Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2018 Waterkwaliteit & ecologie met de D-HYDRO Suite - Nolte

64 views

Published on

Presentatie door Arno Nolte, Deltares, op het D-HYDRO Symposium 2018, tijdens de Deltares Software Dagen - Editie 2018. Woensdag, 6 juni 2018, Delft.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DSD-NL 2018 Waterkwaliteit & ecologie met de D-HYDRO Suite - Nolte

 1. 1. Waterkwaliteit & ecologie met de D-HYDRO Suite Arno Nolte D-HYDRO Symposium 2018 6 juni 2018
 2. 2. Onderwerpen  Modellering van waterkwaliteit en ecologie  Software D-Water Quality  Software HABITAT  Gebiedsschematisaties  Ontwikkelingen en toepassingen D-HYDRO Suite  Transitie naar de 6e generatie (Rijkswaterstaat en Deltares)
 3. 3. Software D-Water Quality
 4. 4. Waterkwaliteit en ecologie: Brede toepassing Emissies Begrip van het systeemfunctioneren • Hydrodynamica, slib-dynamica • Transport of stoffen • Biochemische processen • Respons van ecologie Monitoring Status assessments • Milieueffectrapportages • Ecologische status/effecten • Ecotoxicologische risico’s • Aantrekkelijke watersystemen • Draagkracht Opkomende issues: • (micro)plastics, nanodeeltjes, verzuring Wetgeving
 5. 5. Basale modelaanpak “Administratie van de massabalans van een stof per gridcel” Per tijdstap: M = Massa of concentratie van een stof in een gridcel Δt = Tijdstap • Tr: verandering door transport • P: verandering door processen (bijv. algengroei, afbraak van organisch materiaal, sedimentatie) • S: verandering door bronnen (bijv. rivieren, lozingen, atmosferische depositie)
 6. 6. Delft3D 4 Simona Delft3D FM POM D-Water Quality gekoppeld aan waterbeweging SOBEK 2 SOBEK 3 WFD Explorer WFlow Telemac Shyfem Untrim RIBASIM
 7. 7. D-Water Quality processenbibliotheek (open source)
 8. 8. Massa balans D-Water Quality massabalans output: • Waste Loads • In- en uitstroom over open randen • Interne fluxen van en naar subdomeinen • Proces fluxen • Storage Voor sub-domeinen Voor individuele toestandsvariabelen of geclusterd (totaal N, P) Samengenomen of gedetailleerd Voor verschillende tijdsperioden en over de hele simulatieperiode
 9. 9. Totaal Balans (Stikstof) Total-N Atmospheric deposition Denitrification 2.2 0.4 Inflow 36.5 Storage Outflow -0.01 25.1 Internal load Water 60.2 Sediment Denitrification 73.4 13.7 Settling Storage -0.3 0.2 Burial
 10. 10. Software HABITAT
 11. 11. HABITAT 2018: Visie voor de toekomst
 12. 12. Gebiedsschematisaties
 13. 13. Schematisaties in B&O
 14. 14. Ontwikkelingen en toepassingen D-HYDRO
 15. 15. Ontwikkelingen  Delta Shell User Interface  Doel: Verbeteren van de user interface (robuuster) en vergroten van de gebruiksvriendelijkheid  D-Water Quality Parallellisatie  Doel: Parallel rekenen van D-Water Quality met D-Flow FM rekenhart  Ruimtelijke aggregatie  Doel: Ruimtelijke aggregatie van ongestructureerde grids  Offline en online koppeling van D-Water Quality in D-HYDRO  Doel: Flexibele ondersteuning van koppeling voor verschillende domeinen en verschillende horizontale en verticale aggregaties.
 16. 16. D-Water Quality 3D voor de Noordzee Doel Een 3D ecosysteem model opzetten en uitvoeren voor de Noordzee met D-Water Quality over een groter domein en over een langere periode Drie uitdagingen:  Koppeling met D-Flow FM  Groot domein  Delta Shell NZ-FM ZUNO-coarse
 17. 17. Huidige status: pilot 3D D-Water Quality model
 18. 18. Toepassing San Francisco Tidal water level and SSC River flow and SSC River flow and SSC Observed SSC
 19. 19. Transitie naar de 6e generatie (Rijkswaterstaat en Deltares)
 20. 20. 6e generatie?  6e generatie voor Hydraulische schematisaties waterveiligheid (voorheen SOBEK, Simona (WAQUA, TRIWAQ))  Eerste keer dat Waterkwaliteitsmodelschematisaties meedoen.  B&O sinds 2013  Delft3D-FLOW en Delft3D-WAQ  Waterkwaliteitsmodelschemisaties grote wateren zijn 3D.  D-HYDRO 3D nu prominent in ontwikkeling.  Meerjarenagenda Rijkswaterstaat in ontwikkeling (Yann Friocourt):  1 januari 2023 transitie afgerond  Meer samenhang in de waterkwaliteitstoepassingen  5-jarenplan Deltares in ontwikkeling (Arno Nolte)  Parallel op hetzelfde fundament
 21. 21. Transitie breder dan overzetten modellen  Ieder project bevat deze vier elementen.  Meestal is de insteek vanuit één van de elementen en zijn de andere drie ondersteunend.  Omdat budget voor (model)ontwikkeling schaars is, moeten wij altijd vanuit het integrale spectrum denken. (Bijvoorbeeld ook in een “data-project” kijken wat de kansen voor gebiedskennis zijn.)
 22. 22. Good Modelling Practice leidend http://harmoniqua.wur.nl/public/Reports/Existing%20Guidelines/GMP111.pdf http://kennisbank.deltares.nl/Details/fullCatalogue/53375 IAHR, 1994: Guidelines for Documenting the Validity of Computational Modelling Software. International Association for Hydraulic Research, P.O. Box 177, 2600 MH Delft, The Netherlands. SOFTWARE SCHEMATISATIE Checklist 1. Start a logbook 2. Set up the modelling project 3. Set up the model 4. Analyse the model 5. Use the model 6. Interpret the results 7. Report and file https://oss.deltares.nl/c/document_library/get_file?uuid=3 9169f8f-4ab0-4f7b-9771-c3f7d0ddd61f&groupId=183920

×