Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Järjestövuosi 2013Webinaari7.2.2013Ari Näätsaari, Järjestöpäällikkö
Mitä järjestötoiminta on?• Järjestötoiminta on organisoitua ja havaittavaa toimintaa jonka avulla järjestön tavoitteita ...
Arvot ja SDP
SDP:n arvot15.03.13
SDP:n arvot        Vapaus tarkoittaa jokaisen ihmisen        oikeutta elää omaa elämäänsä        ja t...
SDP:n arvot        Aito vapaus edellyttää tasa-arvoa.        Epätasa-arvoisessa yhteiskunnassa       ...
SDP:n arvot       Kolmas keskeinen arvo, solidaarisuus,       on ennen muuta yhteisvastuuta ja       ...
SDP:n arvotSosialidemokratian arvoja pyritään toteuttamaan ennen muuta demokratian,hyvinvointiyhteiskunnan ja yhteistyön k...
SDP:n arvotSDP on laaja kansalaisjärjestöSosialidemokraattinen liike on arvoihin pohjautuva kansanliike.Puolue kokoaa yhte...
*  Nyt säädetään ensimmäistä kertaa  Suomen historiassa lailla SDP: saavutukset järjestämisestä  vanhuspalveluiden ha...
Budjetin sydämessä vahva        työlinja•  Budjetissa otetaan konkreettisesti käyttöön nuorten yhteiskuntatakuu j...
Oikeudenmukaisuus ei vain     hyvien aikojen arvo•  Hallitukselta vahva arvovalinta arvokkaan vanhuuden puolesta.  ...
Aktiivista kasvupolitiikkaa•  T&K-toiminnan lisäämiseksi luodaan määräaikainen verokannustin  tutkimus- ja kehitystoimi...
Kasvun ja työllisyyden budjetti•  Hallitus toteuttaa Suomen mallia eli panee toimeen kasvu- ja  työllisyyspanostuksia y...
SDP:n tavoitteet toteutuvatSDP:n esittämä tavoite          Toteutuminen budjetissaTyömarkkinatuen tarveharkinnan ...
*  Nyt säädetään ensimmäistä kertaa  Suomen historiassa lailla  vanhuspalveluiden järjestämisestä  Järjestövuosi 20...
Miksi mukaan?•  Politiikalla synnytetään arvoja yhteiskuntaan   –  Ihmiset haluavat muuttaa tai säilyttää yhteiskunnas...
Nuorten osallistumisen         mahdollisuudet•  Nuorten suhtautuminen politiikkaan on muuttunut positiivisemmaksi...
Nuorten osallistumisen        mahdollisuudet•  Sitoutuminen elinikäiseen toimintaan karsastetaan.•  Vapautta toi...
On tärkeää• Muistaa itse, miksi sosialidemokraattinen liike on olemassa ja mitä olemme saaneet aikaan.• Kertoa muille mi...
Vuoden painopisteet• Johtopäätökset ja toimintastrategia kuntavaalianalyysistä• Järjestöllisen toiminnan kehittäminen• Po...
Toimintakalenteri vuodelle        2013• 28.-29.1      SAMAK:n vuosikokous• 9.-10.2      Puolueosastojen...
Toimintakalenteri• 10.8.   Golfin demariopen• 7.9.   SDP:n Kesätapahtuma, Tampere• Syksy   Eettinen markkinatalosu-...
Kiitos!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Järjestvuosi 2013 webinaariaineisto

5,514 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Järjestvuosi 2013 webinaariaineisto

 1. 1. Järjestövuosi 2013Webinaari7.2.2013Ari Näätsaari, Järjestöpäällikkö
 2. 2. Mitä järjestötoiminta on?• Järjestötoiminta on organisoitua ja havaittavaa toimintaa jonka avulla järjestön tavoitteita edistetään ja järjestö löydetään.
 3. 3. Arvot ja SDP
 4. 4. SDP:n arvot15.03.13
 5. 5. SDP:n arvot Vapaus tarkoittaa jokaisen ihmisen oikeutta elää omaa elämäänsä ja tehdä omia valintojaan. Se tarkoittaa myös vapautta pelosta, turvattomuudesta ja puutteesta. Ilman tämänkaltaisia sosiaalisia oikeuksia vapaus jäisi kuolleeksi kirjaimeksi vailla merkitystä. Sosialidemokraatit vaativat vapauden tosiasiallista toteutumista. Yksilönvapauden toteuttamiseen tarvitaan yhteiskuntaa, yhteisiä rakenteita.15.03.13
 6. 6. SDP:n arvot Aito vapaus edellyttää tasa-arvoa. Epätasa-arvoisessa yhteiskunnassa vapaus koskee vain voimakkaita. Jokaisella ihmisellä on yhtäläinen ihmisarvo, jonka vuoksi jokaisella tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet oman elämänsä rakentamiseen sekä vaikuttamiseen yhteiskunnassa. Erilaisuus on rikkaus, mutta eriarvoisuus vääryyttä. Köyhyys, kohtuuttomat tuloerot ja syrjintä ovat esimerkkejä tasa-arvon uhista, jotka on poistettava.15.03.13
 7. 7. SDP:n arvot Kolmas keskeinen arvo, solidaarisuus, on ennen muuta yhteisvastuuta ja yhteisöllisyyttä. Olemme riippuvaisia toinen toisistamme ja yhdessä enemmän kuin osiemme summa. Solidaarisuuteen liittyy myös vastuu kanssaihmisistä ja ympäristöstä. On toimittava siten, että kanssaihmisillä – ja myös tulevilla sukupolvilla - on mahdollisuus hyvään ja ihmisarvoiseen elämään. Solidaarisuus hylkää egoismin ja itsekkyyden, mutta kunnioittaa jokaisen yksilöllisyyttä.15.03.13
 8. 8. SDP:n arvotSosialidemokratian arvoja pyritään toteuttamaan ennen muuta demokratian,hyvinvointiyhteiskunnan ja yhteistyön kautta. Yhteiskunnan on taattavajokaiselle jäsenelleen reilut mahdollisuudet oman elämänsä Rakentamisessa. Esimerkiksi koulutus, hoiva, sosiaaliturva ja terveydenhuolto ovat perusoikeuksia joiden saamisen tulee riippua tarpeesta, ei maksukyvystä tai asemasta yhteiskunnassa. Ihmisen toiminnan tulee olla sopusoinnussa luonnon kantokyvyn kanssa. Kannatamme työntekijöiden sananvaltaa työhönsä liittyvissä kysymyksissä sekä sopimisen kulttuuria. Demokratian, ihmisten oman tahdon ja vallan on aina kuljettava markkinoiden yläpuolella, niin Suomessa, Euroopassa kuin globaalisti.15.03.13
 9. 9. SDP:n arvotSDP on laaja kansalaisjärjestöSosialidemokraattinen liike on arvoihin pohjautuva kansanliike.Puolue kokoaa yhteen niitä, jotka haluavat toteuttaasosialidemokratian aatteellisia tavoitteita.Tavoittelemme yhteistyön ja rauhan maailmaa sekä puhdasta jaturmeltumatonta ympäristöä.Sosialidemokraatit ovat merkittävä poliittinen voima lähes kaikissaEuroopan, ja myös monissa Euroopan ulkopuolisissa, maissa.15.03.13
 10. 10. * Nyt säädetään ensimmäistä kertaa Suomen historiassa lailla SDP: saavutukset järjestämisestä vanhuspalveluiden hallituksessa kokonaisuutena. Laki astuu voimaan 1.7.2013.15.03.13 nimi
 11. 11. Budjetin sydämessä vahva työlinja• Budjetissa otetaan konkreettisesti käyttöön nuorten yhteiskuntatakuu ja nuorten aikuisten osaamisohjelma.• Vuosina 2012-2015 toteutetaan pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi kuntakokeilu.• Vuoden 2013 alusta lähtien aloitetaan myös toimintaohjelma osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi.• Työllisyysmäärärahoja lisätään aktivointiasteen nostamiseksi yhteensä 32 miljoonalla eurolla.• Äkillisen rakennemuutoksen tukeen lisätään 10 miljoonan valtuus muun muassa vastaamaan varuskuntaverkon rakennemuutoksiin sekä uusien rakennemuutospaikkakuntien tukemiseen.
 12. 12. Oikeudenmukaisuus ei vain hyvien aikojen arvo• Hallitukselta vahva arvovalinta arvokkaan vanhuuden puolesta. Vanhuspalvelulaki tulee voimaan 1.7.2013. Laille ohjataan kokonaisuudessaan lisäresursseja. Parannamme sekä koti-, omais- että ympärivuorokautista hoitoa. Hoitajamäärän alimitoitukselle asetetaan nollatoleranssi.• Perusturvaetuuksiin tehdään aikaistettu, ylimääräinen indeksikorotus (0,7 %) vuoden alusta.• Perheiden toimeentuloa parannetaan poistamalla työmarkkinatuen tarveharkinta puolison tulojen osalta.• Verotuksen oikeudenmukaisuutta lisätään solidaarisuusveroilla. Valtion tuloveroasteikkoon lisätään väliaikaisesti uusi ylin tuloluokka, ja suurten eläkkeiden ja perintöjen verotusta kiristetään. Pienituloisten verotusta kevennetään kasvattamalla työtulovähennystä ja kunnallisverotuksen perusvähennystä.• Budjetti on kokonaisuutena lievästi tuloeroja tasaava.
 13. 13. Aktiivista kasvupolitiikkaa• T&K-toiminnan lisäämiseksi luodaan määräaikainen verokannustin tutkimus- ja kehitystoiminnalle.• Pääomasijoitusten lisäämiseksi kasvuyritysten käyttöön luodaan määräaikainen sijoittajan verokannustin.• Investointien lisäämiseksi teollisuuden tuotannollisten investointien poisto-oikeus kaksinkertaistetaan määräaikaisesti.• Lisäksi jatketaan julkisten tietovarantojen avaamista eli uuden kasvun ruokkimista vapauttamalla Ilmatieteen laitoksen reaaliaikaisten havaintojen tiedot maksuttomaan käyttöön.
 14. 14. Kasvun ja työllisyyden budjetti• Hallitus toteuttaa Suomen mallia eli panee toimeen kasvu- ja työllisyyspanostuksia yhdistettynä rakenneuudistuksiin ja oikeudenmukaisesti kohdennettuihin sopeuttamistoimiin.• Talousarvion määrärahat kokonaisuudessaan 54 miljardia euroa.• Päätökset valtiontalouden sopeuttamiseksi vähentävät budjetin määrärahoja ensi vuonna nettomääräisesti noin 350 miljoonalla eurolla.• Samanaikaisesti muutokset lisäävät valtion verotuloja nettomääräisesti vuositasolla 1,3 miljardia euroa.• Vuoden 2013 lopussa valtionvelan arvioidaan olevan noin 47 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.
 15. 15. SDP:n tavoitteet toteutuvatSDP:n esittämä tavoite Toteutuminen budjetissaTyömarkkinatuen tarveharkinnan poistaminenpuolison tulojen osalta XNuorisotakuu XVanhuspalvelulaki XSolidaarisuusverot XKasvukannustin XTyöllisyysmäärärahojen lisääminen XPitkäaikaistyöttömien aktivoiminen XPankkivero X Nyt valmistaudutaan vuoden 2014 budjettiraami- ja riihi keskusteluun sekä tavoitteisiin. Myös kuntarakenne- ja soteuudistukset täytyy vielä maaliin saattaa.
 16. 16. * Nyt säädetään ensimmäistä kertaa Suomen historiassa lailla vanhuspalveluiden järjestämisestä Järjestövuosi 2013 kokonaisuutena. Laki astuu voimaan 1.7.2013.15.03.13 nimi
 17. 17. Miksi mukaan?• Politiikalla synnytetään arvoja yhteiskuntaan – Ihmiset haluavat muuttaa tai säilyttää yhteiskunnassa olevia asioita ja asian tiloja.• Politiikan avulla yhteiskuntaan välitetään arvoja, joita ihmiset pitävät hyvinä ja tärkeinä. – Kaikille ”hyvät” ja ”tärkeät” arvot eivät tietenkään ole samoja. – Ihmisillä on erilaisia, keskenään ristiriitaisia arvoja.• Politiikalla halutaan etuja ja hyötyä – Politiikkaan osallistutaan, koska ihmiset haluavat itselleen ja ryhmälleen etuja. – Ihmiset toimivat usein itsekkäästi. Yhteiskunnalta, yhteisistä varoista, halutaan hyötyä mahdollisimman paljon.• Poliitikot ovat politiikan ammattilaisia – Ihmistä voi innostaa myös poliittinen osallistuminen itsessään.
 18. 18. Nuorten osallistumisen mahdollisuudet• Nuorten suhtautuminen politiikkaan on muuttunut positiivisemmaksi.• Nuoret näkevät politiikan ja vaaleissa, jopa ehdokkaana vaikuttamisen mahdollisuudeksi edistää itselleen tärkeitä asioita.• Ne jotka tarjoavat nuorelle selkeän ja nuorta koskettavan ideologian, saavat muita helpommin nuoria sitoutumaan liikkeeseensä.• Aktiivisuus on myös kasautuvaa. Nuoret löytävät usein tiensä politiikkaan muun kansalaistoiminnan kautta. Tällöin vahvoilla liike, joka profiloituu kansalaistoiminnan aiheen puolestapuhujana.• Ryhmäkuri saa jonkinlaista ymmärrystä osakseen. Toisaalta nuoret haluavat vapautta toimia omalla, itselleen luontevalla tavalla.• Vanhat, perinteiset toimintatavat eivät välttämättä nuoria innosta. • Nuorisobarometrit 2004 - 2008
 19. 19. Nuorten osallistumisen mahdollisuudet• Sitoutuminen elinikäiseen toimintaan karsastetaan.• Vapautta toimia kiinnostavien asioiden parissa.• Yhteiskunnallisen toiminnan tuntemus on heikohkoa. Hankaluuksia tunnistaa mitä tekee valtuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat, eduskunta ja maan hallitus.• Kun yhteiskunnallisen toiminnan mekanismien tuntemus on heikkoa, ei innostus mukaan lähtemisestä kasva.• Vaikka seikkailunhalua löytyykin, haluaa nuori tietää mihin on ”päänsä laittamassa”. Se joka osaa tämän selkeimmin nuorelle esitellä, on vahvoilla tulla ryhmäksi, johon nuori lähtee mukaan.
 20. 20. On tärkeää• Muistaa itse, miksi sosialidemokraattinen liike on olemassa ja mitä olemme saaneet aikaan.• Kertoa muille miksi sosialidemokraattinen liike on olemassa ja mitä olemme saaneet aikaan.
 21. 21. Vuoden painopisteet• Johtopäätökset ja toimintastrategia kuntavaalianalyysistä• Järjestöllisen toiminnan kehittäminen• Poliittisen ja aatteellisen keskustelun lisääminen• Järjestö”koneen” huoltaminen• Kunnallisten luottamushenkilöiden kouluttaminen ja yhteydenpidon lisääminen• Valmistuminen puoluekokoukseen ja eu- vaaleihin
 22. 22. Toimintakalenteri vuodelle 2013• 28.-29.1 SAMAK:n vuosikokous• 9.-10.2 Puolueosastojen puheenjohtajapäivät,Vantaa• Koko kevät Eettinen markkinatalous- ja demokratia -keskustelutilaisuuksia• Helmikuu Alueelliset Sote-selvityshenkilöt saavat työnsä valmiiksi• 9.3 Puoluevaltuusto• Maaliskuu Budjettikehyskeskustelu ja hallituksen puolivälitarkastelu• Huhti-toukokuu Piirien toiminnansuunnittelua
 23. 23. Toimintakalenteri• 10.8. Golfin demariopen• 7.9. SDP:n Kesätapahtuma, Tampere• Syksy Eettinen markkinatalosu- ja demokatia keskustelusarjat jatkuvat• 14.9. Puolueosastojen toiminnan suunnittelupäivät piireissä• 21.9 Puolueosastojen toiminnan suunnittelupäivät piireissä• 23.-24.11 Puoluevaltuusto (alustava)
 24. 24. Kiitos!

×