Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic

Download to read offline

Prevare u bilansima stanja kroz prizmu kreativnog racunovodstva

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic

 1. 1. III.КРЕАТИВНО РАЧУНОВОСТВО КРОЗ ПРИЗМУ ПРЕВАРА У БИЛАНСУ СТАЊА Преваре које се манифестују на имовину и обавезе у Билансу стања Др Ненад Калуђеровић 1
 2. 2. ПРЕВАРЕ У БИЛАНСУ СТАЊА Случајеви у којима се откривају преваре у билансима стања кроз овај рад су карактеристика коришћена у 80 примера и то у периодима од 1990-2013 годину Посебан материјал који сам анализирао манифестационе форме прикривања губитка је рађен на узорку од 1000 предузећа за последњих 2010-2013 годину Др Ненад Калуђеровић 2
 3. 3. АМБИЈЕНТ КОЈИ ЈЕ ВЕЗАН ЗА КРЕИРАЊЕ МОДАЛИТЕТА ПРЕВАРА У БИЛАНСУ СТАЊА 1. Радња се дешава у периоду важних интерних и јавних догађаја. (избори, гашење банака, завршене контроле, статусних промена и сл.), 2. Да су законски заступник и власник привредног субјекта одвојене личности 3. Да Закону о облигационим односима има облигационих радњи које су опште прихватљиве 4. Да предмет пословне комбинације за подлогу мора да се ослања на непокретност 5. Статусна последња промена мора да буде увод за отпочињање комбинације Чине: Стручно лица из области рачуноводства Пословна комбинација се ослања на затечено стање имовине Да врсте трансфера не подлежу пореском захватању Др Ненад Калуђеровић
 4. 4. ПОЗИЦИЈА У БИЛАНСУ СТАЊА КОЈЕ ЧЕСТО ПОДЛЕЖУ КРЕАТИВНОЈ КОМБИНАТОРИЦИ  НОВЕ ПОЗИЦИЈЕ У БИЛАНСУ СТАЊА КОЈЕ КАО ЕПИЛОГ МОГУ ИМАТИ ЕЛЕМЕНТЕ ПРЕВАРЕ  У активи 1) Дугорочни пласмани су елемент билансне равнотеже где се често превара ослања -прикрива 2) Краткорочни пласмани којима се превара финансијским флуидима обликује  У пасиви 1) Туђи извори су доминантни учесници у креирању превае Затечене: Трајна средства у активи Комбинуј се са : • Кредитним задужењима, пласманима • Залихама које представљају баријеру за могућност детектовања постојања креирања-превара • Трансферима који не подлежу пореском захватању Др Ненад Калуђеровић
 5. 5. ЗАТЕЧЕНЕ (МОГУЋЕ) БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ КОЈИМ СЕ ПОДРЖАВАЈУ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРИМЕНУ КРЕАТИВНОГ РАЧУНОВОДСТВА • У активи 1. Производња у току 2. Трајна средства • У Пасиви 1. Не измирене обавезе према добављачима 1. Имовина повезаних друштава Др Ненад Калуђеровић
 6. 6. НА ЗАТЕЧЕНИМ БИЛАНСНИМ ПОЗИЦИЈАМА ГДЕ СЕ КРЕИРА ПРЕВАРА КОРАЦИ У КРЕИРАЊУ НОВИХ ПОЗИЦИЈА У БИЛАНСУ СТАЊА КОЈЕ КАО ЕПИЛОГ МОГУ ИМАТИ ЕЛЕМЕНТЕ ПРИМЕНЕ КРЕАТИВНОГ РАЧУНОВОДСТВА  У активи 1) Дугорочни пласмани у улози колатерала 2) Краткорочни пласмани у улози присвајања оперативних средстава  У пасиви 1) Дугорочни и краткорочни кредити код пословних банака Комбинује се ( актива) 1. Кредитна задужења са пласманима и трајним средствима 2. Имовином као колатерална 3. Трансферима који су често издвојена из пореског захватања Др Ненад Калуђеровић
 7. 7. СЦЕНАРИО ПРЕВАРЕ (уско везан са креаторима пословних комбинација) • Ослања се на: • Организатора • Локацију • Новчану масу Др Ненад Калуђеровић
 8. 8. ОРГАНИЗАТОР је лице који познаје све предности и слабости субјекта као и његово имовинско стање • Рањивост субјекта над којим примењује сценарио преваре: • Да познаје структуру имовине која није оптерећена хипотекама • Да има обавезе према субјекту • Да поседује банку која ће испољити интересовање Др Ненад Калуђеровић
 9. 9. ЛОКАЦИЈА представља места у финансијском извештавању (билансу стања и бб)на којима се могу путем алгоритма наслутити елементи превара У билансу стања места чине : 1. Односи између промета одређених позиција активе ( у бруто билансу) и пасиве: 2. Путање (учесталих)корелационих веза активе и пасиве 3. Места где се одређене варијабле манифестују (преко помоћних евиденција) 4. Места у временским размацима када се експонирају пословне комбинације Др Ненад Калуђеровић
 10. 10. НОВЧАНА МАСА •Представља врхунски циљ преваре на темељима одређених позиција биланса стања: Др Ненад Калуђеровић
 11. 11. ТЕХНИКА ПРЕВАРЕ 1. Прикупљање средстава из пласмана и њихово уситњавање 1. Узима се кредит 2. Средства од кредита се преносе зависном друштву 3. Банци се као колатерал да део имовине примаоца кредита Др Ненад Калуђеровић
 12. 12. ТЕХНИКА ПРЕВАРЕ 2. Продаја имовине на рок отплате дужи од годину дана 1. Имовина се прода 2. Формирају се дугорочни пласмани 3. Продаја се веже за стару обавезу Др Ненад Калуђеровић
 13. 13. ТЕХНИКА ПРЕВАРЕ 3. Недовршена производња место прикривања елемента преваре 1. Имовина се прода 2. Накнадне Обавезе према добављачима се преносе у недовршену производњу 3. Њиховим измиривањем се дају инструмени плаћања 4. Који се накнадо претварају у кредите Др Ненад Калуђеровић
 14. 14. ОТКРИВАЊЕ ПРЕВАРА. Путем постављања елемената економских суштина •Економска суштина се : • Утврђује кроз калкулацију • Кроз оцену природе посла • Материјалном финансијском документацијом • Кључним реченицама које опредељују факцититет Др Ненад Калуђеровић
 15. 15. ОТКРИВАЊЕ ПРЕВАРА. На основу примене других научних дисциплина 1. Одређене статистичке анализе 2. Упита путем трослојног потврђивања 3. Конбинацијом хоризонаталих и вертикалних оцена са циркуларним тестовима Др Ненад Калуђеровић
 16. 16. Сценарио =креације Туђи податак- креација = Налази се у посуди (у билансу) Посуда= билансно окружење) =Представља реалан биланси податак који је подложан променама Прекинута линија =Представља разлику између реалног биланса и биланса који у себи има креативне комбинаторике Приказ=ефекти креације • Сценарио после примене креативног рачуноводства КАКО ИЗГЛЕДА БИЛАН ПОСЛЕ КРЕИРАНИХ КОМБИНАТОРИКА Mr Nenad Kaluđerović 16

Prevare u bilansima stanja kroz prizmu kreativnog racunovodstva

Views

Total views

512

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

307

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×