Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2017 Digitale Delta in de praktijk - Kotte

446 views

Published on

Presentatie door Marcel Kotte (RWS WVL) op de "Delft-FEWS NL Gebruikersdag 2017", tijdens de Deltares Software Dagen- Editie 2017. Dinsdag 13 juni 2017, Delft.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DSD-NL 2017 Digitale Delta in de praktijk - Kotte

 1. 1. Digitale Delta – in de praktijk
 2. 2. Digitale Delta Duplicatie van data Ongebruikte capaciteit
 3. 3. Digitale Delta Digitale Delta Rekenkracht Dataretentie Visualisatie software Automatiseren ketens
 4. 4. Digitale Delta – de praktijk casus FEWS FEWS FEWS FEWS LMW Eigen applicatie Eigen applicatie Eigen applicatie Eigen applicatieEigen applicatie
 5. 5. Digitale Delta – de praktijk casus FEWS FEWS FEWS FEWS Digitale Delta Data Web Service Informatiescherm ARK/NZK Internet HydroNET LMW
 6. 6. Digitale Delta – de praktijk casus -Data bij de bron, -Ontsluiting via open API’s (geüniformeerd), -Actualiteit op orde, -Kwaliteit op orde
 7. 7. Digitale Delta – de praktijk casus FEWS FEWS FEWS FEWS Informatiescherm ARK/NZK Internet LMW DD API DD API DD API DD API DD API D i g i t a l e D e l t a I n t e r f a c e S p e c i f i c a t i e
 8. 8. Digitale Delta – vervolg (i) viewersviewers Diverse databronnen ontsloten door Lizard Diverse databronnen ontsloten door HydroNet Diverse Lizard applicaties Diverse Hydronet applicaties Data ontsloten door AquaDesk watergegevens.rws.nl Digitale Delta catalogus D i g i t a l e D e l t a I n t e r f a c e S p e c i f i c a t i e Data ontsloten door FEWS-systemen Metadata uit aangesloten bronnen Diverse databronnen ontsloten door RWS-DLL
 9. 9. Digitale Delta – vervolg (i) viewersviewers D i g i t a l e D e l t a I n t e r f a c e S p e c i f i c a t i e Interactieve applicatie dataknoop Digitale Delta catalogus dataknoopdataknoopdataknoopdataknoopdataknoop API gebruik API gebruik API gebruik
 10. 10. Digitale Delta – vervolg (i) • Diverse API’s met de gewenste functionaliteit: • Cuashi (http://hydroportal.cuahsi.org/nwisdv/cuahsi_1_1.asmx) • USGS (https://waterservices.usgs.gov/rest/IV-Service.html) • HydroNet • Lizard • AquaDesk • Veel overlap, net niet hetzelfde, dus: è Uniformeren
 11. 11. Digitale Delta – vervolg (i) viewersviewers Diverse databronnen ontsloten door Lizard Diverse databronnen ontsloten door HydroNet Diverse Lizard applicaties Diverse Hydronet applicaties Data ontsloten door AquaDesk watergegevens.rws.nl Digitale Delta catalogus D i g i t a l e D e l t a I n t e r f a c e S p e c i f i c a t i e Data ontsloten door FEWS-systemen Metadata uit aangesloten bronnen Diverse databronnen ontsloten door RWS-DLL
 12. 12. Digitale Delta – vervolg (ii) viewersviewers Diverse databronnen ontsloten door Lizard Diverse databronnen ontsloten door HydroNet Diverse Lizard applicaties Diverse Hydronet applicaties Data ontsloten door AquaDesk watergegevens.rws.nl Digitale Delta catalogus D i g i t a l e D e l t a I n t e r f a c e S p e c i f i c a t i e Data ontsloten door FEWS-systemen Metadata uit aangesloten bronnen Diverse databronnen ontsloten door RWS-DLL
 13. 13. Digitale Delta – vervolg (ii)
 14. 14. Digitale Delta – vervolg (ii) DD API DD API DD API DD API DD API • Oorspronkelijke idee: één centrale catalogus, die de “wat is er” vraag kan beantwoorden middels de DD-API • Staat nog steeds overeind, maar iedere dataknoop • implementeert de DD-API, en is dus van zichzelf catalogus • kan andere dataknopen ‘harvesten’ en dus een ‘bredere’ catalogus worden • (elke tijdserie heeft een uniek id en het id van zijn node, er treedt dus geen dubbeling op) • De Digitale Delta is dus een volledig gedistribueerd systeem
 15. 15. Digitale Delta – vervolg (ii) DD API DD API DD API DD API DD API • Open source • Viewer gebaseerd op Lizard viewer github: https://github.com/DigitaleDeltaOrg/DD-viewer • https://digitaledelta.lizard.net/
 16. 16. Digitale Delta - toekomst DD API DD API DD API DD API DD API • Meer data via DD API laten ontsluiten • Uniformeren naar standaardiseren • Beheer en onderhoud
 17. 17. Digitale Delta - toekomst DD API DD API DD API DD API DD API • Gebruikers kunnen makkelijker ‘switchen’ van leverancier – bijvoorbeeld bij visualisaties • Leveranciers kunnen gemakkelijker inzichtelijk maken waar hun meerwaarde ligt • Het waterbeheer gaat efficiënter, meer inzicht in elkaars systeem leidt tot meer begrip • We staan beter gesteld in te spelen op extreme situaties • Data is makkelijker beschikbaar, te vinden, meer mogelijkheden voor combinaties – als aanbodpartij weten we nu nog niet wat allemaal zou kunnen • Samenwerking met commerciële partijen en kennisinstituten leidt tot betere standaard(en)

×