Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hyvä ja turvallinen koulu kaikille

77,783 views

Published on

SDP:n tausta-aineisto, kuntavaalit 2012.
Hyvä ja turvallinen koulu kaikille.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hyvä ja turvallinen koulu kaikille

 1. 1. Hyvä ja turvallinenkoulu kaikilleSDP Kampanjalauantainmateriaali 6.10.201203.10.12 nimi
 2. 2. - Perusopetuslaki tulee päivittää, jotta koulujen työrauhaa voidaan tukea.03.10.12 nimi
 3. 3. Koulurauhaa• Jokaisen koulun pitää olla turvallinen, kiusaamaton ja rauhallinen koulu. Tehostetun tuen ja erityisen tuen on oltava oppijan saatavilla jokaisessa peruskoulussa.• Opettajalla pitää olla riittävät välineet puuttua työrauhaongelmiin.• Jokaisen oppilaan pitää saada tarvitessaan tukea ja turvaa.• Hyvässä koulussa myös ongelmissa olevat ja ongelmia aiheuttavat oppilaat saavat tukea.• Kurinpidonkin tavoitteena on lapsen kasvatus ja jokaisen saattaminen oikealle polulle.• Koulujen työrauha turvataan parhaiten opettajien, vanhempien ja oppilaiden tiiviillä yhteistyöllä.03.10.12 nimi
 4. 4. Koulurauhaa• Koulurauhan takaamiseksi tarvitaan lakimuutoksia, joilla lisätään yhteistyötä vanhempien ja oppilaiden kanssa sekä vahvistetaan opettajien valtuuksia.• Pisa-tutkimuksissa pärjäämme, mutta koulurauha on myös niissä havaittu Suomen haasteeksi• Koulurauhaa voidaan edistää myös ottamalla käyttöön perinteisten kurinpitokeinojen rinnalle sovittelu, jossa seuraamuksista sovitaan yhdessä vanhempien kanssa.• Opettajien oikeudesta turvallisuutta vaarantavan esineen poistamiseen tulisi myös lailla antaa valtuudet.03.10.12 nimi
 5. 5. Koulurauhaa• Koulujen työrauhanvahvistamiseksi kunnissakoulun ja kodin yhteistyölläon iso merkitys.• Perhetyön vahvistaminenyhdessä peruskoulujenkanssa on ensiarvoisentärkeää.• Järjestyssääntöjen päivitystyössä tarvitsemme kolmikantaa: kotia, koulua ja kavereita.03.10.12 nimi
 6. 6. - Opettajien viesti on otettava vakavasti.On selvää, että meidän on kyettävä aiempaaparemmin turvaamaan oppilaille hyväoppimisympäristö ja huolehtimaanopettajien mahdollisuuksista toimiatäysipainoisesti omassa tehtävässään.03.10.12 nimi
 7. 7. Jokaisen koulun oltava hyvä koulu• SDP on ajanut tasa-arvoista peruskoulua, joka takaa kaikille samat mahdollisuudet ponnistaa eteenpäin. Tavoite saavutettiin, mutta nyt kehityssuunta ollut huolestuttava.• Koulujen väliset erot ovat kasvaneet voimakkaasti 2000- luvulla.• Lukutaidossa ero tuloksiltaan parhaimpien ja heikoimpien koulujen välillä vastaa jo 2,5 vuoden oppimista.• Ero ei johdu koulujen laadusta vaan eroista niiden toimintaympäristössä. Erityisesti koulujen välisiä eroja selittää vanhempien koulutustaso sekä työttömyyden ja maahanmuuttajien määrä.03.10.12 nimi
 8. 8. Jokaisen koulun oltava hyvä koulu• Toimintaympäristöstä johtuvat erot kertovat, että joissakin kouluissa lapset tarvitsevat koululta enemmän tukea edetäkseen opin tiellä. Kun koulu ei pysty oppilaille puuttuvaa tukea tarjoamaan, tulokset jäävät alemmiksi.• Jokainen koulu haluaa antaa jokaiselle oppilaalle riittävän tuen, joka ei tällä hetkellä aina kuitenkaan toteudu. Mitä enemmän lapset tukea tarvitsevat, sitä paremmin pitää koulun olla resursoitu.• Koulurauhaongelmat liittyvät osaltaan asuinalueiden ja koulujen eriytymiskehitykseen.03.10.12 nimi
 9. 9. Jokaisen koulun oltava hyvä koulu• SDP:n tavoite on, että koulu saa tulevaisuudessa resurssinsa tarpeen mukaan.• Jaettaessa perusopetuksen rahoitusta kunnille ja kouluille tuleekin ottaa huomioon koulujen toimintaympäristö, erityisesti väestön koulutustaso.• Näin koulu, joka kohtaa paljon haasteita, saa myös riittävästi resursseja näiden haasteiden voittamiseen. Silloin vanhemmat voivat luottaa jokaiseen kouluun ja jokainen koulu on lapselle paras koulu.• Tavoite edellyttää valtionosuusjärjestelmän muutosta, mutta kunnissa voidaan jo nyt suunnata rahoitusta haasteellisille alueille.03.10.12 nimi
 10. 10. Lähikouluperiaatetta vahvistettava • Lähikouluperiaate tarkoittaa, koulutiensä voi aloittaa oman asuinalueensa koulussa, saada terveellisen kouluruoan, laadukasta opetusta ja tarvitessaan myös erityistä tukea. • Kaikilla pitää olla mahdollisuus päästä yhteiseen lähikouluun, joka vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja ennaltaehkäisee ongelmia. • Lähikouluperiaatetta on jatkettava. Yksityiskoulukehitys eriarvoistaa oppilaita ja luo yhä suurempia jännitteitä väestöryhmien kesken.03.10.12
 11. 11. Pienet opetusryhmät ja riittävä tuki• Opetusryhmien tulee olla riittävän pieniä, jotta voidaan varmistaa jokaiselle oppilaalle hänen tarvitsemansa tuki ja edistää työrauhaa.• Sekä tehostettua tukea että erityistä tukea on saatava omassa lähikoulussa.• Oppilashuoltopalvelut ennaltaehkäisevät ongelmien syntymistä ja ovat kannattava investointi tulevaisuuteen.03.10.12 nimi
 12. 12. - Me haluamme kaventaa koulujeneriarvoisuutta, tehdä kouluistaturvallisempia ja vahvistaa oppilaidentasavertaisuutta. Hyvä ja turvallinenkoulu kuuluu jokaiselle. Ihan jokaiselle.SDP tulee tekemään töitä tämäntavoitteen puolesta seuraavallavaltuustokaudella.03.10.12 nimi
 13. 13. 03.10.12 nimi
 14. 14. Kiitos!03.10.12 nimi

×