Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2018 Analyse van oscillaties in Rijntakkenmodel bij de Bovenrijn - Ottevanger, De Goede, Visser

399 views

Published on

Presentatie door Willem Ottevanger, Ton Visser, Erik de Goede, Deltares, op de Simona Gebruikersmiddag 2018, tijdens de Deltares Software Dagen - Editie 2018. Donderdag, 7 juni 2018, Delft.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DSD-NL 2018 Analyse van oscillaties in Rijntakkenmodel bij de Bovenrijn - Ottevanger, De Goede, Visser

 1. 1. 7 juni 2018, DSD-NL Simona gebruikersdag Oscillaties in de Bovenrijn Willem Ottevanger, Ton Visser, Erik de Goede
 2. 2. 7 juni 2018, DSD-NL Simona gebruikersdag Bovenrijn
 3. 3. 7 juni 2018, DSD-NL Simona gebruikersdag Oscillaties • 16000 m3/s bij Lobith constante afvoer • Schommeling zitten al lange tijd in de modellen • Instroomopening van de Griethauser Altrhein en • bij de recreatieplas De Bijland • 2016 zijn deze groter geworden • In 2004 • 1000 m3/s in de afvoer • Na aanpassingen is dit teruggebracht tot 20 m3/s (Vos, 2004)
 4. 4. 7 juni 2018, DSD-NL Simona gebruikersdag Oscillaties (Ref 40 - beno15_5-v2)
 5. 5. 7 juni 2018, DSD-NL Simona gebruikersdag Oscillaties (Ref 40m - beno15_5-v2) Ref (40m)
 6. 6. 7 juni 2018, DSD-NL Simona gebruikersdag Eerste analyse Simulatie Omschrijving Ref (40m) Referentieberekening (beno15_5-v2) Ref Referentieberekening (beno15_5_20m_splp-v2) S1 Ref (20m) + QUANTF_RANDOM optie
 7. 7. 7 juni 2018, DSD-NL Simona gebruikersdag Eerste analyse (Ref 20m - beno15_5_20m_splp-v2)
 8. 8. 7 juni 2018, DSD-NL Simona gebruikersdag Eerste analyse (Ref 20m - beno15_5_20m_splp-v2) Laatste 11 min.
 9. 9. 7 juni 2018, DSD-NL Simona gebruikersdag Eerste analyse (Ref 20m - beno15_5_20m_splp-v2) Laatste 11 min.
 10. 10. 7 juni 2018, DSD-NL Simona gebruikersdag Eerste analyse (S1 - Ref) Laatste 11 min.
 11. 11. 7 juni 2018, DSD-NL Simona gebruikersdag Eerste analyse conclusies • Ref 20m: 20 m3/s, 2.5 mm en Ref 40m: 90 m3/s, 8 mm.  roosterafhankelijkheid • Modelgevoeligheid (S1-Ref) plausibel dat oscillaties ontstaan in de De Bijland. • De oscillaties lijken niet te ontstaan in de Griethauser Altrhein, zoals gerapporteerd in Vos (2004). • Afbreekfouten resulteren verschillen in waterstand tot 6 mm. • Lokaal bij de instroomopening van de recreatieplas De Bijland, treden waterstandsvariaties op van ±10 cm. • In het deelmodel Ref (20m) hebben de oscillaties een periode van ongeveer vijf minuten en constante amplitude zien. • Waardoor onstaan deze oscillaties?
 12. 12. 7 juni 2018, DSD-NL Simona gebruikersdag Eerste analyse conclusies • Ref 20m: 20 m3/s, 2.5 mm en Ref 40m: 90 m3/s, 8 mm.  roosterafhankelijkheid • Modelgevoeligheid (S1-Ref) plausibel dat oscillaties ontstaan in de De Bijland. • De oscillaties lijken niet te ontstaan in de Griethauser Altrhein, zoals gerapporteerd in Vos (2004). • Afbreekfouten resulteren verschillen in waterstand tot 6 mm. • Lokaal bij de instroomopening van de recreatieplas De Bijland, treden waterstandsvariaties op van ±10 cm. • In het deelmodel Ref (20m) hebben de oscillaties een periode van ongeveer vijf minuten en constante amplitude zien. • Waardoor onstaan deze oscillaties?
 13. 13. 7 juni 2018, DSD-NL Simona gebruikersdag Vervolgonderzoek Simulatie Omschrijving S2 Berekening waarbij de ingang (geul) naar de recreatieplas De Bijland 2 keer zo diep is gemaakt. S3 Berekening waarbij de berekeningstijdstap t.o.v. de referentie is gehalveerd. S4 Berekening waarbij de berekeningstijdstap t.o.v. de referentie op driekwart is gezet. S6 Berekening waarbij trachytopen zijn vertaald naar constant Chezy waarde S7 Berekening waarbij de barriers uit het model zijn gehaald.
 14. 14. 7 juni 2018, DSD-NL Simona gebruikersdag S2 (verdieping instroomgeul)
 15. 15. 7 juni 2018, DSD-NL Simona gebruikersdag S3 (halvering tijdstap)
 16. 16. 7 juni 2018, DSD-NL Simona gebruikersdag S4 (3/4 tijdstap)
 17. 17. 7 juni 2018, DSD-NL Simona gebruikersdag S6 (constante ruwheid) + S7 (barriers verwijderd)
 18. 18. 7 juni 2018, DSD-NL Simona gebruikersdag S6 (constante ruwheid) + S7 (barriers verwijderd)
 19. 19. S3 (40m, ½ tijdstap) 7 juni 2018, DSD-NL Simona gebruikersdag Simulatie Omschrijving S3 (40m) Berekening waarbij de berekeningstijdstap t.o.v. de referentie is gehalveerd. S5 (40m) Berekening waarbij de berekeningstijdstap t.o.v. S3 (40m) nog eens is gehalveerd en dus t.o.v. de referentie nog maar een kwart is.
 20. 20. S5 (40m, 1/4 tijdstap) 7 juni 2018, DSD-NL Simona gebruikersdag Simulatie Omschrijving S3 (40m) Berekening waarbij de berekeningstijdstap t.o.v. de referentie is gehalveerd. S5 (40m) Berekening waarbij de berekeningstijdstap t.o.v. S3 (40m) nog eens is gehalveerd en dus t.o.v. de referentie nog maar een kwart is.
 21. 21. Conclusies • Barriers verwijderen, tijdsonafhankelijke ruwheidsdefinties en verdiepen instroomgeul bleken niet te helpen • Tijdstap reduceren zorgt voor het verdwijnen van de oscillaties in WAQUA • Het lijkt hier dus te gaan om een numeriek artefact en niet een fysisch verschijnsel • Geldt voor zowel 20m als 40m rooster • Niet onderzocht is of deze oscillaties nog afhangen van de lokale viscositeit en het gedrag van overlaten 7 juni 2018, DSD-NL Simona gebruikersdag
 22. 22. Hoe zit het nu in D-HYDRO? 7 juni 2018, DSD-NL Simona gebruikersdag Simulatie Omschrijving S8 Berekening met D-HYDRO FM (CFL = 0.7, standaardwaarde) S9 Berekening met D-HYDRO FM (CFL = 0.35) Op basis van De Jong en Yossef (2016)
 23. 23. Blik stabiliteitsanalyse van een straal 7 juni 2018, DSD-NL Simona gebruikersdag Canastrelli et al. (2014), Jirka (1994)
 24. 24. Conclusies + mogelijk vervolg • Oscillaties in D-HYDRO kleiner dan oorspronkelijk in WAQUA (±1.8 cm t.o.v. ±10 cm) • Aanpassing tijdstap door DtMax i.p.v. CFL • Horizontale wervelviscositeit en de invloed van overlaten is niet onderzocht • Lokale Froude en Reynolds’ getallen bekijken • Blik vanuit de stabiliteitsanalyse van stralen in ondiep water  levert een tegenstrijdige conclusie.  wervels zijn fysisch en uitdoven oscillaties door toegenomen numerieke diffusie ?  Validatie op basis van stralen in ondiep water moeten plaatsvinden zou mogelijk uitsluitsel geven 7 juni 2018, DSD-NL Simona gebruikersdag

×