Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2018 iMOD workshop Waterbalanstool - Blonk

92 views

Published on

Presentatie door André Blonk, Tauw, op de iMOD Gebruikersdag 2018, tijdens de Deltares Software Dagen - Editie 2018. Dinsdag, 5 juni 2018, Delft.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DSD-NL 2018 iMOD workshop Waterbalanstool - Blonk

 1. 1. “Do dag” Waterbalanstool Waterbalansberekeningen met iMODFLOW André Blonk, Tauw Deventer Hydroloog, modelleur
 2. 2. Wat gaan we doen? • Toelichten hoe we een csv file maken • Keuze gebieden • Keuze waterbalanstermen • Keuze periode • Instationaire waterbalans grafiek maken • Allerlei “sub” acties zoals -Groeperen -Kleuren aanpassen -apart items visualiseren -per modellaag een waterbalans -etc… • Conceptuele plot maken • Verbeterpuntjes
 3. 3. Oefendata op USB CSV files…  iMODFLOW csv voor pompstation =7.5 milj.m3/jaar; ps_aan.csv  iMODFLOW csv voor pompstation = 0 milj.m3/jaar; ps_uit.csv  Dif-iMODFLOW csv voor pompstation ps_dif.csv  iMODFLOW csv voor Azure 103 voor 2002 op dagbasis Azure-2002_dag.csv Kleuren, groepering, actief, periode,etc kunnen worden bewaard in een ini file…. Ini files….  ps_aan.ini  ps_uit.ini  ps_dif.ini FUNCTION=WBALANCE CSVFNAME=“ps_aan.csv" BDGIACT=1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 BDGIGRP=01,02,03,04,04,06,03,08,08,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,07,05,02,02,02,02,02,02,02,02,04 BDGICLR=14793514,16728910,10652927,07929726,16724360,05296274,14755711,00049407,10369791,etc…… IAVG=8 NETFLUX=0 LSUM=1 ZSUM=1 IUNIT=0 IOPT=1 DIR=G:iMODiMOD_USERtmp Voorbeeld ini file
 4. 4. Case voor de waterbalans berekeningen Case Instationair iMOD-model, MIPWA3.0 Irregular spaced network 50-250 m Periode 2005-2014 Uitvoer 14e en 28e dag 2 sommen  Som met winning aan  Som met winning uit
 5. 5. Waterbalansberekening (1) balanstermen iMODFLOW Waterbalanstermen in 75429 idf files in m3/dag  Bdgbnd fixed head flux  Bdgcap kunstmatige grondwateraanvulling obv freatische iMODFLOW storage, maar ook onttrekkingsfluxen tgv beregening  Bdgwel fluxen van de putten  Bdgriv, isg fluxen van de waterlopen  Bdgdrn fluxen van de drainage  Bdgfrf flow right face, celflux in rij-richting  Bdgfff flow front face, cellfux in kolom-richting  Bdgflf flow lower face, celflux tussen watervoerende lagen  Bdgolf overlandflow  Bdgsto bergingsflux  Bdgrch neerslag flux  Bdgevt verdamping flux Voor een sluitende balans: In=uit+berging x y z FRF FLF
 6. 6. Waterbalansberekening (2) balanstermen MetaSWAP Waterbalanstermen in m (cumulatief)  Bdgdecstot totale freatische metaswap berging  Bdgetact actuele verdamping  Bdgpm neerslag  Bdgpsgw beregening uit grondwater (tegenterm zit in bdgcap)  Bdgpssw beregening uit oppervlaktewater  Bdgqrun runon  Bdgqdr net infltration of surface water, SIMGRO drainage  Bdgqspgw groundwater extraction for sprinkling  Bdgqmodf flux naar iMODFLOW  msw_qsimcorrmf correctieflux (bij verschillen in berekende grondwaterstand tussen iMODFLOW en MetaSWAP) Vereenvoudigde waterbalans MetaSWAP: Balansfout = −[ decStot + Pm + Psgw + Pssw + ETact + qrun + qdr + qspgw + qmodf ] uit Deltares rapport: 1201867-001-BGS-0001-r-MIPWA 2.2 - DEF.pdf
 7. 7. Wat getalsmatige statistieken……  Modelperiode 2005-2016 met 2 maandelijkse uitvoer op de 14e en 28e levert… • In totaal 40 gigabyte aan uitvoer voor alleen iMODFLOW (bnd, cap, riv, drn, olf, isg, sto, wel, flf, frf, fff,…) • MetaSWAP uitvoer op de 13e en 14e en 27e en 28e, waarom?  Bij dagelijkse uitvoer uitvoer…….1.13 miljoen uitvoerfiles voor iMODFLOW • Ca 600 gigabyte aan iMODFLOW uitvoer • Waterbalans wordt opgeslagen in een csv file, lange rekentijd om deze file te creeren. Omdat MetaSWAP cumulatieve uitvoer genereert in m.
 8. 8. Wat hebben we nodig voor de Waterbalanstool? • Instationair of stationair iMODFLOW model met budget-termen (=flux uitvoer) • Let op! iMODFLOW genereert m3/dag en metaswap genereert m. • Zones waarbinnen de waterbalans moet worden bepaald • Idf files • Gen files
 9. 9. 1 Maken csv file; selecteer model uitvoer map en budget-termen Selectie van de budgetmappen Kan even duren bij veel uitvoer!
 10. 10. 2 selecteer periode en modelagen met 2e tab Al voor geselecteerd Alle lagen en hele periode
 11. 11. 3 Selecteer gebied met zones (als idf of gen) en interconnected fluxes met 3e tab 9999 1 2 Voorbeeld van een idf zonering Interconnected fluxes o 1-2 o 2-1 o 1-9999 o 9999-1 o 2-9999 o 9999-2 Starten aanmaken csv Kan veel tijd kosten! 3 opties voor gebiedselectie • Hele modelgebied • Polygonen • Idf file Keuze interconnected regiofluxen
 12. 12. FLF+FTF FRF+FFF Riv+drn+isg NB:Interregionale fluxen 1 Selecteren en groeperen van fluxen  De volgorde van de te plotten items in de “time series” kan worden aangepast door de groepnummers aan te passen  Groeperen kan door groepnummers gelijk te kiezen  Eenheids keuze  Tip de-groepeer knop
 13. 13. 2 Aggregatie; samenvoegen van lagen, zones en periodes
 14. 14. 3 Selecteren type plot
 15. 15. Een voorbeeld instationaire staafgrafiek
 16. 16. Conceptuele plot, periode 20050101-20161231 Winning aan Reken- window • Deze conceptuele plot bevat de cumulatieve fluxen over de geselecteerde periode in m3/dag • Te zien zijn alle iMODFLOW fluxen van de modellagen 1 t/m 9 • Voor deze gekozen zone (heel modelgebied) is er geen regionale flux en zijn er geen interconnected fluxen
 17. 17. Idem als eerdere maar nu in % (export csv) Reken- window Bdg-item m3 m3 % % CONSTANT_HEAD 56711820 -35828120 1.5867 1.0024 FLUX_LOWER_FACE 1103401000 -1674686000 30.8707 46.8538 FLUX_UPPER_FACE 1674686000 -1103401000 46.8539 30.8706 FLUX_RIGHT_FACE 0 0 0.0000 0.0000 FLUX_FRONT_FACE 0 0 0.0000 0.0000 STORAGE 217718600 -160136000 6.0913 4.4802 WELLS 0 -24904060 0.0000 0.6968 DRAINAGE 0 -6675454 0.0000 0.1868 DRAINAGE 0 -730062 0.0000 0.0204 RIVERS 11828230 -6497075 0.3309 0.1818 RIVERS 20501040 -64214900 0.5736 1.7966 RIVERS 10567140 -37376460 0.2956 1.0457 RIVERS 2672203 -8063687 0.0748 0.2256 RIVERS 4632 -237567 0.0001 0.0066 RIVERS 49996 -147362 0.0014 0.0041 RIVERS 367859 -1633454 0.0103 0.0457 RIVERS 1012836 -2184501 0.0283 0.0611 RIVERS 737617 -3420959 0.0206 0.0957 RIVERS 51685 -753713 0.0014 0.0211 RIVERS 53626 -135497 0.0015 0.0038 OVERLAND_FLOW 0 -148344 0.0000 0.0042 SEGMENTS 6482422 -57491580 0.1814 1.6085 SEGMENTS 27617 -9264191 0.0008 0.2592 SEGMENTS 686177 -17794170 0.0192 0.4978 SEGMENTS 4229212 -41969540 0.1183 1.1742 SEGMENTS 35725830 -80600640 0.9995 2.2550 SEGMENTS 117225 -10133340 0.0033 0.2835 SEGMENTS 1206522 -20034470 0.0338 0.5605 SEGMENTS 16682780 -106089600 0.4667 2.9681 CAPSIM 408746700 -99725580 11.4358 2.7901 Som 3574268769 -3574277326 100 100
 18. 18. Maar ook een verschilbalans is mogelijk • Waterbalans “winning-aan” – waterbalans “winning uit” = verschilbalans • Een verschil balans is een balans van de reactie van het systeem • Een verschilbalans kan worden gecreeerd door de 2 csv’s van elkaar af te trekken Flux modelrand Foutje in de invoer Flux wells

×