Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2019 WAQUA-productieberekeningen en sommengenerator bij het SSC-Campus ModellenPlatform - Overmars

710 views

Published on

Presentatie door Koen Overmars, RWS-WVL, op de Simona Gebruikersmiddag, tijdens de Deltares Software Dagen - Editie 2019. Donderdag, 20 juni 2019, Delft.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DSD-NL 2019 WAQUA-productieberekeningen en sommengenerator bij het SSC-Campus ModellenPlatform - Overmars

 1. 1. WAQUA-productieberekeningen met sommengenerator bij het SSC- Campus ModellenPlatform Koen Overmars (RWS-WVL) Roy Daggenvoorde (HKV) & collega’s 1
 2. 2. Inhoud • Huidige opzet van het NWM-Veiligheid (Koen) – NWM – Modellenplatform – Sommengenerator • Testcase sommen IJssel-Vechtdelta (Roy) – Modelschematisatie en sommenset (stochasten en combinaties) – Sommengenerator in praktijk – Productieberekeningen – Resultaten 2
 3. 3. Nationaal Water Model (NWM) • NWM: Instrumentarium en samenwerkingsverband • Ontstaan uit het Deltamodel • 3 takken: Waterveiligheid, Zoetwater en Waterkwaliteit 3
 4. 4. Doelstelling en ambities NWM • Een actueel, consistent en rekenklaar instrumentarium • Platform met modellen zodat verschillende toepassingen met elkaar samenhangende modellen gebruiken 4
 5. 5. NWM veiligheid Toepassing voor: • Basis: BOI (Beoordelings- en ontwerpinstrumentarium) • Vanuit de BOI- basis ook toepassen voor beleid en verkenningen, evt vergunningverlening 5
 6. 6. Modellenplatform • Om genoemde ambitie en doelen te bereiken is gekozen voor een rekenomgeving bij SCC Campus (RIVM) • Eisen aan de rekenomgeving: – Kosten (vergelijkbaar, meerwaarde zit in hebben van één totaal systeem) – Flexibiliteit (Gemakkelijk inbouwen en veranderingen aanbrengen, verschillende gebruikers, rekenkracht kunnen opschalen) – Snelheid (rekentijd/doorlooptijd) – Consistentie, reproduceerbaar, traceerbaar 6
 7. 7. Modellenplatform • Opzet: – Inlog via browser, werkomgeving virtueel, flexibel grid met (virtuele) linux servers voor het rekenwerk • Sofwarecomponenten: – Sommengenerator (Automatisch genereren invoerfiles voor gekozen stochastcombinaties) – LSF (scheduler van sommen) – Docker containers (container met software) 7
 8. 8. Inlog via browser Werkomgeving met toegang tot rekengrid Sommengenerator Watermodellen PC via browser VIRTUELE WERKOMGEVING met sommen- generator REKENGRID via LSF PROJECT- SCHIJF gedeeld • invoer • uitvoer MODELLENPLATFORM NB: Meerdere gebruikers kunnen werken aan één project Dockers Software 8
 9. 9. Sommengenerator Watermodellen • Doelen/Eisen – Flexibel voor gebruikers – Voor Waqua en Swan (en mogelijk andere modellen) – Op basis van invoerfiles (projectdefinitiebestand en templates) moet het systeem aangepast kunnen worden – Uitgaande van standaard filestructuur – Etc. 9
 10. 10. Starten SGWM in werkruimte van het ModellenPlatform 10
 11. 11. Kiezen projectdefinitie 11
 12. 12. Projectdefinitie ingelezen 12
 13. 13. Instellen stochasten 13
 14. 14. Genereer tabel met berekeningen 14
 15. 15. Selecteren specifieke sommen 15
 16. 16. Genereer invoer (incl. batchbestand) 16
 17. 17. Rekenproces • SGWM, Templates • Genereer invoer • Sommenset in batch • Sommen aanbieden op rekengrid – M.b.v. scheduler • Batch berekent met software in docker op het grid • Uitvoer komt terecht op de projectschijf 17
 18. 18. Eerste testcase: productiesommen IJVD – Complex systeem, veel sommen – Alleen Waqua (golven Bretschneider) 18
 19. 19. Modelschematisatie • Basis WBI2017 • Met Reevediep Fase 2 – Ym_ijvd_ovhr2017_5-v4 • Winddragaftopping – Van Vledder 2018 – Nu in fysica – WBI2017 in statistiek • Géén WBI-status 19
 20. 20. Sommengenerator • 8892 combinaties – U=47m/s extra – Naamgeving • Sommengenerator • “Berekeningmanager” – Flexibel – Generiek – WAQUA, SWAN etc. 20
 21. 21. Sommengenerator • Projectdefinitiebestand • Templates 21
 22. 22. Sommengenerator • Monitoren voortgang 25
 23. 23. Productieberekeningen • SSC-campus – Schaalbaar • Stabiel • Toegankelijk – Citrix – Browser 26
 24. 24. Controle resultaten • Langsfiguren met verhanglijnen • Locatiefiguren • Vergelijking met WBI2017 27
 25. 25. Conclusie • Centrale Uniforme rekenomgeving • Stabiele omgeving • Sommengenerator helpt met: – Uniformiteit – Nauwkeurigheid – Monitoring 28

×