Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2018 Workshop D-Sheet Piling Probabilistisch ontwerpen van damwanden - Havinga

504 views

Published on

Presentatie door Henri Havinga, Deltares, op de Geo Klantendag 2018, tijdens de Deltares Software Dagen - Editie 2018. Donderdag, 7 juni 2018, Delft.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DSD-NL 2018 Workshop D-Sheet Piling Probabilistisch ontwerpen van damwanden - Havinga

 1. 1. 13 juni 2018 Probabilistisch ontwerpen met D-Sheet Piling Geo Klantendag 2018 Henri Havinga
 2. 2. 13 juni 2018 Ontwerpen damwanden Stappenplan CUR 166 Norm NEN 9997-1+C2:2017
 3. 3. Functies damwand 13 juni 2018 Hoofdfuncties • Keren van grond en/of grondwater (horizontaal) • Dragen van belasting (verticaal) • Afschermen van gronddeformaties, grondwater, milieu-invloeden e.d. De constructie faalt als hoofdfunctie niet meer kan worden vervuld De constructie moet met voldoende veiligheid worden ontworpen, m.a.w. de faalkans moet voldoende klein zijn
 4. 4. Stappenplan 13 juni 2018 1. Bepaal de maatgevende uitgangspunten 2. Bepaal de karakteristieke waarde van de parameters, belasting, en geometrie 3. Bepaal de rekenwaarde van de parameters, belasting, en geometrie 4. Kies een berekeningsschema A of B 5. Bereken de minimale inbeddingsdiepte 6. Voer de 5 dimensioneringsberekeningen uit 7-11. Toetsing grenstoestanden (moment, dwarskracht, normaalkracht, anker/stempelkracht, vervormingen en overige mechanismen) 12. Controle uitvoeringsaspecten
 5. 5. Dimensioneringsberekeningen 13 juni 2018
 6. 6. Achtergrond stappenplan 13 juni 2018
 7. 7. Reliability Classes 13 juni 2018 Stap 1: Bepaal uitgangspunten en veiligheidsklasse: • RC0 (CUR I) Relatief eenvoudige constructies; geen persoonlijke risico’s; relatief geringe schade bij falen (beschoeiing) β=2,5 • RC1 gering persoonlijk risico; kleine schade (ondiepe bouwput) β=3,3 • RC2 middelmatig persoonlijk risico; aanzienlijke schade (diepe bouwput in stedelijk gebied) β=3,8 • RC3 Constructies met grote schade bij falen en/of aanzienlijke persoonlijke veiligheidsrisico’s (damwand in primaire waterkering) β=4,3 De β-waarden hebben betrekking op de hele constructie
 8. 8. Definitie β 13 juni 2018 De β-waarden hebben betrekking op de hele constructie
 9. 9. Faalmechanismen 13 juni 2018 βtotaal βmechanisme RCO 2,5 2,75 RC1 3,3 3,65 RC2 3,8 4,15 RC3 4,3 4,6 3 hoofdmechanismen : passieve weerstand, vloeien damwand, bezwijken anker
 10. 10. Probabilistiek in D-Sheet Piling 13 juni 2018
 11. 11. Probabilistiek in D-Sheet Piling 13 juni 2018 Faalfunctie Z = R – S (Sterkte – Belasting) Start met gemiddelde waarden parameters De parameters worden in elke stap aangepast. Doel is dusdanige parameters te vinden dat faalkans klein genoeg is.
 12. 12. Rekenproces D-Sheetpiling 13 juni 2018
 13. 13. Convergentie criteria 13 juni 2018
 14. 14. Waarde CFIX4 13 juni 2018
 15. 15. Voorbeeld resultaten 13 juni 2018
 16. 16. Opgave 13 juni 2018
 17. 17. Opgave fase 2 13 juni 2018
 18. 18. Opgave fase 3 13 juni 2018
 19. 19. Opgave fase 4 13 juni 2018
 20. 20. Grondparameters 13 juni 2018
 21. 21. Andere gegevens 13 juni 2018 standaardafwijking verdeling Waterstand rechts 0,05 m normaal Waterstand links 0,10 m normaal Maaiveldniveau links 0,18 m normaal Maaiveldniveau rechts 0 m normaal Bovenbelasting 10% normaal
 22. 22. Uitkomsten passieve weerstand 13 juni 2018
 23. 23. Uitkomsten passieve weerstand 13 juni 2018
 24. 24. Uitkomsten 13 juni 2018 Toets passieve weerstand: β=4,65 faalkans 1,6 *10−6 Toets buigend moment: β=6,52 faalkans 3,6 *10−11 Toets anker: β=6,34 faalkans 1,1 *10−10
 25. 25. Conclusies 13 juni 2018 Mechanisme passieve grondweerstand : RC3; planklengte in orde Mechanisme vloeien plank en anker RC3 ; maar plank en ankerdoorsnede kunnen minder Parameter 9 heeft bij mechanisme passieve grondweerstand de meeste invloed (77%) Parameter 9 is φ van onderste grondlaag.

×