Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Стари занати и занимања људи

Ученици млађих разреда наше школе су израдили пригодне радове на теме “ Стари занати” и “Занимања људи”.
На паноу у холу школе су приказани стари занати: шеширџија, вуновлачар, казанџија, ковач, опанчар, лицидар, посластичар, пекар...
Цртежима и сликама мали уметници су представили производна и непроизводна занимања.
Уз инструкције учитеља на креативан начин је остварена корелација наставних предмета природа и друштво, свет око нас, српског језика и ликовне културе.

  • Be the first to comment

Стари занати и занимања људи

  1. 1. ЗАНИМАЊА ЉУДИ Приредила: Драгица Јовановић Објавио: Дејан Ковачевић МАРТ 2017. ГОДИНЕ
  2. 2. Ученици млађих разреда наше школе су израдили пригодне радове на теме “ Стари занати” и “Занимања људи”. На паноу у холу школе су приказани стари занати: шеширџија, вуновлачар, казанџија, ковач, опанчар, лицидар, посластичар, пекар... Цртежима и сликама мали уметници су представили производна и непроизводна занимања. Уз инструкције учитеља на креативан начин је остварена корелација наставних предмета природа и друштво, свет око нас, српског језика и ликовне културе.
  3. 3. ПАНО У ХОЛУ ШКОЛЕ
  4. 4. ИЗВЕЗЕНА ИМЕНА И ИНИЦИЈАЛИ ПОЈЕДИНИХ УЧЕНИКА Изволите погледати радове и похвалити ђаке!

×