Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Konferencija 9 12 - Biljana Simic

Download to read offline

Opsti pristup forenzickom racunovodstvu Mr Biljana Simic

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Konferencija 9 12 - Biljana Simic

 1. 1. Mr Biljana Simić Beograd, decembar 2016. godine
 2. 2. „Zemlja pruža dovoljno da zadovolji svačije potrebe, ali ne i svačiju pohlepu.‟ Mahatma Gandi
 3. 3.  Egipat – Oči i uši faraona  Sudski postupak Meyer vs. Stenfon iz 1817. godine  Maurice E. Peloubet, 1946. godine, članak Forensic Accounting in Todays Economy  Francis C. Dykeman, 1982. godine, knjiga „Forensic Accounting: The Accountants As An Expert Witness.‟
 4. 4.  1986. godina, Američki institut ovlašćenih javnih računovođa (AICPA) izdaje Practice Aid #7  1988. godina, osnovano Udruženje ovlašćenih istražitelja prevara (ACFE)  1992. godina, osnovan je Istitut Američkog koledža forezničkih ispitivača – American College of Foresnic Excaimers  1997. godina, osnovan je Američki odbor forezničkih računovođa  2000. godina, osnovan je časopis Journal of Forensic Accouting, Auditing, Fraud and Taxation
 5. 5. Forezničko računovodstvo predstavlja primenu istraživačkih i analitičkih veština sa ciljem rešavanja finansijskih problema na takav način da isti mogu biti upotrebljeni kao dokazno sredstvo u sudovima. Udruženje ovlašćenih istražitelja prevara (ACFE) Forezničko računovodstvo predstavlja korišćenje računovodstvenih veština u potencijalnim ili stvarnim civilnim ili krivičnim sporovima, uključujući opšte prihvaćene računovodstvene i revizorske principe, u cilju utvrđivanja izgubljenih profita, prihoda, imovine ili štete, procene efikasnosti internih kontrola, otkrivanja prevara ili realizacije drugih aktivnosti, koje zahtevaju uključivanje računovodstvenih ekspertiza u pravni sistem.
 6. 6. Forezničko računovodstvo Istražno računovodstvo Finansijsko- kriminalistička ispitivanja Foreznička revizija Sudska podrška Konsultantsk e usluge Usluge finansijskog veštačenja Ostale usluge
 7. 7.  Singelton - zadatak forezničkog računovođe je prevođenje kompleksnih finansijskih transakcija i numeričkih podataka u informacije koje osobe izvan te oblasti mogu razumeti.  Angažovanje forezničkog računovođe ima za cilj: 1. detektovanje područja mogućih nepravilnosti 2. detekovanje konkretnih nepravilnosti 3. ocenu vrste rizika od utvrđenih nepravilnosti 4. izvođenje dokaza za sudski postupak.
 8. 8. Pravni zastupnici (%) Rangiranje Akademici (%) Rangiranje Ovlašćene javne računovođe (%) Rangiranje Analitičnost 78 1 90 1 86 1 Fokusiranost na detalje 64 2 35 49 3 Etičnost 60 3 65 2 49 3 Proaktivnost 41 4 2 10 Pronicljivost 39 5 29 24 Radoznalost 22 48 4 52 2 Intuitivnost 26 40 38 5 Istrajnost 19 46 5 30 Skepticizam 12 54 3 43 4
 9. 9.  U cilju otkrivanja prevara u finansijskim izveštajima, tradicionalna revizija stavlja težište na uočavanje grešaka i prevenciju kao rezultat delovanja sistema interne kontrole  Provere se vrše isključivo na osnovu izabranih uzoraka a ne sagledavanjem svih transakcija  Foreznički revizor u područjima poslovanja u kojima su uočeni simptomi ili postoje nagoveštaji kriminalnih radnji detaljno ispituje svaku transakciju  Primena forezničkog računovodststva ima za cilj identifikaciju sumnjivih transakcija kao i prikupljanje dokaza koji se mogu koristiti u sudskim procesima  Posmatrano sa aspekta primene u praksi, nedostatke interne i eksterne revizije u otkrivanju finansijskih prevara može se nadomestiti implementacijom forezničkog računovodstva u teoriji i praksi
 10. 10. Karakteristike Revizija Foreznička revizija Cilj Istraživanje mišljenja o istinitosti i fer prezentaciji finansijskih izveštaja Utvrđivanje i otkrivanje kriminalnih radnji u finansijskim izveštajima Tehnike Metode uzorkovanja i izvođenje kontrolnih i suštinskih testova Suštinsko, detaljno i dubinsko proveravanje svih ili tačno odabranih transakcija u sumnjivim područjima poslovanja Period Ispitivanje finansijskih izveštaja, računa i transakcija za određeni vremenski period Nema takvih ograničenja. Izveštaji, transakcije i računi mogu biti, po potrebi ispitani od početka (od korena), bez obzira na datum događaja Izveštaj i mišljenje Izražavanje mišljenja sa ili bez rezerve, uzdržavajućeg ili negativnog mišljenja Izražavanje mišljenja u pogledu mesta, vremena i načina izvršenja kriminalne radnje, obračunavanja štete i imenovanje počinioca
 11. 11.  Preventivno forezničko istraživanje: (1) opšta provera da li postoje indikacije o prevarama u finansijskim izveštajima, (2) provera pojedinačnih bilansnih pozicija radi otkrivanja manipulacija u izveštajima  Istraživanje prevare za koju postoji osnovana sumnja: (1) ne postoji opšte istraživanje (2) celokupna istraga se usmerava na otkrivanje dokaza (fizički dokazi, svedočenja, dokumentovani dokazi i prikazi slučaja)  Osnovni pristupi za otkrivanje prevara u finansijskim izveštajima su: (1) Deduktivni pristup, polazi od opšte analize ka specifičnim detaljima. Deduktivnom pristupu svojstvene su metode analize uzoraka i digitalna analiza, analiza odnosa, Beneish-eva analiza, Altman-ovi modeli, Bex model, opšti program forezničke analize i sl. (2) Induktivni pristup, polazi od specifičnih iskustava na kojim pozicijama u finansijskim izveštajima se najčešće pojavlju prevare. Obično se smatra da je ovaj pristup efikasniji i ekonomičniji kod velikih i složenih preduzeća koja imaju izuzetno veliku količinu različitih transakcija.
 12. 12. Istrage i rešavanje problema Ispitivanje procesa i transakcija Transakcioni nivoi kontrole Uspostavljanje sistema korporativne kontrole Metode i modeli koji se najčešće koriste su: Altman Z Score, kreirao ga je 1968. godine, Edvard Altman i isti je revidiran 1993. godine;Altman-ov EMS (Emerging Market Scoring) model, Argenti-jev model višestrukih grešaka uprave kao i Business Excellence Model (BEX)
 13. 13.  Analitičke procedure koje se koriste u forezničkom računovodstvu: 1. preliminarne (pripremne) analitičke procedure, koriste se za otkrivanje područja visokog rizika od prevara, njihove prirode, vremena i stepena potrebnih forezničkih procedura; 2. nezavisne analitičke procedure, koriste se za pribavljanje dokaza na temelju upoređivanja i usklađivanja podataka, kao i utvrđivanja verodostojnosti dokumentacije, knjiženja i obračuna; 3. konačne analitičke procedure, služe za donošenje zaključaka o uticaju problematičnih transakcija na finansijske izveštaje.  Vrste analiza koje se koriste u forezničkom računovodstvu: 1. Horizontalna analiza, ovom analizom upoređuju se određene stavke iz finansijskih izveštaja iz tekućeg perioda sa istim stavkama iz prethodnog perioda. 2. Vertikalna analiza, upoređuju se procentualni udeli pojedinih stavki u finansijskim izveštajima i 3. Analiza odnosa (ratio analysis), stavki u finansijskim izveštajima u području profitabilnosti, likvidnosti, solventnosti, aktivnosti i stvaranja vrednosti.
 14. 14.  Potreba za proaktivnije vođenje samih istraga iz domena finansijskog kriminala.  Prepoznato i u Strategiji istraga finansijskog kriminala za period 2015-2016. godine  Predviđeno formiranje timova osoba različitih profila koji poseduju odgovarajuća znanja i veštine, odnosno određeni stepen stručnosti za prikupljanje dokaza koji bi bili verodostojni u sudskim procesima, a u krajnjoj istanci i uvođenje forezničkih računovođ.a  Republika Srbija mora preduzeti inicijative iz domena obrazovanja lica koji bi stekli zvanje forezničkih revizora.  Značajnu ulogu u procesu kontinuiranog usavršavanja imaju univerziteti, fakulteti ali i stručna udruženja koja bi bila ovlašćena za izdavanje sertifikata o sticanju zvanja forezničkog računovođe.

Opsti pristup forenzickom racunovodstvu Mr Biljana Simic

Views

Total views

598

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

312

Actions

Downloads

12

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×