ข้อสอบ ทดสอบความรู้ ป.5 ศพอ

3,369 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,369
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
266
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อสอบ ทดสอบความรู้ ป.5 ศพอ

  1. 1. แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษาที่ ๒๕๕๔ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔คาชี้แจ้ง ๑. แบบทดสอบมีทั้งหมด ๗ ตอน ๗๐ คะแนน ๒. ใช้เวลาสอบ ๕๐ นาที ๓. เขียนคาตอบลงในข้อสอบให้ครบถ้วนและชัดเจน ๔. ห้ามนาข้อสอบและกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบคะแนนตอนที่ ๑ คะแนนตอนที่ ๒ คะแนนตอนที่ ๓ คะแนนตอนที่ ๔ คะแนนตอนที่ ๕ คะแนนตอนที่ ๖ รวม
  2. 2. Name ………………..…………………………………… Nickname………….…..จงตอบคาถามต่อไปนี้ 1 What is that? ………………………………… 2 What is that? ………………………………… 3 What is that? ………………………………… 4 What is this? ………………………………… 5 What is this? ………………………………… 6 What is this? ………………………………… 7 What is this? ………………………………… 8 What is this? ………………………………… 9 What is this? ………………………………… 10 What is this? …………………………………
  3. 3. Name ………………..…………………………………… Nickname………….…..จงหาคาศัพท์ในตาราง ทั้งทางแนวตั้งและแนวนอนแล้วเขียนใหม่โดยใช้คานาหน้านาม a / an / theเช่น 1. A van 2. An elephant Z E B A T R F S B X G A P W I G Y T I L N P T O G C A T I N A B H K A N N A N T C S …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….จงเติมอักษรที่ขาดหายไปลงในช่องที่กาหนดให้ ( 10 คะแนน) 1. What …….that? 6. What is th…s? 2. Its a p...n. 7. ………. Is a bat. 3. ………..is this? 8. It’s …………rat. 4. It is a b…n. 9. It is a ... ig. 5. It’s a ca… . 10. ………..is a rat.
  4. 4. Name ………………..…………………………………… Nickname………….…..ดูรูปภาพแล้วเติม This หรือ That ลงในช่องว่างที่กาหนดให้ 1. ………...is a pan 2. …………is a ring 3. ................is a man 4. ……………is a cap 5. ................is a fanจงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคคาถามตัวอย่าง This is a pan. Is this a pen? 1. This is a net. 6. That is a van. ………………………………. ………………………………… 2. This is a leg. 7. This is a cap. ………………………………… …………………………………. 3. It is a fan. 8. That is a neck. …………………………………. …………………………………. 4. It is a bin. 9. That is a map. …………………………………. …………….……………………. 5. It is a mat. 10. This is a bed. ………………………………… ………………………………….
  5. 5. Name ………………..…………………………………… Nickname………….….. จงนาบทสนทนาต่อไปนี้นาไปเติมช่องว่างให้ถูกต้อง Thanks. / And you? / You’re welcome. / Good morning, Tom / Thank you. / Here you are. / Please.Tom: Good morning, Jon.Jon: (1) ……………………….. . How are you today?Tom: Fine, thank you. (2)……………………………..?Jon: Fine, (3)…………………………….. .Tom: Give me the pen, (4)…………………………. .Jon: (5)…………………………………….. .Tom: (6)……………………………………… .Jon: (7)…………………………… .
  6. 6. Name ………………..…………………………………… Nickname………….…..จงจับคู่ภาพให้ตรงกับคาบรรยาย Who am I? I am big. I’ve got long hair, a big nose and small eyes. I like honey.A Who am I? I am small. I’ve got big, beautiful eyes. I’ve also got long. I like carrots.B Who am I? I am big. I’ve got small ears and small eyes. I’ve also got a long tail.C Who am I? I am tall. I’ve got a long neck and long legs. I like to eat leaves.D Who am I? I am big. I’ve got a very long nose. I’ve also got big ears, but small eyes.E

×