Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2017 Integrale beoordeling op basis van faalkansen - Schelfhout

830 views

Published on

Presentatie door Harry Schelfhout (Deltares) op het "Symposium Leidingen in dijken; zijn ze veilig of moeten ze wijken", tijdens de Deltares Software Dagen- Editie 2017. Dinsdag 13 juni 2017, Delft.

Published in: Software
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

DSD-NL 2017 Integrale beoordeling op basis van faalkansen - Schelfhout

  1. 1. 13 juni 2017 1 Leidingen in dijken: zijn ze veilig of moeten ze wijken? Integrale beoordeling op basis van faalkansen Harry Schelfhout Inhoud · Interactie falen leiding « dijk · Faalscenario’s · Bepaling faalkansen · Witte vlekken & kennisleemten · Wat kunnen we wel? · Stelling · Vragen & discussie Leidingenin dijken: zijn ze veilig of moetenze wijken? 2
  2. 2. 13 juni 2017 2 Faalmechanismen langsleiding en dijk Leidingenin dijken: zijn ze veilig of moetenze wijken? 3 invloedsprofiel afschuiving (schuifvlak) verstoringszone leiding verstoringsprofiel leiding (erosiekrater) invloedszone afschuiving hoogwaterstand invloedszone piping (kwelweglengte) hoogwaterstand intreepunt uittreepunt Interactie falen leiding « afschuiving dijk Leidingenin dijken: zijn ze veilig of moetenze wijken? 4 schuifvlak hoogwaterstand erosiekrater schuifvlak hoogwaterstand erosiekrater
  3. 3. 13 juni 2017 3 Faalscenario’s per faalmechanisme dijk Faalscenario S1: faalmechanisme dijk | Hw-stand Faalscenario S2: verstoringsprofiel leiding Faalscenario S3: faalmechanisme dijk |Hw-stand | verstoringsprofiel (falen leiding door onvoldoende sterkte,overige faaloorzaken of vervomingendijk) Leidingenin dijken: zijn ze veilig of moetenze wijken? 5 Faalmechanisme dijk | Hw-stand Verstoringsprofiel a.g.v. falen leiding S1 S3 S2 Bepaling totale kans op falen dijkmechanisme Leidingenin dijken: zijn ze veilig of moetenze wijken? 6 Totale kans op falen door dijmechanisme: Pf,MECH = (Pf|S1) + (Pf|S2) + (Pf|S3) met: Pf|S1= kans op falen dijkmechanisme door alleen hoogwater Pf|S2= kans op falen door leidingbreuk/-lek Pf|S1= kans op falen dijkmechnisme STBI door hoogwater en leidingbreuk/-lek
  4. 4. 13 juni 2017 4 Faalscenario S1: Falen dijk door STBI | Hw Leidingenin dijken: zijn ze veilig of moetenze wijken? 7 A1 Hw4 Hw3 Hw2 Hw1 A2 A4 A3 Hoogwater Schuifvlak STBI Faalkans Hw1 A1 Pf-S1-A1 | Hw1 Hw2 A1 Pf-S1-A1 | Hw2 Hw3 A1 Pf-S1-A1 | Hw3 Hw4 A1 Pf-S1-A1 | Hw4 Hw1 A2 Pf-S1-A2 | Hw1 etc….. etc….. etc….. Kans op falen scenario S1 = Pf | S1 = S {Pf-S1-A) | Hw} Faalscenario S2: Verstoringsprofiel a.g.v. falen leiding Leidingenin dijken: zijn ze veilig of moetenze wijken? 8 RB RB D Þ Kans op falen: Pf | S2
  5. 5. 13 juni 2017 5 Faalscenario S3: Falen dijk door STBI | Hw | RB Leidingenin dijken: zijn ze veilig of moetenze wijken? 9 A1 Hw4 Hw3 Hw2 Hw1 A2 A4 A3 Hoogwater Schuifvlak STBI faalkans Hw1 A1 Pf-S3-A1 | Hw1 | RB Hw2 A1 Pf-S3-A1 | Hw2 | RB Hw3 A1 Pf-S3-A1 | Hw3 | RB Hw4 A1 Pf-S3-A1 | Hw4 | RB Hw1 A2 Pf-A2 | Hw1 | RB etc….. etc….. etc….. Kans op falen scenario Pf | S3 = S {Pf-S3-A | Hw | RB} RB RB !e aanzet voor raamwerk met faalkansen Leidingenin dijken: zijn ze veilig of moetenze wijken? 10 *) OF OF *) moet voldoen aan een nog nader te bepalen toelaatbare faalkans faalmechanisme dijk (HT, STBI/STBU of STPH) faalscenario S2: faalscenario S3: {Pf | S1} + {Pf | S2} + {Pf | S3} faalscenario S1: faalmechanisme dijk | Hw {Pf |S1} overige vervorming verstoringszone a.g.v. falen leiding faalechanisme dijk | Hw | RB sterkte leiding onvoldoende {Pf-S2a} {Pf | S3}{Pf |S2} = {Pf-S2a} + {Pf-S2b} + {Pf-2b} {Pf-S2b} {Pf-S2c} faaloorzaken waterkering
  6. 6. 13 juni 2017 6 1e scan witte vlekken & kennisleemten WBI 1. Beoordelingsmethodiek voor leidingen o.b.v. faalkansen ontbreekt 2. Onderscheid tussen jonge en oude leidingen ontbreekt 3. Kansbijdragelagedruk £ Æ 125 mm (niet-staal)en £ Æ 500 mm (staal) verwaarloosbaarklein?! 4. Gedetailleerde toets (NEN 3651, bijlage E) sluit niet aan bij WBI2017 5. Beoordeling andere faaloorzaken(graafwerkzaamhedenetc.) en invloed vervormingwaterkeringontbreekt 6. Beoordelingsprofiel: - past niet bij faalkansbenadering (restprofiel na falen/bezwijken) - invloedszone enkel voor macrostabiliteit bepaald 7. HDD: in-/uittreepunt buiten veiligheidszone is veilig?! Þ Risico: onterechtgoedkeuren! Leidingenin dijken: zijn ze veilig of moetenze wijken? 11 1e scan witte vlekken & kennisleemten NEN 3650-serie 1. Beoordelingsmethodiek voor leidingen o.b.v. faalkansen ontbreekt 2. Faalkansen leidingen onvolledig (BEVI, NPR 3659) 3. Invloed op de faalkans van: - materiaalsterkte, relatieve sterkte en importantiefactor - leidingen, die zijn ontworpen o.b.v. de PLC of NEN 3650-serie - verlichte eisen voor bestaande leidingen + filters (bijlage E) - beschadiging door derden - vervangende waterkering 4. Dimensies verstoringszones - verouderdeformules voor gas (explosie en verweking) en vloeistof (erosie) 5. Actualisatie invloedszone/ontbrekende faalmechanismen: - overloop/overslag,macrostabiliteit,piping, sluipend lek - impact op veiligheidszone Leidingenin dijken: zijn ze veilig of moetenze wijken? 12
  7. 7. 13 juni 2017 7 Wat kunnen we wel? · Bepalen interactie falen leiding « dijk · Probabilistische analyse falen dijk | Hw | falen leiding · Verdisconteren onzekerheden in bestaande formule voor ontgrondingsstraal (RB) · Veilige schatting faalkans leidingen · Afdekken onzekerheden door beheersmaatregelen Leidingenin dijken: zijn ze veilig of moetenze wijken? 13 Leidingenin dijken: zijn ze veilig of moetenze wijken? 14 Stelling: Op basis van probabilistische analyses hoeven minder leidingen te worden verlegd
  8. 8. 13 juni 2017 8 Leidingenin dijken: zijn ze veilig of moetenze wijken? 15 Vragen & discussie

×