Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2019 Effect hydraulische ruwheid op onzekerhied in waterstanden bij hoogwatergeul Veessen-Wapenveld - Strijker

779 views

Published on

Presentatie door Bart Strijker, HKV Lijn in Water, op de Simona Gebruikersmiddag, tijdens de Deltares Software Dagen - Editie 2019. Donderdag, 20 juni 2019, Delft.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DSD-NL 2019 Effect hydraulische ruwheid op onzekerhied in waterstanden bij hoogwatergeul Veessen-Wapenveld - Strijker

 1. 1. Effect hydraulische ruwheid op onzekerheid in waterstanden rond hoogwatergeul Veessen-Wapenveld Simona gebruikersdag (Deltares Software dagen) 20-06-2019 Bart Strijker
 2. 2. Inhoud • Introductie • Methode • Resultaten • Conclusies
 3. 3. Introductie
 4. 4. Introductie • Onderzoek naar onzekerheid rond gemodelleerde waterstanden in opdracht van RWS-WVL – Hydraulische belasting; hoe moeten we hier probabilistisch mee omgaan – Binnen WBI2017 naast natuurlijke variabiliteit (basisstochasten) ook statistische en modelonzekerheid voor hydraulische belastingen • HKV analyseerde invloed van verschillende methodes modelonzekerheid op waterstandsfrequentielijnen – Hiervoor zijn berekeningen met een hydrodynamisch model nodig Hydra-NL Hydrodynamisch model Waterstandsfrequentielijn Waterstanden Basisstochasten (bovenrivieren: afvoer) Modelschematisatie (bv. bodemgeometrie en vegetatie) Maximale waterstanden
 5. 5. • Modelonzekerheid in de waterstand (WBI2017); Berekende waterstand als extra stochastische variabele • HKV studies; Hydraulische ruwheid / bodemruwheid beschouwd als extra stochast in probabilistische analyses – Geerse et. al. (2017). Modelonzekerheid Veessen-Wapenveld - Invloed hoogwatergeul op de grootte van de modelonzekerheid. HKV rapport – Lokin et. al. (2018). Effect modelonzekerheden waterstand - Resultaten onderzoek hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Memorandum HKV – Strijker et. al. (2018). Andere wijze modelleren modelonzekerheden. HKV rapport Waterstand[m+NAP] Terugkeertijd [jaar]
 6. 6. Variaties hydraulische ruwheid Scope presentatie • Gaan niet in op waterstandsfrequentielijnen • Doel: Methode om effect van variaties/onzekere bodem- ruwheid op berekende waterstanden inzichtelijk maken – Case studie; IJssel + specifiek Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld Hydra-NL Hydrodynamisch model Waterstandsfrequentielijn Waterstanden Basisstochasten (bovenrivieren: afvoer) Modelschematisatie (bv. bodemgeometrie en vegetatie) Maximale waterstanden
 7. 7. Methode
 8. 8. Software en schematisatie Software: Simona2013, c3999, Chézy Factor Schematisatie: Waqua-Rijn-hr2017_5-v2_productie
 9. 9. Aanpassing bodemruwheid Bodemruwheid aanpassen via ruwheidsfactor (CF) – Mogelijk in eerdere experimentele branche van WAQUA (Simona2013) – Relatie tussen de CF en een factor op de Chezy-waarde (𝑓𝐶ℎ𝑒𝑧𝑦): • Ruwheidsfactoren gekozen o.b.v. eerder bepaalde onzekerheid waterstanden (expert judgement) – Geijkt bij locatie van ‘gemiddeld’ rivierprofiel IJssel Chezy CF 2 1 f Een lagere CF resulteert in een gladdere bodem (hogere Chezy-waarden)
 10. 10. Hoogwatergeul Veessen Wapenveldt • Hoogwatergeul die ‘meestroomt’ als een bepaalde waterstand (>5.65 m+NAP) bij de inlaat bereikt wordt – Sturing o.b.v. kleppen bij de in- en uitlaat hoogwatergeul – Vergroten doorstroomcapaciteit IJssel
 11. 11. Effect hoogwatergeul op afvoerverlopen • Afvoergolf met topafvoer Lobith 18.000 m3/s – Resultaten van productieberekeningen WBI2017
 12. 12. Waterstandsdaling
 13. 13. Resultaten
 14. 14. Maximale waterstanden in de IJssel Referentieruwheid (CF = 1) en de twee andere ruwheidsfactoren (CF = 1.563 en CF = 0.549)
 15. 15. Waterstandsverschillen Gevoeligheid maximale waterstanden ruimtelijk variabel – Variaties ontstaan door 1) geometrie rivier en 2) werking hoogwatergeul Veessen-Wapenveld
 16. 16. Waterstandsverlopen bij inlaat Hoogwatergeul • Maximale waterstand treedt op moment dat de inlaat open wordt gezet; “gecontroleerde maximale waterstand”
 17. 17. Waterstandsfrequentielijn
 18. 18. Conclusies
 19. 19. Conclusies • In Simona2013_c3999_chezy_factor is het mogelijk om een factor op de bodemruwheid toe te passen – Hiermee kan het effect van de onzekerheid in hydraulische ruwheid gemodelleerd worden • Waterstandsonzekerheid rond hoogwatergeul wordt deels gecontroleerd door de werking/sturing van van de maatregel

×