Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Računalo u razrednoj nastavi pdf

8,122 views

Published on

Published in: Education

Računalo u razrednoj nastavi pdf

 1. 1. RAČUNALO URAZREDNOJ NASTAVI
 2. 2. DJECA I RAČUNALA• mala djeca računalo koriste za crtanje• za pisanje• pretraživanje Interneta• izrađuju crtane filmove ili multimedijalne programe
 3. 3. RAČUNALA SU ZANIMLJIVA DJECI• Dijete treba upoznati s računalom kada ono pokaže zato interes, bez obzira na dob• pružaju djeci podražaje koje mogu sami kontrolirati: auditivne, vizualne i osjetilne
 4. 4. RAČUNALA SU ZANIMLJIVA DJECI• djeca u najranijoj dobi (do 3 godine) mogu računalo upoznati kao interaktivnu slikovnicu• od 3-4 godine, dječje motoričke vještine su takve da su koordinirali rad s mišem• od 5-7 godina koriste računalne igre, programe za crtanje, edukativne programe, mogu se usredotočiti na čitanje, matematičke igre i rješavanje problemskih situacija
 5. 5. UČITELJ I RAČUNALO• Učitelji bi trebali prihvatiti nove tehnologije u nastavi i poticati uporabu takvih tehnologija zbog djece• samostalni učenici raspolažu podacima i primjenjuju ih u svom radu• samom učitelju ovakav pristup može ubrzati i olakšati rad• naučiti kako pravilno urediti svoje radno mjesto i kako pravilno raditi sa računalom
 6. 6. ERGONOMIJA PROSTORA ZA UČENJEškole uglavnom ne mogu priuštiti specijalizirani namještaj za svoje računalne učionice Učenik prvog razreda Učenik petog razreda
 7. 7. ERGONOMIJA PROSTORA ZA UČENJEučenike treba poticati da u radu s računalom zauzmu dobar položaj
 8. 8. KAKO KORISTITI ICT U ŠKOLI?• poticanje informatičke pismenosti dio je školskog programa• upotreba tehnologije postaje glavno sredstvo u mijenjaju tradicionalnih školskih uvjeta• kontinuirana edukacija učitelja i nastavnika je temelj u ostvarivanju promjena u obrazovnom sustavu• računalo ne može postati zamjena za učitelja, može koristiti u radu kao bilo koje drugo didaktičko sredstvo
 9. 9. PREDNOSTI RAČUNALA U ŠKOLI• računalo pomaže adaptaciji djeteta u obrazovni sustav• računalo nije samo sebi svrha, već sredstvo postizanja kvalitetnijih i boljih rezultata nastave• informatika povezuje sve predmete razredne nastave pa tako možemo surađivati s ostalim predmetima
 10. 10. NAJČEŠĆI OBLICI RADA S RAČUNALOM U ŠKOLI• sredstvo za zabavu: posebni zabavno-obrazovni programi i računalne igre potiču dječju razigranost i istraživački duh rješavanjem različitih problema• poticaj za likovno stvaralaštvo: dolazi do izražaja dječja kreativnost• sredstvo za stjecanje znanja: učenje matematike, hrvatskog jezika, stranog jezika, prirode, vježbanje pamćenja, logičkog razmišljanja...• pomoć u radu s djecom s posebnim potrebama: programi za rad s djecom s govornim poremećajima, autističnu djecu, djecu s problemima vida i sluha, tjelesno oštećenu djecu...
 11. 11. RAČUNALO U ŠKOLI Kreativnost treba postati jedan od najvažnijih zadataka za koji je potrebno predvidjeti vrijeme, postupke i stručnu pomoć učiteljima• “zajednica učenja” predstavlja socijalnu strukturu koja omogućuje povezivanje onog što se uči s interakcijom između onih koji uče i sa svojim učiteljima• zajednica učenja je često povezana sa suradničkim i aktivnim učenjem, timskom nastavom i interdisciplinarnim temama i pristupima
 12. 12. RAČUNALO U ŠKOLIZajednice učenja pomažu učiteljima u unapređivanju njihove prakse na više načina:• omogućuju im prevladati izoliranost• podrška u procesu prevladavanja osobnih predrasuda koje ih sputavaju u ostvarivanju promjena• omogućuju im razmjenu iskustava• slobodno eksperimentiranje idejama i postupcima koje namjeravaju uvesti u svoju nastavnu praksu• daju im povratnu informaciju o onome što čine u svojoj praksi• pretpostavke za druženje• potiču kulturu učenja• unapređuju međugeneracijsku suradnju
 13. 13. RAČUNALO U ŠKOLI Povezivanje zajednica učenja u mrežu donosi i dodatne mogućnosti:• komuniciranje i razmjena iskustava s ljudima izvan lokalne zajednice učenja• stručna pomoć osoba izvan lokalne zajednice učenja• stvaranje obrazovnih resursa koji su dostupni svim članovima mreže zajednice učenja, ali i svim ostalim zainteresiranim ljudima• objavljivanje kvalitetnih iskustava i njihovo javno propitivanje• osjećaj pripadnosti široj zajednici
 14. 14. RAČUNALO U ŠKOLI Moguće zajednice učenja u Hrvatskoj:• http://www.skole.hr/ CARNetov portal za škole• http://www.ucitelji.com/ portal sa korisnim podacima o HNOS-u, o izmjenama i dopunama zakona i pravilnika o školstvu, o stručnom ispitu za učitelje, o planovima i pripremama za sve razredne razredne nastave prema različitim izdavačima, bazu listića....
 15. 15. UVJETI ZA PRIMJENU ICT U ŠKOLI Ljudi o kojima ovisi primjena ICT u nastavi:• uprava• nastavno osoblje• osobe koje održavaju opremu• djeca• roditelji
 16. 16. UPRAVA• Važnost: izuzetno velika - odluke• Odgovornost: financije, inicijalizacija, koordinacija...• Traženo znanje: opće, sposobnost upravljanja• Način osposobljavanja: specijalizirani menadžerski seminari• Motivacija: individualna
 17. 17. NASTAVNO OSOBLJE• Važnost: velika – stimulacija učenika i roditelja• Odgovornost: rad s učenicima• Traženo znanje: korištenje opreme, programski alati• Način osposobljavanja: redovito školovanje, seminari, savjetovanja, cjeloživotno obrazovanje• Motivacija: individualna, financijska, organizacijska
 18. 18. OSOBE KOJE ODRŽAVAJU OPREMU• Važnost: velika za nastavno i nenastavno osoblje• Odgovornost: održavanje hardvera, mreže, softvera, pomoć nastavnicima, savjeti upravi• Traženo znanje: široko tehničko, ali i sposobnost komunikacije• Način osposobljavanja: različit• Motivacija: vezana uz primjenu računala u nastavi
 19. 19. DJECA• Važnost: neophodna za njihovu budućnost• Odgovornost: učiti, ali i naučiti kako učiti• Traženo znanje: različite razine predznanja, ovisno o uzrastu• Način osposobljavanja: tijekom školovanja• Motivacija: vrlo visoka
 20. 20. RODITELJI• Važnost: oni su uzor svojoj djeci• Odgovornost: za stavove djeteta• Traženo znanje: korisno, ali ne i neophodno; pozitivan kritički stav• Način osposobljavanja: učenje, npr. s djetetom• Motivacija: druženje s djetetom na korisnim sadržajima
 21. 21. EDUKACIJSKI PROGRAMI I IGRE djeca najmlađe školske dobi mogu se upoznati s računalnim vještinama koje obuhvaćaju:• upoznavanje djeteta s osnovnim dijelovima računala• upoznavanje djeteta s osnovnim elementima i funkcijama korisničkog sučelja• osposobljavanje djeteta za rad na računalu• osposobljavanje djeteta za primjenu računala
 22. 22. EDUKACIJSKI PROGRAMI I IGRE Edukacijski programi su računalni programi kojima je cilj naučiti korisnika određene sadržaje ili nove činjenice Uporabom edukacijskih računalnih programa razvija se u djeteta:• interaktivan rad (pojačava zantiželju, razvija međusobnu pomoć, kontrolu ispravnosti i pohvale za točnost)• navika individualnog ali i grupnog rada
 23. 23. EDUKACIJSKI PROGRAMI I IGRE Kroz edukativne programe djeca ostvaruju niz dobrobiti:• uče na jednostavan i njima zanimljiv način• razvijaju kognitivne vještine, inteligenciju, vještine rješavanja problema• stječu osjećaj kompetencije i samopouzdanja• igre imaju pozitivan učinak i na motoriku (koordinaciju oko-ruka, finu motoriku i spacijalne vještine)
 24. 24. EDUKACIJSKI PROGRAMI I IGRE Česta su istraživanja i polemike kojima se nastoje utvrditi utjecaji igranja nasilnih računalnih igara na razvoj i funkcioniranje djece• djeca iz stabilnog socijalnog okruženja u pravilu ne mogu kroz agresivne igrice i sama postati agresivna• igrice s agresivnim sadržajem kod hiperaktivne djece uspješno razgrađuju agresivnost• mogu imati negativan učinak kod već agresivne djece te poticati agresivno ponašanje kod djece koja su bila žrtve nasilja
 25. 25. EDUKACIJSKI PROGRAMI I IGRE Prednosti računalnih igara:• djeca razvijaju svoje perceptivne, mentalne i psihomotorne sposobnosti• igrice pozitivno utječu na sposobnost mišljenja, zaključivanja, rješavanja problema te kreativnost i inteligenciju, odnosno sposobnost snalaženja u novim situacijama• dijete se uči nositi sa stresom te posebno vlastitim neuspjehom i tako postaje emocionalno inteligentnije i kompetentnije
 26. 26. INTERNET U NASTAVI Internet u nastavi pomaže u iskustvenom učenju – istraživačkom i otvorenomZašto ga koristiti u nastavi?• djeca kod kuće imaju računalo i Internet i njima se služe• prema HNOS-u istraživački rad postavlja dijete u središte obrazovnog procesa
 27. 27. PROBLEMI INTERNETAEvropski forum za dobrobit djeteta (EFCW)• neprimjerene informacije (pornografiju),• materijale i stranice koje potiču mržnju, nesnošljivost ili diskriminaciju,• krvave i nasilne prizore,• dezinformacije i preuveličavanje vijesti,
 28. 28. PROBLEMI INTERNETA• mogu ih maltretirati ili proganjati ljudi ili druga djeca koji prostače, vrijeđaju ili prijete• mogu neželjeno pokupiti računalni virus,• popunjavanjem obrazaca ili sudjelovanjem u raznim on-line natjecanjima mogu dati važne ili osobne podatke i postati meta različitih prevara• mogu postati žrtve pedofila ili odraslih osoba s neiskrenim namjerama
 29. 29. PROBLEMI INTERNETA• Učiteljev je temeljni zadatak da uz roditelje učenike nauči kako se zaštititi od ovakvih nasrtaja i da istraživanje ovog medija učine sigurnim
 30. 30. PREDNOSTI RAČUNALA U OBRAZOVANJU• Suvremenom tehnologijom integriramo računalo kao novo nastavno sredstvo u učenju novoga sadržaja kako bi se nastava učinila motivirajućom, primjerenijom, modernijom• Djeca koja su odrasla uz računalo razmišljaju drugačije: nelinearno, imaju hipertekstualne umove• Marc Prensky: Škole su zaglavile u 20. st., a učenici pohrlili u 21. stoljeće. Kako da škole uhvate korak s učenicima i pruže im odgovarajuće obrazovanje?
 31. 31. PREDNOSTI RAČUNALA U OBRAZOVANJU• Osnovna uloga cjelokupnog odgoja i obrazovanja je da doprinosi cjelovitom razvoju djeteta u skladu s njegovim sposobnostima, potrebama i mogućnostima kako bi se dijete osposobilo za suvremeni život koji između ostalog uključuje poznavanje ICT• Suvremenu ICT treba uvesti i sustavno osmisliti, te poticati njezinu kreativnu upotrebu već u početnim razredima osnovne škole
 32. 32. NOVI PLAN I PROGRAM „Rad u osnovnoj školi valja usmjeriti na cjeloviti razvoj učenika, imajući u vidu društvene, političke, gospodarske, informacijsko-tehnološke, globalizacijske i druge promjene. U tom smislu učenike valja poučiti o i osposobiti za življenje prema: najsuvremenijim spoznajama iz jezičnoga, matematičkoga, prirodoslovnoga, društvenoga, tehnološkoga, informacijsko- komunikacijskoga, umjetničkoga, zdravstveno- tjelesnog područja i područja opće kulture i religije.“Nastavni plan i program za osnovnu školu, Zagreb, 2006.
 33. 33. CILJEVI NASTAVE INFORMATIKE nastavni program mora osposobiti učenike:• za rješavanje problema;• za komuniciranje pomoću različitih medija;• za prikupljanje, organiziranje i analizu podataka te za njihovu sintezu u informacije;• za razumijevanje i kritičku ocjenu prikupljenih informacija;• za donošenje zaključaka na temelju prikupljenih informacija;• za timski rad pri rješavanju problema.
 34. 34. OBLICI SUVREMENE ICT U OBRAZOVANJU 1. EDUKATIVNE PREZENTACIJE 2. EDUKATIVNI SOFTWARE 3. ONLINE UČENJE 4. E-LEARNING
 35. 35. EDUKATIVNE PREZENTACIJE• Izrađuju ih sami učitelji za nastavne potrebe; najrašireniji oblik primjene ICT u nastavi.• Mogu se koristiti u svim tipovima i etapama nastavnog sata.• prilagođene su novim oblicima poučavanja prema HNOS-u
 36. 36. EDUKATIVNI SOFTVER• u Europi vrlo rašireni• mnogi proizvođači proizvode obrazovnu tehnologiju; u Hrvatskoj je tek u začetku• jezične prepreke
 37. 37. ONLINE UČENJEUčenje na daljinu (distance learning)obrazovanje koje se nudi fizički udaljenimučenicima na različitim mjestima od učiteljaili izvora informacijaučenje na daljinu se u novije vrijemezamjenjuje terminom online učenje •interaktivno učenje •učenik mu može pristupiti bilo kada i bilo gdje
 38. 38. ONLINE UČENJEPrednosti: • odabir vlastitog tempa učenja • odabir mjesta učenja • pohađanje obrazovnih programa izvan mjesta prebivališta • individualno učenje i traženje novih informacija • praktičan rad s različitim tehnologijama
 39. 39. ONLINE UČENJENedostaci: • izostanak osobnog kontakta među sudionicima • visok stupanj odustajanja polaznika • neodgovarajuća računalna tehnologija
 40. 40. ONLINE UČENJEGoran Bubaš: Metodika i komunikacija uobrazovanju na daljinuhttp://www.carnet.hr/casopis/20/clanci/2Terry Anderson: Ususret teoriji online učenjahttp://www.carnet.hr/casopis/51/clanci/3Maja Pivec: Igra i učenje:Potencijali učenjakroz igruhttp://www.carnet.hr/casopis/49/clanci/1
 41. 41. E-LEARNINGobrazovni procesa uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije (računala) tevrlo često i Interneta"tehnička" definicija: "E-obrazovanje je bilokoji oblik učenja, poučavanja iliobrazovanja koji je potpomognut uporabomračunalnih tehnologija, a posebnoračunalnih mreža temeljenih na Internettehnologijama"
 42. 42. E-LEARNING"pedagoška" definicija: "E-learning jeinteraktivan ili dvosmjeran proces izmeđunastavnika i učenika uz pomoć elektroničkihmedija pri čemu je naglasak na procesučenja dok su mediji samo pomoćnosredstvo koje upotpunjuje taj proces”
 43. 43. E-LEARNINGUtjecaj tehnologija se povećava nakontinuumu slijeva nadesnoU tradicionalnim oblicima nastavetehnologija ima manji utjecaj na načinepoučavanja i organizacije nastave, dok jeonline nastava nezamisliva i neizvedivabez tehnologija
 44. 44. E-LEARNINGu sredini se nalazi tzv. kombinirani modelnastave u kojem se uspješno spajajuprednosti tradicionalnog načina poučavanja ipoučavanja uz pomoć tehnologijaidući s lijeva u desno po "vremenskoj crti" e-obrazovanja u obrazovnim kategorijamakoristi se sve više i više tehnologije (ICT)
 45. 45. E-LEARNINGPrednosti e-learninga:•Vremenska i prostorna fleksibilnost – učenici uče neovisno o vremenu i prostoru•Komunikacija između učenika i nastavnika (e- mail, forumi) je neposrednija i intenzivnija nego komunikacija u razredu•Komunikacija i grupni rad na zajedničkim projektima, razvijaju socijalne i komunikacijske vještine kod učenika (konstruktivistički princip učenja)•Korištenje interaktivnih sadržaja za učenje i različitih medija za prezentiranje sadržaja•Dostupnost sadržaja 24 sata online
 46. 46. E-LEARNINGNedostaci e-learninga:• Nedostatak osobnog kontakta• Odustajanje polaznika• Motivacija polaznika• Izrada interaktivnih i multimedijalnih sadržaja za učenje
 47. 47. E-LEARNINGKombinirani model učenja (eng. blendedlearning, hybrid learning, mixed modelearning) se najčešće definira kao izvođenjeobrazovnih programa djelomično online (uzpomoć Interneta), a djelomično natradicionalan način u okruženju u živo(face-to-face)udruživanje najboljih osobine učenja urazredu s najboljim elementima onlineučenja s ciljem aktivnog učenja, uzreduciranje vremena kojeg se provodi urazredu
 48. 48. E-LEARNINGKombinirani model učenja temelji se natradicionalnim načinima na kojima ljudi učeoduvijekOvi načini dopunjeni su online metodama itehnikama koje su omogućile prijenos znanja nakvalitetniji način nego što je to bilo kod klasičnogobrazovanjarazličite osobe imaju i različite stilove učenjaNajčešće jedna osoba kombinira nekoliko načinaučenja, a pokazuje se da je takav način inajuspješniji.Kombinirani model učenja može objediniti svestilove učenja
 49. 49. E-LEARNINGKategorija Opis TehnologijeKlasična Nastava (najčešće Ne koriste senastava (f2f) predavačka) u učioniciNastava uz Tehnologija se koristi Prezentacije (PPoint)pomoć ICT uglavnom zato da bi se Multimedijski CD-ROM poboljšala klasična Web sjedišta predmeta nastava Programi za testiranje E-mail i mailing liste, ForumKombinirana Kombinacija klasične LMS - sustavi za upravljanjenastava nastave u učionici i učenjem CBT/WBT nastave uz pomoć ICT VideokonferencijeOnline učenje i poučavanje Predmeti (kolegiji, tečajevi)obrazovanje isključivo uz pomoć se dostavljaju putem tehnologije Interneta Videokonferencije
 50. 50. E-LEARNINGGordana Jugo, Aleksandra Mudrinić Ribić:Druga međunarodna konferencija o e-learningu ICEL 2007http://www.carnet.hr/casopis/57/clanci/1Aaron Doering: Učenje kroz avanturu -Smještanje učenja u izvorni konteksthttp://www.carnet.hr/casopis/57/clanci/3Kassandra Barnes, Raymond C. Marateo,S. Pixy Ferris: Poučavanje i učenje sinternetskom generacijomhttp://www.carnet.hr/casopis/55/clanci/3

×