Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Статистички подаци о ваздушном саобраћају за октобар 2016. годинe
ОПИС
Број
oперација
Путници Терет (у тонама) Пошта (у то...
* Овај саобраћај је укључен под тачкама од 1 до 4
** Овај саобраћај је укључен под тачкама од 2 до 4
3 Укупно међународни ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Подаци о промету БХ аеродрома за октобар 2016. године

157 views

Published on

Податке о ваздушном саобраћају за октобар 2016. године можете погледати и преузети ОВДЕ

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Подаци о промету БХ аеродрома за октобар 2016. године

  1. 1. Статистички подаци о ваздушном саобраћају за октобар 2016. годинe ОПИС Број oперација Путници Терет (у тонама) Пошта (у тонама) Укрцани Искрцани Укупно (б+в) Утоварено Истоварено Укупно (д+ђ) Утоварено Истоварено Укупно (ж+з) а б в г д ђ е ж з и Аеродром САРАЈЕВО Укупно СА 980 37.522 33.838 71.360 230 104 334 6 31 37 1 Међународни - редовни 833 37.294 33.581 70.875 29 97 126 6 31 37 2 Међународни - нередовни 38 59 205 267 0 0 0 0 0 0 3 Укупно међународни (1+2) 871 37.353 33.786 71.139 29 97 126 6 31 37 4 Домаћи – редовни и нередовни 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Пошта и терет* 92 0 0 0 12 45 57 0 0 0 6 Air taxi и комерцијални бизнис летови** 34 13 30 43 0 0 0 0 0 0 7 Све остале операције 109 169 52 221 201 7 208 0 0 0 Аеродром МОСТАР Укупно МО 66 2.497 2.132 4.629 0 0 0 0 0 0 1 Међународни - редовни 34 1.797 1.618 3.415 0 0 0 0 0 0 2 Међународни - нередовни 24 691 514 1.205 0 0 0 0 0 0 3 Укупно међународни (1+2) 58 2.488 2.132 4.620 0 0 0 0 0 0 4 Домаћи – редовни и нередовни 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Пошта и терет* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Air taxi и комерцијални бизнис летови** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Све остале операције 8 9 0 9 0 0 0 0 0 0 Аеродром ТУЗЛА Укупно ТЗ 240 14.429 13.197 27.626 837,027 0 837,027 0 0 0 1 Међународни - редовни 180 14.412 13.191 27.603 0 0 0 0 0 0 2 Међународни - нередовни 46 14 6 20 837,027 0 837,027 0 0 0 3 Укупно међународни (1+2) 226 14.426 13.197 27.623 837,027 0 837,027 0 0 0 4 Домаћи – редовни и нередовни 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 Пошта и терет* 26 0 0 0 837,027 0 837,027 0 0 0 6 Air taxi и комерцијални бизнис летови** 10 14 6 20 0 0 0 0 0 0 7 Све остале операције 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 Аеродром БАЊА ЛУКА Укупно БЛ 153 1.025 880 1.905 0 0,28 0,28 0 0 0 1 Међународни - редовни 42 1.005 843 1.848 0 0,28 0,28 0 0 0 2 Међународни - нередовни 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2. 2. * Овај саобраћај је укључен под тачкама од 1 до 4 ** Овај саобраћај је укључен под тачкама од 2 до 4 3 Укупно међународни (1+2) 42 1.005 843 1.848 0 0,28 0,28 0 0 0 4 Домаћи – редовни и нередовни 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Пошта и терет* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Air taxi и комерцијални бизнис летови** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Све остале операције 111 20 37 57 0 0 0 0 0 0 УКУПНО (СА+МО+ТЗ+БЛ) 1.439 55.473 50.047 105.520 1.067,027 104,280 1.171,307 6 31 37

×