2013.pregled web prezentacija lokalnih uprava u republici srpskoj

671 views

Published on

Websites of the municipalities in the Republic of Srpska

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
671
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
181
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2013.pregled web prezentacija lokalnih uprava u republici srpskoj

 1. 1. 2013 И-64/13Агенција заинформационо друштвоРепублике Српскеwww.aidrs.org ПРЕГЛЕД ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Финална верзија 1.0 Бања Лука, март 2013. ПРЕГЛЕД ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ www.aidrs.org
 2. 2. Општи подаци и верзије документаРеферентни бр. пројекта И-64/13Пун назив пројекта Преглед веб презентација локалне управе Републике СрпскеСкраћеница пројекта ПВПЛУ-РСКод пројекта (обавезно латиница) 2013-RSP-ANA-PVPLU-RS[0](F-1.0)Носилац пројекта Агенција за информационо друштво РСУчесници у пројектуСигурност (ниво дистрибуције) Слободна дистрибуцијаУговорни датум испоруке март 2013Стварни датум испоруке март 2013Број резултата за испоруку 1Име резултата за испоруку Преглед веб презентација локалне управе Републике СрпскеТип ПрегледСтатус и верзија Финална верзија 1.0Број страница 18 (+анекси)Одговорно лице Срђан Рајчевић, директорАутори Мирослав Радинковић (развој методологије, ревизија) Срђан Митровић (развој методологије, ревизија, закључци, технички аспекти, израда финалног документа)Доставља се  Министарству науке и технологије;  на увид јавностиКључне ријечи прегед, веб, презентација, локална, управа, Република СрпскаАпстракт (за потребе публиковања) Преглед веб презентација органа локалне управе Републике Српске представља систематско сагледавање оствареног степена развоја веб презентација органа локалне управе и самоуправе у Републици Српској. Овај преглед (уз „Препоруке за израду и одржавање веб презентација институција Републике Српске“) има за циљ унапређење и хармонизацију начина реализације овог вида комуникације са органима локалне управе.ПРЕГЛЕД ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЛОКАЛНЕ 2УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ www.aidrs.org
 3. 3. Садржај1. Увод ......................................................................................................................................... 42. Циљ .......................................................................................................................................... 43. Методологија .......................................................................................................................... 44. Анализа резултата .................................................................................................................. 55. Збирни резултати.................................................................................................................. 166. Закључци и опште препоруке .............................................................................................. 17Анекс 1 – Листа обрађених веб презентација ЛУ РС ...................................................................... 19Анекс 2 – Критеријуми оцјењивања веб презентација ЛУ РС ....................................................... 21ПРЕГЛЕД ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЛОКАЛНЕ 3УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ www.aidrs.org
 4. 4. НАПОМЕНА: Овај документ је сачињен на основу стања веб презентација органа локалне управе у вријеме спровођења анализе и не мора нужно одсликавати стање у тренутку објављивања.1. УводИнтернет (веб) презентације органа локалне управе Републике Српске су донедавнореализоване без систематског приступа и било каквих смјерница у погледу њиховогсадржаја и техничке реализације. У многим случајевима ове презентације представљајупионирске кораке, често засноване на волонтерском ангажману, при чему у појединимслучајевима ангажовани ресурси и нису били дорасли самом захтјеву задатка. Зато резултатеи домете таквих иницијатива треба посматрати имајући у виду овакву ситуацију.У циљу превазилажења описаног стања, Агенција за информационо друштво РепубликеСрпске (АИДРС), као орган Владе Републике Српске задужен за развој, праћење и промоцијуинформационог друштва Републике Српске1 континуирано прати стање развоја вебпрезентација органа локалне управе Републике Српске. Овај преглед уз „Препоруке за развојвеб презентација органа јавне управе РС“ представља основу за развој овог видакомуникације са грађанством.2. ЦиљОвај преглед има прије свега за циљ сагледавање тренутног стања развоја веб презентацијалокалне управе Републике Српске. Поред тога, он треба да на основу спроведене анализеомогући и систематско праћење и усмјеравање активности везаних за даљи развој вебпрезентација локалне управе. Овдје се указује на уочене проблеме и слабости, што ћеомогућити сагледавање степена развоја презентација, као и предузимање евентуалнекорективне акције у циљу унапређења постојећих рјешења.Сви подаци који се односе на оцјењивање појединих органа локалне управе могу битидостављени на основу званичног захтјева тог органа Агенцији за информационо друштво.3. МетодологијаОвај Преглед је сачињен на основу двије фазе прикупљања и анализе веб презентацијаоргана локалне управе у периоду трајања анализе, што подразумијева да ови резултати неодсликавају нужно тренутно стање ових презентација.У првој фази (фебруар 2013.) на основу постојеће методологије сачињен је прегледреализације и садржаја појединих презентација.У другој фази (март 2013.) резултати су подвргнути детаљној анализи на основу постојећеметодологије и критеријума.1 Статут Агенције за информационо друштво Републике СрпскеПРЕГЛЕД ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЛОКАЛНЕ 4УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ www.aidrs.org
 5. 5. 3.1 Обим прегледаПреглед је покрио званичне веб презентације 59 од укупно 63 органа локалне управе исамоуправе (градова и општина) Републике Српске. Дакле, готово 94% органа локалнеуправе посједује (или је посједовао) неку форму веб презентације.Од 59 обрађених презентација:  у 7 случајева веб адрeса није у функцији,  у једном случају реализована презентација није испунила ни минимум услова да би била оцијењена.То значи да је у оквиру прегледа анализирано укупно 51 веб презентација.Листа обрађених презентација је дата у Анексу 1 овог документа. 3.2 КритеријумиСве презентације су оцијењене по основу 10 категорија, од којих су 6 (контакт, ажурност,информације, довршеност, дизајн, величина прве стране) имале елиминациони карактер(ознака: !е у прегледу), тј. презентације су морале задовољити минималне критеријуме поовим категоријама како би њихова укупна оцјена била „пролазна“ . Треба имати на уму да супримјењени критеријуми били релативно благи и у правилу се критеријум посматрао из углакоји је ишао у корист аутора презентације при оцјењивању неког од аспеката реализације.Више детаља о параметрима и критеријима на којим се заснива овај преглед можете наћи уАнексу 2 овог документа. 3.3 ОцјењивањеУ процесу оцјењивања реализације, за све категорије (осим 2- Референце и корисни линковии 3- Графичко окружење, које добијају 0 или 1 поен), коришћена је једноставна тростепенаскала: 0 – не задовољава основни критеријум; 1 – задовољава минимум постављеног критеријума; 2 – задовољава све (или већину) захтјева постављеног критеријума.За потребе поређења у загради су дати подаци из анализе спроведене 2012 године.4. Анализа резултатаКритеријуми који су посматрани и оцјењивани у процесу анализе веб презентацијапредстављени су у овом прегледу истим редом којим је вршено оцјењивање.Критеријуми који су имали елиминациони карактер означени су са: (!е) 4.1 Контакт (!е) ЕлементиУ обзир је узето да ли веб презентације пружају контакт податке и посматрано је постојањебило каквих механизама за прикупљање повратних информација од корисника:  адреса;  телефакс;  e-mail;  прикупљање повратних  радно вријеме; информација.  телефон; ПРЕГЛЕД ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА 5 ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ www.aidrs.org
 6. 6. Резултати анализе 3 презентације или приближно 6% Контакт од укупног броја, није задовољило по питању приказивања контакт 2 3 података. (2012: 6) не Треба примијенити да се ради о задовољава једном од елиминационих задовољава критеријума, што значи да је минимум аутоматски 3 презентације 46 задовољава дисквалификовано у смислу „пролазне оцјене“ по овом основу. Слика 1-критеријум: Контакт Најчешће грешке/уочени проблемиОсновне контакт - информације нису доступне или се налазе на страницама на којим их је веоматешко пронаћи. Недостатак било каквог механизма који омогућава унапређење комуникације нарелацији локална управа-корисник. Препоруке Линк "Контакт" (или слично) треба позиционирати на насловној страници, и/или креирати садржај „контакт инфо“ на дну насловне стране. Контакт-подаци треба да садрже: 1. Поштанску адресу 2. Е-mail адресу и/или web формулар за слање e-mail порука 3. Телефон (и телефакс, ако постоји) 4. Радно вријеме (опционо)Пожељно је обезбиједити могућност двосмјерне комуникације како би корисници могли дапоставе питања и изложе своје мишљење путем: 1. форума; 2. онлајн („online“) питања; 3. FAQ - најчешће постављених питања, „онлајн“ анкета;При томе није довољно размишљати о постављању техничког рјешења, већ је потребноразмишљати о конкретној примјени и вриједности повратних информација које обезбиједекорисници. 4.2 Референце и корисни линкови ЕлементиПосматран је садржај презентација у смислу њихове повезаности са презентацијама органа иинституцијама јавне управе Републике Српске. При томе, сматра се да је минималан захтјев упогледу постављања линкова ка: 1. Влада Републике Српске: www.vladars.net 2. Предсједник Републике Српске: www.predsjednikrs.net 3. Народна скупштина Републике Српске: www.narodnaskupstinars.netПРЕГЛЕД ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЛОКАЛНЕ 6УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ www.aidrs.org
 7. 7. Резултати анализе Референце и корисни линкови Овај критеријум, испуњава 28 од 51 сајтова (55%). (2012: 27 од 54, 50%) 23 не задовољава 28 задовољава минимум задовољава 0Слика 2-критеријум: Референце и корисни линкови Најчешће грешке/уочени проблеми Непостојање линкова ка релевантним институцијама. Линкови ка другим органима/институцијама - неажурирани. Препоруке 1. У случају да такви постоје, препоручује се да се на веб-презентацији поставе линкови како ка надређеним, тако и ка подређеним институцијама. 2. Институције и органи треба такође да поставе линкове ка институцијама - екстерним учесницима у свим процедурама и процесима које су у вези са вршењем функција из домена надлежности тог органа. ПРЕГЛЕД ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА 7 ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ www.aidrs.org
 8. 8. 4.3 Графичко окружење ЕлементиУ оквиру анализе по овом параметру, пажња је посвећенa постојању препознатљивог грба /амблема града. Резултати анализе Већина анализираних страница Графичко окружење задовољава захтјеве овог критеријума 48 од 51, 94% 0 (2012: 51 од 54, 94%) 3 не задовољава задовољава 48Слика 3–критеријум: Графичко окружење Најчешће грешке/уочени проблемиЗванични грб/амблем града није приказанГрб/ амблем града је приказан у оквиру Flash анимације Препоруке 1. Презентација треба обавезно да садржи званични грб/амблем града 4.4 Ажурност садржаја (!е) ЕлементиКако је појам „ажурност“ тешко једнозначно дефинисати, овом параметру се приступило из дваугла: 1. у случају да постоји страница: „вијести“, „новости“, „актуелности“ и сл. – исту је неопходно ажурирати најмање једном мјесечно; 2. у случају да не постоји страница: „вијести“ – сајт се ажурира по потреби.Презентације које имају странице „вијести“ и сл. које су ажуриране прије више од 2 мјесеца дајуутисак запуштености, и нису задовољиле овај критеријум. ПРЕГЛЕД ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА 8 ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ www.aidrs.org
 9. 9. Резултати анализе Овај критеријум испуњава 49 од 51 Ажурност садржаја сајтова, 96% (2012: 50 од 54, 93%) 2 2 не задовољава задовољава минимум 47 задовољаваСлика 4-критеријум: Ажурност садржаја Најчешће грешке/уочени проблемиПрезентација која садржи застарјеле садржаје пружа слику запуштености не само вебпрезентације, већ и шаље слику о непрофесионалности институције. Препоруке 1. Уколико се не планира редовно ажурирање сајта, требало би изоставити странице попут „вијести“ „новости“ и слично. Ове странице не морају нужно да постоје на сајту, али ако су присутне онда их треба редовно ажурирати. 2. Потребно је да институција одредити параметре ажурирања страница (садржаји, учесталост, одговорност). 3. У случају када се ради о институцији/органу чији рад карактеришу динамичне измјене, активности и дешавања, ажурирање презентације мора бити вршено на начин да презентација одражава све кључне активности те институције. 4.5 Информације (!е) ЕлементиВеб презентацијe локалне управе требају корисницима пружати информације о темама као штосу:  увјерења и потврде  социјална заштита  матичне књиге  урбанистички и регулациони планови  грађевинске дозволе  тендери, конкурси и јавне набавке  комуналне сагласности  стратешки планови, планови развоја  пореске пријаве  одлуке и рјешења  комуналне таксе  статут, буџет, завршни рачунИдеја-водиља је да се на интернет презентацији прикаже што више релевантних информација којеби корисници иначе могли да добију приликом контакта са представницима локалне управе, те на тајначин унаприједи задовољство корисника, а у исто вријеме унаприједи и пословање органа јавнеуправе. ПРЕГЛЕД ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА 9 ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ www.aidrs.org
 10. 10. У свјетлу тренутног степена развоја Интернета и електронских сервиса у јавној управи РС, у процесуоцјењивања веб презентација је било довољно да веб-презентације пружају барем дјелимичноинформације из набројаних тема. Резултати анализе 46 од 51 (око90%) презентација Информације задовољава овај критеријум (2012: 43 од 54, 80%) 5 не задовољава 16 задовољава 30 минимум задовољаваСлика 5-критеријум: Информације Најчешће грешке/уочени проблемиНедостатак основних информација о услугама и начину пружања услуга корисницима. Препоруке 1. Информације пружене у оквиру веб презентације морају бити у вези са приоритетима и надлежностима институције; 2. Приликом креирања садржаја обратити пажњу на то да је стил писања формалан, али у исто вријеме и приступачан, једноставан и јасан. Термини који се користе у текстовима требају бити консистентни кроз цјелокупан садржај презентације; 3. Званична веб презентација институције Републике Српске јасно је означена текстом који говори да се ради о „званичној веб презентацији“ те институције; 4. Није дозвољено објављивање било каквих комерцијалних или личних садржаја на званичним веб-презентацијама институција Републике Српске. ПРЕГЛЕД ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА 10 ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ www.aidrs.org
 11. 11. 4.6 Функционалност ЕлементиОцјењивани су: - Алфабети - Језици - Претраживање - Навигација (једноставност, консистентност, јасност позиције, сврсисходност, постојање мапе сајта) - еПриступачност за слабовиде особе (опција повећања текста) Резултати анализе 41 од 51 (80%) презентација Функционалност задовољава овај критеријум (2012: 39 од 54, 72%) 10 6 не задовољава задовољава минимум 35 задовољаваСлика 6 -критеријум: функционалност Најчешће грешке/уочени проблемиНепостојање ћириличне верзије, претраживања, мапе сајта, опције повећања текста;Коришћење „flash“ анимације за навигацију. Препоруке 1. Омогућити претраживање садржаја по задатим критеријумима, коришћењем логичких оператора и датумских ограничења у претраживању архиве садржаја. 2. Подршка за више алфабета при чему је ћирилица почетно писмо 3. Реализовати мапу сајта - овај линк треба да постоји на свакој страници 4. Путоказ (тзв. „bread crumbs“) при врху сваке странице (осим насловне) нпр.: "Почетна/Административна служба/Одјељење за општу управу" 5. Линк на почетну страну на свакој страници 6. Омогућити промјену величине текста ПРЕГЛЕД ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА 11 ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ www.aidrs.org
 12. 12. 4.7 Довршеност (!е) ЕлементиЕлиминациони аспект који је обрађен под овим критеријумом односи се на аспект довршеностипрезентације тј. да ли се на сајту могу наћи празне странице, странице "у изради" или линкови којине функционишу. Такви сајтови се сматрају недовршеним. Резултати анализе 40 од 51 сајта (78%) задовољава овај Довршеност критеријум (2012: 41 од 54, 76%) 11 0 не задовољава задовољава минимум 40 задовољаваСлика 7-критеријум: Довршеност Најчешће грешке/уочени проблемиВеб презентације недовршене у смислу како је то наведено под: елементи. Препоруке 1. Странице без садржаја уклонити са презентације. 2. Ознака „у раду“, “under construction” и сличне се не би требале налазити на страницама органа/институција Републике Српске дуже од 48 часова. У случају да је тако нешто неопходно, обавезно је дати обавјештење када се очекује пуштање у рад наведене странице. 3. Боље је реализовати једноставну презентацију мањег обима која је у потпуности довршена него се упустити у реализацију преобимне и преамбициозно замишљене презентације, чије дијелове неће бити могуће довршити у догледно вријеме. ПРЕГЛЕД ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА 12 ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ www.aidrs.org
 13. 13. 4.8 Дизајн (!е) ЕлементиПосматрани су различити аспекти дизајна који одређују општи утисак о реализованој презентацији:  Примјереност дизајна намјени;  Искоришћеност простора;  Примјена мултимедијалних  компатибилност презентације са садржаја; водећим интернет браузерима  Оптимизација графичких елемената; (Firefox, Internet Explorer). Резултати анализе 45 од 51 (око88%) презентација Дизајн задовољава овај критеријум (2012: 43 од 54, 80%) 4 6 не задовољава задовољава 41 минимум задовољаваСлика 8–критеријум: ДизајнНајчешће грешке/уочени проблемиУпотреба Flash анимација – непотребно успорава учитавање, одвлачи пажњу и није пожељна напрезентацијама јавне управе.Примјена слајд шоу-а, видео клипова на насловној страни.Примјена слика које нису прилагођене за веб презентације успорава учитавање страницеОбјављивање слика чија величина није прилагођена дизајну и расположивом простору.Објављивање непропорционално подешених фотографија даје непримјерену сликунепрофесионалног изгледа. Препоруке 1. Дизајн сајта треба да буде у складу са намјеном; 2. Мултимедијални садржаји нпр. Flash анимације, слајд шоу, видео клипови и слично нису пожељни на насловној страни; 3. Препоручује се коришћење Cascading Style Sheets (CSS) за форматирање презентације; 4. Графички елементи треба да буду оптимизовани за брзо учитавање на свим врстама Интернет веза; 5. Водити рачуна о искоришћености простора (велике празне површине нису прихватљиве); 6. Број банера, њихова графичка рјешења и величина, не смију бити такви да ометају примарну информативну функцију веб-презентације; 7. Слике требају бити оптимизоване (резолуција, величина у килобајтима, пропорционалност); 8. Сајт треба бити оптимизован за приступ и прегледавање најчешће коришћеним претраживачима. ПРЕГЛЕД ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА 13 ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ www.aidrs.org
 14. 14. 4.9 Величина насловне стране (у KB) (!е)Презентације треба да буду оптимизоване за брзо учитавања на свим врстама Интернет веза.Све веб-презентације чија прва страница прелази величину од 1MB нису задовољиле овајкритеријум. Резултати анализе 32 од 51 анализиране презентације, Величина насловне стране 63% задовољава овај услов. (2012: 41 од 54, 76%) 19 не 17 задовољава задовољава минимум 15 задовољава Слика 9-критеријум: Величина насловне стране Најчешће грешке/уочени проблемиУ многим случајевима величина насловне стране прелази 1 MB, док у неким случајевима тај бројпрелази и 2, 3, 4 MB, те у једном екстремном случају тај број достиже и цијелих 15 MB за учитавањекомплетне прве странице. Проблем је обично везан уз критеријум 8 – дизајн. ПрепорукеАутори би требали да имају у виду да је примарна сврха презентације пружање информацијанајширем кругу корисника, а не приказ мултимедијалних садржаја.Величина насловне стране треба да буде испод 1MB, пожељно мање од 500KB.ПРЕГЛЕД ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЛОКАЛНЕ 14УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ www.aidrs.org
 15. 15. 4.10 Обрасци ЕлементиАнализа је обухватила аспект приступачности формулара који се користе у комуникацији са органималокалне управе и самоуправе. Резултати анализе 38 од 51 презентације (75%) садрже Обрасци формуларе који се користе у свакодневном раду. 13 (2012: 38 од 54, 70%) не задовољава 32 6 задовољава минимум задовољаваСлика 10-критеријум: ОбрасциПрепорукеПриступ обрасцима и формуларима поједностављује и унапређује како рад самих органа локалнеуправе, тако и олакшава приступ корисницима услуга истих органа.ПРЕГЛЕД ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЛОКАЛНЕ 15УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ www.aidrs.org
 16. 16. 5. Збирни резултатиОвдје дајемо кратак преглед збирних резултата, док је (како је већ наведено) увид у појединачнерезултате за сваку јединицу локалне управе понаособ могуће остварити на основу званичног захтјевакоји поједини органи локалне управе треба да доставе АИДРС.Табела бр. 1 Укупан број веб Анализирано Примједба презентација Код преосталих 8 презентација: 7 – веб адреса није у функцији 59 51 1 – испод минимума прихватљивог нивоа реализације, није размотрен 5.1 Задовољење захтјева постављених критеријума 11 веб презентација је оцијењено позитивним оцјенама по свим 11 не задовољава елимин. критеријумима. критеријуме Од 51 анализиране веб 28 задовољава елимин. презентације, 28 није 12 критеријуме задовољило неки (или више) елиминационих задовољава све критеријуме критеријума, 12 презентација је задовољило по основи свих елиминационих критеријума.Слика 11-Задовољење постављених критеријумаПРЕГЛЕД ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЛОКАЛНЕ 16УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ www.aidrs.org
 17. 17. 5.2 Анализа негативних резултатаСљедећа табела даје преглед најчешћих узрока елиминације у опадајућем низу – по учесталостиузрока.Табела бр. 2: Узроци елиминације веб презентацијаЕлиминациони Укупан број презентација које не Називкритеријум # испуњавају критеријум 9 Величина 1. стране 19 7 Довршеност 11 8 Дизајн 6 5 Информације 5 1 Контакт 3 4 Ажурност садржаја 2Из приложеног се јасно види да су разлози за елиминацију веб презентација често по својој природибанални и могуће их је лако отклонити, чиме ће исте испуњавати минимум постављених критерија.Може се поновити констатација из прошлогодишње анализе, те рећи да ће напор усмјерен ка:  уклањању празних страница и не-функционалних линкова,  обезбјеђењу основних информација о услугама,  избјегавању употребе flash анимација, и других захтјевних мултимедијалних садржаја на првој страници,  оптимизацији примјењених графичких елемената,  представљању контакт – информација,  редовном ажурирању садржајадати за резултат знатно унапређење постојећег стања веб презентација, а самим тим и подићи нивозадовољства код корисника услуга.6. Закључци и опште препорукеУ односу на претходну годину укупан резултат је нешто слабији: број сајтова који задовољавајуосновне критеријуме сада је 23 од укупно 51, тј 45% (2012: 26 од 54, 48%; 2011: 18 од 54, 33%): - 4 сајта који прошле године нису добили пролазну оцјену су значајно побољшана и сада задовољавају све елиминационе критеријуме - 6 сајтова који су прошле године добили пролазну оцјену сада више не задовољавају основне критеријуме: величина насловне стране 5, довршеност 1 - 5 сајтова који су прошле године били активни сада то више нису (истекао закуп домена, рекламе и сл.), а сајтови двије општине који прошле године нису били активни сада су активирани, тако да је укупан број тестираних сајтова мањи за 3 у односу на претходну годину.Постигнути степен развоја веб презентација органа локалне управе и самоуправе може у контекстуизазова и несистематског развоја бити оцијењен као задовољавајући. У многим случајевимареализоване презентације су резултат прије свега личне иницијативе и изузетног залагањазапосленог особља.ПРЕГЛЕД ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЛОКАЛНЕ 17УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ www.aidrs.org
 18. 18. Ово међутим, не значи да можемо бити задовољни просјеком постигнутих резултата у смислуреализације, понуђених сервиса и садржаја.Може се рећи како кључни резултати и закључци анализе спроведене 2012. и 2011. године нисуизгубили на значају. Они указују да постоје значајне разлике у постигнутом степену развоја вебпрезентација између појединих органа локалне управе, самим тим и доступности и постигнутогстепена приближавања корисницима услуга - грађанима. Мишљења смо да узроци оваквог стањаимају коријен у разликама у погледу постигнутог степена развоја локалне заједнице, организацији,додијељеним ресурсима, што у резултату одсликава степен разумијевања руководећих структура зазначај и улогу развоја информационих технологија у контексту развоја и унапређења локалне управеуопште.Управо из овог слиједи и потреба активног приступа свих носилаца развоја ИТ у локалној управи сациљем упознавања највиших структура одлучивања о значају и користима које са собом доносиразвој информационих технологија, како за кориснике услуга, тако и за саме органе локалне управе.Резултати анализе такође указују да је могуће постићи значајна унапређења кроз оптимизацијупостојећих ресурса и рјешења, примјеном датих препорука, унапређењем садржаја, бољом иефикаснијом организацијом, те редовним ажурирањем информација. У том смислу, препоруке датеза сваки од посматраних критеријума дају солидну основу за постизање брзих и ефикаснихунапређења без значајних издвајања додатних ресурса. На крају и даље наглашавамо важност изначај документа АИДРС: „Препоруке за развој и одржавање веб презентација институција РепубликеСрпске“ који даје основне смјернице и упутства за развој интернет презентација органа и институцијаРепублике Српске.ПРЕГЛЕД ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЛОКАЛНЕ 18УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ www.aidrs.org
 19. 19. Анекс 1 – Листа обрађених веб презентација ЛУ РС Рб. Општина Веб сајт 1 Бања Лука www.banjaluka.rs.ba 2 Берковићи www.opstinaberkovici.com 3 Бијељина www.sobijeljina.org 4 Билећа www.opstinabileca.org 5 Костајница www.opstina-kostajnica.com 6 Брод www.opstina-brod.net 7 Братунац www.opstinabratunac.com 8 Вишеград www.opstinavisegrad.com 9 Власеница www.opstina-vlasenica.org 10 Вукосавље www.vukosavlje.rs.ba 11 Гацко www.gacko-rs.info 12 Град Источно Сарајево www.gradistocnosarajevo.net 13 Градишка www.opstina-gradiska.com 14 Дервента www.derventa.ba 15 Добој www.opstina-doboj.ba 16 Доњи Жабар www.opstinadonjizabar.com 17 Зворник www.opstina-zvornik.org 18 Источна Илиџа www.istocnailidza.net 19 Источни стари град www.opstinaisg.net 20 Калиновик www.kalinovik.info 21 Кнежево www.opstinaknezevo.rs.ba 22 Козарска Дубица www.kozarskadubica.org 23 Котор Варош www.opstinakotorvaros.com 24 Крупа на Уни www.opstinakrupanauni.rs.ba 25 Лакташи www.laktasi.net 26 Лопаре www.opstinalopare.com 27 Милићи www.opstinamilici.org 28 Модрича www.modrica.ba 29 Мркоњић Град www.mrkonjic-grad.rs.ba 30 Невесиње www.opstinanevesinje.rs.ba 31 Нови Град www.opstina-novigrad.com 32 Осмаци www.osmaci.org 33 Оштра Лука www.opstinaostraluka.rs.ba 34 Пале www.pale.rs.ba 35 Пелагићево www.opstinapelagicevo.org 36 Петровац www.drinic.rs.ba 37 Петрово www.petrovo.ba 38 Приједор www.opstinaprijedor.orgПРЕГЛЕД ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЛОКАЛНЕ 19УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ www.aidrs.org
 20. 20. Рб. Општина Веб сајт 39 Прњавор www.opstinaprnjavor.net 40 Рибник www.opstinaribnik.org 41 Рогатица www.rogatica.rs 42 Соколац www.opstinasokolac.net 43 Србац www.srbac-rs.com 44 Љубиње www.opstinaljubinje.org 45 Сребреница www.srebrenica.gov.ba 46 Теслић www.teslic.ba 47 Требиње www.trebinje.rs.ba 48 Трново www.trnovo-rs.com 49 Угљевик www.opstinaugljevik.net 50 Источни Дрвар www.opstinadrvar.org 51 Источно Ново Сарајево www.opstinains.net 52 Устипрача - Ново Горажде www.novogorazde.rs.ba 53 Фоча www.opstinafoca.rs.ba 54 Хан Пијесак www.hanpijesak.net 55 Чајниче www.opstinacajnice.rs.ba 56 Челинац www.opstina-celinac.com 57 Шамац www.opstinasamac.org 58 Шековићи www.opstinasekovici.ba 59 Шипово www.sipovo.netПРЕГЛЕД ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЛОКАЛНЕ 20УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ www.aidrs.org
 21. 21. Анекс 2 – Критеријуми оцјењивања веб презентација ЛУ РС (Напомена: Критеријуми означени црвеном бојом представљају елиминационе критеријуме) 1 КОНТАКТ Линк "Контакт" (или слично) на насловној страници, и/или контакт инфо на дну насловне стране. Контакт подаци треба да садрже:  Адреса  Е-mail адреса и/или форма  Телефон (и телефакс ако постоји)  Радно вријеме (опционо) Комуникација са органима управе: коментари и повратне информације, анкете итд 2 РЕФЕРЕНЦЕ И КОРИСНИ ЛИНКОВИ Линкови ка презентацијама важнијих институција/органа јавне управе, који треба да садрже најмање сљедеће: Влада Републике Српске - www.vladars.net Предсједник Републике Српске - www.predsjednikrs.net Народна скупштина Републике Српске - www.narodnaskupstinars.net 3 ГРАФИЧКО ОКРУЖЕЊЕ Препознатљив лого / амблем града 4 АЖУРНОСТ САДРЖАЈА Општи утисак. Уколико постоје странице „вијести“, „новости“ и сл. и ако су информације на тим странама старије од 2-3 мјесеца сајт оставља утисак неажурности 5 ИНФОРМАЦИЈЕ Информације о услугама и активностима нпр. издавању извода из матичних књига, грађевинских дозвола, урбанистичким и регулационим плановима, тендерима и конкурсима 6 ФУНКЦИОНАЛНОСТ  Ћирилица, латиница, енглески, претраживање;  Мапа сајта, овај линк треба да постоји на свакој страници;  Постојање путоказа (bread crumbs) при врху сваке странице (осим насловне) нпр.: Почетна/Административна служба/Одјељење за општу управу;  Линк на почетну страну на свакој страници;  е Приступачност за слабовиде особе: могућност промјене величине текста. 7 ДОВРШЕНОСТ Довршеност - сајт са празним странама, странама "у изради" или линковима који не раде сматра се недовршеним. 8 ДИЗАЈН Мултимедијални садржаји нпр. Flash анимације, слајд шоу, видео клипови и сличноПРЕГЛЕД ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЛОКАЛНЕ 21УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ www.aidrs.org
 22. 22. нису пожељни на насловној страни. Слике требају бити оптимизоване (резолуција, величина, пропорционалност). Водити рачуна о искоришћености простора (велике празне површине нису прихватљиве). Сајт треба да буде компатибилан са актуелним верзијама програма Internet Explorer и Firefox. 9 ВЕЛИЧИНА (величина насловне стране у KB) Величина насловна страна треба да буде испод 1MB, пожељно мање од 500KB. 10 ОБРАСЦИ Доступност образаца, могућност попуњавања.ПРЕГЛЕД ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЛОКАЛНЕ 22УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ www.aidrs.org

×