Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SDP - Kymmenen työllisyystoimea

129,202 views

Published on

10 kiireellistä työllisyystoimea - SDP:n esitykset työllisyysriiheen

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

SDP - Kymmenen työllisyystoimea

  1. 1. 18.8.2016 2 1. Työeläkemaksujen määräaikainen alentaminen vuoden 2019 loppuun saakka. Vaikutukset: parantaa vientiyritysten hintakilpailukykyä, lisää kotimarkkinayritysten investointimahdollisuuksia, vahvistaa palkansaajien ostovoimaa, lisää kuntien verotuloja. 2. Nostetaan yritysten arvonlisävelvollisuuden alaraja nykyisestä 10 000 eurosta 30 000 euroon 1.1.2017. Vaikutukset: parantaa pienten yritysten kasvun edellytyksiä ja mahdollistaa lisätyövoiman palkkaamisen. 3. Otetaan käyttöön yksinyrittäjille suunnattu verovähennys yrittäjän palkatessa ensimmäisen työntekijän. Vaikutukset: yksinyrittäjiä Suomessa on n. 200 000. Jos näistä 10 % palkkaa mainituista ryhmistä ensimmäisen työkaverin, lisää työllisyysastetta ja vähentää työttömyyttä 20 000 ihmisellä. SDP:n kymmenen työllisyystoimea
  2. 2. 18.8.2016 3 4. Remontti Oy:n toiminta käyntiini 1.1.2017 alkaen. Vaikutukset: estetään tulevia terveydenhuollon kustannuksia, joita vaikeat sisäilmaongelmat aiheuttavat. Työllisyysvaikutukset 15 000 – 17 000 henkilötyövuotta. Erityispainopisteenä mallien rakentaminen nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. 5. Valmistellaan 31.12.2016 mennessä asuntopolitiikan työkalupakki. Vaikutukset: kohtuuhintaisen asuntotuotannon rakentamisen edellytykset vahvistuvat ja työvoiman liikkuvuutta keskeisesti estävät tekijät vähenevät. 6. Käynnistetään pikaisesti 15 kohdan pitkäaikaistyöttömyyttä vähentävän ja estävän toimintaohjelman mukaiset toimet. Vaikutukset: pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee, työllisyysaste kohenee ja julkisen talouden tasapaino paranee työttömyyden synnyttämien kustannusten pienentyessä. SDP:n kymmenen työllisyystoimea
  3. 3. 18.8.2016 4 7. Lisätään välittömästi nuorisotakuun voimavaroja ja kehitetään toimintamalleja. Vaikutukset: Nuorisotyöttömyys, erityisesti vailla ensimmäistä työpaikkaa olevien nuorten määrä vähentyy, syrjäytymisriski ja sen myötä inhimilliset ja taloudelliset riskit pienenevät. 8. Laaditaan 31.12.2016 mennessä palvelualojen, erityisesti matkailualan elinvoimastrategia. Vaikutukset: Suomessa ansaittu euro kiertää nykyistä pitempään meidän kansantalouden rattaissa ja synnyttää uutta työtä. Suomen vientitulot kasvavat matkailun markkinaosuuden kasvaessa. SDP:n kymmenen työllisyystoimea
  4. 4. 18.8.2016 5 9. Aktivoidaan käytännön toimenpiteiksi SDP:n Sinivalkoisen omistajuuden ohjelmassa kuvatut toimet käytännön toimenpiteiksi viimeistään 30.4.2017 mennessä. Vaikutukset: Ohjelman sisältävät toimet aktivoivat valtion omistajuuden elinkeinopolitiikan toteutuksen välineeksi, luo palvelu- ja tavaraviennille yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevan jalustan ja vahvistaa vientiin suuntautuneiden yritysten menestyksen vaatimien kotimaisten ja ulkomaisten verkostojen rakennustyötä. 10. Kehitetään kolmikantaisessa yhteistyössä työaikapankki-järjestelmää palkansaajien ja työnantajien sekä asiakkaiden joustotarpeiden edellyttämällä tavalla. Luodaan kolmikantaisessa yhteistyössä toisaalta elinkeinorakenteen murroksen ja toisaalta suhdanneluontoisten muutosten aiheuttamia taloudellisia epävakaustilanteita tasoittava rahasto, jolla lisätään työmarkkinoiden sisäistä vakautta ja lievennetään murrosten ja suhdanteiden aiheuttamaa taloudellista epävakautta niin yritysten kuin palkansaajien arjessa. SDP:n kymmenen työllisyystoimea

×