Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SDP:n perhevapaamalli

63,926 views

Published on

SDP:n periaatteet perhevapaiden uudistukseen.

Published in: News & Politics
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

SDP:n perhevapaamalli

 1. 1. VAPAAMMAT PERHEVAPAAT SDP:n malli perhepolitiikan uudistamiseksi
 2. 2. SDP:n periaatteet perhevapaiden uudistukseen
 3. 3. Yksilölliset ja joustavat vapaat kaikille perheille Perheet tarvitsevat lisää joustavuutta työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Työelämä muuttuu ja perhepoliittisen tuen on muututtava lapsen ja perheen ehdoilla. Perhepoliittiset vapaat on sovitettava erilaisille perheille ja erilaisille työurille sekä erilaisiin elämäntilanteisiin. Tukea tulee voida käyttää silloinkin kun lasta hoitaa joku muu kuin oma vanhempi.
 4. 4. Naisten työuria tuettava Naisten eläkekertymät sekä palkka- ja urakehitys kärsivät nykytilanteessa, jossa hoitavapaita käyttävät pääosin naiset. Perhevapailla ja lasten hoidon tukimuodoilla on tuettava molempien vanhempien tai huoltajien oikeutta pienten lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä samalla mahdollistettava mukanaolo työelämässä.
 5. 5. Isille mahdollisuudet lasten hoitoon Monet isät eivät nykyisin pääse kantamaan kasvatusvastuutaan täysimittaisesti, sillä nykymallin tuottamat taloudelliset kannusteet johtavat tyypillisesti äidin poisjääntiin työelämästä. Järjestelmän tulee tunnistaa isät ja äidin yhdenvertaisina vanhempina.
 6. 6. UUDISTUKSET ASTEITTAIN Uudistukset toteutettava johdonmukaisesti ja perhepoliittisia tukia asteittain lisäten
 7. 7. Pitkän aikavälin visiona SDP:n tavoitteena on edetä asteittain malliin, jossa perhevapaat jakaantuvat tasapainoisesti vanhempien kesken eikä hoivavastuu kasaannu sukupuolittuneesti. Pitkän aikavälin tavoitteena on 16 kuukauden mittainen ansiosidonnainen vanhempainraha. Siihen edetään pidentämällä asteittain sekä vanhemmille korvamerkittyjä päivärahajaksoja, että vanhempien kesken jaettavaa jaksoa.
 8. 8. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ei voida välittömästi edetä malliin, jossa perhevapaat ulottuisivat täysimääräisinä huomattavasti nykyistä pidempään.
 9. 9. Tässä SDP:n mallissa esitetään ensi vaiheen toimenpiteet. Malli lisää joustavuutta, jakaa etuudet vanhemmille nykyistä tasaisemmin ja on neutraali erilaisten perhemuotojen suhteen. Mallin yksityiskohtaisessa valmistelussa on varmistettava mallin soveltuvuus kaikenlaisille perheille ja työurille.
 10. 10. Realistinen esitys SDP:n malli on kustannusvaikutukseltaan lähtökohtaisesti neutraali nykytasoon nähden. Malli kuitenkin lisäisi isien käyttämien vanhempainrahojen osuutta, minkä takia kokonaiskustannukset nousisivat enintään arviolta muutamia kymmeniä miljoonia euroja.
 11. 11. SDP:N MALLI
 12. 12. Äitiysraha Raha takaa äidille 28 päivän ansio- sidonnaisen vapaan. Vapaa voidaan aloittaa yksilöllisen tilanteen mukaisesti. Ansiosidonnainen vanhempainraha – 3kk+3kk+6kk SDP kiintiöisi raskausrahan lisäksi molemmille vanhemmille 3 kuukautta ansiosidonnaista vapaata. Kuuden kuukauden osuus ansiosidonnaisesta vapaasta on mahdollista jaksaa perheen itse valitsemalla tavalla vanhempien kesken. Ansiosidonnaista osuutta vapaasta on mahdollista käyttää perheen itse valitsemana ajankohtana, kuitenkin vain kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. Tasasuuruinen vanhempainraha 12kk SDP:n mallissa ansiosidonnaisen vuoden lisäksi perheet saavat käyttöönsä euromääräisen vanhempainvapaavuoden, jonka aikana perheille maksetaan kuukausittain 600€ suuruista vanhempainrahaa. Etuutta on mahdollista käyttää vapaasti valittuina ajankohtina kunnes lapsi täyttää 10 vuotta.
 13. 13. Äitiysraha Raha takaa äidille 28 päivän ansio- sidonnaisen vapaan. Vapaa voidaan aloittaa yksilöllisen tilanteen mukaisesti.
 14. 14. Ansiosidonnainen vanhempainraha – 3kk+3kk+6kk SDP haluaa antaa kummallekin vanhemmalle taloudelliset mahdollisuudet lapsen hoitamiseen. Tästä syystä molemmille vanhemmille annetaan oikeus 3 kuukauden ansiosidonnaiseen vapaaseen. Oikeutta ei voi siirtää toiselle vanhemmalle. Kuuden kuukauden osuus ansiosidonnaisesta vapaasta on mahdollista jakaa perheen itse valitsemalla tavalla vanhempien kesken. Ansiosidonnaista osuutta vapaasta on mahdollista käyttää perheen itse valitsemana ajankohtana kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. Ansiosidonnaisen vanhempainpäivärahan taso säilyisi nykyisenä. Nykyinen äitiyspäivärahan alussa 56 päivältä maksettava korotusosa jaettaisiin molemmille vanhemmille niin, että vanhempainpäivärahan ensimmäiset 28 päivää päiväraha maksettaisiin aina korotettuna. Edeltävän etuuden mukaan määräytyvän päivärahan taso ja vähimmäispäivärahan taso sekä niiden määräytymisperusteet säilyisivät nykyisellään.
 15. 15. Euromääräinen vanhempainraha 12kk SDP:n mallissa ansiosidonnaisen vuoden lisäksi perheet saavat käyttöönsä tasasuuruisen vanhempainvapaavuoden, jonka aikana perheille maksetaan kuukausittain 600 euron suuruista vanhempainrahaa. Etuutta on mahdollista käyttää vapaasti valittuina ajankohtina kunnes lapsi on 10-vuotias.
 16. 16. Huomattava parannus nykymalliin on SDP:n mallin joustavuus. Esityksessä vanhempainraha olisi kaikilta osin puolitettavissa ja jaettavissa eri pituisille ajoille kuitenkin niin, että kokonaissumma maksetusta tuesta säilyy samana. Näin lasta hoitavan on mahdollista saada vaihtoehtoisesti esimerkiksi 24 kuukautta 300 euroa kuussa tai 12 kuukautta 600 euron kuukausietuudella. Jako voi olla joustavakin ja mahdollistaa siten vaikkapa työhön paluun osa- aikaisesti.
 17. 17. SDP:n mallissa yksinhuoltajan on mahdollista käyttää kaikki vapaajaksot. Myös esimerkiksi toisen vanhemman sairastuessa on osuuksia mahdollista siirtää joustavasti toiselle vanhemmalle. Samoin euromääräistä vanhempainrahaa on mahdollista siirtää toisen henkilön – vaikkapa isovanhemman – jäädessä hoitamaan lasta. Vapaus helpottaa esimerkiksi adoptioperheiden ja eroperheiden arkea. Samoin etävanhempien oikeutta perhevapaiden tukiin laajennetaan.
 18. 18. ”SDP:n perhevapaamalli on yksinkertainen ja joustava. Se perustuu useiden etuuksien sijaan selkeään ja joustavaan vanhempainrahaan, jossa on sekä ansiosidonnainen että euromääräinen jakso.”
 19. 19. ”SDP:n malli lisää vapautta. Etuuksien pituus ja tasot joustavat.”
 20. 20. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Korvausaste(etuus/palkka) Lapsen ikä (kuukausia) SDP:n malli - 2 vanhempaa, täydet etuudet Vanhempi 1 Vanhempi 2 Jaettava Nykyään yhteensä SDP:n malli Esimerkki 1 600€/kk 84%/65% ansioista
 21. 21. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Korvausaste(etuus/palkka) Lapsen ikä (kuukausia) SDP - puolitetut euromääräiset etuudet Vanhempi 1 Vanhempi 2 Jaettava Nykyään yhteensä SDP:n malli Esimerkki 2 (puolitetut euromääräiset etuudet) 84%/65% ansioista 300€/kk
 22. 22. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Korvausaste(etuus/palkka) Lapsen ikä (kuukausia) SDP:n malli - yksinhuoltaja käyttää kaikki etuudet Vanhempi 1 Vanhempi 2 Jaettava Nykyään yhteensä SDP:n malli Esimerkki 3 (Yksinhuoltaja) 84%/65% ansioista 600€/kk
 23. 23. PERHEVAPAIDEN UUDISTAMINEN EI RIITÄ Tarvitaan kokonainen perhepaketti
 24. 24. Varhaiskasvatusta uudistettava ”Sosialidemokraatit tavoittelevat maksutonta varhaiskasvatusta, joka olisi kaikkien lasten ja perheiden saavutettavissa. Ensiaskeleena tähän suuntaan oli maksuttoman esiopetuksen laajentaminen koko ikäluokalle. Kaikille maksutonta varhaiskasvatusta edeltävinä askeleina. Sosialidemokraatit esittävät, että kaikille lapsille tarjotaan joustavasti maksutonta osa- aikaista varhaiskasvatusta. ” - SDP:n koulutuspoliittinen ohjelma
 25. 25. Isien rooli neuvola- järjestelmässä tulee uudistaa. Tarvitsemme kulttuurin, jossa molempia vanhempia kannustetaan ja tuetaan yhdenvertaisesti.
 26. 26. Etenkin pitkiltä perhevapailta palaaville naisille on kohdennettava erityistä tukea työllistymiseen.
 27. 27. ”Vähimmäismääräiset äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahat tulee nostaa työttömyysturvan peruspäivärahan tasolle 12 ensimmäisen kuukauden osalta.” - SDP:n sosiaali- ja terveysvaliokuntaryhmä
 28. 28. Kiitos! Työ vapaampien perheiden eteen jatkuu.

×