Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
UNIVERSITETI PUBLIK “HAXHI ZEKA”
LËNDA : NJOHJA DHE KONTROLLI I CILËSISË SË MALLRAVE
TEMA : MATJA E CILËSISË
Prof .Dr . AD...
PËRMBAJTJA :
1.HYRJE ........................................................................................................
1. HYRJE
Çdo ditë e më tepër konsumatorët bëhen më të sofistikuar, më të informuar dhe pritjet e
tyre rriten, prandaj mëny...
2. MATJA E CILËSISË
Definimi i cilësisë:
 -“Performancë kundrejt standardeve “
 -“Përmbushje të nevojave të klientit”
 ...
Kategoritë
kryesore
Nën kategoritë Përgjegjësit
Cilësia e
produktit
Specifikimet dhe cilësia e
produktivitetit
Përputhja m...
3. CILËSITË TEK KONSUMATORËT
Nën
kategoritë e
Vlerësimit
Produkti
Ynë
Konkurrenti
1
Konkurrenti
2
Konkurrenti
3 Të tjerët
...
4. CILËSIA DHE PRODUKTIVITETI
• Është një tregues kryesor i performances se një produkti dhe një shërbimi , bëjnë
komente ...
5. STANDARDET
6. KOSTOJA E CILËSISË
Është matësi më mirë që tregon se sa po na kushton cilësia e prodhimit-shërbimit dhe
s...
7. Matësit e tipareve te produkteve të shërbimeve
Shprehin anën sasiore te cilesisë d.m.th, cilësia shprehet ne shifra .
K...
8. Treguesit tjerë te cilësisë se produktit
• Në praktik perdoren tregues te përgjithshëm për disa degë
te industrisë
• Me...
Në kuadër të këtij punimi paraqitem konceptin e cilësisë , u munduam të trëgojmë se
cilët janë matësit të cilët përdorën p...
LITERATURA :
Prof .Adem Dreshaj -Njohja dhe kontrolli i cilësisë së mallrave
http://www.vitrina.edu.al/newweb/?fq=brenda&m...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Matja e cilësisë!

3,686 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Matja e cilësisë!

 1. 1. UNIVERSITETI PUBLIK “HAXHI ZEKA” LËNDA : NJOHJA DHE KONTROLLI I CILËSISË SË MALLRAVE TEMA : MATJA E CILËSISË Prof .Dr . ADEM DRESHAJ Punuar nga : Delfina Ukaj Kaltrina Lajçi Flaureta Ramaj PUNIM SEMINARIK
 2. 2. PËRMBAJTJA : 1.HYRJE ........................................................................................................................................3 2.MATJA E CILËSISË....................................................................................................................4 3.CILËSITË TEK KONSUMATORËT ..........................................................................................5 4.CILËSIA DHE PRODUKTIVITETI........................................................................................6 5.STANDARDET............................................................................................................................6 6.KOSTOJA E CILËSISË ...........................................................................................................6-7 7.MATËSIT E TIPAREVE TË PRODUKTEVE TË SHËRBIMEVE. ………………………….7 7.1.Ndijuesit (sendoret )……………… …………….……………………………………….7 8.TREGUESIT TJERË TË CILËSISË SË PRODUKTIT………………………..……………….8 9.PËRFUNDIMI…………………………………………………………………………………..9 Literatura…………………………………………………………………………………………..9
 3. 3. 1. HYRJE Çdo ditë e më tepër konsumatorët bëhen më të sofistikuar, më të informuar dhe pritjet e tyre rriten, prandaj mënyra e vetme që një biznes të mbijetojë dhe prosperojë është duke ju përkushtuar cilësisë. Kur perdorim shprehjen cilësi zakonisht mendojmë për produktet ose sherbim të shkelqyer që i plotëson ose i tejkalon dëshirat tona si konsumator.Çdo organizatë apo ndërmarrje dëshiron të përmirësojë mënyrën se si operon dhe me këtë rast të rris praninë ne treg, t’i reduktojë shpenzimet, të menaxhojë rrezikun në mënyrë më efektive apo të rrisë kënaqësinë e konsumatorëve. Arritja e cilësie të mirë kërkon komunikim ndërmjet konsumatorëve, prodhuesve dhe furnitorëve. Produktet dhe shërbimet ka shumë veti ,varen nga lloji dhe destinacioni i përdorimit.
 4. 4. 2. MATJA E CILËSISË Definimi i cilësisë:  -“Performancë kundrejt standardeve “  -“Përmbushje të nevojave të klientit”  -“Kënaqje të klientit” Në për caktimin e cilësisë disa veti mënjanohen, të tjerat bëhen themelore. Masat e cilësise janë: 1. Cilësia tek konsumatori 2. Cilësia dhe produktiviteti 3. Standartet 4. Kostot e cilësisë 5. Matësit e tipareve të produktit 6. Ndijuesit (sendorët) 7. Treguesit të tjerë të cilësisë së produktit
 5. 5. Kategoritë kryesore Nën kategoritë Përgjegjësit Cilësia e produktit Specifikimet dhe cilësia e produktivitetit Përputhja me projektimin kur produkti është për tu shpërndarë Performanca pas shpërndarjes Besueshmëria jetëgjatësia ,siguria etj. Marketingu Projekti i zhvillimit Blerja/Prodhimi Projketimi-zhvillimi Cilësia e shërbimit Shërbimi tek konsumatori në lidhje me projektin Shërbimi konsumator shitja Shërbimi pas shitjes Sigurimi për dokumentacionin Projekti i zhvillimit Marketingu Cilësia Cilësia e shpërndarjes Shpërndarja në kohën e paracaktuar Mbatja e premtimeve për shpërndarje. Prodhimi/marketing Prodhimi/blerje
 6. 6. 3. CILËSITË TEK KONSUMATORËT Nën kategoritë e Vlerësimit Produkti Ynë Konkurrenti 1 Konkurrenti 2 Konkurrenti 3 Të tjerët Shitjet vjetore 20 25 Mesatare 8 12 Përputhja e projektit me kërkesat Mesatare Më e mira Mesatare E keqe E keqe Përputhja pas shpërndarjes Ndër më të mirat Ndër më të mirat Mesatare Mesatare E keqe Performanca pas shpërndarjes Mesatare Më e mira Mesatare E keqe Mesatare Cilësia totale e produktit Mesatare Më e mira Mesatare E keqe E keqe Opinioni i konsumatorit Mesatare Më e mira Mesatare Mesatare E keqe Çmimi Mesatare I lartë Mesatare I ulët Mesatare Duke u nisur nga përkufizimi, cilësia është përputhja me kërkesat, kuptohet lehtë se matja e cilësisë duhet të tregojë pikërisht se sa është shkalla e përputhjes së këtyre kërkesave. Vlerësimi i cilësisë bëhet duke krahasuar nënkategoritë e vlerësimit actual të produktit dhe produktet e konkurrentëve. Kjo mënyrë sugjeron se nuk duhet marrë më shumë se 3 konkurrentë dhe të tjerët të përfshihen në një grup të veçantë.
 7. 7. 4. CILËSIA DHE PRODUKTIVITETI • Është një tregues kryesor i performances se një produkti dhe një shërbimi , bëjnë komente te ilustruara në një proces të prodhimit.Realizimi i niveleve të larta te cilësisë nëpërmjet planifikimit me te mirë të produktit dhe të një kontrolli me një rezultat te mirë ,luan rol të rëndësishëm në rritjen e produktivitetit .Rritet cilësia , rritet produktiviteti. • Pyetjes perse ndodh qe produktiviteti rritet , kur cilësia përmirësohet nga përvoja me te mira mund te përgjigjemi : bëhett pak shpenzime te kota . Përmirësimi i cilësisë bën që orët e punës se punëtorit dhe orët e makineri që kursehen nga ulja e produkteve skare , te shkojmë për realizimin e një shërbimi me cilësi .Kjo sjell efekt një reaksion zinxhirë ; një kosto me të ulët , një pozicion me te mirë konkurrues ; një produktivitet me te lartë ; njerëz me te lumtur në punë ; punësimi më te madh ne numër .
 8. 8. 5. STANDARDET 6. KOSTOJA E CILËSISË Është matësi më mirë që tregon se sa po na kushton cilësia e prodhimit-shërbimit dhe se çfarë mund të behte për uljen e kostos se cilësisë . Kostot mund të ndahen në dy kategori: 1) Kosto për arritjen e cilësisë së lartë (Kosto e kontrollit të cilësisë) 2) Kostot që lidhen me pasojat (Kostot e dështimit të cilësisë) Janë dokumente të hartuara .Standardet shërbjenë si pika referimi me të cilat krahasohen specifikimet aktuale të produktit me standardet .Divijimet nga standardet tregojnë se ka keqësim të cilësisë .
 9. 9. 7. Matësit e tipareve te produkteve të shërbimeve Shprehin anën sasiore te cilesisë d.m.th, cilësia shprehet ne shifra . Këtu përfshihen : 1. Njësit matëse në natyre si njësite e peshës , te gjatësisë , te vëllimit , njësit matëse ne përqindje , qe shprehnin përqindjen e elementit te dobishëm ne produktin e gatshëm , përqindjen e lagështisë etj . njësisë matëse te temperaturës ( termometri ). 2. Matësi me pika ose nota- kane për qëllim te bëjne vlerësimin e ngjyrës , shijes , formës te një produkti ( metoda organoleptike ). 7.1 Ndijuesit (sendoret )  Një mjet zbulues i specializuar për të njohur ecurinë e proçeseve teknologjike dhe shndërrimin në informacion.  Ndijuesit janë: ndijues teknologjik dhe human.  Ndijuesit teknologjik: kalibri, peshoret, pajisjet e ndryshme në laborator,, kompjuteret , monitorët etj.  Organizim shkencore të procesit  Përdorimi në një standart të lartë të ndijuesve
 10. 10. 8. Treguesit tjerë te cilësisë se produktit • Në praktik perdoren tregues te përgjithshëm për disa degë te industrisë • Me produktet SKARCO kuptojmë atë produkt qe nuk i përgjigjet kërkesave cilësore te standardeve . • Shkaqet e lajmërimit te skarciteve mund te jen : materiali I keq ( lënda e pare ) , punëtoret e pakualifikuar , defekt makinerie etj • Treguesit ne te përdorur te skarcitetit janë : 1. koeficienti I skarcitetit (K2=Ps/P) dhe 2. koeficienti mesatar I defektit .
 11. 11. Në kuadër të këtij punimi paraqitem konceptin e cilësisë , u munduam të trëgojmë se cilët janë matësit të cilët përdorën për përcaktimin apo matjen e cilësisë . Nga tema e shtjelluar pamë se në kuadër të matësve hynë 7 matës si : cilësia tek konsumatori,cilësia dhe produktiviteti ,standartet,kostot e cilësisë,matësit e tipareve të produktit,ndijuesit (sendorët),treguesit të tjerë të cilësisë së produktit. Ne u munduam të paraqesim sa më qartë , rëndësinë dhe rolin e secilit prej tyre . 9. PËRFUNDIMI
 12. 12. LITERATURA : Prof .Adem Dreshaj -Njohja dhe kontrolli i cilësisë së mallrave http://www.vitrina.edu.al/newweb/?fq=brenda&m=shfaqart&gj =gj1&aid=60558 http://ekonomia.weebly.com/uploads/4/3/9/9/4399336/11_lig jrata_11_menaxhimi_i_cilsis.pdf

×