Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SDP:n ehdotukset sote-yritysten verovälttelyn torjumiseksi

82,000 views

Published on

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ja verovastaava Timo Harakka 8.3.2017

Published in: News & Politics
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

SDP:n ehdotukset sote-yritysten verovälttelyn torjumiseksi

 1. 1. SDP:N EHDOTUKSET SOTE-YRITYSTEN VEROVÄLTTELYN TORJUMISEKSI SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ja verovastaava Timo Harakka Pikkuparlamentti 8.3.2017 SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE
 2. 2. Hallitus ”huolissaan” sote- yritysten verovastuullisuudesta SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE • Valtiovarainministeri Petteri Orpo kutsui sote-toimijoita ministeriön keskustelutilaisuuteen 10.3. • Tarkoituksena keskustella sote-yritysten veronmaksun vastuullisuudesta • Kutsuttujen joukossa ei kuitenkaan verovastuullisuuden asiantuntijoita • Hallituksella ei kunnollisia selvityksiä soten verovaikutuksista  SDP ilmoittautui keskusteluun 10.3. (Timo Harakka)  SDP julkaisee oman selvityksen terveysyritysten veronmaksusta (alustavasti 30.3.)
 3. 3. Hallituksen sote-mallin ongelmat – kolme tasoa: SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE 1. Sote-yritysten voitot kasvavat pakkoyhtiöittämisen vuoksi, mutta palvelujen laatua ei voida taata. 2. Hallitus ei lakiluonnoksessaan velvoittaisi sote-yrityksiä raportoimaan verosuunnittelua. 3. Hallitus ei ole halunnut puuttua verosuunnitteluun.  Hallituksen sote-malli lisää aggressiivista verosuunnittelua, muttei ei puutu siihen millään tavalla.
 4. 4. Taso 1: sote-mallin rakenne SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE Ongelmat: •Hallituksen malli pakottaa yhtiöittämään sekä julkiset että yksityiset sote-keskukset •Hoitoketjut ovat katkonaiset Seuraukset: Sote-yritysten voitot kasvavat (osaoptimointi) Sote-palvelun laatua ei voida taata Julkishallinnon kustannukset kasvavat
 5. 5. Taso 2: veroraportointi lakiluonnoksessa SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE Ongelmat (laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveyshuollossa 45 §): •Julkistettavien tietojen perusteella ei voida arvioida verosuunnittelun aggressiivisuutta •Lähes kaikki tiedoista ovat jo nykyään julkisia Seuraukset: Verosuunnittelun vastuullisuuden arviointi jää kansalaisille Kansalaisilla ei ole riittäviä tietojen vastuullisuuden arviointiin
 6. 6. Taso 3: puuttuminen verosuunnitteluun SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE Ongelmat: •Hallitus on ollut haluton puuttumaan aktiivisesti verosuunnitteluun (esim. veronkiertodirektiivi 2016) •Hallitus ei ole edistänyt omistusten läpinäkyvyyttä (esim. hallintarekisteri) Seuraukset: Suomesta kertyneet sote-voitot voidaan siirtää ulkomaille
 7. 7. Ruotsin kokemukset SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE • Sijoittajien saama voitto noin kaksinkertainen sote-yrityksissä verrattuna muihin palvelualoihin  Oman pääoman tuotto vuonna 2014 sote—yrityksissä 28 % (muut toimialat 14 %) • Voitot ja verosuunnittelu keskittyvät suurimpiin pääomasijoittajien hallinnoimiin yrityksiin:  Suuret sote-yritykset saivat 56 % tuotoista, mutta maksoivat 22 % veroista (vuonna 2014)  Suuryritystenvoitto käyttöpääoman tuotto 8-kertainen verrattuna muihin toimialoihin (kuvaa voittojen suhdetta palvelujen toteuttamiseksi tehtyihin investointeihin) • Lakimuutos vuonna 2013 lopetti konsernin sisäisten korkojen käytön verosuunnittelussa  Muun verosuunnittelun vuoksi terveysyrityksistä virtasi ulos noin 5 miljardia kruunua vuonna 2014 Lähteet: Skatteverket 2016 ja Selvitysmies Ilmar Reepalun raportti Ruotsin valtiolle 2016
 8. 8. SDP:n ratkaisut ongelmiin SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE
 9. 9. Taso 1: sote-mallin rakenne SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE Ratkaisut: 1.Ei pakkoyhtiöittämisiä 2.Julkinen sektori järjestämisvastuussa 3.Julkinen sektori päävastuussa palvelujen tuottamisesta 4.Palveluketjut integroitu Seuraukset: Sote-yritysten voitot eivät kasva palvelujen laadun kustannuksella Oikea hoito oikeaan aikaan
 10. 10. Taso 2: veroraportointi lakiluonnoksessa SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE Ratkaisut: 1.Suurimpien sote-yritysten tulee julkistaa maakohtaiset veroraportit konsernitasolla 2.Pohjana viranomaisille EU:ssa ensi kertaa vuodelta 2017 toimitettavat raportit (VML 14 d-e) 3.Lisäksi tulee julkistaa konsernitilinpäätös ja konsernirakenne; 4.sekä tiedot suurimmista omistajista Seuraukset: Kansalaisilla, poliitikoilla ja medialla tiedot verosuunnittelun vastuullisuuden arvioimiseksi Myös mahdolliset esteellisyydet tulevat paremmin ilmi
 11. 11. Taso 3: puuttuminen verosuunnitteluun SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE Ratkaisut: 1.Holding-yhtiöjärjestelyillä luotujen korkojen vähennyskelpoisuus poistetaan (esim. Ruotsin tai Alankomaiden malli) 2.Korkojen vähennyskelpoisuutta rajataan poistamalla lain aukkoja 3.Veroparatiiseihin maksettuihin korkoihin puututaan perimällä niistä lähdeveroa 4.Verosopimuskeinotteluun puututaan erillisellä säännöksellä laissa ja verosopimuksissa 5.Verosuunnitteluun puututaan myös laajemmin veronkiertodirektiiviä toimeenpannessa mm. poistamalla väliyhteisölain aukkoja Seuraukset: Sote-voittojen siirto Suomen verotuksen piiristä vaikeutuu Pienyritysten kilpailuasema paranee tasapuolisemmaksi Muutokset koskevat myös muiden toimialojen aggressiivista verosuunnittelua
 12. 12. Kiitos mielenkiinnosta! SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE

×