Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1980

422 views

Published on

Levelek Cseres Tibornak (1980–1985)
Vissza a gyökerekhez. A termés begyűjtése.
Archívnet 2013/3

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1980

 1. 1. 1980 a. Benda Kálmán Cseres Tibornak Budapest, 1980. január 6. Kedves Barátom, Személyesen ugyan még nem találkoztunk, mégis úgy gondolom, nem vagyunk ismeretlenek egymásnak. 12-én, szombaton egy-másfélórányi beszélgetésre feljön hozzám Janics Kálmán, a szlovákiai magyarokról szóló „A hazátlanság évei” című könyv szerzője. Néhány történész barátom lesz még itt. Mivel legutóbbi könyvedben1 az 1940-es évek problémáit te is konkrétan érintetted, talán nem volna érdektelen számodra a vele való találkozás. Ha igen, nagyon örülnék, ha 12-én 1/2 4-re eljönnél hozzánk. […] Janics még szombaton este visszautazik a Felvidékre. Sokszor üdvözöllek Benda Kálmán Budapest, 1980. január 6. Kézirat. 1 A Parázna szobrok címűben.
 2. 2. b. Solymos Ida Cseres Tibornak Budapest, 1980. március 4. Kedves Cseresék! Jutott eszembe, hogy percek múlva kimennek a vidéki házba, és nem kérdeztem meg, hogy a Nóra emlegette (legutóbb) erdélyi út esedékes-e és mikorra tervezi? Brassói rokonaink január óta remélik −, ha szövegeiknek hinni lehet − érkezésemet: jeles műemlékek vannak ott. Félretettem a Napjaink szept-i számát, benne Zöld László írt a szobrokról szépen és az Alföld januáriját, ebben Márkus Béla, úgy rémlik ambivalensen − Ha nincs meg, rendelkezésére áll. Ismét fölhajtottunk egy példányt, ebbe ajánlás kellene, illetve aláírás. A Fal-at2 visszakérném. Írtam szerzőjének azért, hogy küldjön egy Golgheloghit az Orló utcába a következő kiadásból. A bolti eladók mesélték, hogy a Nyitott könyv adása3 után ismét megrohamozták őket. Megdöbbentett viszont, hogy valaki egy honvédségi könyvtárból kihozott egy példányt: ropogós, vadonatúj példányt (januárban): eszerint odáig még nem hatolt el a hírverés. E hó 13-án voltam a három Balti államba menendő, de ápr. 3-ra halasztotta az Ibusz. Poncius Pilátushoz és valamennyi szolgájához szaladgálok, hogy turista útlevelet kapjak, vagyis a Nemzeti Bank ne utasítsa el jogos kérésemet valuta ügyben másodszor is: Köln-Hamburg- Londonban ingyen fedelem van, és Londonban még hurcolnak is - ha odajutok. Ha lenne ötletük e tárgykörben...! Kolozsvárt is várnak (ott mindig), ha Nórának volna kedve, mehetnénk. Úgy hallottam, utas is megkapja a valutát benzinre. Azért írok, mert félő, hogy a telefonban valamit kifelejtenék, meg honvágyam is van Maguk után. Ama reményben, hogy ez még csillapítható, kíván zsarnoki munkakedvet Ida,4 Zoltán Budapest, 1980. március 4. Kézirat. 2 A Le mur, Jean Paul Sartre 1946-ban megjelent műve. 3 1979. november 2-án. 22.05-től ment az adás. A riporter Iszlai Zoltán író volt. 4 Solymos Ida (Pécs, 1922. dececember 8. – Bp., 1995.), költő, műfordító, kritikus.
 3. 3. c. Cseres Tibornak Warszawa/Varsó, 1980. május 3. Kedves Tibor! Szép ikerregényedet, amelyet l979. XI. l4-ikén voltál szíves nekünk dedikálva megküldeni − hálásan köszönjük. Ma kaptuk meg. Örülünk, hogy így benéztél hozzánk amint elolvastuk, valószínűleg ujfent jelentkezünk. Úgy látszik, szeptemberben Hajdúszoboszlón leszünk, majd a hó végén, Pesten. Szeretnénk veled találkozni, ha éppen lehetséges lenne. Most adjuk a kiadónak másik munkánkat. Az elsőt már leadtuk. Hanka asszony szociológus mivoltában gyüjtötte a magyarországi menekültektől annakidején a leveleket, emlékiratokat, naplókat, kérdésekre adott válaszokat. Most, úgy látszik végre − zöld fényt kapott a téma. Az ifjúságról szóló anyagot leadtuk, a lengyel menekültekről szólót most adjuk le.5 Ígérik, hogy az ezévi tervbe beveszik, dehát… Kiadói ígéret, tudod milyen… Szeretnénk megélni és viszonzásul megküldeni neked. Az Európa kiadó is érdeklődéssel várja a nagy anyagot. 20–20 ív kb. Őszinte barátságal köszöntünk, jó munkát kivánunk szeretettel bátyád és Hanka Warszawa/Varsó, 1980. május 3. Gépirat. 5 KAPRONCZAY KÁROLY−SUTARSKI KONRÁD−BROS STANISLAWNÉ: Mi lengyelek c. műve 1998-ban jelent meg. Más, azonos vagy hasonló tárgyú kötetről nincs tudomásunk.
 4. 4. d. Solymos Ida Cseres Tibornak London, 1980. május 20. Kedveseim, Tibor alighanem csuklott néhányat, mert emlegettük nevezetes barátommal. Második hetemet kezdtem itt, immár harmadik szállásomon, most a város közepén. Ilyen előkelő országhoz még nem volt szerencsém. A szociális jólét magas. Az emigránsoknak itt nincs honvágya [!]. Múzeumok és vécék (makulátlanok!) ingyen. Ma a Brithishben még a múmiákat sem tudtam megszámolni, nemhogy a sokezer tárgyat érdeme szerint megbámulni: még végig nézni sem a termeket. A paloták és a dómok (tudjuk) mindenütt borzongatóak, vagy szívdobogtatóak, de itt a köznép és a munkások házai, lakásai is meghaladják az esztétikailag is legjobb rózsadombi átlagot. Szemét, koszos ablak, hulladék csak a néger negyedekben, ott sem mindenütt. A civilizáltság, ipari és individuális olyan fokú, hogy szinte hallja-látja az ember a lehanyatlás elkövetkező reccsenéseit. A szabadság elképzelhetetlen dimenziói szinte zavarbahozóak: az infláció mértéke is. Ide csak vendégül, vagy nagymódú turistaként szabad érkezni. Otthon bővebben beszámol majd Solymos Ida London, 1980. május 20. Kézirat, képeslapon.
 5. 5. e. Kovács Sándor Iván Cseres Tibornak Budapest, 1980. július 8. Kedves Tibor! Rég tartozom Neked ezzel a levéllel, de mindig közbejött valami. Legutóbb fiam balesete (bicikli, betonjátszótér-könyöktörés, kéthavi nehézgipsz). Amint már futólag mondtam (mert akkor is rohantam): most − mivel addig terveztük és fizettük ki a sorozatot6 − nem tudunk ismét nekifutni. De márciusban7 újra hozhatunk egy testes, alkalomhoz illő fejezetet vagy esetleg kettőt. Más írásaidat addig is szívesen vennénk, akár minden számban. Tisztelettel és szeretettel üdvözöl, Zsombor vitéznek8 biztonságos nyári biciklizést kíván: Kovács Sándor Iván9 Budapest, 1980. július 8. Gépirat, a Kortárs Szerkesztőségének céges levélpapírján. 6 Az Én, Kossuth Lajos. Levelek Turinból c. regényből sorozatként közölt részleteket a Kortárs c. folyóirat. (Lásd. 1980. 16. szám) 7 Erre nem került sor, feltehetően azért, mert 1981-ben megjelent maga a regény. 8 Gergely Zsombor, Cseres Tibor unokája, aki nagyapjától kapta keresztnevét. 9 Kovács Sándor Iván (Esztár, 1937. február 22. −), irodalomtörténész, kritikus. 1971–1982 között a Kortárs c. folyóirat felelős, majd főszerkesztője. 1983-tól 1990-ig a Népszabadságban közölt könyvismertetéseket.
 6. 6. f. Dér Endre Cseres Tibornak Szeged, 1980. november 3. Kedves Tiborkám, hálásan köszönjük parázna szobraidat, kölcsön kellett kérnünk előzőleg, hogy elolvashassuk... Borzasztóan kellenek az ilyen remek könyvek: elrettentésül is, az újabb katasztrófákat illetően! − Kemény idők előszele fúj, sajnos: régen rossz nekünk, ha nem emlékezünk. … A régi baráti szeretettel és ragaszkodással ölelünk mindkettőtöket: Bandi Kézirat.
 7. 7. g. Kunszabó Ferenc Cseres Tibornak Érd, 1980. november 27. Kedves Tibor! Genfben jártam, az egyetemen tartottam előadásokat: s közben kiderült, hogy a Parázna szobrokból az ott élő magyarok körében egyetlen példány sincs. Hétfőn jöttem haza, kedden bementem Pestre, de már a második kiadásból sem találtam. Kérlek, ha lehetséges, küldj nekem egy példányt, vagy jelöld meg, hogy miképpen juthatnék hozzá. Küldheted egyenesen Genfbe is […] de akkor értesíts engem, légy szíves, hogy elküldted. A küldés annél is inkább érdekes lehet számodra is, mert a Genfben élő kritikus, Holdimann Éva esetleg kritikát ír róla valamelyik németnyelvű lapba.10 Engem a genfi egyetem, a mostani előadásaim alapján, jövő ősztől számítva egy évre ki fog kérni hivatalosan, de hát ez soká lesz. Egyebek iránt kívánok neked további jó munkát, s jó egészséget, Tieiddel egyetemben. Üdv. Kunszabó F.11 Érd, 1980. november 27. Kézirat. 10 Neue Zürcher Zeitung, 1986. április 4. 42. 11 Kunszabó Ferenc (Nyírpazony, 1932. február 6. − Bp., 2008. február 10.), író, szociográfus. Szakérettségi után orosz szakon tanári diplomát szerzett 1955-ben. 1957 és 1962 között a forradalom alatti tevékenységéért börtönben ül. 1967-től az Agrárgazdasági Kutatóintézetben szociológus, 1976-tól az OSZK főmunkatársa.
 8. 8. h. Dr. Gosztonyi Péter Cseres Tibornak Bern, 1980. december 18. Kedves Cseres úr, olvastam a Kritikában interjúját.12 Örülök, hogy megemlítette Pálffyt13 és Malétert,14 aki 25 évvel ezelőtt parancsnokom volt. Gondolom, érdeklik mellékelt írásaim,15 melyeket baráti üdvözlettel küldök, Gosztonyi Péter 16 Kézirat. 12 Kritika, 1980. 12. szám, 3–4. Földes Anna beszélgetett Cseres Tiborral a Parázna szobrok c. műről. 13 Pálffy (Oesterreicher) György (Temesvár, 1909. szeptember 16. – Bp., 1949. szeptember 24.), katonatiszt, altábornagy. 1949-ben koholt vádak alapján kivégezték. 14 Maléter Pál (Eperjes, 1917. szeptember 4. – Bp., 1958. június 15.) 1956-ban a Nagy Imre kormány honvédelmi minisztere. Koholt vádak alapján elítélték és kivégezték. 15 Cseres Tibor minden II. világháborúról szóló írást igyekezett megszerezni, felhasználni. Nem tudjuk, hogy ebben az esetben mely Gosztonyi-írásokról lehetett szó. 16 Gosztonyi Péter (Gosztony, 1931.december 2. – Bern, 1999. március 30.), történész. 1956 decemberében elmenekült az országból, Svájcban telepedett le. Jelentős műveit a 20. századi magyar történelem közérdeklődésre számot tartó eseményeiről írta.
 9. 9. i. Pete György Cseres Tibornak Budapest, 1980. december 30. Kedves Tibor bátyám! Ígéretemhez híven itt küldöm Kunszabó Széchenyi-jének eddig megjelent fejezeteit. Érdeklődésed a szerző Úrnak is igen jólesett. A hátralévő fejezetekből is természetesen küldeni fogunk Neked, még négy fejezet – a legfontosabbak – van hátra: jövő év májusáig tart a közlés. Ne vedd zokon, hogy egy kéréssel is zaklatlak. Jövő februárban ér véget Simonffy András Kompország katonái c. kollázsregényének közlése: – a könyv júniusban jön ki majd a Magvetőnél. Többek javaslatára úgy gondoljuk, esetleg kellene a könyvről, illetve a könyv kapcsán a kiugrás, ki nem ugrás, katonai ellenállás, stb. problémakörében egy kis ankétot szervezni, amelynek anyagát részben, vagy egészben közölnénk. Mi úgy gondoljuk, hogy a történész Juhász Gyula, Kiss András mellett Téged, esetleg Nemeskürthyt kérnénk meg egy beszélgetésre. Kérlek, gondolkozz el ezen, s legközelebbi találkozásunkkor beszéljünk erről, vagy ha gondolod, levélben jelezd, hogy vállalkozol-e erre a feladatra. Mi nagyon szeretnénk, ha igent mondanál! Legközelebbi találkozásig Boldog Újesztendőt is kívánva, tisztelettel üdvözöl Pete János17 Budapest, 1980. december 30. Kézirat, az Életünk Szerkesztőségének céges levélpapírján. 17 Pete György (Bp., 1944. február 20. –), kritikus, szerkesztő. 1977-től az Életünk c. folyóirat főszerkesztője.
 10. 10. j. Pál József Cseres Tibornak Budapest, 1980. december 31. Kedves Tibor, köszönöm nagyon kedves, baráti soraidat. Kicsi táborunk – a régi FOK18 szövetkezetiek – sokszor emlegetnek, s néhány napja, éppen Erdei Ferenc emlékünnepsége idején. S nagyon figyelünk azóta minden írásodra. Boldog újévet kíván, régi barátsággal köszönt Pál József Budapest, 1980. december 31. Kézirat 18 Földművesszövetkezetek Országos Központja.

×