SlideShare a Scribd company logo

Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezervi

HR Konferencija 2015

1 of 18
Download to read offline
ZAINTERESOVANOST I MOTIVI
ZA SLUŽBU U AKTIVNOJ REZERVI
PROPENSITY AND MOTIVES TO SERVE IN
ACTIVE RESERVE
Небојша Николић
Одељење за студије одбране
ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА
“HR-Conference 2015”
20-22. X 2015. Beograd
KONTEKST PROBLEMATIKE I
SVRHA RADA
Pre samo dve decenije, većina evropskih zemalja imala je
tradicionalni način popune oružanih snaga vojničkim kadrom –
putem obaveze služenja vojnog roka.
Danas, većina većina evropskih zemalja je suspendovala
(privremeno ukinula) obavezu služenja vojnog roka. Ovo je, sa
aspekta trenutne a još više dugoročne popune oružanih snaga,
drastična promena. Obavezno regrutovanje je zamenjeno
dobrovoljnim pristupanjem i ugovaranjem obaveze služenja
vojne obaveze na određeno vreme.
Ova situacija unosi značajan nivo neizvesnosti (neodređenosti,
stohastičnosti) u procese planiranja i realizacije obezbeđenja
popune ljudstvom oružanih snaga i stvara prostor i potrebu za
istraživanjima raznih aspekata izloženog problema popune.
ZNAČAJ A.R.- Suspenzija služenja vojnog
roka – slično u mnogim zemljama
 1960., V.Britanija
 1973., SAD
 1993., Belgija
 1996., Holandija, Francuska
 2002., Slovenija
 2004., Mađarska
 2006., Makedonija, BiH
 2007., Rumunija, Hrvatska
 2008., Bugarska
 2010. decembar, Srbija (Odluka Narodne skupštine)
Suspenzija vojne obaveze, implicira potrebu za drugim načinom
obezbeđenja ljudstva za oružane snage – princip dobrovoljnog
Pojam Aktivne Rezerve
U pogledu popune ljudstvom, Vojsku Srbije čini
stalni i rezervni sastav. Rezervni sastav čine
Aktivna i Pasivna rezerva.
„ AKTIVNA REZERVA pr edst avl j a obučeni
r ezer vni sast av Voj ske Sr bi j e koj i
se angažuj e za popunu j edi ni ca
Voj ske Sr bi j e i Mi ni st ar st va
odbr ane, r adi i zvr šavanj a zadat aka
u odr eđenom per i odu i či j a su pr ava
i dužnost i r eul i sana zakonom,
A. R. – dobrovoljna ugovorna obaveza
Pripadnost Aktivnoj rezervi podrazumeva visok
nivo spremnosti, obučenosti i motivisanosti, što
se verifikuje i precizira posebnim ugovorom.
Pripadnik Aktivne rezerve se postaje potpisivanjem
ugovora na određeno vreme, a konkretne procedure u
vezi prijema, kao i prava i obaveza uređuju se
propisima koje donosi Vlada RS.
Za razliku od pasivne rezerve koja je zakonski
obavezna, aktivna rezerva se zasniva na principu
dobrovoljnog pristupanja i upravo iz te činjenice
proizilazi značaj i potreba za istraživanjem ove vrste.
A.R. – aktuelno pitanje i u stranim vojskama
U st r ani m or užani m snagama post oj e sl i čna
r ešenj a za koncept r ezer vni h voj ni h
snaga, al i t akođe i sl i čni pr obl emi .
Takođe, u l i t er at ur i se mogu pr onaći
r ezul t at i sl i čni h i st r aži vanj a na t emu
zai nt er esovanost i za ugovor nu voj nu
sl užbu u modal i t et i ma sl i čni m našem
koncept u A.R., št o j e bi l o od kor i st i i za
ovo i st r aži vanj e.
Ilustracija problema popune vojske (U.K.):

Recommended

Virtual vs face to face communication workers perspective
Virtual vs face to face communication workers perspectiveVirtual vs face to face communication workers perspective
Virtual vs face to face communication workers perspectiveDejan Jeremic
 
Dobra basta sajam socijalnih usluga
Dobra basta  sajam socijalnih uslugaDobra basta  sajam socijalnih usluga
Dobra basta sajam socijalnih uslugaDejan Jeremic
 
Coaching tatjana mamula 2015
Coaching tatjana mamula 2015Coaching tatjana mamula 2015
Coaching tatjana mamula 2015Dejan Jeremic
 
Zvončica roditeljska kuća 2015
Zvončica roditeljska kuća 2015Zvončica roditeljska kuća 2015
Zvončica roditeljska kuća 2015Dejan Jeremic
 
Placa prema radnom ucinku
Placa prema radnom ucinkuPlaca prema radnom ucinku
Placa prema radnom ucinkuDejan Jeremic
 
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada Pancevo
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada PancevoRazvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada Pancevo
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada PancevoDejan Jeremic
 
инвестиције у свијетлу обликовања нових регионалних групација у (1)
инвестиције у свијетлу обликовања нових регионалних групација у (1)инвестиције у свијетлу обликовања нових регионалних групација у (1)
инвестиције у свијетлу обликовања нових регионалних групација у (1)Dejan Jeremic
 

More Related Content

Viewers also liked

Upravljanje ljudskim resursima i globalizacija
Upravljanje ljudskim resursima i globalizacijaUpravljanje ljudskim resursima i globalizacija
Upravljanje ljudskim resursima i globalizacijaDejan Jeremic
 
Generation Z Halilovic
Generation Z HalilovicGeneration Z Halilovic
Generation Z HalilovicDejan Jeremic
 
Značaj menadžerskih veština za reformu sektora zdravstva
Značaj menadžerskih veština za reformu sektora zdravstvaZnačaj menadžerskih veština za reformu sektora zdravstva
Značaj menadžerskih veština za reformu sektora zdravstvaDejan Jeremic
 
Integrativno psihološko testiranje
Integrativno psihološko testiranjeIntegrativno psihološko testiranje
Integrativno psihološko testiranjeDejan Jeremic
 
Uloga menadzmenta ljudskih resursa u povecanju bezbednosti kompanije
Uloga menadzmenta ljudskih resursa u povecanju bezbednosti kompanijeUloga menadzmenta ljudskih resursa u povecanju bezbednosti kompanije
Uloga menadzmenta ljudskih resursa u povecanju bezbednosti kompanijeDejan Jeremic
 
Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)
Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)
Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)Dejan Jeremic
 
Motivacija pokretacka snaga ljudskih resursa
Motivacija  pokretacka snaga ljudskih resursaMotivacija  pokretacka snaga ljudskih resursa
Motivacija pokretacka snaga ljudskih resursaDejan Jeremic
 

Viewers also liked (8)

Upravljanje ljudskim resursima i globalizacija
Upravljanje ljudskim resursima i globalizacijaUpravljanje ljudskim resursima i globalizacija
Upravljanje ljudskim resursima i globalizacija
 
Readmisija
ReadmisijaReadmisija
Readmisija
 
Generation Z Halilovic
Generation Z HalilovicGeneration Z Halilovic
Generation Z Halilovic
 
Značaj menadžerskih veština za reformu sektora zdravstva
Značaj menadžerskih veština za reformu sektora zdravstvaZnačaj menadžerskih veština za reformu sektora zdravstva
Značaj menadžerskih veština za reformu sektora zdravstva
 
Integrativno psihološko testiranje
Integrativno psihološko testiranjeIntegrativno psihološko testiranje
Integrativno psihološko testiranje
 
Uloga menadzmenta ljudskih resursa u povecanju bezbednosti kompanije
Uloga menadzmenta ljudskih resursa u povecanju bezbednosti kompanijeUloga menadzmenta ljudskih resursa u povecanju bezbednosti kompanije
Uloga menadzmenta ljudskih resursa u povecanju bezbednosti kompanije
 
Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)
Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)
Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)
 
Motivacija pokretacka snaga ljudskih resursa
Motivacija  pokretacka snaga ljudskih resursaMotivacija  pokretacka snaga ljudskih resursa
Motivacija pokretacka snaga ljudskih resursa
 

More from Dejan Jeremic

Konferencija 09.12. ​Maja Ilic
Konferencija 09.12. ​Maja IlicKonferencija 09.12. ​Maja Ilic
Konferencija 09.12. ​Maja IlicDejan Jeremic
 
Konferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic
Konferencija 09.12. ph d Dragan DjurdjevicKonferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic
Konferencija 09.12. ph d Dragan DjurdjevicDejan Jeremic
 
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicDejan Jeremic
 
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicDejan Jeremic
 
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicDejan Jeremic
 
Konferencija 09.12. Hilda Milenković
Konferencija 09.12. Hilda MilenkovićKonferencija 09.12. Hilda Milenković
Konferencija 09.12. Hilda MilenkovićDejan Jeremic
 
Konferencija 9 12 - Biljana Simic
Konferencija 9 12 - Biljana SimicKonferencija 9 12 - Biljana Simic
Konferencija 9 12 - Biljana SimicDejan Jeremic
 
Asistivna tehnologija
Asistivna tehnologija Asistivna tehnologija
Asistivna tehnologija Dejan Jeremic
 
Podrska razvoja siblinskih odnosa
Podrska razvoja siblinskih odnosaPodrska razvoja siblinskih odnosa
Podrska razvoja siblinskih odnosaDejan Jeremic
 
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog radaBeskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog radaDejan Jeremic
 
Lokalne usluge GCSR Beograd
Lokalne usluge GCSR BeogradLokalne usluge GCSR Beograd
Lokalne usluge GCSR BeogradDejan Jeremic
 
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranataPostupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranataDejan Jeremic
 
Deinstitucionalizacija
DeinstitucionalizacijaDeinstitucionalizacija
DeinstitucionalizacijaDejan Jeremic
 
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi SadCentar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi SadDejan Jeremic
 
Podrsak EU inkluzionom drustvu
Podrsak EU inkluzionom drustvuPodrsak EU inkluzionom drustvu
Podrsak EU inkluzionom drustvuDejan Jeremic
 
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016Dejan Jeremic
 
Forenzička revizija
Forenzička revizijaForenzička revizija
Forenzička revizijaDejan Jeremic
 
Analiza ljudskih potencijala
Analiza ljudskih potencijalaAnaliza ljudskih potencijala
Analiza ljudskih potencijalaDejan Jeremic
 
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbraneSelekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbraneDejan Jeremic
 
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursimaSavremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursimaDejan Jeremic
 

More from Dejan Jeremic (20)

Konferencija 09.12. ​Maja Ilic
Konferencija 09.12. ​Maja IlicKonferencija 09.12. ​Maja Ilic
Konferencija 09.12. ​Maja Ilic
 
Konferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic
Konferencija 09.12. ph d Dragan DjurdjevicKonferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic
Konferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic
 
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
 
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
 
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
 
Konferencija 09.12. Hilda Milenković
Konferencija 09.12. Hilda MilenkovićKonferencija 09.12. Hilda Milenković
Konferencija 09.12. Hilda Milenković
 
Konferencija 9 12 - Biljana Simic
Konferencija 9 12 - Biljana SimicKonferencija 9 12 - Biljana Simic
Konferencija 9 12 - Biljana Simic
 
Asistivna tehnologija
Asistivna tehnologija Asistivna tehnologija
Asistivna tehnologija
 
Podrska razvoja siblinskih odnosa
Podrska razvoja siblinskih odnosaPodrska razvoja siblinskih odnosa
Podrska razvoja siblinskih odnosa
 
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog radaBeskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
 
Lokalne usluge GCSR Beograd
Lokalne usluge GCSR BeogradLokalne usluge GCSR Beograd
Lokalne usluge GCSR Beograd
 
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranataPostupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
 
Deinstitucionalizacija
DeinstitucionalizacijaDeinstitucionalizacija
Deinstitucionalizacija
 
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi SadCentar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
 
Podrsak EU inkluzionom drustvu
Podrsak EU inkluzionom drustvuPodrsak EU inkluzionom drustvu
Podrsak EU inkluzionom drustvu
 
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
 
Forenzička revizija
Forenzička revizijaForenzička revizija
Forenzička revizija
 
Analiza ljudskih potencijala
Analiza ljudskih potencijalaAnaliza ljudskih potencijala
Analiza ljudskih potencijala
 
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbraneSelekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane
 
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursimaSavremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima
 

Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezervi

 • 1. ZAINTERESOVANOST I MOTIVI ZA SLUŽBU U AKTIVNOJ REZERVI PROPENSITY AND MOTIVES TO SERVE IN ACTIVE RESERVE Небојша Николић Одељење за студије одбране ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА “HR-Conference 2015” 20-22. X 2015. Beograd
 • 2. KONTEKST PROBLEMATIKE I SVRHA RADA Pre samo dve decenije, većina evropskih zemalja imala je tradicionalni način popune oružanih snaga vojničkim kadrom – putem obaveze služenja vojnog roka. Danas, većina većina evropskih zemalja je suspendovala (privremeno ukinula) obavezu služenja vojnog roka. Ovo je, sa aspekta trenutne a još više dugoročne popune oružanih snaga, drastična promena. Obavezno regrutovanje je zamenjeno dobrovoljnim pristupanjem i ugovaranjem obaveze služenja vojne obaveze na određeno vreme. Ova situacija unosi značajan nivo neizvesnosti (neodređenosti, stohastičnosti) u procese planiranja i realizacije obezbeđenja popune ljudstvom oružanih snaga i stvara prostor i potrebu za istraživanjima raznih aspekata izloženog problema popune.
 • 3. ZNAČAJ A.R.- Suspenzija služenja vojnog roka – slično u mnogim zemljama  1960., V.Britanija  1973., SAD  1993., Belgija  1996., Holandija, Francuska  2002., Slovenija  2004., Mađarska  2006., Makedonija, BiH  2007., Rumunija, Hrvatska  2008., Bugarska  2010. decembar, Srbija (Odluka Narodne skupštine) Suspenzija vojne obaveze, implicira potrebu za drugim načinom obezbeđenja ljudstva za oružane snage – princip dobrovoljnog
 • 4. Pojam Aktivne Rezerve U pogledu popune ljudstvom, Vojsku Srbije čini stalni i rezervni sastav. Rezervni sastav čine Aktivna i Pasivna rezerva. „ AKTIVNA REZERVA pr edst avl j a obučeni r ezer vni sast av Voj ske Sr bi j e koj i se angažuj e za popunu j edi ni ca Voj ske Sr bi j e i Mi ni st ar st va odbr ane, r adi i zvr šavanj a zadat aka u odr eđenom per i odu i či j a su pr ava i dužnost i r eul i sana zakonom,
 • 5. A. R. – dobrovoljna ugovorna obaveza Pripadnost Aktivnoj rezervi podrazumeva visok nivo spremnosti, obučenosti i motivisanosti, što se verifikuje i precizira posebnim ugovorom. Pripadnik Aktivne rezerve se postaje potpisivanjem ugovora na određeno vreme, a konkretne procedure u vezi prijema, kao i prava i obaveza uređuju se propisima koje donosi Vlada RS. Za razliku od pasivne rezerve koja je zakonski obavezna, aktivna rezerva se zasniva na principu dobrovoljnog pristupanja i upravo iz te činjenice proizilazi značaj i potreba za istraživanjem ove vrste.
 • 6. A.R. – aktuelno pitanje i u stranim vojskama U st r ani m or užani m snagama post oj e sl i čna r ešenj a za koncept r ezer vni h voj ni h snaga, al i t akođe i sl i čni pr obl emi . Takođe, u l i t er at ur i se mogu pr onaći r ezul t at i sl i čni h i st r aži vanj a na t emu zai nt er esovanost i za ugovor nu voj nu sl užbu u modal i t et i ma sl i čni m našem koncept u A.R., št o j e bi l o od kor i st i i za ovo i st r aži vanj e. Ilustracija problema popune vojske (U.K.):
 • 7. Empirijsko istraživanje o zainteresovanosti za A.R. Institut za strategijska istraživanja kao specifična organizacija u sastavu Ministarstva odbrane Republike Srbije realizovao je, na osnovu ukazane potrebe tokom 2014.godine, empirijsko istraživanje sa ciljem sticanja spoznaje o nivou zainteresovanosti šire populacije za službu u Aktivnoj rezervi.
 • 8. Istraživanje Planiranje i realizacija empirijskog istraživanja za procenu nivoa zainteresovanosti za službu u aktivnoj rezervi, zasnivala se na sledećim principima:  bezuslovna dobrovoljnost učešća ispitanika,  anonimnost,  slučajnost uzorka i  sveobuhvatnost u smislu da se učešće u anketiranju omogući što širem krugu lica.
 • 9. Istraživanje  Bezuslovna DOBROVOLJNOST učešća ispitanika. Poštovanje principa dobrovoljnosti učešća u istraživanju je pre svega uslovljeno odgovarajućim zakonskim odredbama (zaštita podataka, ličnosti, sloboda, itd), kao i logičkim očekivanjem da se bezuslovnim poštovanjem dobrovoljnosti dobijaju kvalitetniji i validniji podaci nego u slučaju nametanja obaveze učešća.
 • 10. Istraživanje  ANONIMNOST. Princip anonimnosti učešća direktno utiče na kvalitet podataka time što su učesnici slobodni u iskazivanju svojih stavova i oslobođeni straha od potencijalno negativnih posledica izražavanja stavova koji možda nisu u direktnom interesu bilo kog „stejkholdera“.
 • 11. Istraživanje  SLUČAJNOST uzorka i Slučajnost izbora elemenata uzorka iz šire populacije je jedan od osnovnih faktora koji doprinosi reprezentativnosti. U tom smislu, nije bilo unapred “određivanja” broja lica koja će činiti uzorak, niti stratifikovanja uzorka po bilo kakvom parametru (po regionima-opstinama, zanimanju, skolskoj spremi, polu, starosti, itd.).
 • 12. Istraživanje  SVEOBUHVATNOST, u smislu da se učešće u anketiranju omogući što širem krugu lica. Obezbeđenje sveobuhvatnosti uzorka predstavljalo je poseban izazov u okolnostima kada je populacija potencijalnih kandidata veoma velika, kao što je to slučaj za Aktivnu rezervu (praktično čitava populacija, sa određenim izuzecima kao što su najmlađe i najstarije kategorije stanovništva). U takvim slučajevima otvara se čitav niz pitanja za planiranje praktične realizacije istraživanja.
 • 13. Istraživanje – Elektronski upitnik - Internet U konkretnom istraživanju, rešenje je viđeno u primeni savremenih, široko dostupnih informaciono-komunikacionih tehnologija kao što je Internet. Naime, pripremljena je elektronska verzija upitnika o zainteresovasnoti za službu u AR, ista je postavljena na sajt MO i pokrenuta je kratkotrajna ali intenzivna medijska podrška sa ciljem informisanja najšire populacije o AR, uz poziv za učešće u istraživanju putem popunjavanja elektronskog upitnika.
 • 15. Veličina uzorka: 708 popunjenih Upitnika • Polna struktura: 88 ženski pol (12%), i 620 muški pol. • Starosna struktura: 248 do25 godina, 460 od25do32. • Škola: 55osnovna, 387srednja, 70visa, 196fakultet. • Zaposlenih 280, nezaposlenih 428. • Informisanje o AR: Internet 357, Novine-TV 164, poznanik 68, ..., magazin Odbrana 26. OPŠTE KARAKTERISTIKE UZORKA:
 • 16. Na skali od 1 do 5 (1-nezainteresovan; 5-zainteresovan) • NIVO ZAINTERESOVANOSTI ZA A.R.: 4,52 • NIVO ZAINTERESOVANOSTI ZA UCESCE U MISIJAMA VAN RS: 3,99 ZAINTERESOVANOST ZA VOJNU SLUŽBU U AKTIVNOJ REZERVI
 • 17. VREDNOVANJE MOTIVA ZA PRISTUPANJE AKTIVNOJ REZERVI (na skali 1 do 5) 1 Patriotizam 4.46 2 Sticanje novih znanja 4.21 3 Ljubav prema vojničkom životu 3.91 4 Sticanje novih kvalifikacija 3.85 5 Upoznavanje novih ljudi 3.37 6 Briga za mir u svetu 3.33 7 Ljubav prema oružju 3.24 8 Porodična tradicija 3.14 9 Radoznalost 2.81 10 Prilika za putovanje 2.79 11 Adventurism 2.78 12 Novac 2.59 13 Zdravstveno osiguranje 2.14 14 Prilika da naređuje drugima 1.70 MOTIVACIONI FAKTORI ZA PRISTUPANJE AKTIVNOJ REZERVI