Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiaalinen Media Ja Aktiiviset Tyotavat

667 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sosiaalinen Media Ja Aktiiviset Tyotavat

 1. 1. Sosiaalinen media ja aktiiviset työtavat TSE:n risteily, Jarkko Elo, 27.11.2009
 2. 2. Mitä on sosiaalinen media? <ul><li>on prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla </li></ul>
 3. 3. Mitä on sosiaalinen media? <ul><li>Sosiaalisen median tärkeimpiä etuja työkäytössä ja opiskelussa ovat </li></ul><ul><ul><ul><li>moninaiset mahdollisuudet yhdistää ihmisissä olevia voimavaroja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ajankäytön järkeistäminen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tarvittavan tiedon nopea saavuttaminen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>yhteiskehittely ja ongelmanratkaisu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vertaisten tuki </li></ul></ul></ul><ul><li>matkustamisen vähentyminen </li></ul><ul><li>mahdollisuus liittää samaan kokonaisuuteen monipuolisia palveluita. </li></ul>
 4. 4. Sosiaalinen media ja pedagogiikka <ul><li>Sosiaalisen median opetuskäytön ytimet </li></ul><ul><ul><ul><li>Oppimisprosessin tukeminen monipuolisesti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opiskelijalähtöinen aktivointi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diversiteetti - monimuotoisuus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Keskeneräisyys ja epävarmuus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informaation käsittely </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sosiaalinen ulottuvuus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Yhteisön oppimisprossia tukeva ja säätelevä rooli </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Mitä on sosiaalinen media? <ul><li>Sisältö on pääosin käyttäjien tuottamaa ja sitä tuotetaan yhdessä vertaistuotannon menetelmin </li></ul><ul><li>Sama henkilö voi sekä kuluttaa että tuottaa uutta </li></ul><ul><li>Julkaisukynnys on matala, osallistumisesta ei saa rahapalkkaa, julkaistu sisältö leviää välittömästi ja kukaan ei valvo sisältöjä etukäteen </li></ul>
 6. 6. Sosiaalinen media ja pedagogiikka <ul><li>Sosiaalisen median palveluilla on mahdollista </li></ul><ul><ul><ul><li>varastoida aineistoja ja kartuttaa sisältöjä vähän kerrallaan (esimerkiksi wiki) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>jakaa aineistoja, tiedottaa ja järjestää viestintä mahdollisimman vaivattomalla tavalla (esimerkiksi verkostoitumissivusto tai blogi) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>koota verkkoaineistoista harjoituksia ja kokonaisia kurssipaketteja opiskelun tueksi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>toteuttaa reaaliaikaista ohjausta ja opetusta (esimerkiksi chat tai Skype) </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Sosiaalinen media ja pedagogiikka <ul><li>Sosiaalisen median palveluilla on mahdollista </li></ul><ul><ul><ul><li>rakentaa oppimisympäristö (esimerkiksi Ning tai wiki) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tarjota kognitiivisia apuvälineitä oppimiseen (jaetut kalenterit, verkkosanakirjat, miellekarttaohjelmat, sosiaaliset kirjanmerkit) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>järjestää ajan ja paikan rajat ylittäviä verkkokeskusteluita ja ryhmätöitä (esimerkiksi Google-dokumentit, wikit, blogit, Flickr, Ning) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tarjota opiskelijoille mahdollisuus tuottaa omaa ajatteluaan näkyväksi ja nähdä muiden ajattelun tuotoksia (oppimispäiväkirjat, portfoliot) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kanavoida opiskelua tukevaa ajankohtaista sisältöä useasta lähteestä yhteen paikkaan (syötteet, mashup eli suodatettu informaation koonti) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kerätä ja prosessoida tietoa kollektiivisesti (ilmiöpohjaisen, tutkivan ja ongelmalähtöisen oppimisen menetelmät). </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Esimerkki sosiaalisen median käytöstä 1. Kaikki lähtee yhdestä palikasta Kurssin yhteinen blogi tai wiki 2. Annetaan palikoita myös oppijoille Kurssiblogi + opiskelijoiden blogit 3. Laitetaan monta palikkaa yhteen Wiki + Opiskelijoiden blogit + Kuvat ja videot + Miellekartat Saatavana on myös valmiita rakennussarjoja Ning-sivusto: Keskustelut + Blogit + Ryhmät + Videot ja kuvat
 9. 9. Sosiaalinen media organisaatioissa <ul><li>Välineet ja palvelut </li></ul><ul><ul><li>viralliset ja epäviralliset palvelut </li></ul></ul><ul><ul><li>organisaation omat tarpeet > viestintä, markkinointi </li></ul></ul><ul><li>Opiskelijat lähestyvät omista tarpeistaan </li></ul><ul><li>Miten sosiaalinen media muuttaa ydintoimintaa eli opetusta? </li></ul><ul><ul><li>Open Access, arviointi, tutkinnot vrt. wikit </li></ul></ul>
 10. 10. Organisaation oppiminen <ul><li>Oppiminen on vastenmielistä. Myös organisaatiot oppivat vasta pakon edessä. (Juhana Kokkonen) </li></ul><ul><li>Seuraamisen verkostot > parvet </li></ul><ul><ul><li>parvet voivat muodostaa muutosvoimia organisaatiossa </li></ul></ul><ul><ul><li>ihminen organisaatiossa > parvikatalyytti (innostaja) </li></ul></ul>
 11. 12. Sosiaalisen median ”tähdet” <ul><li>Facebook > yhteisöpalvelu </li></ul><ul><ul><li>laaja käyttäjäkunta </li></ul></ul><ul><li>Twitter > mikrobloggaus </li></ul><ul><ul><li>seuraa johtajaa </li></ul></ul><ul><li>Wikit </li></ul><ul><ul><li>Wikipedia, Wikiopisto </li></ul></ul>
 12. 13. Vaikutuksista <ul><li>Facebook </li></ul><ul><ul><li>Kampanjat (vaali, protesti, kuluttaja yms.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekrytointi (armeija, poliisi, tiedustelupalvelut yms.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Oikeudenkäynnit (New York, Turku) tms. </li></ul></ul>
 13. 14. Vaikutuksista <ul><li>YouTube </li></ul><ul><ul><li>koulusurmaajien viestit </li></ul></ul><ul><ul><li>Niilin Hanhet tms. </li></ul></ul><ul><ul><li>” hiljainen painostaminen” </li></ul></ul>
 14. 15. Sosiaalisen median palveluita Wikit Confluence Dekiwiki Mediawiki Wikispaces GoogleDocs Prosessikirjoittaminen (yksin tai ryhmässä) Kommentointi, materiaalit Blogit WordPress Blogger Vuodatus Omasana Oppimispäiväkirja Itsereflektointi PLE, kommentointi Mikroblogit Qaiku Jaiku Twitter Ryhmäkeskustelut, muistiinpanot Yhteisöt Yhteisöt Facebook MySpace IRC-Galleria Elgg LinkedIn, Ning yhteistöpalveluita eri tarpeisiin Mediapalvelut Flickr YouTube Photobucket Blip.tv Slideshare Kuvien jakaminen, videoiden jakaminen, esitysten jakaminen Viestintä Skype Adobe Connect Pro MSN GoogleTalk GoogleWave Viestintä opettajien ja opiskelijoiden välillä
 15. 16. Sosiaalisen median palveluita Sosiaaliset kirjanmerkit digg.com del.icio.us Technorati.com Mybloglog.com sosiaaliset kirjanmerkit, linkkilistat, blogilistat Miellekartat Webspiration.com Mindmeister.com Freemind miellekartta, mind map Muut Brightkite CenseMe Spotify Habbo Second Life World of Warcraft GPS, kompassi, kiihtyvyysanturit, musiikkiyhteisöt, virtuaaliset maailmat
 16. 17. Netiketin alkeet <ul><li>Älä puhu pahaa muista </li></ul><ul><li>Kuuntele ja pyri ymmärtämään muita </li></ul><ul><li>Kirjoita rehdisti omalla nimelläsi </li></ul><ul><li>Joskus voi olla hyvä syy muokata tai poistaa omia viestejään </li></ul><ul><li>Pyydä anteeksi jos mokaat </li></ul><ul><li>Rajaa avoimuutesi ja kunnioita muiden asettamia rajoja </li></ul><ul><li>Älä jätä verkkoon sellaista, mihin et halua törmätä tulevaisuudessa </li></ul>
 17. 18. Verkkoidentiteetti ja yksityisyys <ul><li>Sosiaalinen media on samaan aikaa henkilökohtainen ja julkinen </li></ul><ul><li>Verkkoidentiteetti: </li></ul><ul><ul><li>Nick / nimimerkki ja nimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Profiilikuva </li></ul></ul><ul><ul><li>Esittelysivu </li></ul></ul><ul><li>Verkkoidentiteettiä voi hallita </li></ul><ul><ul><li>Työminä ja henkilökohtainen minä </li></ul></ul><ul><ul><li>Käytettävien palvelujen valinta </li></ul></ul><ul><li>Verkkoidentiteetti voidaan varastaa </li></ul><ul><li>Internetillä on pitkä muisti </li></ul>
 18. 19. Suojaa postisi <ul><li>Varo roskaposteja ja huijareita (esim. salasanojen ja luottokorttinumerojen kalastelut) </li></ul><ul><li>Älä avaa epäilyttäviä liitetiedostoja </li></ul><ul><li>Älä kirjoita sähköpostiosoitteita selväkielisenä www-sivuille, vaan esim. </li></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>etunimi.sukunimi(at)osoite.fi </li></ul></ul><ul><li>Luo toinen sähköpostiosoite verkkopalveluihin rekisteröitymistä varten </li></ul><ul><li>Ilmaisen sähköpostilaatikon saa esim. Googlelta, Microsoftilta, Nokialta, MTV3:lta </li></ul>
 19. 20. Facebookin käyttäytymissäännöt <ul><li>Valitse kaverisi tarkkaan - kieltäytyäkin voi </li></ul><ul><li>Päivitä tilaviestiäsi harkiten - tarvittaessa kaveriryhmittäin </li></ul><ul><li>Ei noloja kuvia nettiin! Eikä varsinkaan nimillä </li></ul><ul><li>Älä lähetä kutsuja sokkona kaikille </li></ul><ul><li>Kaikki eivät ole valmiita chattailemaan milloin vain </li></ul>
 20. 21. Valokuvien käyttämisestä <ul><li>Julkisessa paikassa ja tilaisuudessa saa kuvata </li></ul><ul><li>On hyvä tapa pyytää kuvan julkaisuun lupa, mutta se ei ole pakollista </li></ul><ul><li>Kuvaa ei saa julkaista, jos se saattaa loukata kuvassa olevien henkilöiden yksityisyyttä </li></ul><ul><li>Kotirauha suojaa luvattomalta kuvaamiselta </li></ul><ul><li>Käytä järkeä: ei esim. lasten rantakuvia nettiin </li></ul>

×