Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2019 De ontwikkeling van de 3D 6e generatie schematisaties van Rijkswaterstaat - Friocourt

690 views

Published on

Presentatie door Yann Friocourt, Rijkswaterstaat Water Verkeer & Leefomgeving, op het D-HYDRO Symposium 2019, tijdens de Deltares Software Dagen - Editie 2019. Woensdag, 19 juni 2019, Delft.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DSD-NL 2019 De ontwikkeling van de 3D 6e generatie schematisaties van Rijkswaterstaat - Friocourt

 1. 1. Yann Friocourt (RWS-WVL) De ontwikkeling van de 3D 6e generatie schematisaties van Rijkswaterstaat 19 juni 2019 RWS INFORMATIE 1
 2. 2. Het modelinstrumentarium van Rijkswaterstaat
 3. 3. 3 Waarom een modelinstrumentarium? Aanleg & onderhoud assets Waterbeheer t.b.v. kerntaken: vlot, veilig en schoon
 4. 4. 4 Waarom een modelinstrumentarium? Beleid (IenW) Scheepvaartverkeersmanagement Crisissituaties
 5. 5. 5 Rijkswaterstaat als bevoegd gezag Voor een aantal toepassingen en gebieden schrijft Rijkswaterstaat expliciet voor welke modelschematisatie gebruikt dient te worden.
 6. 6. 6 Het modelinstrumentarium van Rijkswaterstaat https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/applicaties- modellen/modelschematisaties/ • Coördinatie en aansturing door RWS-WVL • WVL adviseur binnen RWS • Deltares verantwoordelijk voor het uitvoeren van ontwikkeling en B&O • Samenwerking met markt mogelijk • Om niet voor derden opvraagbaar onder bepaalde voorwaarden
 7. 7. De 5e generatie schematisaties van Rijkswaterstaat
 8. 8. 8 SOBEK-modellen • Afvoerverdeling en waterstanden – Landelijke beleidsstudies – Informatievoorziening – Operationeel watermanagement
 9. 9. 9 WAQUA-modellen • Afvoerverdeling en waterstanden – Aanleg & onderhoud – Vergunningverlening – Operationeel scheepvaart- en watermanagement
 10. 10. 10 Delft3D-modellen • Transport (zout) en waterkwaliteit – Aanleg & onderhoud – Vergunningverlening
 11. 11. 11 Overige • Golfmodellen (SWAN) • Morfologische analyse kustprofielen (MorphAn) • Allerlei applicaties
 12. 12. 12 Op naar een 6e generatie • SIMONA werkt nog goed maar is verouderd – Gebruik maken van nieuwe rekentechnieken • Één 1D/2D/3D modelinstrumentarium voor heel Nederland • Wens om het RWS modelinstrumentarium te verbeteren – Inhoudelijk – Consistentie – Kostenefficiëntie
 13. 13. De 6e generatie schematisaties van Rijkswaterstaat
 14. 14. 14 Ambitie Rijkswaterstaat • Ambitie vastgelegd in Meerjarenagenda Watermodellen – één modelinstrumentarium voor zoveel mogelijke toepassingen: waterkwantiteit en –kwaliteit – Consistentie in parameterinstellingen, objectieve evaluatie geschiktheid modellen, werkwijze in beheer, onderhoud en ontwikkeling – Kwaliteitseisen aan D-HYDRO software
 15. 15. 15 Opkomende opgaven • Meer aandacht voor zoetwatervoorziening en waterkwaliteit/ecologie • Samenwerkingen tussen waterbeheerders • Optimalisatie van het waterbeheer tussen de verschillende gebruiksfuncties → Modellen moeten gedetailleerder, nauwkeuriger en betrouwbaarder → Daarom meer aandacht voor 3D
 16. 16. 16 Lopende activiteiten • Investeringen in 5e generatie beperken – B&O kosten 5e generatie zo laag mogelijk houden • Lopende toepassingen en projecten binnen RWS/IenW zo efficiënt mogelijk bedienen – Ontwikkeling en toepassing op elkaar afstemmen • Kwaliteitsniveau software D-Flow FM 3D verhogen – Functionaliteiten en bijbehorende validatie, documentatie en testbanken
 17. 17. 17 Ontwikkeling 3D schematisaties • Op dit moment 10 schematisaties (Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer, Markermeer, Noordzee- & Amsterdam-Rijnkanalen, Rijn-Maasmonding, Haringvliet, Grevelingen, Volkerak-Zoommeer, Westerschelde) – Als “real-life testmodellen” • Kwaliteit software evalueren en verbeteren • Benodigde functionaliteiten ontwikkelen – T.b.v. lopende projecten binnen RWS/IenW – Voor gesubsidieerde projecten van Deltares • Eind 2022 over volwaardig en consistent instrumentarium van alle Rijkswateren beschikken
 18. 18. 18 Drukke tijd biedt veel kansen • Ontzettend veel te doen • Straks hebben we met z’n allen een beter instrumentarium – Waarmee wij ons werk beter kunnen doen – Waarmee de markt betere antwoorden kan geven op onze vragen

×