Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SDP ja yrittäjyys
Yrittämisen monikasvoisuus  • Yrittäjyys merkitsee monille   tapaa elää yhteiskunnassa,   ansaita elantoa, keinoa ...
Yrittämisen monikasvoisuus  • Yhteiskunnassa monipuolisen   yrittäjyyden tunnistaminen ja   erilaisten yrittäjien tuk...
Kannustetaan yrittäjyyteen       ja kasvuun  • Kehitetään malleja, joilla   yhteiskunta voi tukea työllistäviä ...
Kannustetaan yrittäjyyteen       ja kasvuun  • Elvytetään mestari-kisälliperinne   luomalla oppisopimuksesta toi...
Sosialidemokraatit, työ         ja yrittäjyys • Sosiaalidemokraattien tavoitteena  on yhteiskunta, jonka arvoin...
Vastuullista yrittäjyyttä ja         luottamusta • Vastuullisen yrittäjyyden  tavoitteena on itsensä     ...
Yrittäjyys on työtä • Yrittäjyys on yksi työn tekemisen  muoto. SDP:n yrittäjyysteesit on  koottu sosiaalidemokraatti...
Yrittäjät yhteiskunnassa • Tärkeässä osassa hyvinvointi-      Julkiset hankinnat  yhteiskunnan talouskasvun    ...
Tuetaan yrittäjyyttä • Parannetaan yrittäjien  palveluita yrityksen aloitus-  ja muutosvaiheiden aikana. • Tavoittee...
Tuetaan yrittäjyyttä • Parannetaan yrittäjien  mahdollisuuksia saada tukea  sairaan lapsen hoitamiseen. • Kehitetään...
Kiitos
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sdp ja yrittäjyys

20,400 views

Published on

SDP:n taustamuistio 6.11.2012.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sdp ja yrittäjyys

 1. 1. SDP ja yrittäjyys
 2. 2. Yrittämisen monikasvoisuus • Yrittäjyys merkitsee monille tapaa elää yhteiskunnassa, ansaita elantoa, keinoa ilmaista itseään, harjoittaa ammattiaan tai luoda uutta. • Monikasvoinen yrittäjyys edellyttää toimintaympäristöä, jossa erilaiset yrittäjät pystyvät menestymään.06.11.12 nimi
 3. 3. Yrittämisen monikasvoisuus • Yhteiskunnassa monipuolisen yrittäjyyden tunnistaminen ja erilaisten yrittäjien tukeminen eri keinoin edistää yrityskannan uudistumista, sekä vahvistaa työllisyyden lisääntymistä ja talouskasvua. • Yrittäjille on luotava toimintaympäristö, joka mahdollistaa yrittäjyyteen kuuluvan riskinoton.06.11.12 nimi
 4. 4. Kannustetaan yrittäjyyteen ja kasvuun • Kehitetään malleja, joilla yhteiskunta voi tukea työllistäviä kasvuyrityksiä. • Tuetaan kasvuyritysten kansainvälistymistä. • Kehitetään innovaatioiden kaupallistamistyötä ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa ottamalla yritykset mukaan hankkeisiin. • Luodaan edellytyksiä monipuolisen osuuskunta- ja sosiaalisen yrittäjyyden kehittymiselle.06.11.12 nimi
 5. 5. Kannustetaan yrittäjyyteen ja kasvuun • Elvytetään mestari-kisälliperinne luomalla oppisopimuksesta toimiva väylä nuorten työllistymiseksi yrittäjän rinnalla siten, että se tukee nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista. • Edistetään yrittäjyydelle myönteisen kasvuympäristön kehittämistä. • Monipuolistetaan yrittäjyyskasvatusta eri kouluasteilla. • Sisällytetään yrittäjyys vahvemmin osaksi opettajankoulutusta, opetussuunnitelmia ja opinto- ohjausta.06.11.12 nimi
 6. 6. Sosialidemokraatit, työ ja yrittäjyys • Sosiaalidemokraattien tavoitteena on yhteiskunta, jonka arvoina ovat oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja ihmisten välinen yhdenvertaisuus. • Tavoitteena on yrittäjyyttä tukeva hyvinvointiyhteiskunta, jota tukee monimuotoinen elinkeinoelämä. • Yrittäjyys merkitsee toimeentuloa, osallisuutta ja mahdollisuutta lisätä omaa, läheisten ja koko yhteiskunnan hyvinvointia.06.11.12 nimi
 7. 7. Vastuullista yrittäjyyttä ja luottamusta • Vastuullisen yrittäjyyden tavoitteena on itsensä Luodaan edellytykset työllistämisen lisäksi reilulle yrittämiselle mahdollisuuksien mukaan -Kehitetään yhteinen sähköinen myös muiden työllistäminen järjestelmä helpottamaan yrittäjien tiedonvaihtoa eri mahdollisimman pitkillä viranomaisten välillä. työsuhteilla. -Säädetään tilintarkastajille • Vastuulliseen yrittäjyyteen kuuluu mahdollisuus oma-aloitteiseen raportointiin viranomaisille työntekijöiden hyvinvoinnista ja talousrikosten ehkäisemiseksi. terveydestä huolehtiminen sekä työntekijöiden osaamisen huolellinen hoitaminen.06.11.12 nimi
 8. 8. Yrittäjyys on työtä • Yrittäjyys on yksi työn tekemisen muoto. SDP:n yrittäjyysteesit on koottu sosiaalidemokraattisen liikkeen yrittäjäverkoston keskusteluissa esitetyistä tavoitteista. • Monipuolisella elinkeino- ja yrittäjäpolitiikalla luodaan talouskasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia. • Suomalainen yhteiskunta on käymässä läpi rakennemuutosta, jossa valtaosa uusista työpaikoista syntyy mikroyrityksiin, sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.06.11.12 nimi
 9. 9. Yrittäjät yhteiskunnassa • Tärkeässä osassa hyvinvointi- Julkiset hankinnat yhteiskunnan talouskasvun yrittäjyyttä tukeviksi tuottamisessa ovat yritykset, jotka tarjoavat, luovat ja kehittävät uusia - Vähennetään byrokratiaa tarjouspyyntöjen yhteydessä ja työpaikkoja. edistetään sähköisten • Yritykset ovat yhteiskunnan hankintamenettelyjen käyttöä. keskeisiä voimavaroja paikallisella - Parannetaan pienten yritysten mahdollisuuksia osallistua ja alueellisella tasolla yhteisöjen tarjouskilpailuihin. hyvinvoinnin kannalta. - Suositaan rehellisiä yrittäjiä • Yrittäjät myös tarjoavat hankinnoissa kiinnittämällä erityisesti huomiota harmaan monenlaisia tuotteita ja palveluita talouden torjuntaan. julkishallinnolle.06.11.12 nimi
 10. 10. Tuetaan yrittäjyyttä • Parannetaan yrittäjien palveluita yrityksen aloitus- ja muutosvaiheiden aikana. • Tavoitteena on yhden luukun periaatteella toimiva viranomaisasioinnin palvelupiste. • Tehostetaan hallintoa ja vähennetään yritysten hallinnollista taakkaa yhdistämällä eri viranomaisten tietokantoja. • Kehitetään yrittäjien sosiaaliturvaa.06.11.12 nimi
 11. 11. Tuetaan yrittäjyyttä • Parannetaan yrittäjien mahdollisuuksia saada tukea sairaan lapsen hoitamiseen. • Kehitetään itsensä työllistäjien ja freelancereiden ansioturvaa. • Edistetään yrittäjien sukupolvenvaihdosten hallittua onnistumista. • Turvataan yrittäjien tarvitseman työvoiman saatavuutta oikeilla koulutus- ja tutkimuspanostuksilla.06.11.12 nimi
 12. 12. Kiitos

×