Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2019 Brugpijlers in D-HYDRO Suite - de Jong

414 views

Published on

Presentatie door Jurjen de Jong, Jan van Kester en Erik de Goede (Deltares) op het D-HYDRO Symposium 2019, tijdens de Deltares Software Dagen - Editie 2019. Woensdag, 19 juni 2019, Delft.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DSD-NL 2019 Brugpijlers in D-HYDRO Suite - de Jong

 1. 1. Brugpijlers in D-HYDRO Suite Jurjen de Jong Jan van Kester, Erik de Goede D-HYDRO Symposium, 19 juni 2019 St. Servaasbrug, Maastricht, Hoogwater 2011 https://www.youtube.com/watch?v=G4cJthLO4nw
 2. 2. Introductie HW 2018, Elsloo
 3. 3. Diver-meetnet RWS-ZN
 4. 4. Validatie op HW 2018
 5. 5. Validatie op HW 2018
 6. 6. Subgrid formuleringen brugpijlers 1. Bodemruwheid 2. Kunstwerk 3. Kwadratische verliesterm • Verhoging bodemruwheid o.b.v. de vullingsgraad van de gridcel • Wordt gebruikt in vijfde generatie modellen (WAQUA) • Grote onderschatting van de opstuwing. • Afvoer op basis van doorstroomoppervlak en verval • Kracht op basis van stroomsnelheid en brugpijlerdimensies
 7. 7. Kwadratische verliesterm Dimensies Blockage Vrije Stroomsnelheid Mogelijkheden in Delft3D 4: • Barrier • Bridge • Current Deflection Wall • 2D Weir • Local Weir • Porous Plate • Culvert
 8. 8. Vergelijking stroomsnelheden StructuresBridgePillars Niet betrouwbaar Maar effect op waterstanden is vergelijkbaar voor een blokkeergraad tot 50%!
 9. 9. Validatiemetingen Experimenten door Herman Kernkamp (2010) Froude nr. H downstream (m) H upstream (m) 0.52 0.505 0.533 0.62 0.453 0.495 0.72 0.410 0.465
 10. 10. Modelresultaten Result 𝚫𝑯 (𝒎) Measured (Kernkamp, 2010) 0.028 Delft3D-FLOW (De Goede, et al., 2013) 0.027 WAQUA (De Goede, et al., 2013) 0.000 D-Flow FM: Case I 0.026 D-Flow FM: Case II 0.023 D-Flow FM: Case III 0.031 D-Flow FM: Case IV 0.031 D-Flow FM: Case V 0.034 D-Flow FM: Case VI 0.031
 11. 11. Applicatie: St. Servaasbrug Welke representatieve diameter? laagwater hoogwater
 12. 12. Bepaling van de drag-coefficient Welke drag-coefficient? • In literatuur zijn schaalproeven vertaald in veel verschillende (empirische) formules • Grote afhankelijkheid van stromingscondities (Reynolds, Froude, …), niet enkel van vorm Geen duidige relatie met vorm → CD = 1.0 Yarnell (1934)
 13. 13. Conclusies • Grote verbetering t.o.v. subgrid-modellering in de bodemruwheid (vijfde generatie) • Subgrid-feature gericht op het berekenen van het verval over het kunstwerk, niet voor bepalen lokale stroomsnelheid • Schematisatie zeer belangrijk: representatieve diameter en drag-coefficient • Discretisatie belangrijk: • Uitlijning op het grid • Meerdere brugpijlers in 1 flowlink worden gesommeerd (naast elkaar in stroming). Brugpijlers in de luwte van de voorste rij zijn verwaarloosbaar • Vervolgonderzoek nodig voor de bepaling van drag-coefficienten, en de afhandeling bij hoge blokkeergraad

×