Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2019 Robamci - Life cycle management van object tot systeem - den Heijer

799 views

Published on

Presentatie door Frank den Heijer en Rob Brinkman, Deltares, op de Geo Klantendag 2019, tijdens de Deltares Software Dagen - Editie 2019. Donderdag, 20 juni 2019, Delft.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DSD-NL 2019 Robamci - Life cycle management van object tot systeem - den Heijer

 1. 1. www.robamci.nl Risk and Opportunity Based Asset Management for Critical Infrastructures Frank den Heijer Rob Brinkman Waterkering Kunstwerken Kust Infra in de ondergrond Regionaal systeem Inrichting ondergrond Life cycle management van object tot systeem
 2. 2. www.robamci.nl Aanleiding voor ROBAMCI (1) zeespiegelstijging ▪ Klimaat ▪ Veroudering, veel infra ‘end-of-lifetime’. ▪ Regelgeving & normen ▪ Verandering gebruik ▪ Multifunctioneel gebruik ▪ Innovaties Totale uitgaven GWW sector in NL ruim 16 Mld/jaar 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 aantalobjecten(stk,kolk,etc.)voor1900 1901-1905 1906-19101911-1915 1916-1920 1921-1925 1926-1930 1931-1935 1936-19401941-1945 1946-1950 1951-1955 1956-1960 1961-1965 1966-19701971-1975 1975-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-20002001-2005 Stichtingsjaar Stuwen Schutsluizen Spuisluizen Stormvloedkering Gemaal
 3. 3. www.robamci.nl ▪ Transparantie & efficiëntie ▪ Life cycle management ▪ Van asset naar netwerk ▪ Geïntegreerde contractvormen ▪ Toenemende IT mogelijkheden Aanleiding voor ROBAMCI (2) - Trends
 4. 4. www.robamci.nl Aanleiding voor ROBAMCI (3) – verbinden niveaus van besluitvorming Strategisch Tactisch Operationeel omgeving & toekomst systeem object risico’s omgeving kosten risico’s systeem kosten prestatie eisen systeem budget prestatie eisen object budget
 5. 5. www.robamci.nlinhoudsopgave ROBAMCI - aanpak Samenwerken systeemfuncties
 6. 6. www.robamci.nl Veranderende omstandigheden in de tijd ▪ Omstandigheden veranderen in de tijd - Klimaatverandering - Zeespiegelstijging - Zetting van dijken - Corrosie van damwanden zeespiegelstijging
 7. 7. www.robamci.nlinhoudsopgave ▪ Van inspectie naar faalkans ▪ Van faalkans per asset … naar faalkans netwerk/systeem ▪ Van faalkans naar Risico … naar systeem risico in de tijd ▪ Van individuele/ad-hoc interventies … naar systeem indicatoren ▪ ..naar systeemplanning voor duurzaam beheersbaar systeem-functioneren De uitdagingen
 8. 8. www.robamci.nl Asset management op basis van faalkans en risico foto’s Geaccepteerde faalkans Schade Geaccepteerd risico X = Neem maatregelen Bereken faalkans Neem maatregelen Bereken risico Traditioneel: maatregelen genomen op basis van faalkans Risico gebaseerd
 9. 9. www.robamci.nl Asset management op basis van film Geaccepteerde faalkans en risico Kosten: Film Risico: Film Prestaties: Film Geaccepteerde life cycle film indicatoren Neem maatregelen Bereken faalkans en risico Neem maatregelen Bereken optimale maatregelen object: per locatie en jaar systeem: over alle objecten en jaren
 10. 10. www.robamci.nl Loop over de beheer-strategieen Optimaliseer de te nemen maatregelen (in tijd en ruimte) Loop over de onzekerheden (bv klimaat) Loop over de jaren (bv 100 jaar) Pf/R Systeem Ambitie : integraal afwegen … Faalkans/Risk Asset (bv dijk) in jaar i
 11. 11. www.robamci.nl Robamci-project Strategisch Tactisch Operationeel omgeving & toekomst systeem object ▪ Vind betere oplossingen voor asset management • Risico gebaseerde berekeningen • Vergelijk verschillende strategieën • Lokaal, netwerk en systeemniveau • Optimaliseer strategieën
 12. 12. www.robamci.nlinhoudsopgave Partners en stakeholders
 13. 13. www.robamci.nl Traditionele toepassing van probabilistiek: Toetsing aan veiligheidsnormen Waterstand to hoog Te veel verkeersbelasting Dijk kan afschuiven Constructie niet sterk genoeg
 14. 14. www.robamci.nl Systeem falen ▪ Meerdere faalmechanismen dragen bij aan systeem- faalkans
 15. 15. www.robamci.nl Meerdere locaties ▪ Faalkansen op meerdere locaties worden getoetst
 16. 16. www.robamci.nlinhoudsopgave ▪ Dijken moeten onderhouden worden vanwege (onzekere) zetting ▪ Systeemfunctie: • veiligheid ▪ Verschillende strategieën: • traditioneel, • risico-gebaseerd • risico-gebaseerd met constructie Voorbeeld: HHNK
 17. 17. www.robamci.nl Berekening HHNK Verwerk zetting HHNK-Model Neem maatregelen en bereken kosten Dijk-locaties Risico Herhaal cyclus een aantal jaren Kosten en planning Strategie Zettings- parameters
 18. 18. www.robamci.nl Leidt tot een investeringsschema
 19. 19. www.robamci.nl en planning
 20. 20. www.robamci.nl Houd rekening met onzekerheid in zetting ▪ HHNK model: deterministisch ▪ Probabilistic Toolkit: Verwerk onzekerheden Probabilistic Toolkit HHNK Model Dijk- locaties Kosten 1 run Veel runs
 21. 21. www.robamci.nl Probabilistic Toolkit Probabilistic Toolkit Bereid invoerbestand voor Bestaande applicatie Definieer onzekerheden Controleer berekeningen Verbind invoer en applicatie Run model Gevoeligheids- analyse Model onzekerheid Kalibratie Betrouwbaarheid / faalkansen
 22. 22. www.robamci.nl Verbind HHNK model met Probabilistic Toolkit ▪ Generieke aansluiting gebaseerd op bestanden
 23. 23. www.robamci.nl Definitie van onzekerheden
 24. 24. www.robamci.nl Leidt tot onzekerheid van kosten
 25. 25. www.robamci.nlinhoudsopgave ▪ Dijken moeten onderhouden worden in het kader van klimaatverandering: hoger debiet bij Trambrug ▪ Verschillende systeemfuncties: veiligheid, bevaarbaarheid ▪ Verschillende strategieën: dijkhoogte, kanaaldiepte Voorbeeld: Brabantse Delta
 26. 26. www.robamci.nl Berekening Brabantse Delta Pas trambrug debiet verandering toe (stochastisch) Bereken faalkans op meerdere locaties Neem maatregelen Stochastische variabelen Faalkans op meerdere locaties Herhaal cyclus een aantal jaren Planning Verhoog dijk Trambrug debiet verandering Bereken waterstanden
 27. 27. www.robamci.nl Voorbereid Veel runs1 run Houd rekening met onzekerheid van zetting Probabilistic Toolkit (enkele run) RTC Model Tabel van waterstanden Resultaten in de tijd Probabilistic Toolkit (faalkans) Neem maatregelen Faalkans van dijk per locatie in de tijd Probabilistic Toolkit (opstellen tabel)
 28. 28. www.robamci.nl In Probabilistic Toolkit: samengesteld model
 29. 29. www.robamci.nl In Probabilistic Toolkit: resultaten
 30. 30. www.robamci.nl Vergelijk strategieën
 31. 31. www.robamci.nl Bezoek ook: Serious Game

×