Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Konferencija 9 12 - Biljana Simic
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Konferencija 09.12. Hilda Milenković

Download to read offline

Finansijska i forenzicka revizija

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Konferencija 09.12. Hilda Milenković

 1. 1. *
 2. 2. Termin „revizija“ vodi poreklo iz novolatinskog jezika, od reči „revidere“, koja znači ponovno gledanje, pogledati unazad, još jednom videti i sl. Zemlje engleskog govornog područja koriste termin “auditing” (revizija), od latinskog glagola “audire”, što znači čuti ili slušati.
 3. 3. U zavisnosti od toga ko sprovodi reviziju u praksi se susreću sledeće vrste revizije:  Državna revizija  Eksterna revizija  Interna revizija
 4. 4. Forenzička revizija se definiše kao „aktivnost prikupljanja, verifikovanja, obrade, analiziranja i izveštavanja o podacima s ciljem dobijanja činjenica i dokaza koji mogu biti iskorišćeni u sudskofinansijskim sporovima nastalim usled kriminalnih radnji u finansijskim izveštajima i davanja preventivnih saveta".
 5. 5. Značaj finansijske forenzike se ogleda u tome što ona daje najjasniju sliku međusobne povezanosti aktera nezakonitog postupanja i neprofesionalnog ponašanja ili bilo kog drugog pravnog posla, daje jasan odnos prikupljenih dokaza sa drugim činjenicama vezanim za aktivnosti koje se istražuju.
 6. 6. PRAKSA TEORIJA FORENZIČKA REVIZIJA
 7. 7. PRIMENA FORENZIČKE REVIZIJE U SUDSKOJ PRAKSI
 8. 8. Javni tužilac je državni organ koji rukovodi predistražnim postupkom i sprovodi istragu. Posmatranjem pravnih normi koje uređuju rad Državne revizorske institucije može se zaključiti da državni revizori imaju veću nadležnost od revizora u privatnom sektoru. Državni revizor može doneti odluku u pojedinim predmetima samostalno i odrediti kaznu licima odgovornim za upravljanje javnim sredstvima. Državna revizorska institucija ima dužnost da bez odlaganja podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno podnese krivičnu prijavu nadležnom organu, ako u postupku revizije otkrije radnje koje ukazuju na postojanje elemenata prekršaja ili krivičnog dela. PRIMENA FORENZIČKE REVIZIJE U SUDSKOJ PRAKSI
 9. 9. Sudski veštaci u velikom broju predmeta svojim nalazom i mišljenjem “presuđuju” sporove ili “utvrđuju postojanje ili nepostojanje krivice”, što vrlo često stavlja sumnju na sudske presude. Finansijski forenzičari kao saradnici javnog tužioca u krivičnim postupcima, doveli bi do novog kvaliteta u izvođenju dokaza i utvrđivanju činjeničnog stanja, a samim tim i jasnijeg obrazloženja presuda. PRIMENA FORENZIČKE REVIZIJE U SUDSKOJ PRAKSI
 10. 10. Finansijska forenzika predstavlja multidisciplinarnu oblast jer objedinjuje znanja iz oblasti: - finansija, - računovodstva, - revizije, - bankarskom i berzanskom poslovanju, - informatici - poznavanja krivičnog zakona, - funkcionisanja državnih institucija, - istražnih tehnika, kao i drugih finansijskih veština PRIMENA FORENZIČKE REVIZIJE U SUDSKOJ PRAKSI
 11. 11. Finansijska forenzika istorijska tačka najpribiližnijeg spoja prava i ekonomije
 12. 12. Finansijski forenzičar bi svojim angažovanjem doprineo dobijajnu odgovora na 9 zlatna pitanja kriminalistike  ŠTA se desilo;  GDE se desilo;  KADA se desilo;  KAKO je izvršeno;  ČIME je izvršeno;  S KIME je izvršeno;  ZAŠTO se desilo - (motiv izvršenja);  KO je učinilac i  NAD KIM je izvršeno Finansijska forenzika istorijska tačka najpribiližnijeg spoja prava i ekonomije
 13. 13. Hvala na pažnji

Finansijska i forenzicka revizija

Views

Total views

520

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

312

Actions

Downloads

9

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×