Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2019 Droogte van 2018 - Werkman

893 views

Published on

Presentatie door Wim Werkman, Rijkswaterstaat (RWS), op de Delft-FEWS NL Gebruikersdag 2019, tijdens de Deltares Software Dagen - Editie 2019. Dinsdag, 18 juni 2019, Delft.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DSD-NL 2019 Droogte van 2018 - Werkman

 1. 1. Knelpunten droogte en gebruik Delft-FEWS door LCW Wim Werkman Droogte 2018 17 juni 2019 1
 2. 2. 2 Inhoud • Knelpunten en maatregelen (landelijk perspectief) • Gebruik Delft-FEWS door LCW tijdens droogte • Wat heeft ons vooral geholpen • Verbeterwensen
 3. 3. 3 Meteorologie en aanbod grote rivieren
 4. 4. 4 Landelijke crisisorganisatie ‘waterkolom’ 14 juli 2019Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Niveau 0: normaal waterbeheer Waterschappen, RWS, provincie Niveau 1: dreigend watertekort Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) en zes Regionale Droogte-overleggen (RDO) Niveau 2: feitelijk watertekort Managementteam Watertekorten MTW Niveau 3: nationale dreiging IAO-ICCb-MCCb
 5. 5. 5 De verdringingsreeks
 6. 6. 6 Wat waren de grote inhoudelijke kwesties? • Problematiek hoge gronden (droogval, grondwater, landbouw, natuur) • Watervoorraad IJsselmeergebied • Verzilting – IJsselmeergebied, NZK-ARK, Rijnmaasmonding, Rijn • Lage waterstanden rivieren – gevolgen scheepvaart
 7. 7. 7 Watervoorraad IJsselmeergebied
 8. 8. 8 Verzilting Extra aanvoer uit MM en Lek. Bellenschermen Gelijkmatig debiet op NZK KWA Zoetwaterbuffer HY Extra aanvoer Hagestein Afweging peildaling versus verzilting. ‘Slim’ spuien. Overal: veel meten
 9. 9. 9 Bevindingen inhoudelijk • Het watersysteem blijkt behoorlijk robuust te zijn. De KWA kan nu al meer dan we dachten. Daarentegen zijn de mogelijkheden bij uitzakkend grondwater beperkt. • De verdringingsreeks werkt goed. Hij vergt wel meer uitleg. • Schade: – Grote regionale verschillen – Grote bandbreedte: half tot 2 miljard, waarvan 90 % landbouw (voorlopige cijfers) • De droogte bracht een aantal kennislacunes aan het licht , bv: bevoegdheden /handelingsperspectief m.b.t. grondwater en natuur redundantie in de drinkwatervoorziening operationele grenzen van het waterbeheer scherper in beeld lange termijn verwachtingen verbeteren systeemkennis verzilting hoofdwatersysteem
 10. 10. 10 Gebruik Delft-FEWS door LCW tijdens droogte - RWsOS - Noordzee - Meren - Rijnmaasmonding - HMC - Rivieren Afvoerverwachting grote rivieren - Waterbeheer Watervraag/waterverdeling, grondwater - IWP Dagelijks peilbeheer Rijkswateren
 11. 11. 11 Gebruik FEWS Rivieren - Verwachting H en Q Rijn en Maas - Essentiele info bij droogte - SOBEK Suite / HBV - 4 dagen – 46 dagen - Onzekerheden/kansverwachting - Lange termijn - Verwachting - Scenario’s
 12. 12. 12 Rivieren • Ensembledressing • Communicatie in droogtemonitor
 13. 13. 13 31 mei 7 juni 14 juni 28 juni 5 juli 200m3/s onderschatting 150m3/s onderschatting 18 juni 500m3/s onderschatting
 14. 14. 14 Scenario’s
 15. 15. 15 Scenario’s
 16. 16. 16 Gebruik FEWS Waterbeheer • LHM (landelijk hydrologisch model) operationeel: grond- en oppervlaktewater • 10 tot 46 dagen verwachting • Doel: – inzicht status watersysteem – Watervraag – Watertekort – Grondwater – effecten landbouw. – Kant en klare kaarten voor droogtemonitor
 17. 17. 17 Voorbeeld info uit Waterbeheer
 18. 18. 18 Waterbeheer LHM veel gebruikt in beleidsstudies, beperkt gebruik operationeel: - Operationeel beheer anders dan standaard beheer - Initialisatie (grond)watersysteem lastig: beperkte data. - Hoge eisen aan uitkomsten: trends zijn niet voldoende. - Maatregelen: lastig om vooraf te bepalen, maatwerk. - Veel knelpunten zijn zout-gerelateerd: model hiervoor niet geschikt.
 19. 19. 19
 20. 20. 20 Gebruik FEWS IWP • Metingen: inwinnen en presenteren • Verwachtingen • In ontwikkeling: bedienadviezen • Veel gebruikt binnen RWS, zelfs de analyse tools • SWM Informatieschermen
 21. 21. 21 Wensen tav IWP – Meer metingen: RWS objecten, onttrekkingen waterschappen – Handelingsperspectief verzilting: operationele grenzen waterbeheer en gevolg van handelen. – Op langere termijn: samenwerking met waterschappen (SWM)
 22. 22. 22 Resume wensen • Meer online-data • Initialisatie (update status watersysteem, bv met RS) • Kalibratie • Informatie • Afvoermodellering stroomgebieden: ook op droogte afgeregeld. • Verbeteren/onderhouden basisdata NL (inzetten op NHI!) • Langer vooruitkijken, what-if scenario • Oorzaak-gevolg verzilting: meer kennis, daarna inbouwen

×