Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Životne zajednice naŽivotne zajednice na
kopnukopnu
RadiliRadili::
UUčenik: Lazar Rankovićčenik: Lazar Ranković
UciteljUci...
REBUSREBUS
o
,,,,,
na ŠMa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prirodne životne zajednicePrirodne životne zajednice
 Biljke i životinje naseljavaju skoroBiljke i životinje naseljavaju ...
Kultivisane životne zajedniceKultivisane životne zajednice
 Stvara ih čovek prema svojimStvara ih čovek prema svojim
potr...
ŠumaŠuma
 Šuma je životna zajednica drvenastihŠuma je životna zajednica drvenastih
biljaka, zeljastih biljaka i životinja...
 Šume u kojima preovlađuje jednaŠume u kojima preovlađuje jedna
vrsta drveta nazivaju se po imenuvrsta drveta nazivaju se...
Upoznaj plninu TaruUpoznaj plninu Taru
 Planina Tara nalazi se pored reke Drine.Planina Tara nalazi se pored reke Drine.
...
Livade i pašnjaciLivade i pašnjaci
 Livade i pašnjaci su staništa zeljastihLivade i pašnjaci su staništa zeljastih
biljak...
 Neke livadske biljke suNeke livadske biljke su::
- BokvicaBokvica
- ČičakČičak
- Majčina dušicaMajčina dušica
- Hajdučka...
 Neke livadske životinje suNeke livadske životinje su::
- zec- zec
- gušter- gušter
- skakavac- skakavac
- mravi- mravi
-...
PitanjaPitanja
 1.Šuma koju grade bukve i smrče je1.Šuma koju grade bukve i smrče je::
aa))listopadna blistopadna b))četi...
PitanjaPitanja
 3.3.Ako u šumi rastu samo bukve,Ako u šumi rastu samo bukve,
kako se zove šuma?kako se zove šuma?
_______...
KOPRIVA
LAV
VUK
LEOPARD
MEDVED
DIVLJA
JAGODA
KOROV
PRIRODNO
STANIŠTE
KONAČNO
SAMONIKLE
BILJKE
DIVLJE
ZIVOTINJE
A B
A1
A2
D...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ŽIvotne zajednice na kopnu

8,723 views

Published on

Životne zajednice na kopnu (livade i pašnjaci, šume, kultivisane životne zajednice).

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ŽIvotne zajednice na kopnu

 1. 1. Životne zajednice naŽivotne zajednice na kopnukopnu RadiliRadili:: UUčenik: Lazar Rankovićčenik: Lazar Ranković UciteljUcitelj:: Dejan KovačevićDejan Kovačević
 2. 2. REBUSREBUS o ,,,,, na ŠMa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 3. 3. Prirodne životne zajednicePrirodne životne zajednice  Biljke i životinje naseljavaju skoroBiljke i životinje naseljavaju skoro sva mesta na zemlji.sva mesta na zemlji.  Na kopnu se razvijaju šume iNa kopnu se razvijaju šume i travnate životne zajednice. Ovetravnate životne zajednice. Ove životne zajednice razvijaju seživotne zajednice razvijaju se samostalno, bez uticaja čoveka.samostalno, bez uticaja čoveka.
 4. 4. Kultivisane životne zajedniceKultivisane životne zajednice  Stvara ih čovek prema svojimStvara ih čovek prema svojim potrebama.potrebama.  To suTo su:: - njive- njive - voćnjaci- voćnjaci - povrtnjaci- povrtnjaci - vinogradi- vinogradi - parkovi- parkovi
 5. 5. ŠumaŠuma  Šuma je životna zajednica drvenastihŠuma je životna zajednica drvenastih biljaka, zeljastih biljaka i životinja.biljaka, zeljastih biljaka i životinja.  Mogu bitiMogu biti:: - listopadne – ako preovlađuju- listopadne – ako preovlađuju listopadne biljkelistopadne biljke - četinarske – ako preovlađuju- četinarske – ako preovlađuju zimzelene biljkezimzelene biljke - mešovite – ako ima zimzelenih- mešovite – ako ima zimzelenih i listopadnih biljakai listopadnih biljaka
 6. 6.  Šume u kojima preovlađuje jednaŠume u kojima preovlađuje jedna vrsta drveta nazivaju se po imenuvrsta drveta nazivaju se po imenu tog drvetatog drveta  Na primerNa primer:: - bukova šuma- bukova šuma - bagremova šuma- bagremova šuma - borova šuma- borova šuma - hrastova šuma...- hrastova šuma...
 7. 7. Upoznaj plninu TaruUpoznaj plninu Taru  Planina Tara nalazi se pored reke Drine.Planina Tara nalazi se pored reke Drine.  Bogata je šumama.Bogata je šumama.  Ona je stanišnte stare i retke biljke –Ona je stanišnte stare i retke biljke – Pančićeve omorike. Osim na Tari , ovaPančićeve omorike. Osim na Tari , ova biljka živi još na samo dva mesta u Srbiji ibiljka živi još na samo dva mesta u Srbiji i nigde više u svetu.nigde više u svetu.  Stanište je raznim životinjama, aStanište je raznim životinjama, a najpoznatija je medved.najpoznatija je medved.  Ova krupna životinja je zaštitni znak Tare.Ova krupna životinja je zaštitni znak Tare.  Planina Tara je proglašena za NacionalniPlanina Tara je proglašena za Nacionalni park zbog bogatog živog svetapark zbog bogatog živog sveta
 8. 8. Livade i pašnjaciLivade i pašnjaci  Livade i pašnjaci su staništa zeljastihLivade i pašnjaci su staništa zeljastih biljaka i sitnijih životinja.biljaka i sitnijih životinja.  U potrazi za plenom na livade iU potrazi za plenom na livade i pašnjake povremeno dolaze krupnijepašnjake povremeno dolaze krupnije životinje.životinje.
 9. 9.  Neke livadske biljke suNeke livadske biljke su:: - BokvicaBokvica - ČičakČičak - Majčina dušicaMajčina dušica - Hajdučka travaHajdučka trava - KantarionKantarion - MaslačakMaslačak
 10. 10.  Neke livadske životinje suNeke livadske životinje su:: - zec- zec - gušter- gušter - skakavac- skakavac - mravi- mravi - poljski miš- poljski miš - kišna glista- kišna glista - krtica- krtica
 11. 11. PitanjaPitanja  1.Šuma koju grade bukve i smrče je1.Šuma koju grade bukve i smrče je:: aa))listopadna blistopadna b))četinarska cčetinarska c))mešovitamešovita  2.2.Dopuni sledće rećenice.Dopuni sledće rećenice. Ako u šumi preovlađuju listopadne biljkeAko u šumi preovlađuju listopadne biljke šuma ješuma je __________________________ Ako u šumi preovlađiju zimzelene biljkeAko u šumi preovlađiju zimzelene biljke šuma ješuma je____________________________ Ako u šumi vidiš zimzelene i listopadneAko u šumi vidiš zimzelene i listopadne biljke šuma jebiljke šuma je________________________________
 12. 12. PitanjaPitanja  3.3.Ako u šumi rastu samo bukve,Ako u šumi rastu samo bukve, kako se zove šuma?kako se zove šuma? ____________________________________________________  4.Kakve biljke rastu na livadama i4.Kakve biljke rastu na livadama i pašnjacima?pašnjacima? ______________________________________________________  5.Šta je seno?5.Šta je seno? ________________________________________________________
 13. 13. KOPRIVA LAV VUK LEOPARD MEDVED DIVLJA JAGODA KOROV PRIRODNO STANIŠTE KONAČNO SAMONIKLE BILJKE DIVLJE ZIVOTINJE A B A1 A2 DIVLJI KESTENA3 A4 B1 B2 B3 B4

×