntekijöiden ostovoimaa. Kasvua ja työtä tässä ja nyt • Vahvistaa yritysten kilpailukykyä. • Varmistetaan eläkejärjestelmän pitkäaikainen kestävyys. Maksu mitoitetaan korkeammalle tasolle 2020–2023, millä korvataan tehty alennus. Aikataulusta ja toimista sovitaan kolmikantaisesti.
 23. 23. SUOMI TYÖLINJALLA • Työllisyysvaikutukset n. 35 000 henkilötyövuotta • Vähemmän velkaa 0,3-0,9 miljardia • Vaikutukset kuntatalouden ja sosiaaliturvarahastojen tasapainoon ovat pieniä
 24. 24. VAIKUTUKSET VALTIONTALOUTEEN • 300 miljoonaa euroa vähemmän velkaa. • 35 000 uutta työpaikkaa • Velantarve pienenee jopa 1 miljardilla eurolla.
 25. 25. SDP:N VAIHTOEHTO ROHKEA. REILU. REALISTINEN. www.sdp.fi/reilumpi-vaihtoehto

×