Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ศิลปการพับผ้า1

7,173 views

Published on

Published in: Design

ศิลปการพับผ้า1

 1. 1. ทิวลิป ดอก 10 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก เล่ม 1
 2. 2. ขั้นตอนการพับ ทิวลิป ดอก 1. พับครึ่งโดยให้ขอบผ้าเสมอกันจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2. พับครึ่งตามแนวเดิมอีกครั้งแล้วกรีดผ้าให้เรียบเสมอกัน 3. พับผ้าด้านซ้ายและขวาเข้ามาจดกันที่จุดกึ่งกลางของผ้า 4. พับผ้าจากมุมด้านล่างซ้ายและขวาขึ้นเป็นมุม 90 องศาเข้าหาจุดกึ่งกลาง 5. พลิกผ้ากลับด้าน พับผ้าจากมุมด้านบนซ้ายและขวาลงเป็นมุม 90 องศาเข้าหาจุดกึ่งกลาง 6. สอดปลายผ้าด้านขวาเข้าในผ้าด้านซ้ายให้แน่น 7. กลับผ้าอีกด้านตั้งขึ้น ค่อยๆ จัดกลีบดอกให้สวยงาม 8. ชิ้นงานสำเร็จ 11 รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร
 3. 3. ขั้นตอนการพับ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 12 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก เล่ม 1
 4. 4. ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนการพับ ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 8 13 รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร
 5. 5. ดอกเบิร์ดออฟพาราไดส์ 14 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก เล่ม 1
 6. 6. ขั้นตอนการพับ ดอกเบิร์ดออฟพาราไดส์ 1. นำผ้าต่างสีมาวางซ้อนกันแล้วพับครึ่งโดยให้ขอบผ้าเสมอกันจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2. พับครึ่งจากซ้ายไปขวาจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3. พับผ้าจากมุมล่างซ้ายขึ้นไปจดมุมผ้าด้านบนขวาให้เป็นรูปสามเหลี่ยม 4. กดปลายผ้าด้านแหลมไว้แล้วจับมุมผ้าด้านล่างพับเข้าหากึ่งกลางผ้า 5. ทำเช่นเดียวกันกับมุมผ้าอีกด้านแล้วกรีดรอยพับให้เรียบ 6. พลิกผ้ากลับด้าน พับมุมผ้าด้านล่างขึ้นทั้ง 2 ด้าน 7. พับครึ่งเข้าหากันจะมีลักษณะคล้ายเรือ 8. ดึงปลายผ้าชั้นบนสุดขึ้นให้ตึงและตั้งตรง 9. ดึงปลายผ้าให้ตึงจนครบทุกชั้น ยกเว้นชั้นล่างสุด แล้วตกแต่งแต่ละชั้นให้มีระยะเท่าๆ กัน 1 0. ชิ้นงานสำเร็จ 15 รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร
 7. 7. ขั้นตอนการพับ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 16 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก เล่ม 1
 8. 8. ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนการพับ ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 9 ขั้นตอนที่ 10 17 รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร
 9. 9. คาร์เนชัน ดอก 18 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก เล่ม 1
 10. 10. ขั้นตอนการพับ คาร์เนชัน ดอก 1. พับครึ่งให้ขอบผ้าเสมอกันจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2. พับครึ่งตามยาวอีกครั้ง กรีดรอยพับให้เรียบ 3. พับผ้าขึ้นมาประมาณ 1 นิ้ว พับทบไปมา 4. ทบผ้าไปมาจนสุดปลายผ้า 5. จับผ้าส่วนล่างให้แน่น ค่อยๆ คลี่ผ้าออกทีละชั้น 6. คลี่ผ้าจนครบทุกชั้น จัดให้สวยงาม 7. จัดใส่แก้วมีก้าน ดึงตกแต่งกลีบดอกให้สวยงาม 8. ชิ้นงานสำเร็จ 19 รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร
 11. 11. ขั้นตอนการพับ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 20 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก เล่ม 1
 12. 12. ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนการพับ ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 8 21 รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร
 13. 13. หน้าวัว ดอก 22 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก เล่ม 1
 14. 14. ขั้นตอนการพับ หน้าวัว ดอก 1. พับครึ่งโดยให้ขอบผ้าเสมอกันจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2. พับครึ่งจากซ้ายไปขวาจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3. พับปลายผ้าลงมา โดยเว้นระยะจากขอบผ้าประมาณ 1-2 เซนติเมตร 4. พับลงมาจนครบทุกชั้น โดยเว้นระยะห่างของแต่ละชั้นเท่าๆ กัน 5. เมื่อพับลงมาครบทุกชั้นแล้วหมุนปลายแหลมของผ้าเข้าหาตัว พับผ้าด้านขวาลงมาเป็นมุม 90 องศาเข้าหาจุดกึ่งกลาง 6. พับผ้าด้านซ้ายมาจดกับผ้าด้านขวาตรงกึ่งกลางแล้วกรีดรอยพับให้เรียบ 7. พลิกผ้ากลับด้าน พับมุมผ้าด้านล่างขึ้นไปประมาณ 1/3 ของผ้า 8. พลิกผ้ากลับด้านแล้วกางผ้าออก 9. ชิ้นงานสำเร็จ 23 รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร
 15. 15. ขั้นตอนการพับ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 24 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก เล่ม 1
 16. 16. ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนการพับ ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 9 25 รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร

×