Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic

371 views

Published on

Prevare u bilansima stanja kroz prizmu kreativnog racunovodstva

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic

 1. 1. IV. КРЕАТИВНО РАЧУНОВОДСТВО КРОЗ ПРИЗМУ Случајеви у којима се откривају преваре у билансу успеха кроз овај рад су коришћена више од 25 примера и то у периодима од 1990 до 2014 године Др Ненад Калуђеровић 1
 2. 2. Преваре које се манифестују преко ФИНАНСИЈСКОГ ЕФЕКТА у Билансу успеха (општи приступ) Др Ненад Калуђеровић 2
 3. 3. 1. Радња се дешава у моменту када оперативног прилива нема а приходи се евидентирају, 2. Да субјект има регистровану делатност којом може да се бави свим и свачим (осим забрањене активности) 3. Да у Закону о облигационим односима има облигационих радњи које су опште прихватљиве 4. Да предмет пословне комбинације за подлогу има добро, услугу или неку другу пословну сарадњу Чини: Недовољна заступљеност МРС Пословна комбинација се ослања на одабрану врсту издатака и прихода Резултат мора бити убедљив зарад других циљева Др Ненад Калуђеровић 3
 4. 4.  ПОЗИЦИЈЕ У БИЛАНСУ УСПЕХА КОЈЕ КАО ЕПИЛОГ МОГУ ИМАТИ ЕЛЕМЕНТЕ ПРЕВАРЕ (А И НЕ МОРАЈУ)  У приходима 1) Други приходи (отписи)  Туђи податак  У расходе 1) Набавна вредност продатих производа 2) Непроизводни расходи Затечене: Приходи Комбинују се са : • Материјалним трошковима (набавна вредност продате робе), • Жиро рачунима који постаје али се плаћања обављају кроз учестале компензације Др Ненад Калуђеровић 4
 5. 5. модификације извештаја • У приходима 1. Одступање од цене коштања 2. Приходи од услуга • У Расходима • Други материјални трошкови • Мањкови • Отписи (кроз исправке вредности пласмана) Др Ненад Калуђеровић 5
 6. 6. 1. КАЛКУЛАЦИЈЕ НЕ ПОСТОЈЕ, НАКНАДНО СЕ ЕВИДЕНТИРАЈУ ТРОШКОВИ, (ЧЕСТА КЊИЖНА ОДОБРЕЊА) 2. ПРИХВАТАЈУ СЕ ИЗДАЦИ КОЈИ НЕ ПРИПАДАЈУ ОБЈЕКТУ ИЛИ ЛОКАЦИЈИ 3. ПРОИЗВОД ПОСТАЈЕ МИСАОНА КАТЕГОРИЈА Највише их користе 1. Грађевинска предузећа 1. Производна предузећа која имају масовну производњу са више елемената 2. Пољопривредна газдинства 3. Трговачке радње Др Ненад Калуђеровић 6
 7. 7. 1. Фирма која их приказује нема ниједног запосленог 2. Лице које је истраживало не постоји 3. Уговор о истраживачкој организацији је обично закључен са СЗР-ом 4. Транспорт, поправка, текуће одржавање на туђим објектима и сл. Највише их користе кроз 1. Истраживања тржишта 2. Производне услуге Др Ненад Калуђеровић 7
 8. 8. • Субјект чији се трошак приказује нема ни капацитете за коришћење помоћног материјала • Непроизводни трошкови често служе за извлачење средстава којим се допуњује мотивациони фактор Највише их користе кроз • Помоћни материјал • Друге непроизводне трошкове Др Ненад Калуђеровић 8
 9. 9. 1. Отписи знају да буду злоупотребљени 2. Махом се прикаже (отпис)она роба која је наплаћена на руке. Издати рачун се отпише касније након више периода) 3. Мањаковима се свесно манипулише кроз билансе 1. Ретко се деси да ће их сам субјект констатовати . 1. Зато их често констатује инспекција Др Ненад Калуђеровић 9
 10. 10. МАНИФЕСТАЦИОНА ФОРМА КРЕАЦИЈА СА ЕФЕКТИМА ПОСЛОВАЊА Уобичајено је да се има за циљ да се искаже добит како би се могла фирма кредитно задуживати или појавити као добар партнер како би свој сценарио преваре проширио на другог субјекта (Као последицу имамо ситуације да се узме роба а никада се не плати) Др Ненад Калуђеровић 10
 11. 11. •ЈЕ МАМАЦ ( у нашем случају) ЗА НОВЕ ПОСЛОВНЕ КОМБИНАЦИЈЕ ДА СЕ ДРУГА ЛИЦА АНИМИРАЈУ •Свесно ће се платити порез на добит како би се видела озбиљност континуитета пословања)- ? Др Ненад Калуђеровић 11

×