Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kuntauudistus

110,493 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kuntauudistus

 1. 1. 7.2.2012 <ul><li>KUNTAUUDISTUS JA SDP:N LINJA </li></ul><ul><li>SDP:n kuntatyöryhmän </li></ul><ul><li>Puheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta </li></ul>
 2. 2. Kuntauudistus 2012 1. Kuntauudistus hallituksessa 2. Rakennetyöryhmän raportti 3. SDP:n linja 4. Jatkon askelmerkit
 3. 3. Ajankohtaista kuntauudistuksesta
 4. 4. Kuntauudistuksen selvitystyö <ul><li>Hallitusohjelmassa päätettiin toteuttaa koko maan kattava kuntauudistus ja muodostaa vahvat peruskunnat. </li></ul><ul><li>Hallitus ohjaa kuntauudistuksen etenemistä ja käynnisti koko maan kattavan selvityksen kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. </li></ul><ul><li>Työn tueksi viranhaltijoista koostunut rakenneryhmä teki hallitusohjelman mukaisen selvityksen kuntarakenteesta. Selvitys tuli antaa myös karttamuodossa. </li></ul>
 5. 5. Hallituksen iltakoulu 1.2.2012 <ul><li>Hallitus käynnistää kuntauudistuksesta alueellisen kuulemiskierroksen. </li></ul><ul><li>Lausunnot kunnilta 13.4.2012 mennessä. </li></ul><ul><li>Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamisesta oma jatkotyö, valmis toukokuussa 2012. </li></ul><ul><li>Lausuntokierroksen jälkeen hallitus linjaa kuntauudistuksen jatkon (rakennelain sisältö). </li></ul><ul><li>Kuulemisen jälkeen käynnistetään myös kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja kuntalain kokonaisuudistuksen valmistelu. </li></ul><ul><li>Kevään aikana selvitetään kuntien tarvitsema muutostuki ja uudistuksen toteuttamistavat. </li></ul><ul><li>Selvitetään tarve metropolialuetta koskevalle erilliselle laille. </li></ul><ul><li>Hallituksen tavoitteena kuntauudistuksen toteuttamisessa on, että uudet kunnat voisivat aloittaa laajasti vuoden 2015 alussa. </li></ul>NÄISTÄ ON HALLITUKSESSA PÄÄTETTY. KAIKKI MUU ON EDELLEEN AUKI.
 6. 6. Kuntauudistus etenee <ul><li>Työryhmän rakenneselvitys valmiiksi 31.1.2012 </li></ul><ul><li>Aluekierros käyntiin 14.2.2012, kuntien ja sidosryhmien kuuleminen </li></ul><ul><ul><li>18 aluetilaisuutta </li></ul></ul><ul><ul><li>10 edustajaa jokaisesta kunnasta, mukana myös henkilöstö </li></ul></ul><ul><ul><li>jokaiselta kunnalta myös kirjallinen lausunto </li></ul></ul><ul><ul><li>kansalaisille sähköinen kuuleminen </li></ul></ul><ul><li>Hallitus linjaa kuulemisten pohjalta keväällä 2012 </li></ul><ul><li>Rakennelaki eduskuntaan kevät/syksy 2012 </li></ul><ul><li>Rakenneratkaisut kunnissa 2013-2014 </li></ul><ul><li>Uudet kunnat käyntiin 2015 </li></ul>
 7. 7. Aluekierros käynnistyy viikolla 7 <ul><li>Aluekierros on osa kuulemista </li></ul><ul><li>Pohjois-Karjala tiistai 14.2.2012, Joensuu </li></ul><ul><li>Etelä-Karjala keskiviikko 15.2.2012, Lappeenranta </li></ul><ul><li>Kymenlaakso torstai 16.2.2012, Kouvola </li></ul><ul><li>Keski-Pohjanmaa tiistai 21.2.2012, Kaustinen </li></ul><ul><li>Etelä-Pohjanmaa keskiviikko 22.2.2012, Seinäjoki </li></ul><ul><li>Pohjanmaa torstai 23.2.2012, Vaasa </li></ul><ul><li>Lappi maanantai 27.2.2012, Rovaniemi </li></ul><ul><li>Kainuu perjantai 2.3.2012, Kajaani </li></ul><ul><li>Satakunta tiistai 6.3.2012, Pori </li></ul><ul><li>Pirkanmaa keskiviikko 7.3.2012, Tampere </li></ul><ul><li>Kanta-Häme torstai 8.3.2012, Forssa </li></ul><ul><li>Keski-Suomi maanantai 12.3.2012, Jyväskylä </li></ul><ul><li>Pohjois-Savo tiistai 13.3.2012, Kuopio </li></ul><ul><li>Etelä-Savo keskiviikko 14.3.2012, Mikkeli </li></ul><ul><li>Päijät-Häme torstai 15.3.2012, Lahti </li></ul><ul><li>Pohjois-Pohjanmaa maanantai 19.3.2012, Oulu </li></ul><ul><li>Varsinais-Suomi tiistai 20.3.2012, Turku </li></ul><ul><li>Uusimaa keskiviikko 21.3.2012, Helsinki </li></ul><ul><li>Tilaisuuksien ohjelmat julkaistaan viikon 6 lopulla osoitteessa www.kuntauudistus.fi </li></ul><ul><li>Aluetilaisuudet videoidaan ja ne on katsottavissa suorana sekä tallenteena netistä. </li></ul>
 8. 8. Lisää kuulemisesta <ul><li>Kansalaisille tarkoitettu keskustelu avataan Otakantaa.fi –palvelussa 8.2.2012 ja se on auki 13.4.2012 saakka. </li></ul><ul><li>Maakunnittaiset keskustelualustat avautuvat 14.2.2012 ja ovat auki 13.4.2012 saakka. </li></ul><ul><ul><li>Tarkoituksena herättää keskustelua alueen päättäjien kesken alueen kuntarakenne-selvityksestä </li></ul></ul><ul><ul><li>Suunnattu erityisesti valtuutetuille (myös muilla kiinnostuneilla mahdollisuus osallistua) – vaatii rekisteröitymistä </li></ul></ul><ul><li>Kummankin em. palvelun kautta kerätään palautetta jatkovalmistelun tueksi. </li></ul>
 9. 9. Kuntarakenneselvityksen luovutus <ul><li>Kunnallishallinnon rakenne –työryhmän selvitys Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne julkaistaan keskiviikkona 8.2.2012 </li></ul><ul><ul><li>Työryhmän työskentelyssä on ollut syksyllä myös Kuntaliiton edustajat </li></ul></ul><ul><li>Julkaisu löytyy osoitteista: </li></ul><ul><ul><li>www.vm.fi/julkaisut </li></ul></ul><ul><ul><li>www.vn.fi </li></ul></ul><ul><ul><li>www.minedu.fi </li></ul></ul><ul><ul><li>www.stm.fi </li></ul></ul><ul><ul><li>www.ymparisto.fi/ykr </li></ul></ul><ul><li>Rakenneryhmän selvitys on keskustelun pohjaksi ja tarpeen myös siksi, että hallitus voi selvityksen pohjalta määritellä tarkemmat kriteerit. </li></ul>VIRKAMIESRAPORTTIEI EDUSTA SDP:N KANTAA.
 10. 10. Rakenneryhmän selvitys, osa I <ul><li>1 JOHDANTO </li></ul><ul><li>2 HALLITUSOHJELMAN LINJAUKSET </li></ul><ul><li>3 AIKAISEMMAT KUNTAUUDISTUKSET JA KAUPUNKISEUTUJEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN </li></ul><ul><li>4 UUDISTUKSEN TARVE JA TAVOITTEET </li></ul><ul><li>5 PERUSTUSLAIN JA KANSAINVÄLISTEN SOPIMUSTEN ASETTAMAT REUNAEHDOT KUNTAUUDISTUKSELLE </li></ul><ul><li>6 TARKASTELUNÄKÖKULMAT JA MUUTTUJAT </li></ul><ul><li>6.1 Väestökehitystarkastelu </li></ul><ul><li>6.2 Talouskehitystarkastelu </li></ul><ul><li>6.3 Alue- ja yhdyskuntarakenne </li></ul><ul><li>6.4 Työssäkäynti, saavutettavuus ja asiointi </li></ul><ul><li>6.5 Elinkeinotoiminnan kehittäminen ja elinvoimaisuus </li></ul><ul><li>6.6 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisen edellytykset </li></ul><ul><li>6.7 Opetus- ja kulttuuritoimen palvelujen järjestämisen edellytykset </li></ul><ul><li>6.8 Erityistekijät </li></ul><ul><li>6.9 Toiminnallinen kokonaisuus </li></ul><ul><li>7 UUDISTUKSEN TOTEUTTAMISTAPOJEN ARVIOINTIA </li></ul><ul><li>8 JOHTOPÄÄTÖKSET </li></ul><ul><li>8.1 Uudistuksen tarve </li></ul><ul><li>8.2 Päätelmät alueellisesta tarkastelusta </li></ul><ul><li>8.3 Johtopäätöksiä ohjauskeinoista </li></ul><ul><li>8.4 Kuntauudistuksen muutostuki </li></ul><ul><li>8.5 Kuntauudistusta tukevat muut hankkeet </li></ul>
 11. 11. Perustuslain asettamat reunaehdot kuntauudistukselle <ul><li>Kunnallinen itsehallinto PL 121 § </li></ul><ul><ul><li>kansanvaltaisuusperiaatteen toteutuminen </li></ul></ul><ul><ul><li>taloudellinen kantokyky ja liikkumavara </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuntarajat = hallinnollinen jaotus PL 122 § </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kuntajaon perusteista säädetään lailla –perustuslaki ei suojaa kuntarajoja </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>kunnan koossa otettava huomioon paikallisuus ja se, ettei se voi perustuslain näkökulmasta olla sama kuin maakuntahallinto </li></ul></ul><ul><li>Sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet sekä yhdenvertaisuuden toteutuminen (PL 6,16 ja 19 §) </li></ul><ul><li>Kansalliskieliä koskevat kielelliset oikeudet (PL 17 §) </li></ul><ul><ul><li>edellyttää kielellisten oikeuksien turvaamista sekä laintasolla että käytännössä </li></ul></ul><ul><ul><li>työn tukena Paras-lakityöryhmän selvitys kielellisten oikeuksien turvaamisesta </li></ul></ul><ul><li>Saamelaisten kielelliset oikeudet ja kulttuuri-itsehallinto (PL 17 §) </li></ul><ul><ul><li>saamelaisten kotiseutualueen kunnat (Utsjoki, Inari, Enontekiö ja osa Sodankylästä) </li></ul></ul>
 12. 12. SDP:n linja pähkinänkuoressa LUE PH:n kannanotto 2.2. <ul><li>Uudistus välttämätön </li></ul><ul><li>Tavoitteena paremmat palvelut, elinvoimaa ja lisää demokratiaa </li></ul><ul><li>Vahvat peruskunnat </li></ul><ul><li>Uudistus on kokonaisuus </li></ul><ul><li>Toteutetaan yhteistyössä: valtion toimet – kuntien toimet </li></ul><ul><li>Ei pakkoa </li></ul><ul><li>Oppositio mukaan valmisteluun </li></ul>
 13. 13. SDP:n kuntaorganisaatio <ul><li>Paikallistoiminta </li></ul><ul><li>Kuntapäättäjät valtuustoissa ja lautakunnissa </li></ul><ul><li>Piirit </li></ul><ul><li>Puolueen kunnallissihteeri Arto Heinonen </li></ul><ul><li>Kunta-, kaupunki- ja aluetyöryhmä (Feldt-Ranta) </li></ul><ul><li>Sosiaali- (Anneli Kiljunen) ja terveystyöryhmät (Hanna Tainio) </li></ul><ul><li>Kuntaliiton sd-ryhmä (Rakel Hiltunen) </li></ul><ul><li>Hallitusryhmä (Krista Kiuru, T. Santamäki-Vuori) </li></ul>
 14. 14. <ul><li>SDP:n kuntakymppi (3/2005) - eli sosialidemokraattien keskeiset periaatteet kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa </li></ul><ul><li>Turvaa kansalaisten peruspalvelut </li></ul><ul><li>Toteuttaa kuntien itsehallinnon </li></ul><ul><li>Synnyttää uusia vahvempia kuntia </li></ul><ul><li>Mahdollistaa tehokkaan elinkeinopolitiikan </li></ul><ul><li>Vahvistaa kuntataloutta </li></ul><ul><li>Jättää päätösvallan palvelutuotannon järjestämisestä kunnille </li></ul><ul><li>Turvaa henkilöstön aseman </li></ul><ul><li>Säilyttää demokraattisen päätöksentekojärjestelmän </li></ul><ul><li>Vähentää byrokratiaa </li></ul><ul><li>Tehdään ripeällä aikataululla </li></ul>
 15. 15. Miksi kuntauudistus <ul><li>Väestökehitys (alueellinen / rakenteellinen) </li></ul><ul><li>Hoivatarpeen kasvu ja tarpeiden muutokset </li></ul><ul><li>Markkinavoimat kuriin </li></ul><ul><li>Demokratiavajeen korjaaminen </li></ul>
 16. 16. Väestönkehitys KAUPUNGISTUMINEN IKÄRAKENTEEN MUUTOS
 17. 17. Hoivatarpeen kasvu ja tarpeiden muutokset
 18. 18. Markkinavoimat kuriin <ul><li>Verovaroin kustannetun järjestelmän vahvistaminen </li></ul><ul><li>Laajan yksityistämisen tulosten kriittinen arviointi </li></ul><ul><li>Demokratian palauttaminen palvelutuotantoon </li></ul><ul><li>Byrokratian vähentäminen </li></ul><ul><li>Luokka-, eriytymis- ja syrjäytymiskehityksen ehkäiseminen </li></ul>
 19. 19. Demokratiavajeen korjaaminen
 20. 20. Kuntauudistus on kokonaisuus <ul><li>Palvelut </li></ul><ul><ul><li>Ratkaisuja, jotka vahvistavat perus- ja lähipalvelujen järjestämisen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunta- valtiosuhteen määritteleminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosiaali- ja terveydenhuollon organisointi </li></ul></ul><ul><li>Talous </li></ul><ul><ul><li>Kuntien veropohjan vahvistaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Valtionosuusjärjestelmä </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuntien muu omarahoitus (maksupolitiikka ym.) </li></ul></ul><ul><li>Rakenteet </li></ul><ul><li>Kuntalain uudistaminen </li></ul><ul><ul><li>Paikallisdemokratian vahvistaminen </li></ul></ul><ul><li>Metropolialueen erilliskysymys </li></ul>
 21. 21. Avoimia kysymyksiä <ul><li>Kuntavetoisuus (SDP) – valtion ohjaus </li></ul><ul><li>Sosiaali- ja terveydenhoidon malli (05/2012) </li></ul><ul><li>Lainsäädäntö </li></ul><ul><ul><li>Rakennelaki </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuntalaki (demokratia ym) </li></ul></ul><ul><li>Kuntatalouden ratkaisut (vos, verotus, muut omat tulot yms) </li></ul><ul><li>Metropolimalli </li></ul><ul><li>Uudistuksen jaksotus </li></ul><ul><ul><li>Kokonaisuus (SDP) </li></ul></ul><ul><ul><li>Osio kerrallaan? </li></ul></ul><ul><li>Realistinen aikataulu </li></ul><ul><li>Opposition rooli uudistuksessa </li></ul>
 22. 22. Kevään askelmerkit <ul><li>Virkamiesraportti 8.2.2012 klo 11 </li></ul><ul><li>Aluekierros (Virkkunen) 14.2.2012 </li></ul><ul><li>Kuntien lausunnot 13.4.2012 </li></ul><ul><li>Sosiaali- ja terveydenhuoltomalli 05/2012 </li></ul><ul><li>Hallituksen poliittiset linjaukset 05/06 2012? </li></ul>

×