Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiaalinen Media Ja Aktiiviset Tyotavat

1,075 views

Published on

sosiaalinen media

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sosiaalinen Media Ja Aktiiviset Tyotavat

 1. 1. TSE:n risteily, Jarkko Elo, 27.11.2009
 2. 2. Sosiaalinen media ja aktiiviset työtavat TSE:n risteily, Jarkko Elo, 27.11.2009
 3. 3. Sosiaalinen media ja aktiiviset työtavat TSE:n risteily, Jarkko Elo, 27.11.2009
 4. 4. Mitä on sosiaalinen media? • on prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla
 5. 5. Mitä on sosiaalinen media? ★ Sosiaalisen median tärkeimpiä etuja työkäytössä ja opiskelussa ovat • moninaiset mahdollisuudet yhdistää ihmisissä olevia voimavaroja • ajankäytön järkeistäminen • tarvittavan tiedon nopea saavuttaminen • yhteiskehittely ja ongelmanratkaisu • vertaisten tuki
 6. 6. Sosiaalinen media ja pedagogiikka ★ Sosiaalisen median opetuskäytön ytimet • Oppimisprosessin tukeminen monipuolisesti • Opiskelijalähtöinen aktivointi • Diversiteetti - monimuotoisuus • Keskeneräisyys ja epävarmuus • Informaation käsittely • Sosiaalinen ulottuvuus • Yhteisön oppimisprossia tukeva ja säätelevä rooli
 7. 7. Mitä on sosiaalinen media? ★ Sisältö on pääosin käyttäjien tuottamaa ja sitä tuotetaan yhdessä vertaistuotannon menetelmin ★ Sama henkilö voi sekä kuluttaa että tuottaa uutta ★ Julkaisukynnys on matala, osallistumisesta ei saa rahapalkkaa, julkaistu sisältö leviää välittömästi ja kukaan ei valvo sisältöjä etukäteen
 8. 8. Sosiaalinen media ja pedagogiikka ★ Sosiaalisen median palveluilla on mahdollista • varastoida aineistoja ja kartuttaa sisältöjä vähän kerrallaan (esimerkiksi wiki) • jakaa aineistoja, tiedottaa ja järjestää viestintä mahdollisimman vaivattomalla tavalla (esimerkiksi verkostoitumissivusto tai blogi) • koota verkkoaineistoista harjoituksia ja kokonaisia kurssipaketteja opiskelun tueksi • toteuttaa reaaliaikaista ohjausta ja opetusta (esimerkiksi chat tai Skype)
 9. 9. Sosiaalinen media ja pedagogiikka ★ Sosiaalisen median palveluilla on mahdollista • rakentaa oppimisympäristö (esimerkiksi Ning tai wiki) • tarjota kognitiivisia apuvälineitä oppimiseen (jaetut kalenterit, verkkosanakirjat, miellekarttaohjelmat, sosiaaliset kirjanmerkit) • järjestää ajan ja paikan rajat ylittäviä verkkokeskusteluita ja ryhmätöitä (esimerkiksi Google-dokumentit, wikit, blogit, Flickr, Ning) • tarjota opiskelijoille mahdollisuus tuottaa omaa ajatteluaan näkyväksi ja nähdä muiden ajattelun tuotoksia (oppimispäiväkirjat, portfoliot) • kanavoida opiskelua tukevaa ajankohtaista sisältöä useasta lähteestä yhteen paikkaan (syötteet, mashup eli suodatettu informaation koonti) • kerätä ja prosessoida tietoa kollektiivisesti (ilmiöpohjaisen, tutkivan ja ongelmalähtöisen oppimisen menetelmät).
 10. 10. Esimerkki sosiaalisen median käytöstä 1. Kaikki lähtee yhdestä palikasta 2. Annetaan palikoita myös oppijoille Kurssin yhteinen blogi tai wiki Kurssiblogi + opiskelijoiden blogit 3. Laitetaan monta palikkaa Saatavana on myös valmiita yhteen rakennussarjoja Wiki + Opiskelijoiden blogit + Kuvat ja videot + Ning-sivusto: Keskustelut + Blogit + Ryhmät + Videot ja kuvat Miellekartat
 11. 11. Sosiaalinen media organisaatioissa ★ Välineet ja palvelut • viralliset ja epäviralliset palvelut • organisaation omat tarpeet > viestintä, markkinointi ★ Opiskelijat lähestyvät omista tarpeistaan ★ Miten sosiaalinen media muuttaa ydintoimintaa eli opetusta? • Open Access, arviointi, tutkinnot vrt. wikit
 12. 12. Organisaation oppiminen ★ Oppiminen on vastenmielistä. Myös organisaatiot oppivat vasta pakon edessä. (Juhana Kokkonen) ★ Seuraamisen verkostot > parvet • parvet voivat muodostaa muutosvoimia organisaatiossa • ihminen organisaatiossa > parvikatalyytti (innostaja)
 13. 13. Sosiaalisen median ”tähdet”
 14. 14. Sosiaalisen median ”tähdet” ★Facebook > yhteisöpalvelu • laaja käyttäjäkunta
 15. 15. Sosiaalisen median ”tähdet” ★Facebook > yhteisöpalvelu • laaja käyttäjäkunta
 16. 16. Sosiaalisen median ”tähdet” ★Facebook > yhteisöpalvelu • laaja käyttäjäkunta ★Twitter > mikrobloggaus • seuraa johtajaa
 17. 17. Sosiaalisen median ”tähdet” ★Facebook > yhteisöpalvelu • laaja käyttäjäkunta ★Twitter > mikrobloggaus • seuraa johtajaa
 18. 18. Sosiaalisen median ”tähdet” ★Facebook > yhteisöpalvelu • laaja käyttäjäkunta ★Twitter > mikrobloggaus • seuraa johtajaa ★Wikit • Wikipedia, Wikiopisto
 19. 19. Sosiaalisen median ”tähdet” ★Facebook > yhteisöpalvelu • laaja käyttäjäkunta ★Twitter > mikrobloggaus • seuraa johtajaa ★Wikit • Wikipedia, Wikiopisto
 20. 20. Vaikutuksista ★ Facebook • Kampanjat (vaali, protesti, kuluttaja yms.) • Rekrytointi (armeija, poliisi, tiedustelupalvelut yms.) • Oikeudenkäynnit (New York, Turku) tms.
 21. 21. Vaikutuksista ★ YouTube • koulusurmaajien viestit • Niilin Hanhet tms. • ”hiljainen painostaminen”
 22. 22. Sosiaalisen median palveluita
 23. 23. Sosiaalisen median palveluita Confluence Dekiwiki Wikit Prosessikirjoittaminen (yksin tai ryhmässä) Mediawiki Kommentointi, materiaalit Wikispaces GoogleDocs WordPress Oppimispäiväkirja Blogit Blogger Itsereflektointi Vuodatus PLE, kommentointi Omasana Qaiku Mikroblogit Ryhmäkeskustelut, muistiinpanot Jaiku Yhteisöt Twitter Facebook MySpace Yhteisöt IRC-Galleria Elgg yhteistöpalveluita eri tarpeisiin LinkedIn, Ning Flickr YouTube Mediapalvelut Photobucket Blip.tv Kuvien jakaminen, videoiden jakaminen, esitysten jakaminen Slideshare Skype Adobe Connect Pro Viestintä MSN GoogleTalk Viestintä opettajien ja opiskelijoiden välillä GoogleWave
 24. 24. Sosiaalisen median palveluita Confluence Dekiwiki Wikit Prosessikirjoittaminen (yksin tai ryhmässä) Mediawiki Kommentointi, materiaalit Wikispaces GoogleDocs WordPress Oppimispäiväkirja Blogit Blogger Itsereflektointi Vuodatus PLE, kommentointi Omasana Qaiku Mikroblogit Ryhmäkeskustelut, muistiinpanot Jaiku Yhteisöt Twitter Facebook MySpace Yhteisöt IRC-Galleria Elgg yhteistöpalveluita eri tarpeisiin LinkedIn, Ning Flickr YouTube Mediapalvelut Photobucket Blip.tv Kuvien jakaminen, videoiden jakaminen, esitysten jakaminen Slideshare Skype Adobe Connect Pro Viestintä MSN GoogleTalk Viestintä opettajien ja opiskelijoiden välillä GoogleWave
 25. 25. Sosiaalisen median palveluita Confluence Dekiwiki Wikit Prosessikirjoittaminen (yksin tai ryhmässä) Mediawiki Kommentointi, materiaalit Wikispaces GoogleDocs WordPress Oppimispäiväkirja Blogit Blogger Itsereflektointi Vuodatus PLE, kommentointi Omasana Qaiku Mikroblogit Ryhmäkeskustelut, muistiinpanot Jaiku Yhteisöt Twitter Facebook MySpace Yhteisöt IRC-Galleria Elgg yhteistöpalveluita eri tarpeisiin LinkedIn, Ning Flickr YouTube Mediapalvelut Photobucket Blip.tv Kuvien jakaminen, videoiden jakaminen, esitysten jakaminen Slideshare Skype Adobe Connect Pro Viestintä MSN GoogleTalk Viestintä opettajien ja opiskelijoiden välillä GoogleWave
 26. 26. Sosiaalisen median palveluita Confluence Dekiwiki Wikit Prosessikirjoittaminen (yksin tai ryhmässä) Mediawiki Kommentointi, materiaalit Wikispaces GoogleDocs WordPress Oppimispäiväkirja Blogit Blogger Itsereflektointi Vuodatus PLE, kommentointi Omasana Qaiku Mikroblogit Ryhmäkeskustelut, muistiinpanot Jaiku Yhteisöt Twitter Facebook MySpace Yhteisöt IRC-Galleria Elgg yhteistöpalveluita eri tarpeisiin LinkedIn, Ning Flickr YouTube Mediapalvelut Photobucket Blip.tv Kuvien jakaminen, videoiden jakaminen, esitysten jakaminen Slideshare Skype Adobe Connect Pro Viestintä MSN GoogleTalk Viestintä opettajien ja opiskelijoiden välillä GoogleWave
 27. 27. Sosiaalisen median palveluita Confluence Dekiwiki Wikit Prosessikirjoittaminen (yksin tai ryhmässä) Mediawiki Kommentointi, materiaalit Wikispaces GoogleDocs WordPress Oppimispäiväkirja Blogit Blogger Itsereflektointi Vuodatus PLE, kommentointi Omasana Qaiku Mikroblogit Ryhmäkeskustelut, muistiinpanot Jaiku Yhteisöt Twitter Facebook MySpace Yhteisöt IRC-Galleria Elgg yhteistöpalveluita eri tarpeisiin LinkedIn, Ning Flickr YouTube Mediapalvelut Photobucket Blip.tv Kuvien jakaminen, videoiden jakaminen, esitysten jakaminen Slideshare Skype Adobe Connect Pro Viestintä MSN GoogleTalk Viestintä opettajien ja opiskelijoiden välillä GoogleWave
 28. 28. Sosiaalisen median palveluita Confluence Dekiwiki Wikit Prosessikirjoittaminen (yksin tai ryhmässä) Mediawiki Kommentointi, materiaalit Wikispaces GoogleDocs WordPress Oppimispäiväkirja Blogit Blogger Itsereflektointi Vuodatus PLE, kommentointi Omasana Qaiku Mikroblogit Ryhmäkeskustelut, muistiinpanot Jaiku Yhteisöt Twitter Facebook MySpace Yhteisöt IRC-Galleria Elgg yhteistöpalveluita eri tarpeisiin LinkedIn, Ning Flickr YouTube Mediapalvelut Photobucket Blip.tv Kuvien jakaminen, videoiden jakaminen, esitysten jakaminen Slideshare Skype Adobe Connect Pro Viestintä MSN GoogleTalk Viestintä opettajien ja opiskelijoiden välillä GoogleWave
 29. 29. Sosiaalisen median palveluita
 30. 30. Sosiaalisen median palveluita digg.com del.icio.us Sosiaaliset kirjanmerkit Technorati.com sosiaaliset kirjanmerkit, linkkilistat, blogilistat Mybloglog.com Webspiration.com Miellekartat Mindmeister.com miellekartta, mind map Freemind Brightkite CenseMe Spotify GPS, kompassi, kiihtyvyysanturit, Muut Habbo musiikkiyhteisöt, virtuaaliset maailmat Second Life World of Warcraft
 31. 31. Sosiaalisen median palveluita digg.com del.icio.us Sosiaaliset kirjanmerkit Technorati.com sosiaaliset kirjanmerkit, linkkilistat, blogilistat Mybloglog.com Webspiration.com Miellekartat Mindmeister.com miellekartta, mind map Freemind Brightkite CenseMe Spotify GPS, kompassi, kiihtyvyysanturit, Muut Habbo musiikkiyhteisöt, virtuaaliset maailmat Second Life World of Warcraft
 32. 32. Sosiaalisen median palveluita digg.com del.icio.us Sosiaaliset kirjanmerkit Technorati.com sosiaaliset kirjanmerkit, linkkilistat, blogilistat Mybloglog.com Webspiration.com Miellekartat Mindmeister.com miellekartta, mind map Freemind Brightkite CenseMe Spotify GPS, kompassi, kiihtyvyysanturit, Muut Habbo musiikkiyhteisöt, virtuaaliset maailmat Second Life World of Warcraft
 33. 33. Netiketin alkeet •Älä puhu pahaa muista •Kuuntele ja pyri ymmärtämään muita •Kirjoita rehdisti omalla nimelläsi •Joskus voi olla hyvä syy muokata tai poistaa omia viestejään •Pyydä anteeksi jos mokaat •Rajaa avoimuutesi ja kunnioita muiden asettamia rajoja •Älä jätä verkkoon sellaista, mihin et halua törmätä tulevaisuudessa
 34. 34. Verkkoidentiteetti ja yksityisyys •Sosiaalinen media on samaan aikaa henkilökohtainen ja julkinen •Verkkoidentiteetti: • Nick / nimimerkki ja nimi • Profiilikuva • Esittelysivu •Verkkoidentiteettiä voi hallita • Työminä ja henkilökohtainen minä • Käytettävien palvelujen valinta •Verkkoidentiteetti voidaan varastaa •Internetillä on pitkä muisti
 35. 35. Suojaa postisi •Varo roskaposteja ja huijareita (esim. salasanojen ja luottokorttinumerojen kalastelut) •Älä avaa epäilyttäviä liitetiedostoja •Älä kirjoita sähköpostiosoitteita selväkielisenä www-sivuille, vaan esim. • etunimi.sukunimi@osoite.fi • etunimi.sukunimi(at)osoite.fi •Luo toinen sähköpostiosoite verkkopalveluihin rekisteröitymistä varten •Ilmaisen sähköpostilaatikon saa esim. Googlelta, Microsoftilta, Nokialta, MTV3:lta
 36. 36. Facebookin käyttäytymissäännöt Valitse kaverisi tarkkaan - kieltäytyäkin voi Päivitä tilaviestiäsi harkiten - tarvittaessa kaveriryhmittäin Ei noloja kuvia nettiin! Eikä varsinkaan nimillä Älä lähetä kutsuja sokkona kaikille Kaikki eivät ole valmiita chattailemaan milloin vain
 37. 37. Valokuvien käyttämisestä • Julkisessa paikassa ja tilaisuudessa saa kuvata • On hyvä tapa pyytää kuvan julkaisuun lupa, mutta se ei ole pakollista • Kuvaa ei saa julkaista, jos se saattaa loukata kuvassa olevien henkilöiden yksityisyyttä • Kotirauha suojaa luvattomalta kuvaamiselta • Käytä järkeä: ei esim. lasten rantakuvia nettiin
 38. 38. Valokuvien käyttämisestä • Julkisessa paikassa ja tilaisuudessa saa kuvata • On hyvä tapa pyytää kuvan julkaisuun lupa, mutta se ei ole pakollista • Kuvaa ei saa julkaista, jos se saattaa loukata kuvassa olevien henkilöiden yksityisyyttä • Kotirauha suojaa luvattomalta kuvaamiselta • Käytä järkeä: ei esim. lasten rantakuvia nettiin

×