mitoz

5,241 views

Published on

Published in: Business, Spiritual
1 Comment
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,241
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
67
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

mitoz

 1. 1. HÜCRE BÖLÜNMESİVEKALITIM<br />
 2. 2. HÜCRE BÖLÜNMESİ<br /><ul><li> Canlı hücrelerin neslini devam ettirmek için kendine benzer yeni hücreler oluşturmasına hücre bölünmesi denir.</li></ul>HÜCRE BÖLÜNMESİ <br />TÜM CANLILARDA GERÇEKLEŞEN BİR OLAYDIR<br /><ul><li> Hücre bölünmesinin amacı
 3. 3. Bir hücreli canlıların çoğalması
 4. 4. Çok hücreli canlıların büyümesi
 5. 5. Erkek ve dişi üreme hücrelerinin</li></ul>oluşturulması<br />
 6. 6. <ul><li> Hücre bölünmesi, büyüme ve yaraların onarılması için vücut hücrelerinde MİTOZ, üreme organlarında eşey ana hücrelerinde üreme hücrelerini oluşturmak için MAYOZ olmak üzere iki şekilde gerçekleşir.
 7. 7. Hücre bölünmesi, çekirdek tarafından kontrol edilir.</li></li></ul><li>MİTOZ<br />Canlılar hücrelerden meydana gelir<br /><ul><li>Hücreler sadece daha önceden var olan hücrelerden oluşur.
 8. 8. Yavru hücreler bir ana hücrenin bölünerek iki oğul hücre oluşturmasıyla meydana gelir.</li></li></ul><li>Tek hücreli<br />(İLKEL)<br />çok hücreli<br />(gelişmiş)<br />
 9. 9. 1-MİTOZ BÖLÜNME:<br />-Ana hücrenin bölünerek iki yeni hücre oluşmasına denir.<br />-Vücut hücrelerinde meydana gelir.<br />-Bölünme sonunda kromozom sayısı sabit yeni hücreler oluşur.<br />-Yeni hücreler kalıtsal yönden aynı genetik şifrelere sahiptir.<br />-Bütün canlılarda görülür.<br />-Canlıların yaşamı boyunca devam eder.<br />
 10. 10. ÇEKİRDEK BÖLÜNMESİ:<br />Çekirdekçik ve çekirdek zarı kaybolur<br />Kromozomlar belirginleşir<br />Hücrenin ortasına dizilen kromozomlar ikiye ayrılır zıt kutuplara doğru hareket eder<br />Böylece oluşacak hücreler kalıtım maddesinin birer kopyasını almış olur<br />
 11. 11.
 12. 12. Interfaz<br />(Hazırlık Safhası)<br />
 13. 13.
 14. 14. Profaz<br />
 15. 15.
 16. 16. Metafaz<br />
 17. 17.
 18. 18. Anafaz<br />
 19. 19.
 20. 20. Anafaz<br />
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23. HÜCRELER <br />TAŞIDIKLARI KROMOZOM SAYISINA GÖRE 2’YE AYRILIR<br />
 24. 24. 1-VÜCUT HÜCRESİ<br /><ul><li>Kromozomlar çiftler halinde bulunur böyle hücrelere diploit hücre denir</li></ul>Sinir hücresi kas hücresi kan hücresi<br />2n=46 2n=46 2n=46<br />
 25. 25. 2-EŞEY HÜCRESİ<br /><ul><li>Yumurta sperm gibi eşey hücrelerinde kromozom sayısı vücut hücrelerinin yarısı kadardır
 26. 26. Böyle hücrelere haploit hücre denir</li></ul> n=23kromozom<br />
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30. ÜREME<br /><ul><li> Her canlının neslini devam ettirmek üzere kendine benzer yeni bireyler meydana getirmesine üreme denir.
 31. 31. Bu olay bir türün devamını sağlar. Esası hücre bölünmesine dayanır.
 32. 32. Canlılarda eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere iki çeşit üreme görülür.</li></li></ul><li>EŞEYSIZ ÜREME<br /> Bir canlının tek başına yeni bir birey dünyaya getirmesine eşeysiz üreme denir. Bu üremede ana baba yoktur. Basit bir çoğalma şeklidir. İlkel canlılarda görülür. <br />Eşeysiz üremenin temeli mitoz bölünmedir. Bu yüzden eşeysiz üreme ile oluşan canlılar birbirlerine benzerler. <br />
 33. 33. <ul><li>Yeni birey tek bir atadan meydana gelir.
 34. 34. Yeni bireyin bütün kalıtım materyalleri ana bireyinkiyle aynıdır.
 35. 35. Kalıtsal çeşitliliğe olanak sağlamaz.
 36. 36. Temelini mitoz bölünme oluşturur.
 37. 37. Erkeklik ve dişilik yoktur (Cinsiyet yok)
 38. 38. Tek bir ata canlı bulunur.
 39. 39. Yavru bireyler ata canlıdan mitoz bölünme ile oluşur.
 40. 40. Oluşan canlıların bütün genetik özellikleri ata canlının aynısıdır.
 41. 41. Canlıların çeşitliliğinde etkisi yoktur.</li></li></ul><li>Eşeysiz üreme çeşitli şekillerde meydana gelir. <br /><ul><li>Bölünerek çoğalma(üreme)
 42. 42. Tomurcuklanma ile çoğalma
 43. 43. Sporla çoğalma
 44. 44. Vejatatif çoğalma
 45. 45. Rejenerasyonla çoğalma(yenilenme)</li></li></ul><li>A-Bölünerek Çoğalma:<br /><ul><li> Bir hücreli ilkel organizmalarda görülen üreme şeklidir.
 46. 46. Hücrenin ikiye bölünmesi ile gerçekleşir.
 47. 47. Temelini mitoz bölünme oluşturur.</li></ul>Bakteri, amip, öglena, terliksi hayvan ve su yosununda bölünerek çoğalma görülür.<br />
 48. 48. B-Tomurcuklanmayla çoğalma:<br /> Canlının bir yerinden dışarıya doğru büyüyen bir çıkıntının ana canlıyla aynı kalıtsal özelliklere sahip yeni bir canlı oluşturmasına tomurcuklanmayla çoğalma denir.<br /> Bira mayası, protistler, sölentereler,süngerler ve hidra tomurcuklanarak çoğalan canlılardır. <br />Bu canlılarda vücudun dışına doğru bir çıkıntı oluşur. Bu çıkıntı gelişerek bir önceki canimin bir kopyasını oluşturur. Oluşan bu canlı ana canlının üzerinde kalarak koloni oluşturabileceği gibi ana canlıdan ayrılarak bağımsız olarak ta yaşayabilir. <br />
 49. 49. C-Sporla çoğalma: <br />Genellikle mayoz bölünme ile oluşan sporlar, sağlam yapılı örtüleri olan ve aşırı sıcaklık,soğuk gibi elverişsiz çevre koşullarına dayanıklı olan özel hücrelerdir. Sporlar uygun ortamda gelişerek yeni bir canlı oluşturur. Bu şekildeki üremeye sporla çoğalma denir.<br />Sıtma etkeni olan plazmodyumda, kara yosununda, ekmek küfünde, mantarlarda ve eğrelti otlarında görülür.<br />
 50. 50. D-Vejetatif Çoğalma:<br /> Canlıdan kopan bir parçanın gelişerek yeni bir birey oluşturmasına vegetatif üreme denir. Yüksek yapılı bitkilerde, yassı solucan ve denizyıldızı gibi bazı canlılarda görülür. Oluşan yeni bireyin tüm özellikleri ana canlı ile aynıdır. <br /> Muz,çekirdeksiz üzüm,turunç,kavak,söğüt gibi bitkiler tohum üretme yeteneklerini kaybetmişlerdir.Bu bitkiler çelikleme ve aşı gibi yöntemlerle yetiştirmektedir. Çilek sürüncü gövdelerden patates yeraltı yumrularındaki gözlerden, gözyaşı bitkisi yaprak tomurcuklarından vejetatif yolla üretilir.<br />
 51. 51. <ul><li> Bu tip üremede bitkilerden alınan bir parça köklendirilerek yeni bir bitki oluşturulur.
 52. 52. Kavak ağacından kopartılan bir dalın toprağa ekilmesi ile yeni bir kavak ağacının oluşması </li></ul>(Çelikle üreme) <br /><ul><li> Patates ve yer elmasıyumrularının toprağa ekilmesi ile üretilmesi</li></ul>(Yumru ile üreme)<br />
 53. 53. Rejenerasyon (Yenilenme):<br /> Canlıdan kopan bir parçanın kendini tamamlayarak yeni bir canlı oluşturmasıdır. <br />Bazı hayvanlarda vücuttan kopup ayrılan parça yeniden yapılır. Örneğin: Yassı solucan (planeria) bir kaç parçaya bölündüğünde her parçadan yeni solucan oluşur.<br /> Deniz yıldızında da kopan her parçadan yeni canlılar oluşur. Bu canlılarda görülen yenilenme olayını da eşeysiz üreme olarak kabul edebiliriz.<br /> Kertenkelede kopan kuyruk yenilenebilir. Ama bu üreme olarak kabul edilmez.<br />
 54. 54. Fen ve teknoloji<br />öğretmeni<br />İ<br />N<br />A<br />Z<br />M<br />O<br />Ğ<br />L<br />U<br />İ<br />Ö<br />Z<br />D<br />E<br />L<br />G<br />
 55. 55. 05.10.2010<br />SORU<br />Aşağıdakilerden hangisinde bölünme ve<br />sporlanma ile çoğalma görülür?<br />A) Paramesyum    <br />B) Alg    <br />C) Planarya    <br />D) Mercan<br />
 56. 56. 05.10.2010<br />SORU<br /> Aşağıdaki canlılardan hangisinin çoğalma  şekli<br />yanlış eşleştirilmiştir?<br />A) Ekmek mayası - Tomurcuklanma<br />B) Amip - Bölünme<br />C) Ekmek küfü - Sporlanma <br />D) Planarya - Tomurcuklanma <br />
 57. 57. 05.10.2010<br />SORU<br />Hangi tanım mitoz hücre bölünmesinin ligi değildir?<br />A) 2 tane hücre oluşması<br />B) Kromozom sayısının sabit kalması<br />C) Tek hücrelilerde çoğalmayı sağlaması<br />D) Çok hücrelilerde çeşitliliği sağlaması<br />
 58. 58. 05.10.2010<br />SORU<br /> Aşağıdaki üreme şekillerinin hangisi aynı türün<br />bireyleri arasında çeşitlilik yaratır?<br />A) Çelikle üreme<br />B) Tomurcuklanma ile üreme<br />C) Sporla Üreme<br />D) Tohumla ürerne<br />
 59. 59. 05.10.2010<br />SORU<br /> Aşağıda verilenlerden hangisi eşeyli üremedir? <br />A. kuşların yumurta bırakması<br /> B. bira mayasının tomurcuklanması<br />C. deniz yıldızının vücudundan kopan parçadan yeni canlı oluşması<br /> D. mantarların sporlanıp yeni canlı oluşturması<br />
 60. 60. 05.10.2010<br />SORU<br /> Aşağıdakilerden hangisi sporlanma ile çoğalır?<br />A. Bira mayası <br />B. Mercan <br />C. Öglena <br />D. Eğrelti otu<br />

×