Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kommune + unge + sosiale medier = sant

429 views

Published on

Lars Gillund, kommunikasjonssjef i Kongsvinger kommune og hans foredrag på delTA-konferansen 2012

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kommune + unge + sosiale medier = sant

  1. 1. KONGSVINGER KOMMUNEKommune + sosiale medier + ungdom = sant
  2. 2. Bilde (r) av Kongsvinger by
  3. 3. Sosiale mediers mulighet? 1. Skape bevissthet om hva som skjer 2. Påvirke til deltakelse på det som skjer 3. Motivere til engasjement
  4. 4. ”Jeg vil heller dø enn å være venn med Kongsvinger kommune på Facebook”
  5. 5. Suksess?
  6. 6. Er det mulig for enkommune å engasjere?
  7. 7. Sosiale mediers mulighet?1. Skape bevissthet om hva som skjer2. Påvirke til deltakelse på det som skjer3.Motivere til engasjement og sosialt entrepenørskap
  8. 8. Sosiale medier som ensmeltedigel der voksneengasjerer seg i ungdomsmuligheter og utfordringer?

×