Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hu mnl ol_k_148_726_csomó

409 views

Published on

.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hu mnl ol_k_148_726_csomó

  1. 1. !' ? j ' ú yStM én; Dm 1334 amvpmm Volzaii m izma R fvte/ vud/ GÍ/ ebw wmnzmwmwvw mell] ÍAAitEÍ/ Útd yw- É; 124. tengq] ww/ vwml ómmkátöefÁ/ SŐC záram w fleJwmqadzaAo wwwv M1 líxoTki/ Aa u a No phwauan awÚ-Üw maga? a káuetkeid wmxmuw; u át ' ttdiwwv m" . 4. v . . A? máma/ dm tör/ Ne "ÜT- 191041447 gmk 9 gmw ÉhMqaJ/ c h? tűr A mazéeuwőő mm . _ M? í www Waw kamut z m- ": 1*'_L . N . Wú rámai far; wmwwvwlt MMWV kww) 44 Méla W b; m farmra? %0 van mw ágába/ ám íJCuvLLÍ voí, _íaull; vtxwéjw pzoáwc MA tán/ M ' , .a, uh8', ;n, mám mm v; . u l" _ k / wM/ M í; Év7/W "M "'77 xmz Á fnu: , .,4 Wfümsffwaao. wxaasmm Ama m'n-at- hwxwwádalmmuít
  2. 2. __ , - l üxw tavam: agya ágban. W m V 2 ad , a Üulkldvp, a oum ma; 10-1: komám] 4 az nitadawúwtak ama/ u 701474; ám áÁmm mamám, á W. %7.; 444% 473474614 M4 414444310; 697% pauza/ ím még; 4 4.704.112. nem eh Igya mwyx pác/ aula armumfa, élé/ m; arí 1,.2.'?4vz. ;., 277% harang mysK: uwwú Íeg-Áláúq Lafzef/ eumg 47 . aga; m'a ÍÜAtRnMIkÉCLY m. rz á, amazon p wzmwuluwű űím- am m. rwwaÍa WP/ fÁ/ lww A; Élvyav/ úit/ s/úlx? , A/ Éumc/ ka/ f/ "ma: g ámw. .. , '40 lyuk, íme/ luc még a, wmmmzauqmaz a mű M na, " táv/ z _ í xmx. év; apum 149.444. un. z, mzwiavu ama wmpueTuu/ g- w, mm YMM A pun/ c muzuwupuítw 7 1 mani, " puma. ) wh. . .. ím. xm, .,. ,u. í_(m. n7 4 . v n mwím; 7 iÍAAdAWMLmoű-Iaan) 1 ÜmAqÁ-qm . wuz. m uwmxmmwwog % jawarfmmmwtmw-na V1%u1#)_. . -2, Jbwzxmwmw Hrzilm-ÓkmwkLW 5 . 1: W-MrwkuJkL/ uh) . / - wülvgtímwníáytl" sugara/ LM M4, Mwumuwx), , , . / 5% í); MMa/ wtpmmu d; / - hm. .. j. ) u. 3 s ' . Mgfmmfamf W Mák, wmtwcu vágtam mmmwím MO/ K A WJoMÁtJfAAA-Í Adád/ u igazak ki. (hamm . w 21, a awwMmspm hattam. a Í-"íhnóuowf M ám n (vonz/ W g pldwócolé mwgpm magguaw a lmmjoww a, magma Mwma. un ama; w. Ama Mnfíe, cum zuga/ vasak]. v; akadva n Ma, ' "tudat/ L pYEHGxÍ ágitwubtok. m MM (gy/ m Ampwegmáut ', ma; 7.447 (m; M adácÍávLus/ finlruxx/ Íux í . . ágwű a uxmawtáttl/ AJHÍLX (wyemo/ i a flmÍcwí . mÁa, Awoal / HLL'J; MALÍÁI'V'*' m a kamu: j. .. mm fawdwuc pawmda M Mama. p: tv/ W: lm kamuk 2 fimwten pun! Mc hunynak ACŐJM/ tátw? m; maiak á; ymc rJtAnTxuÍs/ Ídl-La mnetqcű imámra! ÁÍÍÁCodWn/ í. hamva-m't rwn; wgm Wmflilhífl/ K a. agg guwnwpk máza Mxtlark, all- wygízt Mannt Láxauguimu mjűwástái 741. ÍME/ w űmmuouz, wxwáir. 595141 JLLCLMMLA. Iivxdnhwnm Mit N? ) 1 '- mxümamtáakqygkm ' _ o. cJMMmm-Lenc. Uwmumm méla-mm a m mama; mim
  3. 3. JA, Dáka; . lantuxau; w'k' Mamumx Aka-x 4 iwunuxp a _ Pjgtngu na. ugzdMuatgg r44lózdb| i [film Wpním yaaLlÍasv-Acwaan-x M anyain le- marad . Ja kazah amam gramm! n" , u: mama. t aszok-n- ankzwumir unniuk maw Mammwq; ma; mww w w (klán; kim Tulmwm 2,42 . 14a. ; vma; Yta w mm vyaí ha Jfuám wvuz m míg magammal; ííy aga a éq-fm MM; máueuuuáakna üuL growuau; _ sarum ; .. m9]. CXW MM w ívnek. vaja A. - m. xwwt Mm n m" *Jl'(tl í m" NMW Mami kumw Guyana "Hun, mm Maga-nm N mwp gy. ' . mu. .m cum, GMM-u-mmmam . . L . , , . u , 1 Ylv/ Mlumámmvwximű/ An uhumww w. Mux 1 mama mmmaaaw 4% A "maqj Mxmlw ím, Mm mVZAÁX/ É/n ümf m. ráun/ maki, vum, fi mwmlv- 1 x kim Cm tíA/ Aleuyfd Mama/ n'a? " ; c ; Í'. x'vJ/ *_: ,nx'y-1gl+x Jalxduxe maugm m. - űuu. m6; pÍ-Áx N. 7 1 v, n w e, ühüm mwwu N 2 . w-. fmm m. ayÉnLan Awkotoxxekdúff a fám ÉU/ Auu-XLL LDÜUIUHÜ MM M1 uánafot CL? nufuw a. mm: zwéidml áqgzatv-JJÁ M. 1%: 3 dumába/ w, 1 mww. pá zug-Ma; m; Ha m. gamma 1 maid (m; N wéL a Ha mm mazwímam tyű: JU MME Áe/ feuitdzw, maszek. s Luc mkvqrgjLjwyük-Ld/ lmói M"; %4 3, "w; MM mm a [akna-p Cu§w13§a4 Én (u/ Jlgwx , ... ... ,,. .. ; .. v.-1., .1. hxmu M7.. . HAH, H cf/ w-mlzlus 1114. tídxxtxxw áxxcÁ-űw xll/ Gan vfcü íLhulvgáxl áou/ Uw. jwáxíuíny n. IX/ ís/ rvu/ w nuku M nm tmmwwé Ha BIAZJmoa/ LÁÉ: xxkvcVí/ dr; A-Élhíuloű mama Mme zkomAn' fmvtÁ/ sdm meg? wmwx ŐMIXAAW tuazqzzrw MM u); FL-Slunümll kkwqmwnuwm; MM gwkdm , ín W tzwm xbufdálvgf . . N m: ílfglr/ vo/ m/L Awetetuw fauna t ma: nwnzuyy Juh/ ép M/ w/Ü7pn c. ukáza/ a ühAZo/ Ía 1 Ím. W/ LUAeX/ Áiüawűüum a vÉtHb/ y m . Mwwud , ANtVUÍUÁ w. Alias/ hí tibvwAjxua/ A MxűfvxílLliíiAw/ Lw AMH dátum l Aí 3 LA - A ammsmx wwtzmm ummzaan; Tank. 2.1 Avxömwk; Mym u mm; MJM ivtwuw. kém/ J, w: r) nuÁww m / 'a7"t; E(WmIÁ1nAx/7as nezemt ígcggmxg w. AeUAKKu-w 45a. ; a fauna "Jmc Susa: a 35-i. .. mg; Mm; km mm n Amsu m. ÁfáÉüMXÚC un Axoívfkxx kmLn x a var: wlmMhtrddlm ufícms migm manim! - Te. "Mim 394/A itt. o. c, Hamm/ x tmmuíc MM Ludw; ymw p. j) wmmx mm q 31714; m. Mm agg/ m nyakaztak; 49% Mg, ' e-qíÍ/ :'. Mnm1/Ima(! c adieu/ akluk a? (unniuk tanya/ lealáz: 442210 puli h? vqwh vekmn AwmL, manír (én. m, , : ... r . '1-: :f. na. .zx u.51 a űzz-a utr mm ÉJ fax/ w 342715 nawíaat u/ I Amw Miben/ L AZrJuGn/ wl c; a akim 445. c. .. a véazlgtiau _ A/ uvíqálmntit-kxxgz x gazda/ AJ. mamám; , a twmmi, unva awut, 2 Amht tÍnM/ z.
  4. 4. na. m. .. ymu. d * z u. /v| &Nkv w M hc rab-g/ xwüyx íY/ lxF uxíktlíLoykjtx l M v: WBY AAAnMLÍH-Klk _ Úny. .. aw. a egem 44415 ma, ma; a/ Mwz 1405.; m! dKVJ/ l ALLAZ7/íhA-u M4; ; ;,_. .L; 4 n'a f tumu wma; TusÍmwwu/ z pm mwimmu 14951 s. Íaggnőííti(axnavdaxivá / mag" tu, vu. ágúv, zt M MCGLYKI71 xHhnIA4ltÍllLvpii (bq1"gl4;l| rt , . m; x uk-Mmm van"? gaz ímw ma, ,' Mplxazaurv, Nwxmrauax m2 ima g mátka/ gím MA/ Án A iuuAJet a; mm nreml/ xzz: ! mag, cmam Mmmw x Jammwauamj, Vasa; J V 459% a m. .. pult már! w . AMÍÍLXMÍÜM N J/ vmwluaakyw; utal gcantguutv Mcgwwm Mm Mag. marxi/ mi . . ru-Ata/ iksu AauwÍs; u: §, L/'__ pxoaxvuLC huunkax m, m. JAwAAa/ UWJM , Íwnww dlmmpmuw x iíwzgmm 4., ; _ Ima; mm u mm mt6-Al4aiywmwg, ím? itüűlyüu 04%, [e: m:. my: .., -'. _.l_' mwur tilalmi Auo/ uATMPJy/ nxqí LE dtaouk AvthÍoCEMM/ MÁ íatakfeyffmtyu. noni; t'oí1í+É/ IÍ*' " ' ' JfuqKMwÍIMáJ/ wzíksuatz v Wwxarput, m. ymw Hm. K s murva mag; m psuaagnw. mm; (m),

×